Czech translation co-ordination wiki page

(You are viewing an archived version of this page. (2.6), Go to the latest version.)

This is temporary page used for co-ordination of Czech translation.

Diskuze k lokalizaci TODO:

 • Zkontrolovat Subscribe - dohodli jsme se, že budeme "Diskuzi sledovat" a "RSS odebírat"
 • gadget, widget vs. minimodul, miniaplikace, funkční element, funkční prvek
 • Zneplatnit vs. Ukončit platnost

Názvosloví:

 • Alert = Výstraha
 • Asset = Položka
 • Announcement = Oznámení
 • Ban (user) = Vyloučení (uživatele)
 • Blog entry = Záznam blogu
 • Breadcrumbs = Drobečková navigace
 • Current xxx = Tento/Současný
 • Custom attribute = Vlastní atribut
 • Custom field = Uživatelské pole
 • Document-library = Knihovna dokumentů
 • Draft = Koncept
 • Entry = Příspěvek
 • Expire = Zneplatnit
 • Guest = Nepřihlášený uživatel
 • Layout = Rozvržení
 • Login = Přihlášení / Přihlašovací jméno
 • Message Board = Diskusní fórum
 • Message Thread = Diskuse
 • Page Templates = Šablony stránek
 • Post = Příspěvek
 • Review = posouzení
 • Reviewer = Recentzent
 • Root = Kořen / Kořenové
 • Site = Web
 • Social Equity = Společenský význam
 • Subscribe = Odebírat
 • Tag = Štítek
 • Tag cloud = Mrak štítků
 • Task = Úkol
 • Template = Šablona
 • Unsubscribe = Zrušit odběr
 • Web Content = Webový obsah
 • Workflow = Workflow

(I uvedené příklady jsou samozřejmě diskutabilní. ;) )

##
## Language settings
##

lang.dir=ltr
lang.line.begin=left
lang.line.end=right

##
## Portlet titles
##

javax.portlet.title.1=Pošta
javax.portlet.title.10=Adresář
javax.portlet.title.100=Pozvánka
javax.portlet.title.101=Agregátor obsahu
javax.portlet.title.102=Obsah XSL
javax.portlet.title.104=Manažer aktualizací
javax.portlet.title.105=Moje globální štítky
javax.portlet.title.106=Moje komunitní štítky
javax.portlet.title.107=Komentáře ke stránce
javax.portlet.title.108=Hodnocení stránky
javax.portlet.title.109=Webový formulář
javax.portlet.title.11=Adresář
javax.portlet.title.110=Zobrazení knihovny dokumentů
javax.portlet.title.111=Instalátor zásuvných modulů
javax.portlet.title.112=Přihlášení pomocí OpenID
javax.portlet.title.113=CSS portletu
javax.portlet.title.114=Poslední přispěvatelé
javax.portlet.title.115=Agregátor blogů
javax.portlet.title.116=Moje aktivity
javax.portlet.title.117=Naše aktivity
javax.portlet.title.118=Vnořené portlety
javax.portlet.title.119=Štítky
javax.portlet.title.12=Akcie
javax.portlet.title.120=Úkoly
javax.portlet.title.121=Požadavky
javax.portlet.title.122=Navigace kategoriemi
javax.portlet.title.124=Sociální sítě
javax.portlet.title.125=Uživatelé
javax.portlet.title.126=Organizace
javax.portlet.title.127=Skupiny uživatelů
javax.portlet.title.128=Role
javax.portlet.title.129=Politiky hesel
javax.portlet.title.13=Kalkulačka
javax.portlet.title.130=Nastavení
javax.portlet.title.131=Monitorování
javax.portlet.title.132=Konfigurace zásuvných modulů
javax.portlet.title.133=Sdílení portletu
javax.portlet.title.134=Komunity
javax.portlet.title.135=Instance portálu
javax.portlet.title.136=Instalace zásuvných modulů
javax.portlet.title.137=Administrace serveru
javax.portlet.title.139=Vlastní atributy
javax.portlet.title.14=Hry
javax.portlet.title.140=Moje stránky
javax.portlet.title.141=Navigace štítky
javax.portlet.title.142=Označení
javax.portlet.title.143=Označení stránky
javax.portlet.title.144=Hodnocení
javax.portlet.title.145=Lišta
javax.portlet.title.146=Šablony stránek
javax.portlet.title.147=Kategorie
javax.portlet.title.148=Oblak štítků
javax.portlet.title.149=Šablony webu
javax.portlet.title.15=Webový obsah
javax.portlet.title.150=Úkoly workflow
javax.portlet.title.151=Definice workflow
javax.portlet.title.152=Konfigurace workflow
javax.portlet.title.153=Moje úkoly workflow
javax.portlet.title.154=Wiki
javax.portlet.title.155=Společenský význam
javax.portlet.title.16=Konvertor měn
javax.portlet.title.17=Vyhledávání v CSZ
javax.portlet.title.18=Mapy
javax.portlet.title.19=Diskusní fórum
javax.portlet.title.2=Můj účet
javax.portlet.title.20=Knihovna dokumentů
javax.portlet.title.21=Náhodný verš z Bible
javax.portlet.title.22=Instant Messenger
javax.portlet.title.23=Výkladový slovník / tezaurus
javax.portlet.title.24=Odesílání SMS
javax.portlet.title.25=Ankety
javax.portlet.title.26=Překladač
javax.portlet.title.27=Převod jednotek
javax.portlet.title.28=Záložky
javax.portlet.title.29=Komunity
javax.portlet.title.3=Vyhledávání
javax.portlet.title.30=Síťové nástroje
javax.portlet.title.31=Galerie obrázků
javax.portlet.title.32=Dnešní den v křesťanské historii
javax.portlet.title.33=Blogy
javax.portlet.title.34=Nakupování
javax.portlet.title.36=Wiki
javax.portlet.title.37=Slova
javax.portlet.title.39=RSS
javax.portlet.title.4=Počasí
javax.portlet.title.40=Administrace lokací
javax.portlet.title.41=Úkoly
javax.portlet.title.42=Potrubí
javax.portlet.title.43=Nejlepší příležitosti
javax.portlet.title.45=Westminsterský katechismus
javax.portlet.title.46=Evangelium pro Asii
javax.portlet.title.48=IFrame
javax.portlet.title.49=Moje místa
javax.portlet.title.5=Novinky
javax.portlet.title.51=Globální sbírka modliteb
javax.portlet.title.52=Chat
javax.portlet.title.53=Flash
javax.portlet.title.54=Zobrazení wiki
javax.portlet.title.56=Webový obsah - zobrazení
javax.portlet.title.58=Přihlášení
javax.portlet.title.59=Zobrazení ankety
javax.portlet.title.6=Duchovní humor
javax.portlet.title.61=Úrokový kalkulátor
javax.portlet.title.62=Webový obsah - seznam
javax.portlet.title.64=Poslední dokumenty
javax.portlet.title.65=Analogové hodiny
javax.portlet.title.66=Webová proxy
javax.portlet.title.67=Hodnocení na Amazonu
javax.portlet.title.68=WSRP proxy
javax.portlet.title.69=Hello Laszlo
javax.portlet.title.7=Brána "Bible Gateway"
javax.portlet.title.70=Generátor hesel
javax.portlet.title.71=Navigace
javax.portlet.title.73=Drobečková navigace
javax.portlet.title.77=Webový obsah - vyhledávání
javax.portlet.title.78=Vtipy
javax.portlet.title.79=Pokročilá administrace portálu
javax.portlet.title.8=Kalendář
javax.portlet.title.80=Administrace organizace
javax.portlet.title.81=Odpočítávání
javax.portlet.title.82=Jazyk
javax.portlet.title.83=Výstrahy
javax.portlet.title.84=Oznámení
javax.portlet.title.85=Mapa webu
javax.portlet.title.86=Konfigurace portletu
javax.portlet.title.87=Konfigurace rozvržení
javax.portlet.title.88=Spravovat stránky
javax.portlet.title.9=Administrace
javax.portlet.title.90=Portál
javax.portlet.title.93=Workflow
javax.portlet.title.97=Rychlé poznámky
javax.portlet.title.98=Katalog softwaru
javax.portlet.title.99=Štítky

##
## Category titles
##

category.admin=Administrace
category.alfresco=Alfresco
category.christianity=Křesťanství
category.cms=Správa obsahu (CMS)
category.collaboration=Spolupráce
category.community=Komunity
category.content=Obsah
category.development=Vývoj
category.entertainment=Zábava
category.finance=Finance
category.gadgets=Gadgety
category.google=Google
category.journal=Správa webového obsahu
category.kb=Báze znalostí
category.library=Knihovna
category.my=Moje
category.news=Novinky
category.polls=Ankety
category.portal=Portál
category.religion=Náboženství
category.sample=Příklady
category.science=Věda
category.server=Server
category.shopping=Nákupy
category.social=Sociální sítě
category.spring=Spring
category.sun=Sun
category.test=Test
category.tools=Nástroje
category.undefined=(Nedefinovaná kategorie)
category.wiki=Wiki
category.wol=Svět Liferay
category.workflow=Workflow
category.wsrp=WSRP

##
## Model resources
##

model.resource.com.liferay.knowledgebase.model.KBArticle=Článek báze znalostí
model.resource.com.liferay.portal.model.Group=Komunita
model.resource.com.liferay.portal.model.Layout=Stránka
model.resource.com.liferay.portal.model.LayoutPrototype=Šablona stránky
model.resource.com.liferay.portal.model.LayoutSetPrototype=Šablona webu
model.resource.com.liferay.portal.model.Location=Umístění
model.resource.com.liferay.portal.model.Organization=Organizace
model.resource.com.liferay.portal.model.PasswordPolicy=Politika hesel
model.resource.com.liferay.portal.model.Portlet=Portlet
model.resource.com.liferay.portal.model.Role=Role
model.resource.com.liferay.portal.model.User=Uživatel
model.resource.com.liferay.portal.model.UserGroup=Skupina uživatelů
model.resource.com.liferay.portlet.announcements.model.AnnouncementsEntry=Oznámení
model.resource.com.liferay.portlet.asset=Položky
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetCategory=Kategorie
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetEntry=Položka
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetTag=Štítek
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetVocabulary=Kategorie slovníku
model.resource.com.liferay.portlet.blogs=Blogy
model.resource.com.liferay.portlet.blogs.model.BlogsCategory=Kategorie blogu
model.resource.com.liferay.portlet.blogs.model.BlogsEntry=Příspěvek blogu
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks=Záložky
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks.model.BookmarksEntry=Záložka
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks.model.BookmarksFolder=Složka záložek
model.resource.com.liferay.portlet.calendar=Kalendář
model.resource.com.liferay.portlet.calendar.model.CalEvent=Událost v kalendáři
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary=Knihovna dokumentů
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry=Dokument
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileShortcut=Odkaz na dokument
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder=Složka dokumentů
model.resource.com.liferay.portlet.expando.model.ExpandoColumn=Vlastní atributy
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery=Galerie obrázků
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery.model.IGFolder=Složka obrázků
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery.model.IGImage=Obrázek
model.resource.com.liferay.portlet.journal=Správa webového obsahu
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle=Webový obsah
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalFeed=Kanál webového obsahu (RSS)
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalStructure=Struktura pro definici webového obsahu
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalTemplate=Šablona pro zobrazení webového obsahu
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards=Diskusní fórum
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBCategory=Kategorie diskusního fóra
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBDiscussion=Komentáře
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBMessage=Zpráva ve fóru
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBTopic=Téma fóra
model.resource.com.liferay.portlet.polls=Ankety
model.resource.com.liferay.portlet.polls.model.PollsQuestion=Anketní otázka
model.resource.com.liferay.portlet.shopping=Nakupování
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingCategory=Kategorie
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingItem=Nákupní položka
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingOrder=Objednávka
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog=Katalog softwaru
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCFrameworkVersion=Verze frameworku
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCLicense=Licence produktu
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCProductEntry=Produkt
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCProductVersion=Verze produktu
model.resource.com.liferay.portlet.tags=Štítky
model.resource.com.liferay.portlet.tags.model.TagsEntry=Štítek
model.resource.com.liferay.portlet.tags.model.TagsVocabulary=Slovník štítků
model.resource.com.liferay.portlet.tasks.model.TasksProposal=Návrh úkolu
model.resource.com.liferay.portlet.wiki=Wiki
model.resource.com.liferay.portlet.wiki.model.WikiNode=Wiki uzel
model.resource.com.liferay.portlet.wiki.model.WikiPage=Wiki stránka
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowDefinition=Definice workflow
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowInstance=Instance workflow
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowTask=Úkol workflow

##
## Action names
##

action.ACCESS=Přístup
action.ACCESS_IN_CONTROL_PANEL=Přístup do Ovládacího panelu
action.ADD_ARTICLE=Přidat článek
action.ADD_ATTACHMENT=Připojit přílohu
action.ADD_CATEGORY=Přidat kategorii
action.ADD_CATEGORY_VOCABULARY=Přidat slovník
action.ADD_COMMUNITY=Přidat komunitu
action.ADD_COUPON=Přidat kupón
action.ADD_DEFINITION=Přidat definici
action.ADD_DISCUSSION=Přidat diskusi
action.ADD_DOCUMENT=Přidat dokument
action.ADD_ENTRY=Přidat příspěvek
action.ADD_EVENT=Přidat událost
action.ADD_EXPANDO=Přidat vlastní atribut
action.ADD_FEED=Přidat webový kanál (RSS)
action.ADD_FILE=Přidat soubor
action.ADD_FOLDER=Přidat složku
action.ADD_FRAMEWORK_VERSION=Přidat verzi frameworku
action.ADD_GROUP=Přidat skupinu
action.ADD_IMAGE=Přidat obrázek
action.ADD_INSTANCE=Přidat instanci
action.ADD_ITEM=Přidat položku
action.ADD_LAYOUT_PROTOTYPE=Přidat prototyp rozvržení stránky
action.ADD_LAYOUT_SET_PROTOTYPE=Přidat prototyp skupiny rozvržení stránek
action.ADD_LICENSE=Přidat licenci
action.ADD_LOCATION=Přidat lokaci
action.ADD_MESSAGE=Přidat zprávu
action.ADD_NODE=Přidat uzel
action.ADD_ORGANIZATION=Přidat organizaci
action.ADD_PAGE=Přidat stránku
action.ADD_PASSWORD_POLICY=Přidat politiku hesel
action.ADD_PERMISSIONS=Přidat oprávnění
action.ADD_PRODUCT_ENTRY=Přidat produkt
action.ADD_PRODUCT_VERSION=Přidat verzi produktu
action.ADD_QUESTION=Přidat otázku
action.ADD_ROLE=Přidat roli
action.ADD_SHORTCUT=Přidat odkaz
action.ADD_STRUCTURE=Přidat strukturu
action.ADD_SUBCATEGORY=Přidat podkategorii
action.ADD_SUBFOLDER=Přidat podsložku
action.ADD_TAG=Přidat štítek
action.ADD_TEMPLATE=Přidat šablonu
action.ADD_TOPIC=Přidat téma
action.ADD_TO_PAGE=Přidat na stránku
action.ADD_USER=Přidat uživatele
action.ADD_USER_GROUP=Přidat skupinu uživatelů
action.ADD_VOCABULARY=Přidat slovník
action.ADD_VOTE=Přidat hlas
action.ADMINISTRATE=Spravovat
action.APPROVE_ARTICLE=Schválit článek
action.APPROVE_PROPOSAL=Schválit návrh
action.ASSIGN_MEMBERS=Přiřadit členy
action.ASSIGN_REVIEWER=Přiřadit recenzenta
action.ASSIGN_USERS=Přiřadit uživatele
action.ASSIGN_USER_ROLES=Přiřadit uživ. role
action.ASSIGN_USER_TASKS=Přiřadit uživ. úkoly
action.BAN_USER=Vyloučit uživatele
action.CONFIGURATION=Konfigurace
action.DEFINE_PERMISSIONS=Definovat oprávnění
action.DELETE=Odstranit
action.DELETE_DISCUSSION=Odstranit diskusi
action.DELETE_USER=Odstranit uživatele
action.EDIT=Upravit
action.EXPIRE=Zneplatnit
action.EXPORT_ALL_EVENTS=Exportovat všechny události
action.EXPORT_USER=Exportovat uživatele
action.GUEST_PREFERENCES=Nastavení pro nepřihlášené uživatele
action.HELP=Nápověda
action.IMPERSONATE=Vydávat se za uživatele
action.IMPORT=Import
action.LOCK_THREAD=Zamknout diskusi
action.MANAGE=Spravovat
action.MANAGE_ANNOUNCEMENTS=Spravovat oznámení
action.MANAGE_ARCHIVED_SETUPS=Spravovat archivovaná nastavení
action.MANAGE_COUPONS=Spravovat kupóny
action.MANAGE_LAYOUTS=Spravovat stránky
action.MANAGE_ORDERS=Spravovat objednávky
action.MANAGE_STAGING=Spravovat přípravná data webu
action.MANAGE_SUBORGANIZATIONS=Spravovat podorganizace
action.MANAGE_TEAMS=Spravovat týmy
action.MANAGE_TEMPLATES=Spravovat šablony
action.MANAGE_USERS=Spravovat uživatele
action.MOVE_THREAD=Přesunout diskusi
action.PERMISSIONS=Oprávnění
action.PERMISSIONS_USER=Oprávnění uživatele
action.PREFERENCES=Vlastnosti
action.PRINT=Tisk
action.PUBLISH_STAGING=Publikovat přípravná data
action.PUBLISH_TO_REMOTE=Publikovat na vzdálený...
action.REPLY_TO_MESSAGE=Reagovat
action.SIGNAL=Signál
action.SUBSCRIBE=Odebírat
action.UPDATE=Upravit
action.UPDATE_DISCUSSION=Upravit diskusi
action.UPDATE_THREAD_PRIORITY=Upravit důležitost diskuse
action.UPDATE_USER=Upravit uživatele
action.VIEW=Zobrazit
action.VIEW_ALL_TASKS=Zobrazit všechny úkoly
action.VIEW_USER=Zobrazit uživatele

##
## Layout types
##

layout.types.article=Webový obsah
layout.types.control_panel=Ovládací panel
layout.types.embedded=Vnořená stránka
layout.types.link_to_layout=Přesměrování na stránku
layout.types.panel=Panel
layout.types.portlet=Portlet
layout.types.url=URL

##
## Messages
##

1-day=1 den
1-minute=1 minuta
1-month=1 měsíc
1-week=1 týden
1-year=1 rok
1024-by-768-pixels=1024x768 pixelů
150-days=150 dní
2-months=2 měsíce
2-weeks=2 týdny
2-years=2 roky
3-days=3 dny
3-months=3 měsíce
3-years=3 roky
30-days=30 dnů
5-years=5 let
6-months=6 měsíců
60-days=60 dnů
800-by-600-pixels=800x600 pixelů
90-days=90 dnů
INBOX=Doručená pošta
Vocabulary=Slovník
a-map-could-not-be-found-for-the-address=Mapa nebyla nalezena pro adresu:
a-new-password-will-be-sent-to-x-if-you-can-correctly-answer-the-following-question=Pokud správně zodpovíte následující otázku, na adresu {0} bude zasláno nové heslo.
a-new-version-will-be-created-automatically-if-this-content-is-modified=Pokud upravíte obsah tohoto, bude automaticky vytvořena nová verze.
a-page-cannot-become-a-child-of-a-page-that-is-not-parentable=Stánku nelze podřídit stránce, která neumožňuje mít podřízené stránky.
a-page-cannot-become-a-child-of-itself=Stránku nelze podřídit samu sobě.
a-page-may-not-contain-more-than-x-portlets=Stránka nemůže obsahovat více než {0} aplikací.
a-subset-of-groups-has-been-displayed-for-you-to-review=Podmnožina skupin uživatelů byla zobrazena k posouzení.
a-subset-of-users-has-been-displayed-for-you-to-review=Podmnožina uživatelů byla zobrazena k posouzení.
a-thread-cannot-be-split-at-its-root-message=Diskuse nemůže být rozdělena ve své kořenové (první) zprávě.
about=O nás
about-me=O mně
abstract=Souhrn
abstract-and-image=Souhrn a obrázek
abstract-length=Délka souhrnu
abstract-length-key-help=Určete délku (počet znaků) zobrazeného souhrnu.
abstract-without-title=Souhrn bez titulku
abstracts=Souhrny
access-denied=Přístup odmítnut
access-from-desktop=Přímý přístup k souborům z mého počítače
access-from-my-desktop=Přímý přístup k souborům z mého počítače
accessed-urls=Navštívená URL
account=Účet
account-created-notification=Oznámení o vytvoření uživatelského účtu
account-name=Název účtu
account-password=Heslo
accounts=Účty
acre=Pole
action=Akce
actions=Akce
activate=Aktivovat
activate-mailing-list=Aktivovat mailing list
activate-managed-staging=Aktivovat pokročilou přípravu webu
activate-staging=Aktivovat přípravu webu
activate-workflow=Aktivovat workflow
active=Aktivní
activities=Aktivity
activity=Aktivita
activity-blogs-add-comment={1} okomentoval(a) v blogu příspěvek {3} od {2}.
activity-blogs-add-comment-in={1} okomentoval(a) v blogu {0} příspěvěk {3} od {2}.
activity-blogs-add-entry={1} napsal(a) do blogu nový příspěvek {3}.
activity-blogs-add-entry-in={1} napsal(a) do blogu {0} nový příspěvek {3}.
activity-calendar-add-event={1} přidal(a) do kalendáře novou událost {2}.
activity-calendar-add-event-in={1} přidal(a) do kalendáře {0} novou událost {2}.
activity-calendar-update-event={1} aktualizoval(a) v kalendáři událost {2}.
activity-calendar-update-event-in={1} aktualizoval(a) v kalendáři {0} událost {2}.
activity-details=Podrobnosti o aktivitě
activity-document-library-add-file={1} nahrál(a) nový dokument {2}.
activity-document-library-add-file-in={1} nahrál(a) do {0} nový dokument {2}.
activity-document-library-update-file={1} aktualizoval(a) dokument {2}.
activity-document-library-update-file-in={1} aktualizoval(a) v {0} dokument {2}.
activity-image-gallery-add-image={1} nahrál(a) nový obrázek {2}.
activity-image-gallery-add-image-in={1} nahrál(a) do {0} nový obrázek {2}.
activity-image-gallery-update-image={1} aktualizoval(a) obrázek {2}.
activity-image-gallery-update-image-in={1} aktualizoval(a) v {0} obrázek {2}.
activity-message-boards-add={0} přidal(a) zprávu do diskusního fóra.
activity-message-boards-add-message={1} přidal(a) do diskusního fóra nový příspěvek {3}.
activity-message-boards-add-message-in={1} přidal(a) do diskusního fóra {0} nový příspěvek {3}.
activity-message-boards-reply={0} odpověděl(a) uživateli {1} v diskusním fóru.
activity-message-boards-reply-message={1} odpověděl(a) v diskusním fóru uživateli {2} na zprávu {3}.
activity-message-boards-reply-message-in={1} odpověděl(a) v diskusním fóru {0} uživateli {2} na zprávu {3}.
activity-social-coding-jira-add-change={0} aktualizoval(a) {1}.
activity-social-coding-jira-add-change-assignee=Přiřazeno uživateli {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-attachment=Připojen soubor {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-default=Zobrazit problém.
activity-social-coding-jira-add-change-description=Aktualizován popis.
activity-social-coding-jira-add-change-fix-version=Změna verze na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-issuetype=Typ změněn na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-link=Propojeno s {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-priority=Důležitost změněna na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-resolution=Řešení změněno na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-status=Stav změněn na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-summary=Aktualizován souhrn.
activity-social-coding-jira-add-change-version=Verze (cílová) změněna na {0}.
activity-social-coding-jira-add-comment={0} okomentoval(a) {1}.
activity-social-coding-jira-add-issue={0} přidal(a) {1}.
activity-social-coding-svn-add-revision={0} vložil(a) revizi {1} k {2}.
activity-social-networking-summary-add-friend={0} a {1} jsou nyní přátelé.
activity-social-networking-summary-join-organization={0} vstoupil(a) do {1}.
activity-social-networking-wall-add-entry={0} přidal(a) komentář na zeď uživatele {1}.
activity-tasks-add-entry={0} přidal(a) nový úkol.
activity-tasks-add-entry-for={0} přidal(a) nový úkol pro {1}.
activity-tasks-add-proposal={0} vytvořil(a) návrh.
activity-tasks-add-proposal-in={0} vytvořil(a) v {1} návrh.
activity-tasks-assign-proposal={0} přiřadil(a) návrh uživateli {1} na posouzení.
activity-tasks-assign-proposal-in={0} přiřadil(a) v {2} návrh uživateli {1} na posouzení.
activity-tasks-reopened-entry={0} znovu otevřel(a) úkol.
activity-tasks-reopened-entry-for={0} znovu otevřel(a) úkol pro {1}.
activity-tasks-resolved-entry={0} uzavřel(a) úkol.
activity-tasks-resolved-entry-for={0} uzavřel(a) úkol za {1}.
activity-tasks-review-proposal={0} posoudil(a) návrh uživatele {1}.
activity-tasks-review-proposal-in={0} posoudil(a) v {2} návrh uživatele {1}.
activity-tasks-update-entry={0} aktualizoval(a) úkol.
activity-tasks-update-entry-for={0} aktualizoval(a) úkol pro {1}.
activity-twitter-add-status={0} přidal(a) zprávu na svůj Twitter.
activity-wiki-add-page={1} přidal(a) novou wiki stránku {2}.
activity-wiki-add-page-in={1} přidal(a) do {0} novou wiki stránku {2}.
activity-wiki-update-page={1} aktualizoval(a) wiki stránku {2}.
activity-wiki-update-page-in={1} aktualizoval(a) v {0} wiki stránku {2}.
activity-wol-jira-add-change={0} aktualizoval(a) {1}.
activity-wol-jira-add-change-assignee=Změnil(a) řešitele {0}.
activity-wol-jira-add-change-attachment=Přiložil(a) soubor {0}.
activity-wol-jira-add-change-default=Zobrazit problém.
activity-wol-jira-add-change-description=Popis upraven.
activity-wol-jira-add-change-fix-version=Verze opravy upravena na {0}.
activity-wol-jira-add-change-issuetype=Typ upraven na {0}.
activity-wol-jira-add-change-link=Prolinkováno s {0}.
activity-wol-jira-add-change-priority=Důležitost změněna na {0}.
activity-wol-jira-add-change-resolution=Řešení upraveno na {0}.
activity-wol-jira-add-change-status=Status upraven na {0}.
activity-wol-jira-add-change-summary=Shrnutí upraveno.
activity-wol-jira-add-change-version=Postižená(é) verze upravena(y) na {0}.
activity-wol-jira-add-comment={0} komentoval(a) {1}.
activity-wol-jira-add-issue={0} přidal(a) {1}.
activity-wol-summary-add-friend={0} a {1} jsou nyní přátelé.
activity-wol-summary-join-organization={0} vstoupil(a) do {1}.
activity-wol-svn-add-revision={0} vložil(a) revizi {1} do {2}.
activity-wol-wall-add-entry={0} psal(a) na zeď uživatele {1}.
actual=Aktuální
actual-duration=Doba trvání
actual-end-date=Datum vypršení platnosti
actual-price=Aktuální cena
actual-start-date=Datum začátku
actual-value=Aktuální hodnota
actual-votes=Aktuální stav hlasování
ad-channel=Kanál reklamy
ad-client=Klient reklamy
ad-format=Formát reklamy
ad-type=Typ reklamy
add=Přidat
add-a-css-rule-for-all-portlets-like-this-one=Přidat pravidlo CSS pro všechny portlety tohoto typu.
add-a-css-rule-for-just-this-portlet=Přidat pravidlo CSS pouze pro tento jediný konkrétní portlet.
add-a-google-gadget-by-specifying-a-gadget-url,-or-choose-from-the-gadgets-below=Přidat Google gadget specifikací gadget URL, popř. zvolte gadget ze seznamu níže.
add-a-new-email-account=Přidat nový e-mailový účet.
add-account=Přidat účet
add-address=Přidat adresu
add-alert=Přidat výstrahu
add-all-isbn-numbers-separated-by-spaces=Přidejte ISBN oddělené mezerami.
add-all-ticker-symbols-separated-by-spaces=Zadejte veškeré burzovní zkratky oddělené mezerami.
add-another-form-field=Přidat další pole formuláře.
add-application=Přidat portlet (aplikaci)
add-article=Přidat článek
add-as-friend=Přidat mezi přátele
add-asset=Přidat položku
add-attachment=Přidat přílohu
add-attachments=Přidat přílohy
add-attribute=Přidat atribut
add-blog=Přidat blog
add-blog-entry=Přidat příspěvek do blogu
add-bookmark=Přidat záložku
add-books=Přidat knihy
add-category=Přidat kategorii
add-child-article=Přidat podčlánek
add-child-category=Přidat podkategorii
add-child-folder=Přidat podsložku
add-child-page=Přidat podstránku
add-child-pages=Přidat podstránky.
add-choice=Přidat volbu
add-comment=Přidat komentář
add-comments=Přidat komentáře
add-community=Přidat komunitu
add-consumer=Přidat odběratele
add-consumer-registration=Přidat registraci odběratele
add-contact=Přidat kontakt
add-content=Přidat obsah
add-content-and-modify-where-its-displayed-on-the-page=Přidat obsah a změnit jeho zobrazení ve stránce
add-coupon=Přidat kupón
add-course=Přidat kurz
add-credit=Přidat kredit
add-custom-attribute=Přidat vlastní atribut
add-custom-field=Přidat uživatelské pole
add-definition=Přidat definici
add-document=Přidat dokument
add-email-address=Přidat e-mailovou adresu
add-entry=Přidat příspěvek
add-event=Přidat událost
add-explanation-post=Přidat vysvětlující příspěvek.
add-explanation-post-to-the-source-thread=Přidat k diskusi vysvětlující příspěvek
add-feed=Přidat webový kanál (RSS)
add-field=Přidat pole
add-file-entry=Přidat soubor
add-file-shortcut=Přidat odkaz na soubor
add-firm=Přidat firmu
add-folder=Přidat složku
add-framework-version=Přidat verzi frameworku
add-gadget=Přidat gadget
add-gadget-by-url=Přidat gadget zadáním URL
add-hangman-words-separated-by-commas=Přidejte slova (oddělená čárkami) pro šibenici.
add-image=Přidat obrázek
add-instance=Přidat instanci
add-item=Přidat položku
add-license=Přidat licenci
add-liferay-as-a-search-provider=Přidat Liferay jako poskytovatele služby vyhledávání
add-link=Přidat odkaz
add-list=Přidat seznam
add-location=Přidat umístění
add-locations=Přidat umístění
add-meetup=Přidat setkání
add-message=Přidat zprávu
add-new=Přidat nový
add-new-group=Přidat novou skupinu
add-new-page=Přidat novou stránku
add-new-role=Přidat novou roli
add-new-user=Přidat nového uživatele
add-node=Přidat uzel
add-note=Přidat poznámku
add-offering=Přidat nabídku
add-options-separated-by-commas=Přidat možnosti oddělené čárkami.
add-order=Přidat objednávku
add-organization=Přidat organizaci
add-organizations=Přidat organizace
add-package=Přidat balíček
add-page=Přidat stránku
add-password-policy=Přidat politiku hesel
add-permissions=Přidat oprávnění
add-phone-number=Přidat telefonní číslo
add-portal-permission=Přidat portálové oprávnění
add-portal-permissions=Přidat portálová oprávnění
add-portlet=Přidat portlet
add-portlet-permissions=Přidat portletová oprávnění
add-portlet-to-column=Přidat portlet do sloupce
add-portlet-to-narrow-column=Přidat aplikaci do postranní lišty
add-portlet-to-wide-column=Přidat aplikaci do hlavní sekce
add-price=Přidat cenu
add-producer=Přidat výrobce
add-product=Přidat produkt
add-product-version=Přidat verzi produktu
add-project=Přidat projekt
add-property=Přidat vlastnost
add-props=Přidat vlastnosti
add-question=Přidat otázku
add-registration-property=Přidat položku registrace
add-repository=Přidat repozitář
add-response=Přidat odpověď
add-role=Přidat roli
add-row=Přidat řádek
add-screenshot=Přidat snímek obrazovky
add-service=Přidat službu
add-short-cut=Přidat zástupce
add-shortcut=Přidat odkaz
add-site=Přidat web
add-structure=Přidat strukturu
add-subcategory=Přidat podkategorii
add-subfolder=Přidat podsložku
add-suborganization=Přidat podorganizaci
add-support=Přidat podporu
add-tag=Přidat štítek
add-tag-set=Přidat sadu štítků
add-tags=Přidat štítky
add-task=Přidat úkol
add-team=Přidat tým
add-template=Přidat šablonu
add-this-application-to-netvibes=Přidat tuto aplikaci do Netvibes. Přejděte na [http://eco.netvibes.com] a odešlete widget pomocí níže uvedené adresy.
add-this-to=Přidat do...
add-to-any-website=Vložit portlet na libovolnou stránku
add-to-facebook=Přidat na Facebook
add-to-igoogle=Přidat do iGoogle
add-to-list=Přidat na seznam
add-to-netvibes=Přidat do Netvibes
add-to-shopping-cart=Vložit do košíku
add-topic=Přidat téma
add-url=Přidat URL
add-user=Přidat uživatele
add-user-group=Přidat skupinu uživatelů
add-vocabulary=Přidat slovník
add-web-content=Přidat webový obsah
add-website=Přidat web
add-wiki=Přidat heslo Wiki
add-x=Přidat {0}
add-x-as-a-search-provider=Přidat {0} jako poskytovatele vyhledávání
additional-email-addresses=Další e-mailové adresy
additional-information=Doplňující informace
additional-notes=Dodatečné poznámky
address=Adresa
address-book=Adresář
address-type=Typ adresy
address1=Adresa 1
address2=Adresa 2
address3=Adresa 3
addresses=Adresy
addresses-and-phone-numbers=Adresy a telefonní čísla
administer-nodes=Spravovat uzly
administration=Administrace
administrator=Administrátor
advanced=Pokročilé
advanced-actions=Pokročilé akce
advanced-css-styling=Pokročilé styly CSS
advanced-properties=Pokročilé nastavení
advanced-styling=Pokročilé styly
age=Věk
aim=AIM
albanian=Albánský
alerts=Výstrahy
alerts-and-announcements=Výstrahy a oznámení
alfresco-web-client-url=URL webového klienta Alfresco
alignment=Zarovnání
all=Vše
all-articles=Všechny články
all-available=Vše dostupné
all-blogs=Všechny blogy
all-categories=Všechny kategorie
all-commits=Všechny commity
all-commits-on-x=Všechny commity k {0}.
all-communities=Všechny komunity
all-data=Všechna data
all-day=Celý den
all-day-event=Celodenní událost
all-discount-types=Všechny typy slev
all-documents=Všechny dokumenty
all-email-from-x-is-being-forwarded-to-x=Všechny e-maily z {0} jsou přesměrovány na {1}.
all-email-will-be-forwarded-to-the-email-address-below=Všechny e-maily budou přesměrovány na níže uvedenou adresu.
all-email-will-be-forwarded-to-the-email-addresses-below=Všechny e-maily budou přesměrovány na níže uvedené adresy.
all-events=Všechny události
all-folders=Všechny složky
all-meetups=Všechna setkání
all-orders=Všechny objednávky
all-pages=Všechny stránky
all-pages-will-use-the-exported-theme=Všechny stránky budou používat exportované téma.
all-quantities-must-be-a-multiple-of-the-minimum-quantity-of-the-item=Všechna množství musí být násobkem minimálního množství jednotky.
all-quantities-must-be-greater-than-the-minimum-quantity-of-the-item=Všechna množství musí být větší než je minimální množství jednotky.
all-site-owners=Všichni vlastníci webů
all-tasks=Všechny úkoly
all-topics=Všechna témata
all-uploads-complete=Všechna nahrávání dokončena.
all-words=Všechna slova
allow-anonymous-posting=Povolit anonymní příspěvky
allow-community-administrators-to-use-their-own-logo=Umožnit administrátorům komunit použít jejich vlastní logo?
allow-dictionary-words=Povolit slova ze slovníku
allow-dictionary-words-help=Jestliže je tato volba zaškrtnuta, mohou uživatelé ve svém hesle použít běžná slova ze slovníku.
allow-incoming-trackbacks=Povolit příchozí trackback
allow-pingbacks=Povolit Pingback
allow-simple-articles=Povolit jednoduché články
allow-strangers-to-create-accounts=Povolit neznámým uživatelům vytvořit si vlastní účet
allow-strangers-to-create-accounts-with-a-company-email-address=Povolit neznámým uživatelům vytvořit si vlastní účet s e-mailem vztaženým k doméně dané instance (portálu)
allow-trackbacks=Povolit Trackbacks
allow-users-to-add-x-to-any-website=Povolit uživatelům umístit portlet <strong>{0}</strong> na libovolný web.
allow-users-to-add-x-to-facebook=Povolit uživatelům umístit portlet <strong>{0}</strong> na Facebook.
allow-users-to-add-x-to-igoogle=Povolit uživatelům přidat <strong>{0}</strong> do iGoogle.
allow-users-to-add-x-to-netvibes-pages=Povolit uživatelům přidat <strong>{0}</strong> na stránky Netvibes.
allow-users-to-automatically-login=Povolit automatické přihlášení uživatelů
allow-users-to-request-forgotten-passwords=Povolit uživatelům žádosti o obnovení zapomenutých hesel?
allow-users-to-request-forgotten-passwords-help=Je-li toto zaškrtnuto, mohou uživatelé požádat o zaslání nového hesla na svou e-mailovou adresu.
allow-users-to-request-password-reset-links=Povolit uživatelům žádosti o zaslání odkazu na obnovu hesla?
allow-users-to-request-password-reset-links-help=Je-li toto zaškrtnuto, mohou uživatelé požádat o zaslání odkazu sloužícího k obnově hesla na svou e-mailovou adresu.
allow-users-to-share-x-with-friends=Povolit uživatelům sdílet <strong>{0}</strong> s přáteli.
allowed-file-extensions=Povolené přípony souborů
alpha=Alfa
already-registered=Již registrován
alternative-shipping=Alternativní dodání
alternative-shipping-calculation=Alternativní výpočet ceny dodání
although-we-cannot-disclose-our-final-decision,-we-do-review-every-report-and-appreciate-your-effort-to-make-sure-x-is-a-safe-environment-for-everyone=Ačkoliv nemůžeme předjímat naše konečné rozhodnutí, každé hlášení přezkoumáváme a stejně jako si vážíme vaší snahy, tak i my se budeme snažit, aby {0} bylo bezpečné prostředí pro každého.
always=Vždy
always-use-my-user-id=Vždy používat moje uživatelské ID.
am=AM
am-pm=AM/PM
americas=Americké
amount=Množství
an-applet-version-of-the-editor-is-also-available=Je k dispozici také appletová verze editoru. Klade sice vyšší nároky na zdroje, ale je uživatelsky přívětivější a umožňuje používat barevný text, hledání a nahrazování a další pokročilou funkčnost. Pokud se rozhodnete pro použití tohoto editoru, změňte pro jeho aktivaci vlastnosti portletu.
an-email-has-been-sent-to-all-journal-administrators-asking-them-to-approve-your-article=Byl odeslán e-mail všem administrátorům článků s žádostí o schválení vašeho článku.
an-error-occurred-in-the-workflow-engine=Nastala chyba v programu pro workflow.
an-error-occurred-while-accessing-the-requested-resource=Při přístupu na požadovaný zdroj/položku došlo k chybě.
an-error-occurred-while-attempting-to-access-the-requested-resource=Při pokusu o přístup k požadovanému zdroji se vyskytla chyba.
an-error-occurred-while-attempting-to-process-the-requested-resource=Při pokusu o zpracování požadovaného zdroje se vyskytla chyba.
an-error-occurred-while-communicating-with-the-open-id-provider=Nastala chyba při komunikaci s poskytovatelem OpenID.
an-error-occurred-while-discovering-the-open-id-provider=Při hledání poskytovatele OpenID došlo k chybě.
an-error-occurred-while-establishing-an-association-with-the-open-id-provider=Při vytváření spojení s poskytovatelem OpenID došlo k chybě.
an-error-occurred-while-executing-the-validation.-please-contact-an-administrator=Při provádění validace došlo k chybě, prosím kontaktujte administrátora.
an-error-occurred-while-executing-the-validation.-please-review-the-following-errors=Při provádění validace došlo k chybě. Prosím, prověřte následná chybová hlášení.
an-error-occurred-while-formatting-the-wiki-page=Při formátování wiki stránky došlo k chybě.
an-error-occurred-while-initializing-the-open-id-consumer=Při inicializaci příjemce OpenID došlo k chybě.
an-error-occurred-while-parsing-your-xml-please-check-the-syntax-of-your-xml=Při dekódování Vašeho XML dokumentu došlo k chybě. Prosím, prověřte syntaxi Vašeho XML dokumentu.
an-error-occurred-while-processing-the-requested-resource=Při zpracovávání požadovaného zdroje/položky došlo k chybě.
an-error-occurred-while-processing-the-template=Při zpracování šablony došlo k chybě.
an-error-occurred-while-processing-your-xml-and-xsl=Při zpracování Vašeho XML a XSL došlo k chybě.
an-error-occurred-while-resetting-your-preferences=Při resetování Vašeho nastavení došlo k chybě.
an-error-occurred-while-retrieving-available-plugins=Při získávání informací o dostupných zásuvných modulech došlo chybě.
an-error-occurred-while-retrieving-the-list-of-tasks=Nastala chyba při zpracovávání seznamu úkolů. Prosím, kontaktujte administrátora.
an-error-occurred-while-sending-the-form-information=Při odesílání informací ve formuláři došlo k chybě.
an-error-occurred-while-sending-the-report.-please-try-again-in-a-few-minutes=Při odesílání reportu došlo k chybě. Prosím, vyčkejte několik minut a akci opakujte.
an-error-occurred-while-updating-your-preferences=Při aktualizaci Vašich nastavení došlo k chybě.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-city-and-state=Neočekávaná chyba databáze během hledání města a země.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-street-city-and-state=Neočekávaná chyba databáze během hledání ulice, města a země.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-zip=Neočekávaná chyba databáze během hledání PSČ.
an-unexpected-error-occurred=Nastala neočekávaná chyba.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-google=Neočekávaná chyba během hledání v Google.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-producer=Při připojování k poskytovateli došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-repository=Při připojování k repozitáři došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-specified-url=Při připojování na dané URL došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-finding-directions-between-the-following-addresses=Neočekávaná chyba během hledání následujících adres:
an-unexpected-error-occurred-while-finding-the-address=Neočekávaná chyba během hledání adresy:
an-unexpected-error-occurred-while-importing-your-file=Při importu Vašeho souboru došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-sending-your-message=Neočekávaná chyba během odesílání Vaší zprávy.
an-unexpected-error-occurred-while-uploading-your-file=Neočekávaná chyba během nahrávání souboru.
an-unexpected-error-while-attempting-to-connect-to-a-mail-server=Nastala neočekávaná chyba během práce s mail serverem.
an-unexpected-sign-in-error-occurred=Nastala neočekávaná chyba.
an-unexpected-system-error-occurred=Nastala neočekávaná systémová chyba.
and=A
and-then-by=A pak podle
anniversary=Výročí
announcements=Oznámení
anonymous=Anonymní uživatel
anonymous-posting=Anonymní příspěvky
another-user-has-made-changes-since-you-started-editing-please-copy-your-changes-and-try-again=V době, kdy byla data měněna, došlo k jejich změně jiným uživatelem. Prosím zkopírujte si Vaše změny a akci opakujte.
answer=Odpověď
any=Jakýkoli
any-day=Libovolný den
any-priority=Všechny důležitosti
any-relationship=Všechny vazby
any-status=Jakýkoliv status
any-website=Jakékoliv stránky
any-words=Všechna slova
anyone=Kdokoli
anytime=Kdykoliv
api-key=Klíč API
applet=Applet
application=Aplikace
application-fields=Položky aplikace
application-name=Název aplikace
applications=Aplikace
apply=Použít
apply-to-existing-users=Aplikovat na existující uživatele\r\n
applying-a-template-will-not-delete-any-previous-work-in-this-article=Aplikování šablony nesmaže žádná data ani nijak neovlivní předchozí úpravy tohoto článku.
appointment=Místo
approval-denied-email=E-mail při odmítnutí potvrzení
approval-granted-email=E-mail při udělení potvrzení
approval-requested-email=E-mail při požadavku na potvrzení
approve=Schválení
approved=Schváleno
arabic=Arabský
archive-name-for-current-setup=Název archivu pro aktuální nastavení
archived=Archivované
archived-setups=Archivovaná nastavení
are-you-sure-you-want-to-approve-this-proposal=Opravdu chcete schválit tento návrh?
are-you-sure-you-want-to-block-the-selected-senders=Opravdu chcete blokovat tohoto odesílatele? Blokování způsobí odmítnutí všech mailů od tohoto odesílatele.
are-you-sure-you-want-to-copy-from-live-and-overwrite-the-existing-staging-configuration=Opravdu chcete zkopírovat konfiguraci ze živých dat a nenávratně jimi přepsat existující konfiguraci v přípravných datech?
are-you-sure-you-want-to-copy-from-live-and-update-the-existing-staging-portlet-information=Opravdu chcete zkopírovat obsah ze živých dat a tím nahradit stávající konfigurace portletů na přípravných stránkách?
are-you-sure-you-want-to-copy-these-pages=Opravdu chcete zkopírovat tyto stránky?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-the-selected-users=Opravdu chcete deaktivovat označené uživatele?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this=Opravdu chcete provést deaktivaci?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this-article=Opravdu chcete deaktivovat tento článek?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this-language=Opravdu chcete deaktivovat tento jazyk?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-workflow=Opravdu chcete deaktivovat workflow?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-scheduled-event=Opravdu chcete odstranit naplánovanou událost?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-articles=Opravdu chcete smazat tyto články?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-category-and-all-its-items=Opravdu chcete smazat tuto kategorii a její obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-coupons=Opravdu chcete smazat vybrané kupóny?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-document-and-all-its-versions=Opravdu chcete smazat tento dokument a všechny jeho verze?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-document-version=Opravdu chcete smazat tuto verzi dokumentu?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-entry=Opravdu chcete smazat tento příspěvek?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-feeds=Opravdu chcete odstranit vybrané webové kanály (RSS)?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-folder=Opravdu chcete smazat zvolený adresář?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-folder-and-all-its-contents=Opravdu chcete smazat zvolený adresář a jeho obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-group=Opravdu chcete smazat zvolenou skupinu?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-locations=Opravdu chcete smazat zvolená umístění?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-orders=Opravdu chcete smazat vybrané objednávky?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-organizations=Opravdu chcete smazat označené organizace?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-page=Opravdu chcete odstranit zvolenou stránku?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-role=Opravdu chcete smazat zvolenou roli?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-structures=Opravdu chcete odstranit zvolené struktury?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-templates=Opravdu chcete odstranit zvolené šablony?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-user=Opravdu chcete smazat zvoleného uživatele?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-user-groups=Opravdu chcete odstranit zvolené skupiny uživatelů?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-version=Opravdu chcete odstranit zvolenou verzi?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-web-content=Opravdu chcete smazat vybraný webový obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-staging-public-and-private-pages=Opravdu chcete smazat všechna přípravná data veřejných i privátních stránek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this=Opravdu chcete provést vymazání?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-article=Opravdu chcete smazat tento článek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-category=Opravdu chcete smazat tuto kategorii?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-contact=Opravdu chcete smazat tento kontakt?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-entry=Opravdu chcete smazat tento příspěvek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-field-and-all-its-children=Opravdu chcete odstranit toto pole a také všechna jeho podřízená pole?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-firm=Opravdu chcete smazat tuto firmu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-folder-and-all-its-entries=Opravdu chcete smazat tento adresář a jeho obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-layout-and-all-of-its-children=Opravdu chcete smazat toto rozvržení a všechny podřízené stránky?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-link=Opravdu chcete smazat tento odkaz?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-list=Opravdu chcete smazat tento seznam?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-message=Opravdu chcete smazat tuto zprávu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-node-and-all-its-pages=Opravdu chcete smazat tento uzel a všechny jeho stránky?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-order=Opravdu chcete smazat tuto objednávku?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-page=Opravdu chcete smazat tuto stránku?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-project=Opravdu chcete smazat tento projekt?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-repository-and-all-its-contents=Opravdu chcete smazat tento repozitář a jeho obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-structure=Opravdu chcete smazat tuto strukturu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-tag=Opravdu chcete odstranit tento štítek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-task=Opravdu chcete smazat tento úkol?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-template=Opravdu chcete smazat tuto šablonu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-topic-and-all-its-messages=Opravdu chcete smazat toto téma a jeho příspěvky?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-web-content=Opravdu si přejete smazat tento webový obsah?
are-you-sure-you-want-to-empty-the-contents-of-the-selected-folder=Opravdu chcete smazat obsah zvoleného adresáře?
are-you-sure-you-want-to-empty-the-trash=Opravdu chcete vyprázdnit koš?
are-you-sure-you-want-to-expire-the-selected-articles=Opravdu chcete zneplatnit vybrané články?
are-you-sure-you-want-to-expire-the-selected-version=Opravdu chcete zneplatnit vybranou verzi?
are-you-sure-you-want-to-expire-the-selected-web-content=Opravdu chcete nechat zneplatnit vybraný webový obsah?
are-you-sure-you-want-to-leave-this-community=Opravdu chcete opustit tuto komunitu?
are-you-sure-you-want-to-leave-this-organization=Opravdu chcete opustit tuto organizaci?
are-you-sure-you-want-to-merge-x-into-x=Opravdu chcete nahradit štítek "{0}" štítkem "{1}"? Tato akce změní všechny položky označené štítkem "{0}" tak, že místo štítku "{0}" budou mít štítek "{1}".
are-you-sure-you-want-to-move-selected-messages-to=Opravdu chcete přesunout zvolené zprávy do
are-you-sure-you-want-to-notify-new-users=Opravdu chcete upozornit nové uživatele?
are-you-sure-you-want-to-permanently-delete-the-selected-users=Opravdu chcete trvale odstranit vybrané uživatele?
are-you-sure-you-want-to-propose-this-layout-for-publication=Opravdu chcete navrhnout tuto stránku k uveřejnění?
are-you-sure-you-want-to-publish-these-pages=Opravdu chcete publikovat tyto stránky?
are-you-sure-you-want-to-publish-this-portlet=Opravdu chcete publikovat tento portlet?
are-you-sure-you-want-to-publish-this-proposal=Opravdu chcete publikovat tento návrh?
are-you-sure-you-want-to-publish-to-live-and-overwrite-the-existing-configuration=Opravdu chcete provést zveřejnění do živých dat a přepsat tak existující konfiguraci v živých datech?
are-you-sure-you-want-to-publish-to-live-and-update-the-existing-portlet-data=Opravdu chcete provést zveřejnění do živých dat a aktualizovat tak existující data portletu?
are-you-sure-you-want-to-reject-this-proposal=Opravdu chcete zamítnout návrh?
are-you-sure-you-want-to-remove-this-component=Opravdu chcete odstranit tuto komponentu?
are-you-sure-you-want-to-remove-x-as-a-friend-x-will-not-be-notified=Opravdu chcete odstranit uživatele {0} ze seznamu přátel? {0} nebude upozorněn(a).
are-you-sure-you-want-to-switch-the-languages-view=Opravdu chcete změnit aktuálně zobrazovaný jazyk? Změny, doposud vykonané pro aktuální jazyk nebudou uloženy!
are-you-sure-you-want-to-update-this-order=Opravdu chcete změnit tuto objednávku?
area=Pole
article=Článek
article-approval-denied-email=E-mail o zamítnutí článku
article-approval-granted-email=E-mail o uznání článku
article-approval-requested-email=E-mail o vyžádání článku
article-contraints=Omezení článku
article-description=Popis článku
article-id=Identifikátor článku
article-review-email=E-mail o revizi článku
article-title=Nadpis článku
article-type=Typ článku
articles=Články
articles-per-page=Článků na stránku
articles-structures-and-templates=Články, struktury a šablony
artifact-id=ID artefaktu
ascending=Vzestupně
asia=Asie
ask-x-to-be-your-friend=Požádat uživatele {0} o přátelství.
asset-entry-type=Typ položky
asset-link-behaviour=Chování odkazu na položku
asset-selection=Volba položek
asset-title=Název položky
asset-type=Typ položky
asset-type-asset-count-help=Počet položek s tímto štítkem bude zahrnovat pouze položky zvoleného typu.
asset-types=Typy položek
assign=Přiřadit
assign-community-roles-to-users=Přiřadit uživatelům komunitní role.
assign-customers=Přiřadit zákazníky
assign-default-permissions-to-community=Přiřazení přednastavených práv komunitě
assign-default-permissions-to-guest=Přiřazení přednastavených práv nepřihlášeným uživatelům
assign-members=Přiřadit členy
assign-organization-roles-to-users=Přiřadit uživatelům role organizace.
assign-permissions-only-to-users-that-are-also-members-of-the-current-community=Přiřadit oprávnění pouze uživatelům, kteří jsou také členy aktuální komunity?
assign-regular-roles=Přiřadit běžné role
assign-reviewers=Přiřadit recenzenty
assign-students=Přiřadit studenty
assign-teachers=Přiřadit vyučující
assign-to-communities=Přiřadit komunitám
assign-to-me=Přiřadit mně
assign-to-organizations=Přiřadit organizacím
assign-to-users=Přiřadit uživatelům
assign-user-permissions=Přiřadit uživatelská oprávnění
assign-user-roles=Přiřadit uživatelské role
assign-users=Přiřadit uživatele
assign-workers=Přiřadit pracovníky
assigned=Přiřazené
assigned-issues=Přiřazené problémy
assigned-to=Přiřazeno
assigned-to-me=Přiřazeno mně
assigned-to-my-roles=Přiřazeno mým rolím
assignee=Přiřazený
associate=Připojit
associated=Připojené
atom=Atom
attach-files=Připoj soubory
attach-to-message=Připojit ke zprávě
attachment=Příloha
attachments=Přílohy
attending=Navštěvuje
authenticate=Ověřit
authentication=Ověření uživatele
authentication-failed=Ověření se nezdařilo. Prosím opakujte.
authentication-failed-please-enable-browser-cookies=Ověření se nezdařilo. Prosím, povolte v prohlížeči cookies a opakujte znovu.
authentication-search-filter=Vyhledávací filtr autentizace
authentication-type=Typ ověření
author=Autor
auto=Auto
auto-deploy=Automatická instalace
auto-deploy-is-not-enabled=Automatická instalace nebyla povolena.
autogenerate-code=Automaticky generovat kód
autogenerate-id=Automatické vygenerování identifikátoru
autogenerate-password=Automatické vygenerování hesla
autogenerate-user-id=Automatické vygenerování uživatelského ID
autogenerate-user-screen-names=Automatické generování uživatelských jmen
availability=Dostupnost
available=Dostupné
available-categories=Dostupné kategorie
available-communities=Dostupné komunity
available-languages=Dostupné jazyky
available-portlets=Dostupné portlety
available-themes-x=Dostupná témata ({0})
available-version=Dostupná verze
avatar=Avatar
average=Průměr
average-ratings=Průměrné hodnocení
awaiting-approval=Čeká na schválení
back=Zpět
back-to-top=Zpět nahoru
back-to-vote=Zpět na hlasování
back-to-x=Zpět na {0}
background-color=Barva pozadí
background-repeating=Opakování pozadí
background-styles=Styly pozadí
bad-request=Špatný požadavek
ban-date=Datum vyloučení
ban-this-user=Vyloučit tohoto uživatele
banned-by=Vyloučil
banned-user=Vyloučený uživatel
banned-users=Vyloučení uživatelé
banner=Banner
base-dn=Základní DN
base-provider-url=Základní URL poskytovatele
basic=Základní
basic-information=Základní informace
bcc=BCC
be-sure-to-browse-our-guestbook-for-the-latest-entries=Určitě {0}projděte{1} poslední příspěvky v naší knize návštěv!
be-the-first=Buďte první.
be-yourself-again=Vrátit se k vlastní identitě.
before-and-again=před, a pak znovu
before-the-event-by=před událostí za pomocí:
begin-date=Datum začátku
begin-each-line-with=Začít každý řádek
beginner=Začátečník
beka=Beka
below-is-the-xml-representation-of-the-default-preferences-for-this-portlet=Níže je uvedena XML reprezentace přednastavených vlastností pro tento portlet.
beta=Beta
bill-payment=Platba účtem
billing=Platba
billing-address=Fakturační adresa
birthday=narozeniny
blacklist-threshold=Počet neúspěšných pokusů o instalaci před umístěním modulu na černou listinu
block=Blokovat
block-sender-list=Seznam blokovaných odesílatelů:
blog=Blog
blogs=Blogy
body=Text zprávy
body-and-image=Text zprávy a obrázek
bold=Tučné
book=Kniha
book-and-chapter=Kniha a kapitoly
bookmarks=Záložky
bookmarks-home=Základní přehled záložek
bookmarks-listing=Výpis záložek
bookmarks-with-tag-x=Záložky označené štítkem <em>{0}</em>.
bookmarks-with-x-x=Záložky s {0} <em>{1}</em>.
boolean-flag=Logická hodnota
border=Rámeček
border-color=Barva rámečku
border-style=Styl rámečku
border-styles=Styly rámečku
border-styling=Stylování rámečku
border-width=Šířka rámečku
bottom=Odspodu
breadcrumb=Drobečková navigace
breadcrumbs=Drobečková navigace
breakfast=Snídaně
browse=Projdi
browse-blogs=Projdi blogy
browse-categories=Projdi kategorie
browse-repository=Procházení repozitáře
browse-you-can-select-multiple-files=Prohlížet (můžete vybrat i více souborů).
browser-os-type=Typ prohlížeče/OS
bulgarian=Bulharský
bullet-style=Styl odrážek
business=Obchod
business-address=Obchodní adresa
business-hours=Otevírací doba
button=Tlačítko
by=Kdo
by-choosing-to-reassign-the-resource,-all-actions-will-be-removed-from-the-role-and-the-default-actions-will-be-enabled-for-the-system-role-x=Vybráním přeřazení zdrojů, dojde k odstranění veškerých akcí z role a zároveň budou povoleny implicitní akce v systémové roli: {0}.
by-date-range=Dle data:
by-email-address=Podle e-mailové adresy
by-screen-name=Podle uživatelského jména
by-time-frame=Dle času:
by-user-id=Podle ID uživatele
bytes=Bytů
cacheable=Lze uložit do vyrovnávací paměti
cached=Uložené ve vyrovnávací paměti
calculate=Vypočítat
calculate-a-flat-insurance-amount-based-on-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočítat cenu pojistného na základě celkové ceny objednávky.
calculate-a-flat-shipping-amount-based-on-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočti cenu dodání na základě ceny objednávky.
calculate-the-insurance-based-on-a-percentage-of-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočítat pojistné na základě frančízy (procentní sazby) z celkové ceny objednávky.
calculate-the-shipping-based-on-a-percentage-of-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočti cenu za dodání na základě procent z ceny objednávky.
calendar=Kalendář
calendar-of-events=Kalendář událostí
call=Volání
call-this-user=Volat uživateli
callback-url=URL zpětného volání
cancel=Zrušit
cancel-all-uploads=Zrušit všechna nahrávání
cancel-edit=Zrušit úpravy
cancel-shutdown=Zrušit vypnutí
cancel-upload=Zrušit nahrávání
cannot-be-found={0} nenalezen(a).
canvas-page-url=URL stránky s plátnem (canvas page)
caps-lock-is-on=Caps Lock je zapnutý.
cart=Nákupní košík
cartoon=Komiks
cas=CAS
categories=Kategorie
categories-and-messages=Kategorie a zprávy
categorization=Kategorizace
category=Kategorie
category-id=ID kategorie
category-name=Název kategorie
category-sets=Sady kategorií
cc=CC
cc_amex=American Express
cc_discover=Prozkoumat
cc_mastercard=MasterCard
cc_visa=Visa
cell=Mobilní telefon
cell-phones-with-sms-text-messaging-capabilities-map-phone-numbers-to-email-addresses=E-mailová adresa mobilního telefonu pro SMS. Například pro telefon 602123456 u operátora O2 <em>602123456@eurotel.cz</em>.
celsius=Stupně celsia
center=Střed
centimeter=Centimetr
change=Změnit
change-colors=Změnit barvy
change-due-date=Změnit datum splatnosti
change-frequency=Frekvence změn
change-layout=Změnit šablonu rozvržení
change-log=Change log
change-parent=Změnit nadřazený
change-password=Změnit heslo
change-picture=Změnit obrázek
change-required=Vyžadována změna
change-required-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, uživatel musí po prvním přihlášení změnit heslo.
change-selection=Změnit výběr
change-settings=Změnit nastavení
change-structure-id=Změnit ID struktury
change-to-x's-preferred-language-(x)=Změnit na preferovaný jazyk uživatele {0} ({1}).
change-to-your-preferred-language-(x)=Změnit na váš preferovaný jazyk ({0}).
changeable=Změnitelné
changeable-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, uživatelé smí měnit jejich hesla.
changed-lines=Změněné řádky
changed-parent-from-x=Změnit nadřazenou stránku z "{0}".
changing-from-rich-text-format-to-plain-text-requires-removing-all-current-formatting=Změna z Rich Text Formátu na holý text způsobí odebrání všech formátovacích znaků. Přejete si pokračovat?
changing-the-value-of-this-field-will-reload-the-page=Změna této položky způsobí znovu-načtení stránky.
chapter=Kapitola
chapters=Kapitoly
characters-maximum=Maximálně znaků
chart=Graf
charts=Znaky
chat=Chat
check-all=Zkontrolovat vše
check-box=Zaškrtávací pole
check-every=Zkontrolovat každý
check-mail=Zkontrolovat poštu
check-to-apply-the-changes-to-existing-users=Zaškrtněte pro aplikování změn na všechny existující uživatele. Změny se projeví až po příštím přihlášení.
check-your-email-or-configure-email-accounts=<a href="{0}">Ověřit váš e-mail</a> nebo <a href="{1}">nastavit e-mailové účty.</a>
checkbox=Zaškrtávací pole
checkout=Zaplatit
checkout-latest=Zkontrolovat poslední
children=Podstránky
children-pages=Podstránky
chinese=Čínské
choice=Volba
choices=Volby
choose=Vybrat
choose-a-color-for-each-layer-type=Vyberte barvu pro každý typ šablony. Klikněte na {0} až budete hotovi.
choose-a-color-theme-or-create-your-own-custom-theme=Vyberte barvu tématu nebo vytvořte vlastní {0}téma{1}.
choose-a-portlet=Vyberte portlet.
choose-a-program-to-import-contacts-from=Vyberte program pro import kontaktů:
choose-a-resource-or-proceed-to-the-next-step=Vyberte zdroj nebo pokračujte k dalšímu kroku.
choose-a-role=Vyberte roli.
choose-a-user-name-for-your-personal-company-email-address=Vyberte uživatelské jméno pro Váši osobní firemní e-mailovou adresu.
choose-from-the-list-of-recommended-google-gadgets=Vyberte ze seznamu doporučených Google gadgets.
choose-list=Vyber seznam:
choose-portlets=Zvolit portlety
choose-structure=Vyber strukturu
choose-the-program-you-want-to-export-to-and-click-the-corresponding-button=Vyberte program, do kterého chcete exportovat a klikněte na odpovídající tlačítko:
choose-this-category=Vybrat tuto kategorii
choose-this-folder=Vybrat tuto složku
church=Církev
church-password=Církevní heslo
city=Město
city-or-zip-code=Město <strong>nebo</strong> PSČ
city-state=Město, země
city-state-or-zip=Město, země <strong>nebo</strong> PSČ
class=Třída
classic=Klasický
classic-wiki=Wiki třída
clear-all=Vyčisti vše
clear-cache=Vyprázdnit vyrovnávací paměť
clear-content-cached-across-the-cluster=Vyprázdnit vyrovnávací paměť stránek napříč clusterem.
clear-content-cached-by-this-vm=Vyprázdnit vyrovnávací paměť stránek pouze v tomto virtuálním stroji.
clear-history=Vymazat historii
clear-recent-uploads=Vymazat historii posledních nahrávání
clear-the-database-cache=Vymazat vyrovnávací paměť databázových dat.
click-here-to-be-yourself-again=Klikněte {0}zde{1} a buďte opět sami sebou.
click-here-to-save-it-now=<a class="{0}" href="{1}">Uložit</a>.
click-ok-to-create-a-new-thread-with-the-following-messages=Klikněte na OK pro vytvoření nové diskuse s následujícími zprávami.
click-on-any-tag-to-edit-it=Vyberte štítek, který chcete upravit.
click-to-edit-me=Pro změnu klikněte zde...
click-to-remove-filter=Stiskněte pro odstranění filtru.
clickable-emoticons=Použitelné emotikony
close=Zavřít
closed=Uzavřeno
cloud=Oblak
club-event=Klubová událost
cluster=Svazek
code=Kód
collapse=Sbalit
collapse-all=Sbalit vše
color=Barva
color-background=Barva pozadí
color-border=Barva ohraničení
color-link=Barva odkazu
color-picker=Výběr barvy...
color-schemes=Schémata barev
color-schemes-x=Schémata barev ({0})
color-settings=Nastavení barev
color-text=Barva písma
color-url=Barva URL
colors=Barvy
column_1=Sloupec 1
column_2=Sloupec 2
column_3=Sloupec 3
column_4=Sloupec 4
column_5=Sloupec 5
combination-view=Kombinovaný pohled
comma-delimited-list=Seznam položek oddělených čárkou
comment=Okomentovat
comment-only=Jen komentář
commentable=Komentovatelné
comments=Komentáře
common-items=Společné položky
communicate=Komunikovat
communication=Komunikace
communities=Komunity
communities-joined=Komunity, ve kterých jsem členem
communities-open=Otevřené komunity
communities-owned=Mnou vlastněné komunity
community=Komunita
community-administration=Administrace komunity
community-members=Členové komunity
community-page=Komunitní stránky:
community-roles=Komunitní role
community-tags-are-injected-to-all-pages-of-this-community=Komunitní štítky jsou přidány ke všem stránkám této komunity. Štítky jsou používány k personalizaci obsahu tak, že označený obsah, o který se zajímáte, je pro vás v kontextu komunity automaticky vyhledán.
community-x-does-not-have-any-private-pages=Komunita {0} nemá žádné soukromé stránky.
company=Společnost
company-profile=Profil společnosti
compare=Porovnat
compare-versions=Porovnat verze
comparing-versions-x-and-x=Porovnání verze {0} a {1}
completed=Kompletní
components=Komponenty
compose=Napsat
compose-email=Napsat e-mail
concert=Koncert
configuration=Konfigurace
configure=Konfigurovat
configure-email-accounts=Konfigurovat e-mailové účty.
configure-pages=Konfigurovat stránky
configure-the-file-upload-settings=Změnit nastavení pro nahrávání souborů.
configure-the-mail-server-settings=Změnit nastavení e-mailového serveru.
configure-this-application-and-place-it-where-desired-on-the-page=Nastavit tuto aplikaci a umístit na kýžené místo na stránce.
confirm=Potvrdit
confirm-password=Potvrzení hesla
confirmation-email=Potvrzující e-mail
connect-to-producer=Připojit k výrobci
connection=Připojení
connection-settings=Nastavení připojení
consumer=Odběratel
consumer-agent=Agent odběratele
consumer-name-already-exists=Jméno odběratele již existuje.
consumer-registration=Registrace odběratele
consumer-registrations=Registrace odběratelů
consumers=Odběratelé
contact=Kontakt
contact-information=Kontaktní informace
contacts=Kontakty
contains=Obsahuje
content=Obsah
content-and-layout=Obsah a rozvržení
content-background=Pozadí obsahu
content-border=Ohraničení obsahu
content-creators=Autoři obsahu
content-field=Pole obsahu
content-for=Obsah pro
content-permissions=Oprávnění obsahu
content-settings=Nastavení obsahu
content-text=Text obsahu
content-with-tag-x=Obsah se štítkem <em>{0}</em>.
content-with-x-x=Obsah s {0} <em>{1}</em>.
continue=Pokračovat
control-panel=Ovládací panel
convert=Převést
convert-legacy-permission-algorithm=Převést zděděný algoritmus oprávnění.
convert-to=Převést na
convert-wiki-pages-from-classic-wiki-to-creole-format=Převést Wiki stránky z klasického do formátu Creole.
cookie-name=Jméno cookie
copy=Kopírovat
copy-as-new=Kopírovat jako novou položku
copy-from-live=Zkopírovat z živých dat
copy-page=Kopírovat stránku
copy-parent=Kopírovat nadřazený
copy-the-callback-url-and-specify-it-in-facebook=Zkopírovat URL pro zpětné vyvolání a specifikovat je na Facebooku.
copy-the-content-and-layout-for-this-page-from-another-page=Kopírovat obsah a rozvržení pro tuto stránku z jiné stránky.
could-not-connect-to-address-x.-please-verify-that-the-specified-port-is-correct-and-that-the-remote-server-is-configured-to-accept-requests-from-this-server=Nelze se připojit k adrese {0}. Prosím, ověřte, že je daný port uveden správně a že vzdálený server akceptuje připojení z tohoto serveru.
could-not-save-draft-to-the-server=Koncept nelze uložit na server.
country=Země
coupon=Kupón
coupon-code=Kód kupónu
coupon-discount=Sleva na kupónu
coupon-id=ID kupónu
coupon-information=Informace na kupónu
coupons=Kupóny
coupons-can-be-set-to-only-apply-to-orders-above-a-minimum-amount=Kupón může být použit jen pro objednávku nad minimální částku. Nastavte minimální částku {0} od které může být kupón použit.
course=Kurz
courses=Kurzy
cow=Kráva
create-a-new-page-on-this-topic=Vytvořit novou stránku na toto téma.
create-account=Vytvořit účet
create-community=Vytvořit komunitu
create-date=Datum
create-page-x=Vytvořit stránku '{0}'
create-room=Vytvořte místnost
create-time=Čas
created-by=Autor
created-by-x=Vytvořil(a) {0}
credentials=Ověření
credit=Kredit
credit-card=Kreditní karta
credit-cards=Kreditní karty
credits=Kredity
critical=Kritický
cross-references=Křížová reference
css=CSS
cubit=Loket
currency=Měna
currency-symbols=Symbol měny
current=Zvoleno
current-community=Tato komunita
current-month=Tento měsíc
current-organization=Tato organizace
current-page=Tato stránka
current-parent=Stránka nadřazená této
current-password=Současné heslo
current-portal-instance=Tato instance portálu
current-results=Tyto položky
current-theme=Toto téma
current-title=Současný název
current-user=Tento uživatel
current-week=Tento týden
custom=Vlastní
custom-attribute=Vlastní atribut
custom-attribute-hidden-help=Nastavení vlastního atributu jako skrytého znamená, že hodnota atributu není zobrazena nikde jinde než v tomto rozhraní. To umožňuje použít atribut k zvláštním nebo pokročilým účelům, jako je zástupce za vlastní oprávnění.
custom-attribute-indexable-help=Nastavení vlastního atributu jako prohledávatelného znamená, že pokud se entita (např. uživatel) změní, hodnota atributu bude indexována. Indexovat lze pouze atributy typu java.lang.String. Vezměte na vědomí, že pokud atribut je nově nastaven jako prohledávatelný, indexy musí být aktualizovány, než bude možné data prohledávat.
custom-attribute-key-help=Klíč vlastního atributu se používá pro programový přístup k atributu pomocí štítku &lt;liferay-ui:custom-attribute /&gt;.
custom-attribute-selection-help=Aktivování této vlastnosti znamená, že tento atribut bude ovládán pomocí výběru (HTML komponenta select box).
custom-attribute-type-help=Typ atributu vybírejte pečlivě. Jakmile jej jednou definujete, nelze jej změnit.
custom-attributes=Vlastní atributy
custom-color=Uživatelská barva
custom-field=Uživatelské pole
custom-field-height-help=Toto nastaví výšku vstupního pole v pixelech.
custom-field-hidden-help=Nastavení uživatelského pole na Skryté znamená, že hodnota pole nebude nikdy zobrazena v jakémkoli uživatelském rozhraní kromě tohoto. To umožňuje používat pole pro složitější účely než jen sloužit jako schránka pro nastavení vlastních oprávnění.
custom-field-indexable-help=Nastavení uživatelského pole na Vyhledatelné znamená, že hodnota pole bude indexována, když entita (například Uživatel) bude upravena. Pouze pole typu java.lang.String mohou být Vyhledatelná. Vezměte v úvahu, že když je pole poprvé označeno za Vyhledatelné, indexy musí být před prvním hledáním dat aktualizovány.
custom-field-key-help=Klíč uživatelského pole se používá k přístupu k poli programově přes štítek &lt;liferay-ui:custom-attribute /&gt;.
custom-field-secret-help=Nastavení uživatelského pole na Tajné znamená, že při psaní do tohoto pole bude text skrytý. Používejte na hesla.
custom-field-selection-help=Nastavení této vlastnosti na Ano (true) znamená, že pro ovládání tohoto pole bude použit select box.
custom-field-type-help=Vybírejte typ pole obezřetně, jelikož jakmile jej jednou nastavíte, vaši volbu již nelze změnit.
custom-field-visible-with-update-permission-help=Nastavení uživatelského pole na Viditelné pro úpravy znamená, že uživatel který má práva na úpravu pole toto pole uvidí. Toto nastavení je v takovém případě nadřazeno vlastnosti Skryté.
custom-field-width-help=Toto nastaví šířku vstupního pole v pixelech.
custom-fields=Uživatelská pole
custom-fields-are-not-enabled-for-any-resource=Uživatelská pole jsou vypnuta pro všechny zdroje.
custom-message=Vlastní zpráva
custom-portlet-xml=Vlastní portlet.xml
custom-question=Vlastní otázka
custom.field.boolean=Logická hodnota (pravda/nepravda)
custom.field.boolean.array=Pole logických hodnot
custom.field.double=Desetinné číslo (Double)
custom.field.double.array=Pole desetinných čísel (Double)
custom.field.float=Desetinné číslo (Float)
custom.field.float.array=Pole desetinných čísel (Float)
custom.field.int=Celé číslo (Integer)
custom.field.int.array=Pole celých čísel (Integer)
custom.field.java.lang.String=Text
custom.field.java.lang.String.array=Pole textů
custom.field.java.util.Date=Datum
custom.field.java.util.Date.array=Pole dat
custom.field.long=Celé číslo (Long)
custom.field.long.array=Pole celých čísel (Long)
custom.field.short=Celé číslo (Short)
custom.field.short.array=Pole celých čísel (Short)
customer=Zákazník
customer-service=Uživatelské služby
customize-colors=Přizpůsobení barev
customize-colors-preview=Přizpůsobení barev - náhled
cut-and-paste-the-full-url-to-use-as-a-hyperlink=Zkopírujte a vložte URL adresu, která bude použita jako odkaz:
czech=Český
daily=Denně
danish=Dánský
dashed=Čárkovaný
data=Data
data-migration=Migrace dat
data-strategy=Strategie pro data
database=Databáze
date=Datum
date-and-time=Datum a čas
date-format=Formát data
date-range=Rozsah dat
date-selection=Použijte tlačítka pro výběr roku. Použijte {0} a {1} tlačítka pro výběr měsíce. Podržte tlačítko myši nad jakýmkoliv tlačítkem pro rychlejší výběr.
day=Den
day-high=Následující den
day-low=Předchozí den
day-s=dnů
days=Dny
de_en=Němčina do angličtiny
de_fr=Němčina do francouzštiny
deactivate=Deaktivovat
decade=Dekáda
decades=Dekády
decorated=Dekorováno
decoration=Dekorování
default=Výchozí
default-associations=Výchozí spojení
default-colors=Výchozí barvy
default-configuration=Výchozí konfigurace
default-control-panel-theme=Výchozí téma Ovládacího panelu
default-email-notification=Výchozí notifikace prostřednictvím e-mailu
default-landing-page=Výchozí stránka po přihlášení
default-landing-page-help=Toto je stránka, na kterou jsou uživatelé automaticky přesměrováni po přihlášení. Například, pokud chcete, aby uživatelé po přihlášení skončili na stránce http://localhost:8080/web/guest/login, vyplňte /web/guest/login.
default-language=Výchozí jazyk
default-logout-page=Výchozí stránka po odhlášení
default-logout-page-help=Toto je stránka, na kterou jsou uživatelé automaticky přesměrováni po odhlášení. Například, pokud chcete, aby uživatelé po odhlášení skončili na stránce http://localhost:8080/web/guest/logout, vyplňte /web/guest/logout.
default-mobile-theme=Výchozí téma pro mobilní zařízení
default-preferences=Výchozí vlastnosti
default-regular-theme=Výchozí běžné téma
default-resolution=Výchozí rozlišení
default-tab=Výchozí záložka
default-user-associations=Přednastavení pro nové uživatele
default-value=Výchozí hodnota
default-values=Výchozí hodnoty
define-permissions=Definovat oprávnění
define-permissions-on-a-resource-that-belongs-to-the-x-portlet=Definujte práva pro položku přináležející k portletu {0}.
define-the-behavior-of-this-search=Definujte chování tohoto vyhledávání.
defining-permissions-for-this-resource-is-not-available-for-this-type-of-role=Pro tento typ role a tento zdroj/typ dat není možné definovat oprávnění.
definition=Definice
definition-id=ID definice
definition-name=Název definice
definition-of-terms=Definice výrazů
definition-version=Verze definice
definitions=Definice
delete=Smazat
delete-category=Smazat kategorii
delete-data=Smazat data
delete-document=Smazat dokument
delete-entry=Smazat příspěvek
delete-folder=Smazat adresář
delete-image=Smazat obrázek
delete-live-page=Smazat živou stránku
delete-missing-layouts=Odstranit stránky, chybějící v importovaných stránkách
delete-missing-layouts-help=Pokud je zvolena tato možnost, všechny stránky této skupiny (komunity), které nebudou nalezeny v importním LAR souboru, budou vymazány.
delete-page=Vymazat stránku
delete-portlet-data-before-importing=Před importem vymazat data portletů.
delete-portlet-data-help=Pokud je zvolena tato možnost, všechna data, vytvářená portlety, budou před započetím procesu importu nenávratně vymazána. Buďte opatrní, některé portlety v jiných stránkách se mohou odkazovat na tato data.
delete-row=Odstranit řádek
delete-selected-value=Smazat vybranou položku
delete-tag-set=Odstranit sadu štítků
delete-vocabulary=Smazat slovník
deleted-user=Smazat uživatele
deleting-messages=Odstraňování zpráv...
denied=Zamítnuto
denotes-a-system-group=Označuje systémovou skupinu
denotes-a-system-role=Označuje systémovou roli
deny=Odmítnout
deploy=Deploy
deploy-directory=Adresář pro deploy
descending=Sestupně
describe-proposal=Popis návrhu
description=Popis
design=Design
desktop=Plocha
dest-directory=Cílová složka
destination-address=Cílová adresa
destination-input-enabled=Zadání cíle povoleno
details=Podrobnosti
developer=Vývojář
dictionary=Slovník
diff=Rozdíl
diffs=Rozdíly
dinner=Večeře
direct-download=Přímé stažení
direct-download-url=URL pro přímé stažení
direct-install=Přímá instalace
directions-address=Adresa směrnic
directions-input-enabled=Vstup směrnic povolen
directory=Adresář
disable=Vypnout
disable-caching=Vypnout používání vyrovnávací paměti
disable-forwarding=Vypnout přesměrování
disabled=Vypnuto
discard=Zrušit
disclaimer=Odmítnutí
discount=Sleva
discount-type=Typ slevy
dismiss=Zamítnout
display=Zobrazit
display-a-datapicker=Zobrazit Výběr data
display-as-tooltip=Zobrazit jako popisku pod kurzorem
display-date=Datum zobrazení
display-depth=Hloubka zobrazení
display-of-live-session-data-is-disabled=Zobrazování živých dat relace je vypnuto. Pro zapnutí nastavte vlastnost portálu <strong>{0}</strong> na hodnotu true.
display-order=Pořadí zobrazení
display-per-page=Článků na stránku
display-settings=Nastavení zobrazení
display-style=Styl zobrazení
display-time=Zobrazit čas
display-url=URL pro zobrazení
displayed-assets-must-match-these-rules=Zobrazené položky musí odpovídat těmto pravidlům.
displayed-content-must-contain-the-following-tags=Zobrazený obsah musí obsahovat následující štítky.
displayed-content-must-not-contain-the-following-tags=Zobrazený obsah nesmí obsahovat následující štítky.
displaying-article-pages=Zobrazení stránek článku
displaying-content=Zobrazení obsahu
distribution-scope=Oblast distribuce/zobrazení
dns-lookup=Dotaz do DNS
do-not-repeat=Neopakovat
do-not-repeat-this-event=Neopakovat tuto událost.
do-not-send-a-reminder=Neposílat upomínky
document=Dokument
document-conversion=Převod dokumentu
document-extensions-does-not-match=Přípona dokumentu neodpovídá.
document-home=Umístění dokumentu
document-library=Knihovna dokumentů
document-name=Název dokumentu
document-names-must-end-with-one-of-the-following-extensions=Názvy dokumentů musí končit následujícími příponami:
document-path=Cesta k dokumentu
document-profile=Profil dokumentu
document-properties=Vlastnosti dokumentu
documents=Dokumenty
documents-home=Domovská stránka dokumentu
documents-listing=Seznam dokumentů
documents-per-page=Počet dokumentů na stránku
documents-require-at-least-one-read-role=Dokument potřebuje alespoň jednu roli na čtení.
documents-require-at-least-one-write-role=Dokument potřebuje alespoň jednu roli na zápis.
documents-with-tag-x=Dokumenty se štítkem <em>{0}</em>.
documents-with-x-x=Dokumenty se {0} <em>{1}</em>.
does-not-contain=Neobsahuje
domain=Doména
domain-controller=Řadič domény
domain-controller-name=Název řadiče domény
domain-controller-name-help=Nastavte pro řadič domény jeho NetBIOS název.
done=Hotovo
dotted=Tečkovaný
dotted-lines=Tečkované linky
double=Dvojitý
down=Dolů
download=Stáhnout
download-content=Stáhnout obsah
download-file=Stáhnout soubor
download-link=Odkaz pro stažení
download-links=Odkazy pro stažení
download-more=Stáhnout další
download-page=Stránka pro stažení
download-page-url=URL stránky pro stažení
download-script=Stáhnout skript
download-template=Stáhnout šablonu
download-xsd=Stáhnout definici XML schématu
download-xsl-template=Stáhnout XSL šablonu
downloading=Stahování
downloads=Stahování
draft=Koncept
draft-pages=Koncepty stránek
draft-saved-at-x=Návrh uložen v {0}.
drafts=Koncepty
drag-portlets-below-to-nest-them=Přetáhněte portlety dolů pro jejich vnoření.
driving-directions=Navigace
due-date=Datum splatnosti
duplicated-variable-name=Zdvojené jméno proměnné
duration=Doba trvání
dutch=Dánský
dynamic=Dynamická
edit=Upravit
edit-article=Upravit článek
edit-assignments-for-community=Změnit přiřazení do komunity
edit-assignments-for-location=Změnit přiřazení k umístění
edit-assignments-for-organization=Změnit přiřazení k organizacím
edit-assignments-for-password-policy=Změnit přiřazení k politice hesel
edit-assignments-for-role=Změnit přiřazení k rolím
edit-assignments-for-team=Změnit přiřazení k týmům
edit-assignments-for-user-group=Změnit přiřazení do skupin uživatelů
edit-blog=Upravit blog
edit-blog-entry=Upravit příspěvek blogu
edit-bookmark=Upravit záložku
edit-category=Změnit kategorii
edit-category-permissions=Změnit oprávnění kategorie
edit-community-roles-for-user=Změnit role uživatele v komunitě
edit-content=Upravit obsah
edit-coupon=Upravit kupón
edit-custom-attributes-for=Upravit vlastní atributy pro
edit-custom-fields-for=Upravit uživatelská pole pro
edit-document=Upravit dokument
edit-draft=Upravit koncept
edit-entry=Upravit příspěvek
edit-entry-permissions=Upravit oprávnění k příspěvku
edit-event=Upravit událost
edit-firm=Upravit firmu
edit-folder=Upravit adresář
edit-group=Upravit skupinu
edit-groups=Upravit skupiny
edit-groups-for-role=Upravit skupiny pro roli:
edit-groups-for-user=Upravit skupiny pro uživatele:
edit-image=Upravit obrázek
edit-link=Upravit odkaz
edit-list=Upravit seznam
edit-location=Upravit lokaci
edit-message=Upravit zprávu
edit-node=Upravit uzel
edit-options=Změnit možnosti\r\n
edit-organization=Upravit organizaci
edit-page=Upravit stránku
edit-pages=Upravit stránky
edit-pages-for-community=Upravit stránky komunity
edit-pages-for-location=Upravit stránky lokace
edit-pages-for-organization=Upravit stránky organizace
edit-pages-for-user=Upravit stránky uživatele
edit-pages-for-user-group=Upravit stránky uživatelské skupiny
edit-pages-priority=Upravit důležitost stránek
edit-permissions=Upravit oprávnění
edit-permissions-for=Upravit oprávnění pro
edit-preferences=Upravit preference
edit-private-page=Upravit soukromou stránku
edit-product=Upravit produkt
edit-product-entry=Upravit produkt
edit-profile=Upravit profil
edit-project=Upravit projekt
edit-projects=Upravit projekty
edit-public-page=Upravit veřejnou stránku
edit-question=Upravit otázku
edit-registration=Upravit registraci
edit-repository=Upravit repository
edit-requests-for-community=Změnit požadavky pro komunitu:
edit-role=Upravit roli
edit-roles=Upravit role
edit-roles-for-group=Upravit role pro skupinu:
edit-roles-for-user=Upravit role pro uživatele:
edit-script=Upravit skript
edit-settings-for-x-in-group=Upravit nastavení pro {0} ve skupině:
edit-stock-quantity=Upravit počet akcií
edit-structure=Upravit strukturu
edit-tag=Upravit štítek
edit-tag-permissions=Upravit oprávnění pro štítek
edit-tag-set-permissions=Upravit oprávnění pro sadu štítků
edit-task=Upravit úkol
edit-template=Upravit šablonu
edit-topic=Upravit téma
edit-user=Upravit uživatele
edit-users=Upravit uživatele
edit-users-for-group=Upravit uživatele pro skupinu:
edit-users-for-project=Upravit uživatele pro projekt:
edit-users-for-role=Upravit uživatele pro roli:
edit-users-for-task=Upravit uživatele pro úkol:
edit-vocabulary-permissions=Upravit oprávnění pro slovník
edit-web-content=Upravit webový obsah
edit-wikis=Upravit wiki
edit-wikis-for-group=Upravit wiki pro skupinu:
edit-wsrp-local-preferences=Upravit lokální preference
edit-wsrp-remote-preferences=Upravit vzdálené preference
edit-x=Upravit {0}
edit-x-x=Upravit <span class="{0}">{1}</span>
edit-xsd=Upravit definici XML schématu
edit-xsl-template=Upravit XSL šablonu
edit_guest=Upravit Nepřihlášené uživatele
editing-structure-details=Úprava detailů struktury
editor-type=Typ editoru
educational=Vzdělávací
email=E-mail
email-address=E-mailová adresa
email-address-attribute=Atribut e-mailové adresy
email-addresses=E-mailové adresy
email-body=Text zprávy
email-entry=Položka emailu
email-from=Odesílatel
email-notifications=Upozornění e-mailem
email-subject=Předmět zprávy
email-subscription=Zasílání pravidelných e-mailů
email-to=Komu
emails=E-maily
embedded=Vnořené
embedded-assets=Vnořené položky obsahu
emoticons=Emotikony
employee-id=ID zaměstnance
empty-cart=Vyprázdnit košík
empty-folder=Vyprázdnit složku
empty-trash=Vyprázdnit koš
en_de=Anglicky -> Německy
en_es=Anglicky -> Španělsky
en_fr=Anglicky -> Francouzsky
en_it=Anglicky -> Italsky
en_ja=Anglicky -> Japonsky
en_ko=Anglicky -> Korejsky
en_nl=Anglicky -> Dánsky
en_pt=Anglicky -> Portugalsky
en_zh=Anglicky -> Čínsky (Čína)
en_zt=Anglicky -> Čínsky (Taiwan)
enable-birthday=Povolit narozeniny
enable-comment-ratings=Povolit hodnocení komentářů
enable-comments=Povolit komentáře
enable-conversion-to=Povolit převod na
enable-flags=Povolit příznaky
enable-gender=Povolit pohlaví
enable-message-ratings=Povolit hodnocení zpráv
enable-page-ratings=Povolit hodnocení stránek
enable-print=Povolit tisk
enable-ratings=Povolit hodnocení
enable-rss-subscription=Povolit přihlašování k odběru RSS
enable-tag-based-navigation=Povolit navigaci založenou na štítcích
enable-tag-based-navigation-help=Pokud je zaškrtnuto a štítek je vybrán při zobrazení stránky, tak bude položka s tímto štítkem zobrazena namísto položek, které byly ručně vybrány.
enabled=Povoleno
enabling-openoffice-integration-provides-document-conversion-functionality=Povolení integrace s OpenOffice umožňuje konverzi dokumentů.
encryption-type=Typ šifrování
end=Konec
end-at=Končí v
end-by=Končí
end-date=Datum ukončení
english=Anglicky
enrollment-url=URL zápisu
enter-a-address=Zadejte adresu
enter-a-address-for-a-picture=Zadejte adresu pro obrázek
enter-a-blank-entry-to-disable-email-forwarding=Pro vypnuté přesměrování e-mailů ponechte pole prázdné.
enter-a-blank-paypal-email-address-to-disable-paypal=Pro vypnutí PayPal placení ponechte pole s PayPal e-mailovou adresou prázdné. Vyberte akceptované platební karty. Pokud je PayPal vypnutý a nejsou vybrány žádné akceptované kreditní karty, platby nebudou vyžadovány.
enter-a-list-item-click-cancel-or-leave-blank-to-end-the-list=Vložte položku seznamu. Klikněte na 'zrušit' nebo ponechte pole prázdné pro ukončení seznamu.
enter-a-name=Zadejte jméno
enter-a-name-associated-with-the-email=Zadejte jméno přiřazené k e-mailové adrese
enter-a-name-for-the-email-address=Zadejte jméno pro e-mailovou adresu.
enter-a-paypal-email-address-to-send-all-payments-to-paypal=Zadejte PayPal e-mail adresu pro odeslání všech plateb do PayPal.
enter-a-title-for-the-address=Zadejte název pro adresu.
enter-a-title-for-the-link=Zadejte název pro odkaz
enter-again=Zadat znovu
enter-an-address=Zadejte adresu.
enter-an-address-for-the-image=Zadejte adresu obrázku.
enter-an-email-address=Zadejte e-mailovou adresu.
enter-custom-values-or-leave-it-blank-to-use-the-default-portal-settings=Zadejte vlastní hodnoty nebo ponechte prázdné (v tom případě se použijí výchozí nastavení portálu).
enter-data=Vložte data
enter-in-your-custom-css=Vložit do uživatelského CSS.
enter-javascript-code-that-returns-true-or-false-to-validate-the-field.-the-following-implicit-variables-are-available=Vložte kód JavaScript, který bude vracet hodnotu true nebo false pro validaci pole. K dispozici máte následující implicitní proměnné.
enter-one-city-or-zip-code-per-line=Zadejte jedno město nebo PSČ na <strong>každý řádek</strong>.
enter-one-email-address-per-line=Zadejte jeden e-mail na <strong>každý řádek</strong>.
enter-one-isbn-number-per-line-to-add-books=Zadejte jedno ISBN číslo na <strong>každý řádek</strong> pro přidání knih. Můžete přidat maximálně {0} najednou.
enter-one-mail-host-name-per-line-for-all-additional-mail-host-names-besides-x=Adresy poštovních serverů vkládejte na samostatné řádky. Adresu <em>{0}</em> není zapotřebí přidávat.
enter-one-plugin-package-id-per-line=Zadejte jedno ID zásuvného modulu <strong>na každou řádku</strong>.
enter-one-role-name-per-line-a-user-must-belong-to-one-of-these-roles-in-order-to-add-this-plugin-to-a-page=Zadejte jeden název role <strong>na každou řádku</strong>. Uživatel musí mít jednu z těchto rolí, aby mohl přidat tento modul na stránku.
enter-one-role-name-per-line-a-user-must-belong-to-one-of-these-roles-in-order-to-add-this-portlet-to-a-page=Zadejte jeden název role <strong>na každou řádku</strong>. Uživatel musí mít jednu z těchto rolí, aby mohl přidat tento portlet na stránku.
enter-one-screen-name-per-line-to-reserve-the-screen-name=Zadejte uživatelská jména, která chcete rezervovat - vždy jedno <strong>na řádek</strong>.
enter-one-url-per-line=Zadejte jedno URL na <strong>každý řádek</strong>.
enter-one-user-email-address-per-line-to-reserve-the-user-email-address=Zadejte uživatelské e-maily, které chcete rezervovat - vždy jeden <strong>na řádek</strong>.
enter-rank-and-minimum-post-pairs-per-line=Zadejte páry <em>název úrovně</em> a <em>počet příspěvků</em> pro zobrazení uživatelů s úrovní podle počtu jejich příspěvků - vždy jeden pár <strong>na řádek</strong>.
enter-text-below-to-refine-the-list-of-tags=Zadejte text pro odfiltrování seznamu štítků.
enter-the-default-community-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Zadejte názvy komunit <strong>jednu na každou řádku</strong>, které budou automaticky asociovány s nově vytvořenými uživateli.
enter-the-default-role-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Zadejte jména rolí <strong>jednu na každou řádku</strong>, které budou automaticky asociovány s nově vytvořenými uživateli.
enter-the-default-user-group-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Zadejte jména skupin uživatelů <strong>jednu na každou řádku</strong>, které budou automaticky asociovány s nově vytvořenými uživateli.
enter-the-encryption-algorithm-used-for-passwords-stored-in-the-ldap-server=Zadejte kryptovací algoritmus, který používá LDAP server pro ukládání hesel.
enter-the-friendly-url-that-will-be-used-by-both-public-and-private-pages=Zadejte přívětivé URL, které bude používáno pro přístup na veřejné a privátní stránky webu.
enter-the-name,-image,-and-priority-level-in-descending-order=Zadejte jméno, obrázek a důležitost v sestupném pořadí. Diskuse s vyšší důležitostí jsou zobrazeny před těmi s důležitostí nižší. Jméno je zobrazované jméno důležitosti. Obrázek je zobrazovaný obrázek důležitosti a může být zadán jako kompletní URL nebo jako cesta relativní k tématu.
enter-the-public-and-private-virtual-host-that-will-map-to-the-public-and-private-friendly-url=Zadejte veřejného a soukromého virtuálního hostitele, který bude mapován na veřejné a soukromé přívětivé URL.
enter-the-search-filter-that-will-be-used-to-test-the-validity-of-a-user=Zadejte vyhledávací filtr, který bude použit k otestování validity uživatele. Tokeny @company_id@, @email_address@, @screen_name@, a @user_id@ budou za běhu nahrazeny odpovídajícími hodnotami.
enter-the-workflow-definition-below-in-xml-format=Vložte definici workflow (ve formátu XML).
enter-up-to-x-email-addresses-of-friends-you-would-like-to-invite=Zadejte nejvýše {0} emailových adres přátel, které chcete pozvat (jeden email na každou řádku).
enter-your-custom-css=Vložte své vlastní CSS.
enter-your-custom-css-class-names=Vložte jména tříd se svým vlastním CSS.
enterprise=Podnik
enterprise-logo=Logo podniku
entire-message=Celá zpráva
entries=Příspěvky
entries-with-tag-x=Příspěvky se štítkem <em>{0}</em>.
entries-with-x-x=Příspěvky s {0} <em>{1}</em>.
entry=Příspěvek
entry-added-email=E-mail o přidání příspěvku
entry-information=Informace o příspěvku
entry-saved-at-x=Příspěvek uložen v {0}.
entry-updated-email=E-mail o aktualizaci příspěvku
erase-the-current-date=Smazat současné datum.
error=Chyba
es_en=Španělsky -> Anglicky
estimated-duration=Odhadované trvání
estimated-end-date=Odhadované datum ukončení
eternal=Věčná
europe=Evropa
evaluate-holiday-request=Vyhodnotit požadavek na dovolenou
event=Událost
event-information=Informace o události
event-location=Místo události
event-reminder-email=E-mail s upozorněním na událost
events=Události
every=Každý
every-weekday=Den události
everyone=Všichni
everything=Vše
exact-phrase=Přesná fráze
exclude-assets-with-0-views=Vynechat položky s 0 zhlédnutími
exclusive=Exkluzivní
execute=Spustit
expand=Rozbalit
expand-all=Rozbalit vše
expert=Expert
expiration=Zneplatnění
expiration-date=Datum zneplatnění
expiration-enabled=Zneplatnění povoleno
expiration-enabled-help=Pokud zaškrtnete, bude si muset uživatel změnit heslo vždy po uplynutí zadaného časového období.
expire=Zneplatnit
expired=Zneplatněno
export=Export
export-15-data=Povolit export dat článku.
export-56-data=Povolit export dat obsahu článku.
export-calendar=Exportovat kalendář
export-data=Exportovat data
export-date-range-help=Povolit časový rozsah pro vymezení podmnožiny exportovaných dat. Exportována budou data vytvořená nebo upravená mezi počátečním datem (včetně) a koncovým datem.
export-enabled=Export povolen
export-import=Import / Export
export-import-categories-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportovány / importovány veškeré kategorie, přičemž si udrží svou hierarchii. V průběhu importu nebudou vytvářeny duplicitní kategorie (mající stejné jméno).
export-import-permissions-assigned-to-users-help=Kvůli členitosti systému práv, export / import uživatelských práv může znatelně navýšit čas zpracování. Proto není doporučeno tyto exportovat, není-li to nezbytně nutné.
export-import-permissions-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportována i práva přiřazená k jednotlivým stránkám a portletům.
export-import-portlet-permissions-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportována i práva přiřazená k jednotlivým portletům.
export-import-referenced-categories-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportovány nebo importovány všechny kategorie přiřazené k portletu, včetně zachování jejich hierarchie. Pokud bude během importu objevena kategorie s již existujícím názvem, nebude vytvořena nová duplicitní kategorie.
export-import-theme-help=Pokud je zaškrtnuto při exportu, hlavní téma a veškeré jeho soubory budou zahrnuty do výsledného LAR souboru. Pokud je zaškrtnuto při importu, téma bude nainstalováno a zároveň přednastaveno na všech stránkách.
export-settings=Nastavení exportu
export-the-current-pages-to-the-given-lar-file-name=Exportovat aktuální stránky do LAR souboru zadaného jména.
export-the-selected-data-to-the-community-of-a-remote-portal-or-to-another-community-in-the-same-portal=Exportovat vybraná data do komunity vzdáleného portálu nebo do jiné komunity tohoto portálu.
export-the-selected-data-to-the-given-lar-file-name=Exportovat vybraná data do LAR souboru zadaného jména.
exporting=Probíhá export
extend=Prodloužit
extension=Rozšíření
extranet=Extranet
facebook=Facebook
faceboook=Facebook
fahrenheit=Fahrenheit
failed-login-attempts=Chybný pokus o přihlášení:
failed-to-bind-to-the-ldap-server-with-given-values=Spojení s LDAP serverem s uvedenými hodnotami selhalo.
failed-to-create-consumer=Chyba při vytváření odběratele.
failed-to-get-registration-properties=Získávání registračních vlastností selhalo.
failed-to-install-remote-portlet=Instalace vzdáleného portletu selhala.
failed-to-register-consumer=Nepodařilo se zaregistrovat odběratele.
false=Chyba
faq=Často kladené otázky
favorite-activity=Oblíbená aktivita
favorite-bible-verse=Oblíbený verš z bible
favorite-food=Oblíbené jídlo
favorite-movie=Oblíbený film
favorite-music=Oblíbená hudba
favorite-quote=Oblíbený citát
favorites=Oblíbené
fax=Fax
fax-number=Faxové číslo
fbml=FBML (Facebook Markup Language)
featured=Uváděné
featured-items=Uváděné položky
feed=RSS kanál
feed-image-alignment=Zarovnání obrázku zdroje
feed-item-content=Obsah položky ze zdroje
feed-type=Typ RSS kanálu
feedback=Zpětná vazba
feedbacks=Odezvy
feeds=Webové kanály (RSS)
feet=Stopa
female=Žena
female-voice=Ženský hlas
field=Pole
field-label=Popis položky
field-name=Jméno položky
field-type=Typ položky
fields=Pole
fields-are-added-if-you-need-to-distinguish-items-based-on-criteria-chosen-by-the-user=Pole jsou přidána pro rozlišení položek podle kritérií vybraných uživatelem. Například, pokud prodáváte trička, přidejte pole s názvem <em>Velikost</em> a hodnotami <em>S, M, L, XL</em>. Vložte hodnoty jako seznam oddělený čárkami.
file=Soubor
file-list=Seznam souborů
file-location=Umístění souboru
file-name=Název souboru
file-size-is-larger-than-x-megabytes=Velikost souboru je větší než ${0}MB.
file-size-was-not-specified-in-the-request=V požadavku nebyla specifikována velikost souboru.
file-type-is-invalid=Typ souboru je neplatný.
file-upload=Nahrání souboru
file-uploads=Nahrané soubory
files=Soubory
fill-out-the-following-form-to-get-driving-directions-to=Vyplňte následující formulář pro vyhledání cesty do
filter=Filtr
filter-by-account=Filtrovat podle účtu
filter-by-location=Filtrovat podle lokace
filter-by-locations-valid-for=Filtrovat podle lokace platné pro: {0}.
filter-by-organization=Filtrovat podle organizací
filter-by-role=Filtrovat podle role
filter-by-structure=Filtrovat podle struktur
filter-by-template=Filtrovat podle šablon
filter-by-user=Flotrovat podle uživatelů
filter-by-user-group=Filtrovat podle skupin uživatelů
filter-settings=Nastavení filtru
filter-web-content-list-by-structure-x=Webový obsah filtrovaný podle struktury {0}.
filters=Filtry
find=Hledat
find-members=Hledat členy
find-potential-recipients-from-the-following=Najít potenciální příjemce z následujících:
fine-tune-generated-roles=Vyladěné generované role.
finished=Dokončeno
firm-name=Název společnosti
firms=Společnosti
first=První
first-message=První zpráva
first-name=Jméno
first-name-attribute=Atribut jména
first-thread=První diskuse
first-version=První verze
flag=Označení
flag-this-page=Označit nevhodnout stránku
flag[action]=Označit
flags=Označení
flash-attributes=Atributy objektu Flash
flash-variables=Proměnné objektu Flash
flat-amount=Paušální částka
flat-view=Klasický pohled
folder=Složka
folder-display-settings=Nastavení zobrazení složky
folder-name=Název složky
folder-path=Cesta ke složce
folders=Složky
folders-and-documents=Složky a dokumenty
folders-and-entries=Složky a příspěvky
folders-and-images=Složky a obrázky
folders-listing=Výpis složek
folders-per-page=Složek na stránku
font=Písmo
font-color=barva písma
font-style=Druh písma
foot=Stopa
footer-article=Článek zápatí
footer-web-content=Zápatí webového obsahu
footnotes=Poznámky pod čarou
for-example,-if-the-public-virtual-host-is-www.helloworld.com-and-the-friendly-url-is-/helloworld=Například pokud je virtuální hostitel <strong>www.helloworld.com</strong> a přívětivé URL je <strong>/helloworld</strong>, pak <strong>{0}://www.helloworld.com</strong> je mapováno na <strong>{1}/helloworld</strong>.
for-example-x=Například {0}.
forbidden=Zakázáno
forgot-password=Zapomenuté heslo
form=Formulář
form-and-presentation=Formulář a prezentace
form-controls=Ovládací prvky formuláře
form-fields=Pole formuláře
form-information=Informace o formuláři
form-method=Metoda formuláře
format=Formátování
format-script=Formátovat skript
format-template=Formátovat šablonu
format-xsl=Formátování XSL
formula=Vzorec
forums=Fóra
forward=Přesměrování
forward-address=Adresa přesměrování
fourth=Čtvrtina
fr_de=Francouzsky -> Německy
fr_en=Francouzsky -> Anglicky
framework-version=Verze frameworku
framework-versions=Verze frameworku
free-memory=Volná paměť
free-shipping=Dodání zdarma
french=Francouzsky
friday-abbreviation=Pá
friend-requested=Požádán o přátelství
friendly-url=Přívětivé URL
friends=Přátelé
from=Od
from-this-location=Odtud
ftp=FTP
full=Celé
full-content=Celý obsah
full-image=Celý obrázek
full-name=Celé jméno
full-screen=Celá obrazovka
future=Budoucí
gadget=Gadget
gender=Pohlaví
general=Obecné
generate=Generovat
generate-custom-roles=Vygenerovat vlastní role
generate-thread-dump=Vygenerovat výpis vlákna (thread dump).
gerah=Gerah
german=Německy
get=Získat
get-directions=hledej cestu
get-map=Získat mapu
get-or-post=Get nebo Post
get-password=Získat heslo
get-quote=Získej citát
get-the-api-key-and-canvas-page-url-from-facebook=Získat klíč k API a URL stránky z Facebooku.
gifts=Dárky
give-x-permission-to-community-members=Přidělit {0} právo členům komunity
give-x-permission-to-guest-members=Přidělit {0} právo nepřihlášeným uživatelům
give-x-permission-to-users-with-the-x-role=Přidělit právo {0} všem uživatelům s rolí {1}.
global=Globální
global-tags-are-injected-to-all-pages-that-you-visit=Komunitní štítky jsou přidány ke všem stránkám, které navštívíte. Štítky jsou používány k personalizaci obsahu tak, že označený obsah, o který se zajímáte, je pro Vás automaticky vyhledán.
go=Přejít
go-to=Přejít na
go-to-category=Přejít do kategorie
go-to-content=Přejít na obsah
go-to-folder=Přejít do složky
go-to-homepage=Přejít na úvodní stránku
go-to-paypal-and-set-up-ipn-to-post-to-x=Běžte do PayPal a nastavte vaše IPN na odeslání do {0}.
go-to-the-latest-version=Přejít k poslední verzi.
google-analytics-id=Google Analytics ID
google-apps=Google Apps
google-gadget=Google Gadget
google-gadget-url=Google Gadget URL
google-license=Licence Google
googles-spelling-suggestion-for=Googlem doporučovaný pravopis pro {0} je {1}.
government=Státní správa
grace-limit=Tolerance
grace-limit-help=Určuje, kolikrát se může uživatel přihlásit po vypršení hesla, než bude požádán o jeho změnu.
graduation=Maturita
greeting=Pozdrav
groove=Groove
group=Skupina
group-by=Seskupit podle
group-by-tags-within-tags-set=Seskupit podle štítků v rámci sady štítků.
group-id=ID skupiny
group-import-search-filter=Filtr pro import skupin
group-mapping=Mapování skupin
group-name=Jméno/název skupiny
groups=Skupiny
groups-and-roles=Skupiny a role
groups-dn=DN skupin
guest=Nepřihlášený uživatel
guest-preferences=Nastavení nepřihlášených uživatelů
guestbook=Kniha návštěv
half-banner=Poloviční banner
handbreath=Vánek
handling-of-form-data=Manipulace s daty formuláře.
hangman=Šibenice
hangman-word-list=Seznam slov Šibenice
happy-hour=Šťastná hodina
harmful-dangerous-acts=Nebezpečné počínání
hateful-or-abusive-content=Urážející či protizákonný obsah
header=Hlavička
header-article=Záhlaví článku
header-background=Pozadí hlavičky
header-border=Ohraničení hlavičky
header-text=Text hlavičky
header-web-content=Záhlaví webového obsahu
headers=Hlavičky
hectare=Hektar
height=Výška
help=Pomoc
helpful=Užitečné
hi-x-you-are-impersonating-the-guest-user=Ahoj {0}. Převtělil(a) jste se do Nepřihlášeného uživatele.
hi-x-you-are-impersonating-x=Ahoj {0}. Převtělil(a) jste se do uživatele {1}.
hidden=Skrytá
hidden-variables=Skryté proměnné
hide=Skrýt
hide-activities=Skrýt aktivity
hide-assign-reviewers=Skrýt přiřazení recenzentů
hide-category-controls=Skrýt ovládací prvky kategorií
hide-image=Skrýt obrázek
hide-instances-that-have-already-ended=Skrýt instance, které již byly ukončeny
hide-options=Skrýt možnosti
hide-remote-export-options=Skrýt možnosti vzdáleného exportu
hide-syntax-help=Skrýt nápovědu k syntaxi
hide-tasks-that-have-already-ended=Skrýt úkoly, které již skončily
high=Vysoký
highest=Nejvyšší
hint-for-narrow-portlet=n
hint-for-wide-portlet=w
historical-charts=Historické grafy
history=Historie
history-count=Počet hesel v historii
history-count-help=Určuje počet předešlých hesel, které systém uchovává v historii, aby se nemohla opakovat.
history-enabled=Povolit historii hesel
history-enabled-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, systém vytváří a udržuje historii hesel uživatele a brání v užívání již použitých hesel.
holiday=Prázdniny
home=Domů
home-address=Domovská adresa
home-phone=telefon domů
home-url=Adresa domovské stránky
home-url-help=Domovská stránka portálu. Pokud například chcete, aby byla domovská stránka portálu http://localhost:8080/web/guest/home, zadejte /web/guest/home.
hook-plugin=Hook
hook-plugins=Hooky
horizontal=Horizontální
horizontal-bar=Horizontální mřížka
horizontal-separator=Horizontální oddělovač
host=Hostitel/Server
hot-deploy=Instalace za běhu
hour=Hod
hourly=Každou hodinu
hours=Hod
hours-of-operation=Operační hodiny
hover-link=Hover link
how-do-users-authenticate=Jak ověřovat uživatele?
html=HTML
html-attributes=HTML atributy
html-format=HTML formát
html-mode=HTML Mód
html-title=Titulek HTML
http-method=HTTP metoda
hungarian=Maďarský
hyperlink=Odkaz
i-agree=Souhlasím
i-disagree=Nesouhlasím
icelandic=Islandský
icon=Ikona
icq=ICQ
id=ID
identification=Identifikace
identity=Identita
if-a-user-id-does-not-exist,-then-use-my-user-id=Pokud ID uživatele neexistuje, použít moje ID.
if-the-discount-type-is-free-shipping,-then-shipping-charges-are-subtracted-from-the-order=Pokud typ slevy je <em>Dodání zdarma</em>, pak poplatky za dodání jsou odečteny z ceny. Pokud typ slevy je <em>bez daně</em>, pak daň je odečtena z ceny.
if-the-user-is-valid-and-the-user-exists-in-the-ldap-server-but-not-in-liferay=Jestliže je uživatel validní a existuje v LDAPu, ale nikoliv v Liferay, pak bude uživatel synchronizován z LDAP serveru do Liferay portálu. Níže je mapování atributů z LDAPu do portálu jako páry <em>Liferay-atribut=LDAP-atribut</em>.
if-you-are-not-x-logout-and-try-again=Pokud nejste {0}, odhlaste se a přihlaste znovu.
iframe=iFrame
ignore=Ignorovat
ignore-all-updates=Ignorovat všechny aktualizace
igoogle=iGoogle
image=Obrázek
image-gallery=Galerie obrázků
image-home=Hlavní stránka obrázků
image-names-must-end-with-one-of-the-following-extensions=Název obrázku musí končit na následující koncovku:
image-position-from-the-left=Pozice obrázku zleva
image-position-from-the-top=Pozice obrázku shora
image-search-key=Klíčové slovo pro vyhledání obrázku
image-uploader=Nahrávání obrázků
images=Obrázky
images-file=Soubor s obrázky
images-with-tag-x=Obrázky se štítkem <em>{0}</em>.
images-with-x-x=Obrázky se {0} <em>{1}</em>.
imap=IMAP
impersonate=Vydávat se za uživatele
impersonate-user=Vydávat se za uživatele
import=Import
import-15-data=Povolit import dat článku.
import-56-data=Povolit import dat obsahu článku.
import-a-lar-file-to-overwrite-the-current-pages=Importovat soubor LAR a přepsat aktuální stránky.
import-a-lar-file-to-overwrite-the-selected-data=Importovat LAR soubor a přepsat vybraná data.
import-cas-users-from-ldap=Import z LDAPu
import-cas-users-from-ldap-help=Pokud je toto zaškrtnuto, jsou uživatelé autentizovaní z CAS, kteří neexistují v portálu, importováni z LDAP. LDAP musí být povolen.
import-data-strategy-copy-as-new-help=Všechna data a obsah importovaného LARu budou zapsána jako nové záznamy do této komunity pokaždé, kdy bude LAR importován.
import-data-strategy-mirror-help=Všechna data a obsah importovaného LARu budou vytvořena pouze při prvním importu. Dodatečné importy ze stejného zdroje pouze položky přepíší namísto vytváření nových.
import-data-trategy-copy-as-new-help=Pokaždé, když bude LAR soubor importován, budou všechna data a obsah uvnitř importovaného LAR souboru vloženy jako nové příspěvkyy v rámci aktuální komunity.
import-enabled=Import povolen
import-export=Import / Export
import-from-within-the-target-community-can-cause-conflicts=Import z cílové komunity (cíl = zdroj) může způsobit konflikty. Proveďte tuto operaci raději z jiné komunity.
import-interval=Interval pro import
import-on-startup-enabled=Povolit import během startu
import-only-the-latest-version-and-not-the-full-history=Importovat jen poslední verzi a ne celou historii.
import-pages=Importovat stránky
import-search-filter=Importovat vyhledávací filtr
import-settings=Nastavení importu
import-siteminder-users-from-ldap=Import z LDAPu
import-siteminder-users-from-ldap-help=S touto volbou, uživatelé, autentizovaní přes SiteMinder, kteří v portálu neexistují budou importováni z LDAPu. LDAP musí být spuštěn.
import-wiki-images-help=Odešlete ZIP soubor s obrázky, určenými k importu. Složku s obrázky z MediaWiki můžete zazipovat přímo (tato funkce se může nazývat "upload"). Pokud tak učiníte, je doporučeno vynechat adresáře "archive", "temp" a "thumbs" pro zmenšení velikosti výsledného ZIP souboru.
import-wiki-pages-help=Odešlete XML soubor exportovaný pomocí MediaWiki skrze stránku "Special:Export" (viz "Special pages" v nástrojové liště).
import-wiki-users-help=Odešlete CSV soubor s e-mailovými adresami uživatelů, kteří odpovídají uživatelům portálu. Soubor by měl obsahovat dva sloupce: uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Takovýto soubor lze získat z databáze MediaWiki přímo pomocí SQL.
important=Důležité
importing=Probíhá import
in-progress=Probíhá
in-stock=Na skladě
in-the-case-where-a-customer-completes-an-order-that-contains-items-from-many-suppliers=Pokud zákazník objedná položky od více než jednoho dodavatele: zákazník obdrží normální potvrzovací e-mail, každý dodavatel obdrží e-mail se svými položkami, a všichni správcové obchodu dostanou kopie od všech e-mailů.
inactive=neaktivní
inactive-user=Neaktivní uživatel
inband=In-band
inband-registration=Registrace In-band
inch=Palec
include=Zahrnout
include-all-children-pages=Zahrnout všechny podstránky.
include-all-descendent-pages=Zahrnout všechny sousední stránky.
include-ancestor-pages-if-necessary=Zahrnout nadřazené stránky, je-li to nutné.
include-artifact-in-repository=Zahrnout artefakty do repozitáře
include-original-text=Připojit originální text
include-root-in-tree=Zahrnout i kořen
include-tags-specified-in-the-url=Zahrnout i štítky obsažené v URL?
included-layouts=Obsažené stránky
incoming=Příchozí
incoming-imap-server=Příchozí IMAP server
incoming-links=Příchozí odkazy
incoming-pop-server=Příchozí POP server
incoming-port=Příchozí port
increment-version=Zvýšit číslo verze
increment-version-on-save=Při uložení zvýšit číslo verze (vytvořit novou verzi)
indefinite=Neurčitý
indent=Odsadit
index-type=Typ indexu
indexed=Indexovaný
indexes=Indexy
industry=Obor
information-lifespan=Životnost informace
information-value=Hodnota informace
infringes-my-rights=Porušuje má práva
inherit=Podědit
inherit-look-and-feel-from-the-private-root-node=Podědit vzhled ze soukromého kořenového uzlu?
inherit-look-and-feel-from-the-public-root-node=Podědit vzhled z veřejného kořenového uzlu?
inherited-roles=Zděděné role
initial-window-state=Výchozí stav okna
initiate-process=Zahájit proces
input-permissions-configure-help=Nastavit oprávnění pro tento zdroj.
input-permissions-more-options-help=Zobrazit více práv, které této položce mohou být přiřazeny.
input-permissions-public-help=Zaškrtněte, pokud chcete povolit všem uživatelům (včetně neautentizovaných) sledovat tento zdroj.
insert-custom-css-that-will-be-loaded-after-the-theme=Vložte vlastní CSS, které bude nahráno hned po tématu.
insert-custom-css-that-will-loaded-after-the-theme=Vložte uživatelský CSS, který bude nahrán po tématu.
inserted-in=Vložený v
inset=Vložit
install=Instalovat
install-and-configure-maxmind-geoip-city-or-geolite-city-to-enable-this-portlet=Pro zpřístupnění tohoto portletu je nutné nainstalovat Maxmind GeoIP City nebo GeoLite City.
install-and-configure-the-ip-geocoder-portlet-to-enable-this-portlet=Pro zpřístupnění tohoto portletu je nutné nainstalovat a nastavit portlet IP Geocoder.
install-more=Instalovat další
install-more-applications=Instalovat více aplikací
install-more-layout-templates=Instalovat další šablony rozvržení
install-more-plugins=Instalovat další zásuvné moduly
install-more-portlets=Instalovat další portlety
install-more-themes=Instalovat další témata vzhledu
install-plugins=Instalovat zásuvné moduly
install-portlet=Instalovat portlet
install-status=Stav instalace
installation-in-process=Instalace právě probíhá
installed-version=Instalovaná verze
instance=Instance
instance-id=ID instance
instances=Instance
instant-messenger=Klient pro Instant messaging
instant-messenger-ids=Účty klientů pro Instant messaging
instructions-for-the-user=Instrukce pro uživatele
insurance=Pojištění
insurance-calculation=Výpočet pojištění
interest-paid=Splacený podíl
interest-rate=Úroková sazba
intermediate=Střední
internal-server-error=Interní chyba na serveru
interval=Interval
interview=Interview
invite-by-email=Pozvat e-mailem
invite-friends=Pozvat přátele
invite-members=Pozvat účastníky
invoice=Faktura
irc=IRC
is-temporarily-unavailable={0} je momentálně nedostupný.
is-this-article-template-driven=Je založený na šablonách?
is-this-template-attached-to-a-structure=je šablona připojená ke struktuře?
isbn=ISBN
it_en=Italsky -> Anglicky
italian=Italsky
italic=Kurzíva
item=Položka
item-description=Popis položky
item-information=Informace o položce
item-name=Název položky
item-total=Celkem položek
items=Položky
items-per-page=Položek na stránku
ja_en=Japonsky -> Anglicky
jaas-is-not-configured-properly=Služba JAAS není správně nakonfigurována.
jabber=Jabber
javascript=JavaScript
javascript-1=JavaScript 1.
javascript-2=JavaScript 2.
javascript-3=JavaScript 3.
javax.portlet.description.122=Kategorie slouží ke kategorizaci výrazů slovníku pomocí nichž lze obsahu přiřazovat štítky. Správci mohou vytvářet slovníky, do kterých je pak možné přiřazovat kategorie. Uživatelé si pak při vytváření obsahu mohou z těchto kategorií vybírat.
javax.portlet.description.126=Organizace reprezentují hirearchii uživatelů, jakým jsou například oddělení, katedra nebo pobočka.
javax.portlet.description.127=Skupiny uživatelů poskytují snadnou cestu k rozdělování uživatelů do skupin bez ohledu na to, v jaké komunitě či organizaci se daný uživatel nachází. Pokud je to žádoucí, mohou správci skupinu přiřadit jako členy komunity.
javax.portlet.description.129=Politiky hesel umožňují zvýšit uroveň zabezpeření pomocí pravidel, která budou aplikována na hesla.
javax.portlet.description.134=Komunity reprezentují skupinu uživatelů bez jakékoliv hierarchie.
javax.portlet.description.137=Administrace servery poskytuje pokročilé nástroje jako například ovládání cache, indexování vyhledávání apod.
javax.portlet.description.140=Moje stránky jsou určeny pro vytváření stránek, které se vztahují přímo k Vašemu uživateli.
javax.portlet.description.146=Šablony stránek umožňují vytvoření vzoru pro nově vytvářené stránky, což velmi urychluje práci a napomáhá sjednocení rozložení prvků.
javax.portlet.description.149=Šablony webu umožňují vytvořit stránky i s obsahem a ty pak použít při vytváření komunit a organizací.
javax.portlet.description.15=Webový obsah je prakticky jakýkoliv obsah, který chcete přidat na web (např. články, novinky, často kladené otázky). Správci mohou upravovat obsat i přiřazovat role a přístupová práva. Uživatelé mohou přidávat, měnit, schvalovat nebo také jen zobrazovat webový obsah v závizlosti na přidělených právech.
javax.portlet.description.155=Společenský význam vám umožní vyladit způsoby měření užívané pro vyhodnocování zapojení a aktivity uživatele v rámci komunity nebo organizace. Hodnoty užitečnosti umožňují nastavit odměny za jednotlivé akce uživatele. Životnost užitečnosti pak určuje jak dlouho je odměna platná.
javax.portlet.description.19=Diskusní fórum umožňuje uživatelům vést konverzace v rozličných úrovních, hloubce a s různou hirerarchií. Správci mohou řídit jednotlivé diskuze, přirazovat práva uživatelům, blokovat uživatele, mazat příspěvky a rozdělovat či slučovat diskuse. Uživatelé mohou mazat či upravovat své príspěvky a zobrazovat statistiky v závislosti na svých právech.
javax.portlet.description.2=Můj účet je rozhraní, jehož pomocí můžete spravovat veěkeré iformace, které týkají Vašeho účtu. Uživatelé mohou zobrazit či měnit svůj profil, menit členství v organizacích, komunitách či skupinách a upravovat své nastavení.
javax.portlet.description.20=Knihovna dokumentů je plnohodnotný sdílený prostor (chcete-li disk), který zahrnuje i atributy souborů, metadata či různé verze souborů - verzování. Správci mohou řídit přístup ke složkám, vytvářet dokumenty či složky a procházet celou knihovnu.
javax.portlet.description.25=Ankety jsou jednoduché dotazníky s možností výběru z více odpovědí.
javax.portlet.description.28=Záložky slouží pro organizování odkazů na stránky, které patří mezi Vaše oblíbené, které často navštěvujete, nebo které chcete sdílet s ostatními uživateli.
javax.portlet.description.31=Galerie obrázků poskytuje centrální úložiště pro obrázky tak, aby byly přístupné odkudkoliv a kdykoliv. Správci mohou přidávat složky, obrázky, spravovat práva a pokročilá nastavení. Uživatelé mají právo spravovat vlastní složky a obrázky v závislosti na své roli.
javax.portlet.description.33=Blog je soubor krátkých novinek, článků či dokonce záznamů deníku. Blogy umožňují jednoduché publikování obsahu.
javax.portlet.description.36=Wiki je nástroj pro sdílení vědomostí a kolaborativní vytváření obsahu encyklopedického rázu. Správci mohou nastavovat také přístupová práva a další pokročilé volby.
javax.portlet.description.8=Kalendář je nástroj, který umožňuje uživatelům zapojit své události do sociálních sítí. Uživatelé mají možnosti vytvářet, upravovat či mazat události a úkoly, a ty pak vzápětí sdílet napříč komunitami či organizacemi. Správci mohou spravovat události a úkoly a zároveň jim přiřazovat práva.
javax.portlet.description.98=Katalog programů Vám umožňuje definovat množinu software položek, které chcete zobrazit návštěvníkům. Správci mohou sravovat položky a přiřazovat jim práva.
javax.portlet.description.99=Štítky umožňují efektivní kategorizaci obsahu pomocí flexibilních skupin výrazů a přednastavených slovníků. Administrátoři mohou spravovat veškeré štítky, přiřazovat práva a nastavovat pokročilé vlastnosti. Uživatelé mohou upravovat své vlastní štítky, spravovat sady štítků a kategorií(e?), které je vhodné použít při kategorizaci obsahu.
jboss-prefix=Prefix pro JBoss
jdbc-driver-class-name=JDBC Driver Class Name
jdbc-password=JDBC heslo
jdbc-url=JDBC URL
jdbc-user-name=JDBC uživatelské jméno
jira-login=Přihlášení do systému Jira
job-application=Pracovní aplikace
job-class=Druh práce
job-title=Pracovní pozice
join=Vstoupit
join-community=Přidat se ke komunitě
join-date=Datum vstoupení
join-organization=Přidat se k organizaci
join-room=Vstoupit do místnosti
joined=Sdružený
journal-feed-target-layout-friendly-url-help=Zadejte přívětivé URL stránky, na kterou budou odkazovat položky, které nejsou v seznamu. Vlákno bude odkazovat na stránky pouze v rámci komunity, které toto URL náleží
journal-feed-target-portlet-id-help=Volitelné. Zadejte ID portletu Webového obsahu, v kterém se budou položky zobrazovat. Portlet musí existovat, jinak nebude obsah zobrazen.
journal-template-cacheable-help=Odškrtněte pouze při vývoji šablony, která používá request handling, CMS query API nebo jiné dynamické funkční prvky.
junk-mail=Nevyžádaná pošta
justify=Do bloku
justify-center=Zarovnat na střed
justify-left=zarovnat vlevo
justify-right=zarovnat vpravo
key=Klíč
key-generator=Generátor klíčů
keys=Klíče
keywords=Klíčová slova
kill-session=Ukonči relaci
kilogram=Kilogram
kilometer=Kilometr
ko_en=Korejsky -> Anglicky
korean=Korejsky
language=Jazyk
language-and-time-zone=Jazyk a časová zóna
language-type=Druh jazyka
languages=jazyky
large-image=Velký obrázek
large-image-url=URL velkého obrázku
large-rectangle=Velký obdélník
larger=Větší
laser=Laser
last=Posledních
last-activity-date=Naposledy aktivní
last-changed-by=Naposledy změnil
last-checked=Naposledy kontrolován
last-login=Poslední přihlášení:
last-message=Poslední zpráva
last-modified=Naposledy změněn
last-name=Příjmení
last-name-attribute=Atribut příjmení
last-post=Poslední příspěvek
last-post-date=Datum posledního příspěvku
last-request=Poslední požadavek
last-thread=Poslední diskuse
last-trade=Poslední obchod
last-update-date=Datum poslední úpravy
last-updated-by-x=Naposledy upraveno uživatelem {0}
last-updated-x=Poslední úprava {0}
last-version=Poslední verze
last-vote-date=datum posledního hlasování
last-week=Minulý týden
last-x-articles=Posledních {0} článků
last-x-structures=Posledních {0} struktur
last-x-templates=Posledních {0} šablon
last-x-web-content=Posledních {0} položek webového obsahu
latest-version=Poslední verze
latin=Latinsky
launch=Oběd
launch-editor=Spustit editor
layer-type=typ vrstvy
layout=Rozvržení
layout-template=Šablona rozvržení
layout-template-plugin=Šablona rozvržení
layout-template-plugins=Šablony rozvržení
layout-templates=Šablony rozvržení
layouts=Rozvržení
ldap=LDAP
ldap-servers=LDAP Servery
leaderboard=Řídící panel
learn-more=Dozvědět se více
leave=Opustit
leave-a-copy-of-the-forwarded-message=Ponechat kopii přeposílané zprávy?
leave-community=Opustit komunitu
leave-edit-preferences=Opustit editaci nastavení
leave-organization=Opustit organizaci
leave-the-user-name-and-password-fields-blank-to-use-your-current-login-information=Ponechte pole s uživatelským jménem a heslem prázdné pro použití současných přihlašovacích informací.
leave-this-blank-if-the-coupon-does-not-check-for-the-item-sku=Ponechte prázdné, pokud kupón nebude kontrolovat SKU.
leave-this-blank-if-the-coupon-does-not-check-for-the-parent-categories-of-an-item=Ponechte prázdné, pokud kupón nebude určený pro konkrétní kategorii.
left=Vlevo
legal-id=ID právní formy (IČO/DIČ/...)
legal-name=Oficiální název subjektu
legal-type=Právní forma subjektu
legend=Legenda
length=Délka
less-options=Méně možností
letter-spacing=Vzdálenost písmen
level=Úroveň
license=Licence
license-key=Licenční klíč
licenses=Licence
liferay=Liferay
liferay-has-failed-to-connect-to-the-ldap-server=Připojení k LDAP serveru selhalo. Prosím, prověřte znovu vaši konfiguraci a ověřte také, že LDAP server běží a je on-line a dostupný ze serveru s Liferay portálem.
liferay-has-successfully-connected-to-the-ldap-server=Připojení k LDAP serveru proběhlo úspěšně.
liferay-versions=Verze Liferay
lifetime=Životnost
limit-scope=Omezit dosah
limits=Limity
line=Řádek
line-height=Výška řádku
link=Odkaz
link-portlet-urls-to-page=Přidat URL portletu na stránku
link-to-layout=Odkaz na stránku
link-to-page=Odkaz na stránku
links=Odkazy
list-all=Zobraz vše
list-name=Název seznamu:
list-of-plugins-was-last-refreshed-on-x=Seznam zásuvných modulů byl naposledy aktualizován {0}.
list-users-with-the-permission-to-perform-the-action=Výpis uživatelů s oprávněním pro provedení akce
lists=Seznamy
live=Živá data
live-session=Aktivní relace
live-sessions=Aktivní relace
loading-accounts=Účty se načítají...
loading-folders=Složky se načítají...
loading-message=Zpráva se načítá...
loading-messages=Zprávy se načítají...
loan-amount=Výše půjčky
locale=Místní a jazykové nastavení
localized=Lokalizováno
localized-language=Jazyk lokalizace
location=Umístění
location-profile=Profil umístění
locations=Umístění
lock=Zamknout
lock-thread=Zamknout diskusi
locked=Zamknuto
lockout=Zamčení
lockout-duration=Doba trvání automatického zamčení
lockout-duration-help=Tato hodnota určuje, jak dlouho zůstane účet uživatele nepřístupný po automatickém zamčení
lockout-enabled=Povolit automatické zamčení účtu
lockout-enabled-help=Pokud je zaškrtnuto, uživatel má pouze určitý počet pokusů o přihlášení než bude jeho účet zamknut.
log-levels=Úrovně logování
login=Přihlášení
login-url=URL pro přihlášení
logo=Logo
logout-url=URL pro odhlášení
long-description=Dlouhý popis
long-text=Dlouhý text
look-and-feel=Vzhled
lookup=Hledat
low=Nízký
lower-case-letters=malá písmena
lunch=svačina
mac-addresses=MAC Adresa
mail=Pošta
mail-display-settings=Nastavení zobrazení e-mailu
mail-domain=Mail doména
mail-host-names=Adresy poštovních serverů
mailing=Zasílání pošty
mailing-list=Mailing List
main-configuration=Hlavní konfigurace
main-fields=Hlavní pole
main-profile=Hlavní profil
maintenance-alert=Výstraha údržby
make-x-my-start-page=Nastavit {0} jako moji startovací stránku!
male=Muž
male-voice=Mužský hlas
manage=Spravovat
manage-children=Spravovat podřízené stránky
manage-entries=Spravovat příspěvky
manage-list=Spravovat seznam
manage-nodes=Spravovat uzly
manage-page=Spravovat stránku
manage-pages=Spravovat stránky
manage-portlets=Spravovat portlety
manage-task=Spravovat úkoly
manage-teams=Spravovat týmy
manage-teams-for-community=Spravovat týmy v rámci komunity
manage-teams-for-organization=Spravovat týmy v rámci organizace
manage-top-private-pages-for=Spravovat soukromé stránky pro
manage-top-public-pages-for=Spravovat veřejné stránky pro
manage-wikis=Spravovat Wiki
manager=Správce
manual=Manuálně
manually-specify-additional-javamail-properties-to-override-the-above-configuration=Zde je možné určit vlastnosti pro JavaMail, které přepíší níže uvedené.
maori=Maori
map-address=Adresa na mapě
map-input-enabled=Povolit zadání mapy
map-new-location=Mapovat novou pozici
mapping=Mapování
maps-and-directions=Mapy a cesty
margin=Okraj (margin)
margin-and-padding=Margin a padding (okraj a odsazení)
mark-as-a-question=Označit jako otázku
mark-as-an-answer=Označit jako odpověď
mark-as-read=Označit jako přečtené
mark-as-unread=Označit jako nepřečtené
marking-messages-as-read=Zprávy se označují jako přečtené...
marking-messages-as-unread=Zprávy se označují jako nepřečtené...
mass=Hromadný
match-whole-words=Obsahuje celá slova
match-x-of-the-following-fields=Vyhovuje {0} z následujících polí:
max-attendees=Maximum účastníků
max-num-of-users=Maximální počet uživatelů
max-qty=Maximální počet
max-users=Maximum uživatelů
maximize=Maximalizovat
maximize-links=Maximalizovat odkazy
maximized=Maximalizováno
maximum=Maximum
maximum-age=Maximální stáří
maximum-age-help=Tato položka určuje, po jaké době by měla být hesla obměňována. Můžete například docílit toho, že si uživatelé budou nuceni měnit heslo každý měsíc.
maximum-bloggers-to-display=Maximální počet zobrazených bloggerů
maximum-failure=Maximum chybných pokusů
maximum-failure-help=Maximální počet pokusů o přihlášení s chybným heslem.
maximum-file-size=Maximální velikost souboru
maximum-items-to-display=Maximální počet zobrazených položek
maximum-memory=Maximum paměti
maximum-thumbnail-dimensions=Maximální délka delší stany náhledu
maximum-thumbnail-height=Maximální výška náhledu
maximum-thumbnail-width=Maximální šířka náhledu
maybe=Možná
maybe-attending=Účast možná
me=Já
medium=Střední
medium-image=Střední obrázek
medium-image-url=URL středního obrázku
medium-rectangle=Střední obdélník
meeting=Schůzka
members=Členové
members-to-invite=Členové k pozvání
membership-requested=Požadováno členství
memory=Paměť
merge=Sloučit
merge-data=Sloučit data
merge-guest-public-pages=Sloučit veřejné stránky nepřihlášených uživatelů
merge-pages=Sloučit stránky
merge-redundant-roles=Sloučit nadbytečné role
merge-with-parent-category=Sloučit s nadřazenou kategorií
merge-with-parent-folder=Sloučit s nadřazenou složkou
message=Zpráva
message-added-email=E-mail o přidání zprávy
message-boards-home=Úvodní stránka diskusního fóra
message-boards-message-anonymous-help=Zaškrtnutí způsobí, že bude tato zpráva odeslána anonymně.
message-boards-message-question-help=Pokud je zaškrtnuto, mohou být reakce na tuto zprávu označeny jako odpovědi.
message-headers=Hlavička zprávy
message-list=Seznam zpráv
message-recipients-limit=Limit počtu příjemců zprávy
message-thread=Diskuse
message-updated-email=E-mail o aktualizaci zprávy
messages=Zprávy
messages-have-been-deleted=Zprávy byly odstraněny.
messages-per-inbox-preview=Náhled zpráv ze složky Doručené
messages-per-page=Zpráv na stránce
meta-description=Specifikace Meta Description
meta-keywords=Specifikace Meta Keywords
meta-robots=Specifikace Meta Robots
meta-tags=HTML meta tagy
meter=Metr
method=Metoda
microsoft-outlook=Microsoft Outlook:
microsoft-outlook-csv-file=Microsoft Outlook (.CSV soubor)
middle-name=Druhé jméno
migrate-data-from-one-database-to-another=Přesunout data z jedné databáze do druhé.
migrate-documents-from-one-repository-to-another=Přesunout dokumenty z jednoho repozitáře do druhého.
mile=Míle
millimeter=Milimetr
min-qty=Minimální počet
mina=Mina
minesweeper=Hledání min
minimize=Minimalizovat
minimized=Minimalizováno
minimum-age=Minimální stáří
minimum-age-help=Určuje dobu, jakou musí uživatel čekat, než si bude moci opět změnit své heslo.
minimum-alpha-numeric=Minimum alfanumerický znaků
minimum-alpha-numeric-help=Určuje minimální počet písmen a číslic v hesle uživatele.
minimum-length=Minimální délka
minimum-length-help=Tento údaj udává minimální délku hesla uživatele.
minimum-lower-case=Minimum malých písmen
minimum-lower-case-help=Určuje minimální počet malých písmen v hesle uživatele.
minimum-numbers=Minimum číslic
minimum-numbers-help=Určuje minimální počet číslic v hesle uživatele.
minimum-order=Minimální objednávka
minimum-symbols=Minimum jiných znaků
minimum-symbols-help=Určuje minimální počet jiných znaků (#%^*) v hesle uživatele.
minimum-upper-case=Minimum velkých písmen
minimum-upper-case-help=Určuje minimální počet velkých písmen v hesle uživatele.
ministries=Ministerstva
ministries-and-gifts=Ministerstva a dary
minor-edit=Malá editace
minute=Min
minutes=Min
mirror=Zrcadlo
misc=Různé
miscellaneous=Různé
mm-dd-yyyy=(dd.mm.yyyy)
mobile-devices=Mobilní zařízení
mobile-phone=Mobilní telefon
model=Model
models=Modely
modified=Změněno
modified-date=Datum změny
modify-layout=Upravit rozvržení
module-id=ID modulu
monday-abbreviation=Po
monitoring=Monitoring
month=Měsíc
month-abbreviation=m
month-s=měsíc(ů)
monthly=Měsíčně
monthly-payment=Měsíční splátka
months=Měsíce
more=Více
more-actions=Další akce
more-information-about-liferay-is-available-at=Více informací o Liferay naleznete na {0}http://www.liferay.com{1}.
more-options=Další nastavení
more-x-results=Dalších {0} položek
move=Přesunout
move-column=Posuň sloupec
move-page=Přesunout stránku
move-selected-item-in-x-one-position-down=Posunout vybranou položku v {0} o pozici níže.
move-selected-item-in-x-one-position-up=Posunout vybranou položku v {0} o pozici výše.
move-selected-items-from-x-to-x=Přesunout vybrané položky z {0} do {1}.
move-thread=Přesunout diskusi
move-to=Posuň do
movie=Film
msn=MSN
multi-selection-list=Seznam s možností výběru více položek
must-cart-quantities-be-a-multiple-of-the-item's-minimum-quantity=Musí být počet položek v košíku násobkem minimálního počtu dané položky?
my-account=Můj účet
my-addresses=Moje adresy
my-blog=Můj blog
my-commits=Moje commity
my-communities=Moje komunity
my-community=Moje komunita
my-completed-tasks=Moje dokončené úkoly
my-documents=Moje dokumenty
my-entries=Moje příspěvky
my-friends=Moji přátelé
my-home=Moje domovská stránka
my-images=Moje obrázky
my-meetups=Moje setkání
my-organization=Moje organizace
my-pending-tasks=Mé rozpracované úkoly
my-places=Dostupné weby
my-posts=Moje příspěvky
my-private-pages=Moje soukromé stránky
my-products=Moje produkty
my-profile=Můj profil
my-public-pages=Moje veřejné stránky
my-sites=Moje weby
my-subscriptions=Moje odběry
my-tasks=Moje úkoly
my-wall-to-wall-with-x=Vzájemné vzkazy s {0}
my-workflows=Moje workflow
myspace=MySpace
n-signifies-narrow-portlets-and-w-signifies-wide-portlets=(n) označených postranních portletů a (w) označených hlavních portletů
name=Jméno
narrow=Postranní
narrow-column=Postranní sloupec
navigation=Navigace
navigation-style=Styl navigace
nested-children=Zanoření potomci
net-event=Síťová událost
netvibes=Netvibes
netvibes-widget-url=Netvibes Widget URL
never=Nikdy
never-auto-expire=Nikdy neztratí platnost
never-expire=Nikdy neztratí platnost
never-review=Nikdy nerevidovat
new=Nový
new-blog-entry=Nový příspěvek blogu
new-bookmark=Nová záložka
new-category=Nová kategorie
new-custom-field=Nové uživatelské pole
new-document=Nový dokument
new-email-address=Nová e-mailová adresa
new-event=Nová událost
new-folder=Nová složka
new-framework-version=Nová verze frameworku
new-friendly-url=Nové přívětivé URL
new-game=Nová hra
new-id=Nové ID
new-image=Nový obrázek
new-item=Nová položka
new-license=Nová licence
new-mail-notification=Nové upozornění e-mailem
new-message=Nová zpráva
new-name=Nový název/jméno
new-over-total=Nových / všech
new-page=Nová stránka
new-page-name=Nový název stránky
new-parent=Nový rodič
new-password=Nové heslo
new-product=Nový produkt
new-question=Nová otázka
new-structure=Nová struktura
new-template=Nová šablona
new-title=Nový nadpis
new-web-content=Nový webový obsah
new-wiki-node=Nový uzel wiki
new-wiki-page=Nová wiki stránka
new-window=Nové okno
newer=Novější
newest=Nejnovější
news=Novinky
news-selections=Výběr novinek
next=Další
next-change=Další změna
next-message=Další zpráva
next-month=Další měsíc
next-page=Další stránka
next-thread=Další diskuse
next-year=Další rok
nickname=Přezdívka
nl_en=Dánsky -> Anglicky
no=Ne
no-activities-were-found=Nebyly nalezeny žádné aktivity.
no-alfresco-content-was-found=Nebyl nalezen žádný obsah Alfresco.
no-articles-were-found=Nebyly nalezeny žádné články.
no-articles-were-found-that-matches-the-given-search-criteria=Žádné články neodpovídají zadaným kritériím.
no-articles-were-found-that-matches-the-id=Žádné články neodpovídají ID:
no-articles-were-found-that-matches-the-url=Žádné články neodpovídají URL:
no-assets-selected=Nebyly zvoleny žádné položky.
no-banner=Žádný banner
no-categories-found=Nebyly nalezeny žádné kategorie.
no-city-and-state-pairs-were-found-associated-with-the-given-zip=Nenalezena žádná města a země s daným PSČ.
no-comments-yet=Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.
no-communities-were-found=Nebyly nalezeny žádné komunity.
no-coupons-were-found=Nebyly nalezeny žádné kupóny.
no-custom-attributes-are-defined-for-x=Žádné vlastní atributy nejsou definovány pro <em>{0}</em>.
no-custom-fields-are-defined-for-x=Pro <em>{0}</em> nebyly definovány žádná uživatelská pole.
no-data-migration-processes-are-available=Není k dispozici žádný proces pro migraci dat.
no-definitions-were-found=Nebyly nalezeny žádné definice.
no-documents-were-found-that-matched-the-keywords=nenalezeny žádné dokumenty se slovy:
no-documents-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyl nalezen žádný dokument, který by odpovídal klíčovým slovům: {0}.
no-download=Žádná stažení
no-due-date=Žádné datum splatnosti
no-end-date=Žádné datum ukončení
no-entries-were-found=Žádné záznamy nenalezeny.
no-entries-were-found-that-matched-the-keywords=Nebyly nalezeny žádné záznamy odpovídající klíčovým slovům:
no-entries-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyly nalezeny žádné záznamy odpovídající klíčovým slovům: {0}.
no-feeds-were-found=Nebyly nalezeny žádné webové kanály (RSS).
no-groups-were-found=Nebyly nalezeny žádné skupiny.
no-hook-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly typu HOOK.
no-information-was-found-associated-with-the-symbol-x=Nebyly nalezeny žádné informace, odpovídající symbolu <strong>{0}</strong>.
no-instances-were-found=Nebyly nalezeny žádné instance.
no-items-were-found-that-matched-the-keywords=Nenalezeny žádné položky pro slova:
no-layout-template-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly šablon rozvržení.
no-locations-were-found=Nebyla nalezena žádná umístění.
no-mapping=Žádné mapování
no-messages-found=Žádné zprávy.
no-messages-selected=Nebyly vybrány žádné zprávy.
no-messages-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyla nalezena žádná zpráva, která by odpovídala klíčovým slovům: {0}.
no-orders-were-found=Nebyly nalezeny žádné objednávky.
no-organizations-were-found=Nebyly nalezeny žádné organizace.
no-page-templates-were-found=Nebyly nalezeny žádné šablony stránek.
no-pages-are-selected-for-export=Pro export nebyly zvoleny žádné stránky.
no-pages-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyla nalezena žádná stránka, která by odpovídala klíčovým slovům: {0}.
no-password-policies-were-found=nebyly nalezeny žádné politiky hesel.
no-portlet-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly s portlety.
no-portlets-were-searched=Nebyly nalezeny žádné portlety.
no-products-were-found=Nebyly nalezeny žádné produkty.
no-products-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyl nalezen žádný produkt, který by odpovídal klíčovým slovům: {0}.
no-proposals-were-found=Nebyly nalezeny žádné návrhy.
no-reason-specified=Nebyl uveden důvod
no-requests-were-found=nebyly nalezeny žádné požadavky.
no-results-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyly nalezeny žádné položky, které by odpovídaly klíčovým slovům: {0}.
no-reviewers-were-found=Nebyli nalezeni žádní recenzenti.
no-roles-were-found=Nebyly nalezeny žádné role.
no-site-templates-were-found=Nebyly nalezeny žádné šablony.
no-structures-were-found=Nebyly nalezeny žádné struktury.
no-structures-were-found-that-matches-the-id=Nenalezeny žádné struktury pro ID:
no-tags-found=Nebyly nalezeny žádné štítky.
no-tags-were-found=Nebyly nalezeny žádné štítky.
no-tasks-were-found=Nebyly nalezeny žádné úkoly.
no-teams-were-found=Nebyly nalezeny žádné týmy.
no-templates-were-found=Nebyly nalezeny žádné šablony.
no-templates-were-found-that-matches-the-id=Nenalezeny žádné šablony pro ID:
no-theme-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly témat.
no-user-groups-were-found=Nebyly nalezeny žádné skupiny uživatelů.
no-users-were-found=Nebyli nalezeni žádní uživatelé.
no-web-content-were-found=Nebyl nalezen žádný webový obsah.
no-web-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné webové zásuvné moduly.
no-workflow=Žádné workflow
no-workflow-definitions-are-defined=Nebyly nalezeny žádné definice workflow.
no-workflow-engine-is-deployed=Není naninstalován žádný nástroj pro workflow.
no-zip-code-was-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Nenalezena žádná PSČ asociovaná s ulicemi, městy a zeměmi.
no-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-city-and-state=Nenalezeny žádné PSČ asociované s městy a zeměmi.
no-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Nenalezena žádná PSČ asociovaná s ulicemi, městy a zeměmi.
node=Uzel
node-id=ID uzlu
nodes=Uzly
nodes-and-pages=Uzly a stránky.
nodes-require-at-least-one-read-role=Uzly potřebují alespoň jednu roli pro čtení.
nodes-require-at-least-one-write-role=Uzly potřebují alespoň jednu roli pro zápis.
none=Žádný
none-of-the-regular-organizations-of-the-user-have-valid-associated-locations=Žádná z běžných organizací uživatele nemá platné asociované lokace.
normal=Normální
normal-mode=Normální mód
norwegian=Norsky
not-approved=Neschváleno
not-assigned=Nepřiřazeno
not-attending=Neúčastní se
not-available=Není dostupný
not-found=Nenalezeno
not-installed=Nenainstalováno
not-installed-or-older-version-installed=Nenainstalováno nebo zastaralé
not-required=Nevyžadováno
not-resolved=Nevyřešeno
not-reviewed=Neposouzeno
not-searchable=Nevyhledatelné
not-supported=Nepodporováno
note=Poznámka
notes=Poznámky
notify=Upozornit
notify-by=Upozornění od
notify-new-users=Upozornit nové uživatele
ntlm=NTLM
ntlm-enabled=NTLM povoleno
num-of-articles-per-selection=Počet článků ve výběru
num-of-categories=Počet kategorií
num-of-documents=Počet dokumentů
num-of-downloads=Počet stáhnutí
num-of-entries=Počet příspěvků
num-of-entries-per-feed=Počet příspěvků na webový kanál (RSS)
num-of-expanded-entries-per-feed=Počet rozšířených příspěvků na vlákno
num-of-folders=Počet složek
num-of-hits=Počet položek
num-of-images=Počet obrázků
num-of-items=Počet položek
num-of-items-per-channel=Počet položek v kanálu (RSS)
num-of-pages=Počet stránek
num-of-participants=Počet účastníků
num-of-posts=Počet příspěvků
num-of-sub-folders=Počet podsložek
num-of-threads=Počet diskusí
num-of-topics= Témat
num-of-users= Uživatelů
num-of-views= Pohledů
num-of-votes=Počet hlasů
number=Číslo
number-of-columns=Počet sloupců
number-of-minutes=Počet minut
number-of-stages=Počet stupňů přípravy
numbers=Čísla
objects-to-export=Exportovatelné objekty
oem=OEM
of=&nbsp;
of-every=všech
of-the-following=následujících
offering=Nabídka
offerings=Nabídky
offline=Offline
ok=OK
old-entries=Starší příspěvky
old-group-name-is-a-required-system-group=Původní název skupiny je požadovaný název systémové skupiny.
old-name=Původní jméno
old-role-name-is-a-required-system-role=Původní název role je požadovaný název systémové role.
older=Starší
older-version-installed=Zastaralé
oldest=nejstarší
on=Zapnuto
on-date=Dne
on-hold=Z důvodu
one-column=Jeden sloupec
one-of-your-fields-contain-invalid-characters=Některé z Vašich polí obsahuje neplatné znaky.
one-of-your-fields-contains-invalid-characters=Některá z položek obsahuje nepovolené znaky.
one-or-more-organizations-are-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-organizations-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Jedna nebo více organizací je přiřazena k neaktivním uživatelům. Opravdu chcete pokračovat v mazání vybraných organizací automatickým zrušením přiřazení u neaktivních uživatelů?
one-or-more-tags-contains-invalid-characters=Jeden či více štítků obsahuje neplatné znaky.
one-or-more-user-groups-are-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-user-groups-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Jedna nebo více skupin je přiřazena k neaktivním uživatelům. Opravdu chcete pokračovat v mazání vybraných skupin automatickým zrušením přiřazení u neaktivních uživatelů?
online=On-line
online-friends-x={0} online přátel.
online-now=Nyní online
only-articles-associated-with-structure-x-are-shown=Jsou zobrazeny jen články asociované se strukturou {0}.
only-articles-associated-with-template-x-are-shown=Jsou zobrazeny jen články asociované s šablonou {0}.
only-assign-permissions-to-me=Přiřadit oprávnění pouze aktuálnímu uživateli
only-show-results-for-articles-listed-in-a-journal-content-portlet=Zobrazit pouze články vypsané v portletu Článek webového obsahu.
only-show-results-for-web-content-listed-in-a-web-content-display-portlet=Zobrazit pouze webový obsah, který se nachází v portletu Zobrazení webového obsahu.
only-templates-associated-with-structure-x-are-shown=Jsou zobrazeny jen šablony asociované se strukturou {0}.
open=Otevřít
open-document=Otevřít dokument
open-entry=Otevřít příspěvek
open-id=OpenID
open-in-ms-office=Otevřít v MS Office
open-page-template=Otevřít šablonu stránky
open-private-pages=Otevřít soukromé stránky
open-public-pages=Otevřít veřejné stránky
open-site-template=Otevřít šablonu webu
open-sites=Otevřené weby
open-source=Open Source
open-sso=Open SSO
opens-new-window=(otevře nové okno)
optional=Volitelné
options=Možnosti
or=nebo
or-obtain-the-google-gadget-code-directly-and-paste-it-below=Získat kód Google gadget přímo a vložit jej zde.
order=Objednávka
order-by=Řazení dle
order-by-column=Řazení podle sloupce
order-by-type=Řazení podle typu
order-date=Datum objednávky
order-email=Objednávkový e-mail
ordered-list=Řazený seznam
ordering-and-grouping=Řazení a seskupování
orders=Objednávky
organization=Organizace
organization-address=Adresa organizace
organization-information=Informace o organizaci
organization-members=Členové organizace
organization-or-community=Komunita nebo organizace
organization-phones=Telefony na organizaci
organization-profile=Profil organizace
organization-roles=Role v organizaci
organizations=Organizace
orientation=Orientace
original=Původní
original-text-indicator=Původní indikátor textu
orphan-pages=Nezařazené stránky
other=Jiný
other-available-formats=Další dostupné formáty
other-directory-server=Jiný server s adresářovou službou
other-information=Další informace
other-languages=Ostatní jazyky
other-licenses=Jiné licence
other-members=Ostatní členové
other-reason=Jiný důvod
other-state=Jiný stav
out-of-stock=Vyčerpáno
outband=Out-band
outgoing=Odchozí
outgoing-links=Odchozí odkazy
outgoing-port=Odchozí port
outgoing-smtp-server=Odchozí SMTP Server
output=Výstup
outset=Počátek
outside-us=Mimo USA
overall-maximum-file-size=Celková maximální velikost souboru
overline=Nadtržení
override-default-template=Překrýt předvolenou šablonu
owner=Vlastník
package=Balíček
packages=Balíčky
padding=Odsazení (padding)
page=Stránka
page-added-email=E-mail s upozorněním na přidanou stránku
page-display-order=Zobrazení na stránce
page-history=Historie stránky
page-icon=Ikona stránky
page-layout=Rozvržení stránky
page-links=Odkazy na stránce
page-name=Název stránky
page-priority=Důležitost stránky
page-settings=Nastavení stránky
page-updated-email=E-mail s upozorněním na změnu stránky
page-url=URL stránky
pager=Pager
pages=Stránky
pages-file=Soubor stránek
pages-with-category-x=Stránky s kategorií <em>{0}</em>.
pages-with-tag-x=Stránky označené štítkem <em>{0}</em>.
pages-with-x-x=Stránky s {0} <em>{1}</em>.
paginate-if-there-are-two-or-more-articles=Stránkovat, pokud jsou více jak dva články.
pagination-type=Typ stránkování
paint=Malování
paragraph=Odstavec
parent=Nadřazený
parent-at-level=Kořen navigace absolutně na úrovni:
parent-category=Nadřazená kategorie
parent-folder=Nadřazená složka
parent-organization=Nadřazená organizace
parent-structure=Nadřazená struktura
participation-lifespan=Životnost účasti
participation-value=Hodnota účasti
party=částečný
passage-comparison=Porovnání pasáží textu
passage-lookup=Vyhledání pasáže textu
password=Heslo
password-changed-notification=Upozornění na změnu hesla
password-expiration=Uplynutí platnosti hesla
password-history=Historie hesel
password-policies=Politiky hesel
password-policy=Politika hesel
password-reminder=Připomínka hesla
password-reset-notification=Upozornění na obnovení hesla
password-reset-required=Je nutné resetovat heslo
password-sent-email=E-mail se zasílaným heslem
password-settings=Nastavení hesla
password-syntax-checking=Ověřování syntaxe hesel
past=poslední
paste-in-widget-code=Vloženo v kódu widgetu.
path-and-file-name=Cesta a jméno souboru
pause=Pauza
payer-email-address=E-mail plátce
payment-gross=Hrubá platba
payment-settings=Nastavení plateb
paypal-email-address=E-mailová adresa PayPal
paypal-order=PayPal objednávka
pending=Nevyřízené
pending-approval=Čeká na schválení
pending-for-review=Čeká na posouzení
pending-requests=Nevyřízené požadavky
percentage=Procentuálně
performance=Vykonání
permanent-link-to-this-item=Trvalé odkazy na tuto položku
permission-exclusive-to-members-of-current-location-and-community=Oprávnění přiřazené členům stávající lokace a komunity?
permissions=Oprávnění
permissions-assigned-to-organizations-user-groups-roles-and-communities=Oprávnění přiřazená organizacím, skupinám uživatelů, rolím a komunitám
permissions-assigned-to-roles=Oprávnění přiřazená rolím
permissions-assigned-to-users=Oprávnění přiřazená uživatelům
person=Osoba
personal=Osobní
personal-address=Osobní adresa
personal-phones=Osobní telefony
personalize-pages=Personalizace stránek
phone=Telefon
phone-number=Telefonní číslo
phone-numbers=Telefonní čísla
phone-type=Typ telefonu
phones=Telefony
pick-date=Datum odběru
pie=Koláč
pieces=Kusy
pim=Pim
pin-the-dockbar=Připíchnout lištu
place=Místo
plain=Prostý
plain-text=Holý text
play=Přehrát
play-a-sound-when-i-receive-a-new-message-in-a-hidden-window=Přehrát zvuk při příchozí zprávě ve skrytém okně.
please-add-a-template-to-render-this-structure=Přidejte prosím šablonu podle které bude tato struktura zobrazována. Struktura určuje obsah nadé položky, šablona určuje jak bude položka vykreslena (rozmístění obsahu).
please-be-patient=Prosíme o trpělivost, tato akce může chvíli trvat.
please-be-patient-as-this-process-can-take-up-to-several-minutes=Prosíme o trpělivost, proces může trvat až několik minut.
please-be-patient-while-uploading-your-file=Prosíme o trpělivost, nahrávání může trvat i několik minut.
please-change-your-password=Změňte si prosím Vaše heslo.
please-choose-a-reminder-query=Nastavte prosím ověřovací otázku pro případnou ztrátu hesla.
please-choose-the-scope-of-the-pages-to-publish=Vyberte rámec, podle kterého se bude řídit publikování.
please-complete-all-fields=Prosím vyplňte všechna pole.
please-complete-your-order=Prosím {0}dokončete{1} vaši objednávku.
please-configure-a-valid-jira-database=Prosím, nakonfigurujte validní JIRA databázi.
please-configure-this-portlet-to-make-it-visible-to-all-users=Tento portlet neobsahuje žádný obsah, proto nebude běžnému uživateli zobrazen.
please-contact-the-administrator-because-you-do-not-have-any-pages-configured=Prosím kontaktujte administrátora, nemáte přidělena žádná práva.
please-contact-the-administrator-because-you-do-not-have-any-roles=Prosím kontaktujte administrátora, nemáte přiděleny žádné role.
please-contact-the-administrator-to-assign-reviewers=Kontaktujte správce kvůli přiřazení osob, které budou posuzovat text.
please-contact-the-administrator-to-configure-a-google-license=Prosím kontaktujte administrátora pro konfiguraci licence Google
please-contact-the-administrator-to-configure-a-valid-mail-server=Prosím kontaktujte administrátora pro konfiguraci správného poštovního serveru.
please-contact-the-administrator-to-configure-an-amazon-license=Prosím kontaktujte administrátora pro konfiguraci licence Amazon.
please-contact-the-administrator-to-setup-this-portlet=Prosím kontaktujte administrátora pro nastavení portletu.
please-email-all-questions-to=Prosím pošlete všechny otázky e-mailem na {0}.
please-ensure-the-administrator-has-configured-a-proper-google-license=Prosím požádejte administrátora o konfiguraci Google (licence).
please-enter-a-download-page-url-or-a-direct-download-url=Zadejte prosím URL stránky s možností stažení, nebo přímo URL na stažitelný soubor.
please-enter-a-file-with-a-valid-extension-x=Zvolte prosím soubor se správnou příponou ({0}).
please-enter-a-file-with-a-valid-file-name=Zvolte prosím soubor se správným jménem.
please-enter-a-file-with-a-valid-file-size=Zvolte prosím soubor se správnou délkou.
please-enter-a-file-with-a-valid-file-type=Zvolte prosím soubor správného typu - s příponou, která je v systému povolena.
please-enter-a-friendly-url-that-begins-with-a-slash=Zadejte prosím přívětivé URL, začínající znakem lomítko.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-conflict-with-the-keyword-x=Zadejte prosím přívětivé URL, které není v konfliktu s klíčovým slovem <strong>{0}</strong>.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-end-with-a-slash=Zadejte prosím přívětivé URL, nekončící znakem lomítko.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-have-adjacent-slashes=Zadejte prosím přívětivé URL, neohraničená znakem lomítko
please-enter-a-friendly-url-that-is-at-least-two-characters-long=Zadejte prosím přívětivé URL, které má délku alespoň dva znaky
please-enter-a-friendly-url-with-valid-characters=Zadejte prosím přívětivé URL, obsahující pouze platné znaky.
please-enter-a-longer-duration=Zadejte prosím delší dobu trvání.
please-enter-a-small-image-with-a-valid-file-size=Zadejte prosím malý obrázek s přípustnou velikostí souboru.
please-enter-a-sms-id-that-is-a-valid-email-address=Zadejte SMS ID ve tvaru platné e-mailové adresy.
please-enter-a-start-date-that-comes-before-the-end-date=Datum začátku platnosti musí být před datem konce platnosti.
please-enter-a-start-date-that-comes-before-the-expiration-date=Zadejte prosím počáteční datum platnosti, které předchází datumu vypršení
please-enter-a-subject=Zadejte prosím předmět.
please-enter-a-title=Zadejte prosím titulek.
please-enter-a-unique-code=Zadejte prosím unikátní kód.
please-enter-a-unique-direct-download-url=Zadejte prosím unikátní URL pro přímé stažení.
please-enter-a-unique-document-name=Zadejte prosím unikátní název dokumentu.
please-enter-a-unique-entry-name=Zadejte prosím unikátní název záznamu.
please-enter-a-unique-folder-name=Zadejte prosím unikátní název složky.
please-enter-a-unique-friendly-url=Zadejte prosím přívětivé URL, které bude unikátní.
please-enter-a-unique-group-id-and-artifact-id-combination=Zadejte prosím unikátní kombinaci ID skupiny a výrobku
please-enter-a-unique-id=Zadejte prosím unikátní ID.
please-enter-a-unique-image-name=Zadejte prosím unikátní název obrázku.
please-enter-a-unique-name=Zadejte prosím unikátní název/jméno.
please-enter-a-unique-node-name=Zadejte prosím unikátní název uzlu.
please-enter-a-unique-project-code=Zadejte prosím unikátní kód projektu.
please-enter-a-unique-virtual-host=Zadejte prosím unikátní název virtuálního hostitele.
please-enter-a-valid-actual-end-date=Zadejte prosím platný aktuální datum konce.
please-enter-a-valid-author=Zadejte prosím platného autora.
please-enter-a-valid-body=Zadejte prosím platné tělo článku/zprávy/textu.
please-enter-a-valid-category-name=Zadejte prosím platný název kategorie.
please-enter-a-valid-cell-number=Zadejte prosím platné telefonní číslo.
please-enter-a-valid-change-log=Zadejte prosím platný záznam změny.
please-enter-a-valid-city=Zadejte prosím platné jméno města.
please-enter-a-valid-code=Zadejte prosím platný kód.
please-enter-a-valid-country=Zadejte prosím platný název země.
please-enter-a-valid-coupon-code=Zadejte prosím platný kód kupónu.
please-enter-a-valid-create-date=Zadejte prosím platné datum vytvoření.
please-enter-a-valid-credit-card-expiration-date=Vložte prosím platnou expiraci platební karty.
please-enter-a-valid-credit-card-number=Zadejte prosím platné číslo platební karty.
please-enter-a-valid-credit-card-type=Zadejte prosím platný typ karty.
please-enter-a-valid-date=Zadejte prosím platné datum.
please-enter-a-valid-description=Zadejte prosím platný popis.
please-enter-a-valid-destination-address=Zadejte prosím platnou adresu doručení.
please-enter-a-valid-direct-download-url=Zadejte prosím platné URL pro přímé stažení.
please-enter-a-valid-display-date=Zadejte prosím platné datum zobrazení
please-enter-a-valid-due-date=Zadejte prosím platné datum vypršení platnosti.
please-enter-a-valid-email-address=Zadejte prosím platný e-mail.
please-enter-a-valid-email-address-or-select-a-name-from-the-list=Zadejte prosím platnou emailovou adresu nebo vyberte jméno ze seznamu.
please-enter-a-valid-end-date=Zadejte prosím platné datum ukončení.
please-enter-a-valid-entry-url=Zadejte prosím platné URL.
please-enter-a-valid-estimated-end-date=Zadejte prosím platné odhadované datum ukončení.
please-enter-a-valid-expiration-date=Zadejte prosím platné datum ukončení platnosti.
please-enter-a-valid-fax-number=Zadejte prosím platné faxové číslo.
please-enter-a-valid-file=Vyberte prosím platný soubor.
please-enter-a-valid-firm-name=Zadejte prosím platný název firmy.
please-enter-a-valid-firm-url=Zadejte prosím platné firemní URL.
please-enter-a-valid-first-middle-and-last-name=Zadejte prosím platné jméno, křestní jméno a příjmění.
please-enter-a-valid-first-name=Zadejte prosím platné jméno.
please-enter-a-valid-folder=Zadejte prosím platnou složku.
please-enter-a-valid-folder-name=Zadejte prosím platný název složky.
please-enter-a-valid-future-due-date=Zadejte prosím platné budoucí datum vypršení platnosti.
please-enter-a-valid-host-name-or-ip=Zadejte prosím platný název počítače nebo IP adresu.
please-enter-a-valid-id=Zadejte prosím platné ID.
please-enter-a-valid-image-search-key=Zadejte prosím platný klíč pro vyhledání obrázku.
please-enter-a-valid-incoming-server-name=Zadejte prosím platné jméno příchozího serveru.
please-enter-a-valid-incoming-user-name=Zadejte prosím platné příchozí uživatelské jméno.
please-enter-a-valid-item-name=Zadejte prosím platný název položky.
please-enter-a-valid-item-sku=Zadejte prosím platný název SKU.
please-enter-a-valid-last-name=Zadejte prosím platné příjmení.
please-enter-a-valid-layout-name=Zadejte prosím platný název rozvržení.
please-enter-a-valid-list-name=Zvolte prosím platné jméno ze seznamu.
please-enter-a-valid-login=Zadejte prosím platný login.
please-enter-a-valid-mail-domain=Zadejte prosím platnou mailovou doménu.
please-enter-a-valid-message=Zadejte prosím platnou zprávu.
please-enter-a-valid-name=Zadejte prosím platné jméno.
please-enter-a-valid-node-name=Zadejte prosím platný název uzlu.
please-enter-a-valid-note=Zadejte prosím platnou poznámku.
please-enter-a-valid-number=Zadejte prosím platné číslo.
please-enter-a-valid-organization=Zadejte prosím platnou organizaci.
please-enter-a-valid-organization-for-the-selected-location=Zadejte prosím platnou organizaci pro zvolené umístění.
please-enter-a-valid-organization-name=Zadejte prosím platné jméno/název organizace.
please-enter-a-valid-outgoing-email-address=Zadejte prosím platnou adresu pro odeslání e-mailu.
please-enter-a-valid-outgoing-server-name=Zadejte prosím platný server pro odesílání.
please-enter-a-valid-outgoing-user-name=Zadejte prosím platné jméno uživatele pro odesílání.
please-enter-a-valid-page-url=Zadejte prosím platné URL stránky.
please-enter-a-valid-parent-organization=Zadejte prosím platnou nadřazenou organizaci.
please-enter-a-valid-password=Zadejte prosím platné heslo.
please-enter-a-valid-path-and-file-name=Zadejte prosím platnou cestu a jméno souboru.
please-enter-a-valid-phone=Zadejte prosím platný telefon.
please-enter-a-valid-phone-number=Zadejte prosím platné telefonní číslo.
please-enter-a-valid-portlet-id=Zadejte prosím platné ID portletu.
please-enter-a-valid-project-code=Zadejte prosím platný kód projektu.
please-enter-a-valid-project-name=Zadejte prosím platné jméno/název projektu.
please-enter-a-valid-question=Zadejte prosím platnou otázku.
please-enter-a-valid-question-description=Zadejte prosím platný popis otázky.
please-enter-a-valid-repository-name=Zadejte prosím platné jméno repozitáře.
please-enter-a-valid-screen-name=Zadejte prosím platné uživatelské jméno.
please-enter-a-valid-script-template=Zadejte prosím platný skript šablony.
please-enter-a-valid-setup-name=Zadejte prosím platný název nastavení portletu.
please-enter-a-valid-short-description=Zadejte prosím platný zkrácený název.
please-enter-a-valid-signature=Zadejte prosím platný podpis.
please-enter-a-valid-start-date=Zadejte prosím platný datum počátku.
please-enter-a-valid-starting-address=Zadejte prosím platnou počáteční adresu.
please-enter-a-valid-state=Zadejte prosím platný stav.
please-enter-a-valid-street=Zadejte prosím platnou ulici.
please-enter-a-valid-subject=Zadejte prosím platný předmět.
please-enter-a-valid-target-layout-friendly-url=Zadejte prosím platné přívětivé URL cílové stránky.
please-enter-a-valid-task-description=Zadejte prosím platný popis úkolu.
please-enter-a-valid-task-name=Zadejte prosím platný název úkolu.
please-enter-a-valid-title=Zadejte prosím platný titulek.
please-enter-a-valid-topic-name=Zadejte prosím platný název tématu.
please-enter-a-valid-url=Zadejte prosím platné URL.
please-enter-a-valid-user-id=Zadejte prosím platné ID uživatele.
please-enter-a-valid-value=Zadejte prosím platnou hodnotu.
please-enter-a-valid-version-name=Zadejte prosím platné jméno/název verze.
please-enter-a-valid-virtual-host=Zadejte prosím platnou adresu virtuálního hostitele.
please-enter-a-valid-web-id=Zadejte prosím platné ID webu.
please-enter-a-valid-xml-url=Zadejte prosím platné URL pro XML zdroj.
please-enter-a-valid-xsd=Zadejte prosím platnou XML definici.
please-enter-a-valid-xsl-template=Zadejte prosím platnou XSL šablonu.
please-enter-a-valid-xsl-url=Zadejte prosím platné URL pro XSL zdroj.
please-enter-a-valid-zip=Zadejte prosím platné PSČ.
please-enter-a-value=Zadejte prosím hodnotu.
please-enter-a-value-between-x-and-x=Zadejte prosím hodnotu z rozmezí {0} až {1}.
please-enter-a-value-between-x-and-x-characters-long=Zadejte prosím hodnotu o délce {0} až {1} znaků.
please-enter-a-value-greater-than-or-equal-to-x=Zadejte prosím hodnotu větší nebo rovnu {0}.
please-enter-a-value-less-than-or-equal-to-x=Zadejte prosím hodnotu menší nebo rovnu {0}.
please-enter-a-word-that-is-at-least-3-characters-long=Zadejte prosím platné slovo delší než 3 znaky.
please-enter-an-email-address=Zadejte prosím e-mailovou adresu
please-enter-at-least-one-tag=Zadejte prosím alespoň jednen štítek.
please-enter-at-list-x-characters=Vložte prosím alespoň {0} znaků.
please-enter-both-the-validation-code-and-the-error-message=Zadejte prosím validační kód a chybové hlášení.
please-enter-jdbc-information-for-new-database=Zadejte prosím informace o JDBC pro novou databázi.
please-enter-no-more-than-x-characters=Zadejte prosím méně než {0} znaků.
please-enter-only-alpha-characters=Používejte prosím pouze písmena abecedy.
please-enter-only-alphanumeric-characters=Používejte prosím pouze alfanumerické znaky.
please-enter-only-digits=Používejte prosím pouze číslice.
please-enter-the-full-name-exactly-as-it-is-appears-on-your-credit-card=Zadejte prosím Vaše jméno stejné jako jméno na platební kartě.
please-enter-the-same-value-again=Zadejte prosím znovu tu samou hodnotu.
please-enter-valid-choices=Zadejte prosím platný seznam.
please-enter-valid-comments=Zadejte prosím platný komentář.
please-enter-valid-content=Zadejte prosím platný obsah.
please-fill-out-all-required-fields=Vyplňte prosím všechny povinné položky.
please-fix-this-field=Prosím opravte hodnotu této položky.
please-import-a-lar-file=Importujte prosím LAR soubor.
please-import-a-lar-file-for-the-current-portlet=Importujte prosím LAR soubor pro aktuální portlet.
please-import-a-lar-file-of-the-correct-type=Importujte prosím LAR soubor správného typu.
please-limit-your-message-to-500-characters=Omezte svou zprávu na 500 znaků.
please-login-to-view-user-profiles=Pro prohlížení uživatelských profilů se prosím přihlaste.
please-map-each-of-the-group-properties-group-name-and-user-to-an-ldap-attribute=Přiřaďte prosím každému z atributů skupiny <em>Jméno skupiny (Group Name)</em> a <em>Uživatel (User)</em> odpovídající atribut z LDAP.
please-map-each-of-the-user-properties-screen-name,-password,-email-address,-first-name,-and-last-name-to-an-ldap-attribute=Prosím, přiřaďte každému z atributů uživatele <em>Přihlašovací jméno (Screen Name)</em>, <em>Heslo (Password)</em>, <em>Emailová adresa (Email Address)</em>, <em>Křestní jméno (First Name)</em>, a <em>Příjmení (Last Name)</em> odpovídající atribut z LDAP.
please-press-the-save-button-to-view-your-changes=Stiskněte prosím tlačítko uložit pro zobrazení Vašich změn.
please-provide-all-mandatory-files-and-make-sure-the-file-types-are-valid=Zadejte prosím všechny notné soubory a ujistěte se, že jsou typy souborů podporovány
please-reenter-your-quantity-for-the-items-with-the-following-skus=Zadejte prosím znovu množství pro jednotky s těmito SKU:
please-select-a-category=Zadejte prosím kategorii.
please-select-a-community-to-which-you-will-assign-a-community-role=Vyberte prosím komunitu, které budete role přiřazovat.
please-select-a-country=Zadejte prosím stát/zemi.
please-select-a-course=Vyberte prosím kurz.
please-select-a-currency=Zadejte prosím měnu.
please-select-a-duration=Zadejte prosím dobu trvání.
please-select-a-lifetime=Vyberte prosím životnost.
please-select-a-location=Zvolte prosím umístění.
please-select-a-new-repository-hook=Vyberte prosím nový "hook repozitář".
please-select-a-product=Zvolte prosím výrobek.
please-select-a-region=Zvolte prosím region.
please-select-a-response=Zvolte prosím odpověď.
please-select-a-status=Zvolte prosím stav.
please-select-a-structure-to-choose-a-template=Pro volbu šablony zvolte prosím strukturu.
please-select-a-template=Zvolte prosím šablonu.
please-select-a-tool-from-the-left-menu=Zvolte prosím nástroj z levé nabídky.
please-select-a-type=Zvolte prosím typ.
please-select-a-valid-feed-item-content=Zvolte prosím správný obsah vlákna.
please-select-a-valid-type=Zvolte prosím platný typ.
please-select-a-web-content-from-the-list-below=Vyberte prosím z níže uvedeného seznamu správný webový obsah.
please-select-all-options=Zadejte prosím všechny volby.
please-select-an-account=Prosím, vyberte účet.
please-select-an-action-for-the-handling-of-form-data=Zvolte prosím akci pro zpracování formulářových dat.
please-select-an-offering=Vyberte prosím nabídku.
please-select-an-option=Vyberte možnost.
please-select-an-organization=Zvolte prosím organizaci.
please-select-an-organization-and-location=Zvolte prosím organizaci a umístění.
please-select-an-organization-to-which-you-will-assign-an-organization-role=Vyberte prosím organizaci, které budete role přiřazovat.
please-select-at-least-one-community=Zvolte prosím alespoň jednu komunitu (skupinu).
please-select-at-least-one-framework-version=Zvolte prosím alespoň jednu verzi frameworku.
please-select-at-least-one-license=Vyberte prosím nejméně jednu licenci.
please-select-at-least-one-regular-organization=Zvolte prosím alespoň jednu řádnou organizaci.
please-select-at-least-one-regular-organization-and-one-location=Zvolte prosím alespoň jednu řádnou organizaci a jedno umístění.
please-select-the-article-type-that-you-would-like-to-limit-the-search-to=Zadejte prosím typ článku, na který chcete omezit vyhledávání.
please-set-a-new-password=Zadejte prosím nové heslo.
please-sign-in-or-create-an-account-to-continue=Prosím přihlaste se nebo se {0}zaregistrujte{1} pro pokračování.
please-sign-in-to-access-this-application=Pro přístup k této aplikaci je nutné být přihlášen.
please-sign-in-to-continue=Prosím přihlaste se pro pokračování.
please-sign-in-to-flag-this-as-inappropriate=Při označování obsahu za nevhodný je nutné být přihlášen.
please-specify-a-lar-file-to-import=Zadejte prosím LAR soubor pro import.
please-specify-at-least-one-visible-node=Nastavte prosím alespoň jeden uzel viditelný.
please-upgrade-your-browser-to-use-this-feature=Prosím použijte novější internetový prohlížeč pro použití těchto funkcionalit.
plugin=Zásuvný modul
plugin-does-not-have-a-valid-url=Zásuvný modul nemá platné URL.
plugin-id=ID zásuvného modulu
plugin-name=Název/Jméno zásuvného modulu
plugin-notifications-enabled=Automatické hledání dostupných aktualizací zásuvného modulu
plugin-packages-with-updates-ignored=Balíky zásuvných modulů, u nichž mají být ignorovány aktualizace
plugin-repositories=Repozitáře zásuvných modulů
plugin-repository=Repozitář zásuvných modulů
plugins=Zásuvné moduly
plugins-will-be-deployed-to-x-if-this-field-is-left-blank=Pokud ponecháte toto pole prázdné, zásuvné moduly budou nainstalovány do složky <em>{0}</em>.
pm=PM
polish=Polsky
pool=Pool
pop=POP
pop-info=Info POP
pop-up=Ukázat se
port=Port
portal=Portál
portal-data=Data portálu
portal-properties=Vlastnosti portálu
portal-url=URL portálu
portlet=Portlet
portlet-background=Pozadí portletu
portlet-border=Ohraničení portletu
portlet-classes=Třídy portletu
portlet-configuration=Konfigurace portletu
portlet-data=Data portletu
portlet-id=ID portletu
portlet-mode=Mód portletu
portlet-name=Název portletu
portlet-permissions=Oprávnění portletů
portlet-plugin=Portlet
portlet-plugins=Portlety
portlet-preferences=Nastavení portletu
portlet-preview=Ukázka portletu
portlet-title=Název portletu
portlet-x-does-not-have-an-indexer-class-configured=Portlet {0} není schopen indexace.
portlets=Portlety
portrait=Portrét
portuguese=Portugalsky
position=Pozice
post=Odeslat
post-as-anonymous=Odeslat jako Anonym
post-date=Datum odeslání
post-new-message=Vložit nový příspěvek
post-new-thread=Založit novou diskusi
post-reply=Reakce na příspěvek
posted-as-a-reply-to=jako reakce na {0}.
posted-by=Vloženo uživatelem
posted-on-x=Vloženo {0}.
posted-on-x-in-reply-to-x=Vloženo {0} jako reakce na {1}.
posts=Příspěvků
potential-actions=Potenciální akce
pound=Libra
power-users=Pokročilý uživatel
powered-by=Používá technologii
precompile-jsps-for-faster-speed=Předkompilovat stránky JSP pro zvýšení rychlosti jejich prvního načtení.
predefined-value=Přednastavená hodnota
preferences=Nastavení
prefix=Oslovení/Titul
presence=Přítomnost
presentation-settings=Nastavení prezentace
presets=Přednastavené
press-release=Tiskové zprávy
preview=Náhled
preview-template=Náhled šablony
previous=Předchozí
previous-change=Předchozí změna
previous-close=Předchozí uzavření
previous-message=Předchozí zpráva
previous-month=Předchozí měsíc
previous-page=Předchozí stránka
previous-thread=Předchozí diskuse
previous-year=Předchozí rok
price=Cena
price-for-x-items-and-above=Cena za {0} a více položek:
price-for-x-to-x-items=Cena od {0} do {1} položek:
prices=Ceny
primary=Hlavní
primary-address=Hlavní adresa
primary-contact=Hlavní kontakt
primary-email=Hlavní e-mail
primitives=Primitiva
principal=Principy
print=Tisk
print-x-x=Tisk <span class="{0}">{1}</span>
priority=Důležitost
private=Soukromé
private-node=Soukromý uzel
private-nodes=Soukromé uzly
private-pages=Soukromé stránky
private-virtual-host=Soukromý virtuální hostitel
proceed=Pokračovat
proceed-to-the-next-step-to-define-permissions-on-the-x-portlet-itself=Pokračovat další fází pro definování oprávnění pro samotný portlet {0}.
processing-login=Probíhá přihlašování
producer=Výrobce
producer-id=ID výrobce
producer-is-disabled-because-it-does-not-have-any-published-portlet=Výrobce byl deaktivován, jelikož neměl publikován žádný portlet.
producer-is-disabled-because-it-does-not-have-any-published-portlets=Výrobce byl deaktivován, jelikož neměl publikované žádné portlety.
producer-name=Jméno/název výrobce
producer-name-already-exists=Jméno výrobce již existuje.
producer-name-is-invalid=Neplatné jméno výrobce.
producers=Výrobci
product=Produkt
product-entry=Záznam produktu
product-version=Verze produktu
production=Produkce
products=Produkty
profile=Profil
project=Projekt
project-information=Informace o projektu
project-must-be-associated-with-a-firm=Projekt musí být asociován s nějakou firmou
project-name=Název projektu
projects=Projekty
properties=Vlastnosti
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-category=Vlastnosti slouží k přidávání detailních informací specifické kategorii. Vždy sestávají z klíče a hodnoty, což umožňuje ke kategoriím přiřazovat detailnější informace.
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-tag=Vlastnosti slouží k přidávání detailních informací specifickému štítku. Vždy sestávají z klíče a hodnoty, což umožňuje ke štítkům přiřazovat detailnější informace.
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-tag-or-category=Vlastnosti představují způsob, jak přidávat detailnější informace specifickým štítkům nebo kategoriím. Vlastnosti jsou reprezentovány ve tvaru klíč-hodnota, který dovoluje přiřazovat detailní informace k příspěvku.
property=Vlastnost
property-name=Název vlastnosti
proposal=Návrh
proposal-description=Popis návrhu
proposals=Návrhy
propose-publication=Navrhnout publikaci
props=Vlastnosti
prorated=Poměrný
protocol=Protokol
proxy-authentication=Autentizace na proxy serveru
proxy-authentication-domain=Doména pro autentizaci na proxy serveru
proxy-authentication-host=Server pro proxy-autentizaci
proxy-authentication-password=Heslo pro autentizaci na proxy-serveru
proxy-authentication-username=Uživatelské jméno pro autentizaci na proxy-serveru
proxy-host=Adresa proxy serveru
proxy-port=Port pro proxy
pt_en=Portugalsky -> Anglicky
public=Veřejné
public-node=Veřejný uzel
public-nodes=Veřejné uzly
public-pages=Veřejné stránky
public-render-parameters=Veřejné parametry vykreslování
public-virtual-host=Veřejný virtuální hostitel
publish=Publikovat
publish-date=Datum zveřejnění
publish-portlets=Publikovat portlety
publish-to-live=Publikovat do živých dat
publish-to-remote=Publikovat do vzdálených dat
published=Publikováno
published-date=Datum zveřejnění
publisher=Autor
purchase-order=Objednávka
quantity=Množství
query-logic=Logika dotazování
query-string=Řetězec
query-string-help=Volitelné. Tento textový dotaz bude použit, pokud žádný jiný nebude k dispozici. Funguje jako výchozí parametr pro tuto stránku.
question=Otázka
questions=Otázky
quick-add=Rychlé přidání
quick-links=Rychlý odkaz
quick-reply=Rychlá odpověď
quote=Citace
quote-without-title=Citace bez nadpisu
radio-buttons=Radio buttons
range=Rozsah
rank=Úroveň
ranks=Úrovně
rate-this-as-bad=Líbí
rate-this-as-good=Nelíbí
rate-this-x-stars-out-of-x=Ohodnotit {0} hvězdičkami z {1}.
ratings=Hodnocení
read=Číst
read-interval-minutes=Interval čtení (v minutách)
read-more=Zobrazit více...
read-more-x-about-x=Zjistit více <span class="{0}">o {1}</span>
read-roles=Role pro čtení
read-value-from-parameter=Načíst hodnotu z parametru
reason-for-the-report=Důvod zprávy
reassign=Znovu přiřadit
reassign-to-system-role=Přiřadit znovu mezi systémové role
recalculate=Přepočítat
receiver-email-address=E-mail adresáta
recent=Poslední
recent-changes=Poslední změny
recent-documents=Poslední dokumenty
recent-entries=Poslední položky
recent-images=Poslední obrázky
recent-posts=Poslední zprávy
recent-posts-rss=RSS na poslední zprávy
recipient=Příjemce
recipient-email-address=Adresa příjemce e-mailu
recipients=Příjemci
recommended=Doporučeno
recommended-licenses=Doporučené licencování
recur-every=Opakovat po
recursable-permissions=Rekurzivní oprávnění
redirect-url-on-success=URL pro přesměrování v případě úspěchu
redirected-from-x=Přesměrováno z {0}
references-only=Referencujte pouze
refresh=Opětovné načtení
refresh-rate=Rychlost obnovování
refreshing-account=Účet se znovu načítá...
refreshing-folder=Složka se znovu načítá...
refunded=Zaplaceno
regex=Regulární výraz
region=Oblast
register=Zaregistrovat
registration=Registrace
registration-handle=Odbavení registrace
registration-information=Informace o registraci
registration-properties=Položky registrace
registration-property-name-already-exists=Položka registrace se shodným názvem již existuje.
registration-property-name-and-description-are-required=Název a popis položky registrace jsou vyžadovány.
registration-required=Vyžadována registrace
registration-type=Typ registrace
registration-validator-class=Třída validátoru registrace
regular=Běžný
regular-browsers=Běžné prohlížeče
regular-organization=Běžná organizace
regular-roles=Běžné role
reindex=Přeindexovat
reindex-all-search-indexes=Přeindexovat všechny vyhledávací indexy.
reject=Zamítnout
rejected=Zamítnuto
related-content=Související obsah
relative-parent-up-by=Kořen navigace relativní k aktuální úrovni. O kolik úrovní nadřadit kořen:
relative-to-context-path=Relativně vzhledem ke kontextové cestě
release-date=Datum vydání
remember-me=Zapamatovat si mě
remind-me=Upozornit mě
reminder=Upomínka
reminder-queries=Ověřovací otázky
reminder-query-and-answer-cannot-be-empty=Otázka a odpověď pro opětovné získání hesla nemohou být prázdné.
reminders=Upomínky
remote-group-id=ID vzdálené skupiny dat
remote-group-with-id-x-does-not-exist=Vzdálená skupina dat s ID {0} neexistuje.
remote-host-ip=IP adresa vzdáleného serveru
remote-options=Nastavení pro operace se vzdálenými stránkami
remote-pages-set=Sada vzdálených stránek
remote-port=Port vzdáleného serveru
remote-portlet=Vzdálený portlet
remote-portlet-name-already-exists=Jméno vzdáleného portletu již existuje.
remove=Odstranit
remove-all-entries-to-disable-email-forwarding=K vypnutí přesměrování e-mailu odstraňte všechny položky.
remove-files=Odstranit soubory
remove-friend=Odebrat z přátel
remove-redirect=Zrušit přesměrování
remove-screenshot=Odstranit snímek obrazovky
remove-the-last-form-field=Odstranit poslední pole formuláře.
removed-in=Odstraněno z
rename=Přejmenovat
rename-group=Přejmenovat skupinu
rename-role=Přejmenovat roli
rendered-article=Zobrazený článek
rendered-web-content=Vykreslený webový obsah
repeat=Opakovat
repeat-all-over=Opakovat vše znovu
repeat-daily=Opakovat denně
repeat-left-to-right=Opakovat zleva doprava
repeat-monthly=Opakovat měsíčně
repeat-top-to-bottom=Opakovat shora dolů
repeat-until=Opakovat do
repeat-weekly=Opakovat týdně
repeat-yearly=Opakovat ročně
repeatable=Opakovatelné
replier=Odpovídající
reply=Odpovědět
reply-all=Odpovědět všem
reply-as-anonymous=Odpovědět jako anonym
reply-comments=Komentáře v odpověď
reply-date=datum odpovědi
reply-related-settings=Odpovědět související nastavení
reply-to=Odpovědět komu
reply-to-address=Odpovědět na adresu
reply-with-quote=Odpovědět s citací
replying-to=Odpověď na
report-inappropriate-content=Nahlásit nevhodný obsah
reported-issues=Oznámené problémy
repositories=Repozitáře
repositories-require-at-least-one-read-role=Repozitář potřebuje alespoň jednu roli pro čtení.
repositories-require-at-least-one-write-role=Repozitář potřebuje alespoň jednu roli pro zápis.
repository=Repozitář
repository-fields=Pole repozitáře
request-cannot-be-interpreted-because-it-does-not-have-an-associated-interpreter=Požadavek nemůže být interpretován, protože nemá přiřazen žádný interpret.
request-holiday=Požádat o dovolenou
request-membership=Požádat o členství
request-social-networking-summary-add-friend={0} se chce stát Tvým přítelem.
request-social-networking-summary-join-organization={0} se chce stát členem {1}.
request-timeout=Čas vypršel
request-wol-summary-add-friend={0} chce být vaším přítelem.
request-wol-summary-join-organization={0} se chce přidat k {1}.
require-captcha=Vyžadovat CAPTCHA
require-strangers-to-verify-their-email-address=Požadovat u neznámých uživatelů ověření jejich e-mailu?
require-unlock=Nutnost ručního povolování
require-unlock-help=Zaškrtněte, pokud je nutné, aby administrátor ručně povoloval veškeré uživatelské účty.
required=Vyžadováno
required-roles=Potřebné role
required-structures-could-not-be-deleted=Používané struktury nemohly být smazány.
required-templates-could-not-be-deleted=Používané šablony nemohly být smazány.
requires-login=Vyžaduje přihlášení
requires-shipping=Vyžaduje dodání
resend=Poslat znovu
resend-confirmation-email=Znovu odeslat e-mail s potvrzením
resend-shipping-email=Znovu odeslat e-mail o dodání
reserved-credentials=Rezervované osobní údaje
reserved-screen-names=Rezervovaná uživatelská jména
reserved-users=Rezervovaní uživatelé
reset=Resetovat
reset-failure-count=Resetovat počet selhání po
reset-failure-count-help=Určuje, jak dlouho budou pro uživatele zachovávány záznamy o chybných přihlášeních.
reset-ticket-max-age-help=Určuje, jak dlouho je odkaz pro obnovu hesla platný.
reset-values=Resetovat hodnoty
resolution=Rozlišení
resolved=Vyřešeno
resource=Zdroj
resource-set=Soubor zdrojů
resources=Zdroje
response=Odpověď
responses=Odpovědi
restart=Restart
restore=Obnovení
restrict-to=Omezeno na
restricted=Omezená
results-of=Položky {0} z {1}.
results-of-about=Položky {0} z {1}.
resume=Pokračovat
retail-price=Maloobchodní cena
return-receipt=Vráceno:
return-to-full-page=Zpět na celou stránku
reunion=Sjednocení
rev=Zp.
revert=Obnovit
review=Posouzení
review-date=Datum opětovného posouzení
review-pending=Zbývá posoudit
review-rejected=Po posouzení odmítnuto
reviewer=Recenzent
reviewers=Recenzenti
revision=Revize
rich=Plný
rich-text-format=Formátovaný text (Rich Text Format)
ridge=Hřbet
right=Vpravo
robots=Roboti
role=Role
role-name=Název role
roles=Role
romanian=Rumunský
root=Kořen
root-folder=Kořenová složka
root-layout=Kořenová stránka
root-layout-level=Úroveň kořenové stránky
root-theme=Kořenové téma
rounded-edges=Zaoblené rohy
rss=RSS
rss-feed-content-length=Délka obsahu RSS kanálu
rss-feed-name=Název RSS kanálu
rss-subscription=Odběr RSS
rss-type-s=Typ(y) RSS
ru_en=Rusky -> Anglicky
run-the-garbage-collector-to-free-up-memory=Spustit Garbage Collector pro uvolnění nepoužívané paměti.
russian=Rusky
safe-search=Jednoduché hledání
sale-items=Prodávané položky
sales=Prodeje
same-as-billing=Stejné jako fakturační
same-for-all=Stejné pro všechny
same-page=Stejná stránka
saturday-abbreviation=So
save=Uložit
save-and-add-another=Uložit a přidat další
save-and-approve=Uložit a schválit
save-and-continue=Uložit a pokračovat
save-draft=Uložit jako koncept
save-new-version=Uložit novou verzi
save-settings=Uložit nastavení
save-to-database=Uložit do databáze
save-to-file=Uložit do souboru
saving-account-settings=Nastavení účtu se ukládají...
saving-draft=Ukládání návrhu...
schedule=Plán
schedule-event=Plánovat události
scheduled-events=Plánované události
scheduler=Plánovač
scope=Rámec
score=Skóre
scramble=Zamíchat
screen-name=Uživatelské jméno
screen-name-attribute=Atribut uživatelského jména
screen-names=Uživatelská jména
screenshot=Snímek obrazovky
screenshots=Snímky obrazovky
screenshots-must-contain-a-valid-thumbnail-and-a-valid-full-image=Náhledy obrazovek musí obsahovat správné miniatury a správné náhledy celých obrazovek.
script=Skript
search=Vyhledávání
search-applications-searches-as-you-type=Prohledat aplikace (hledá již během psaní).
search-articles=Hledat články
search-bookmarks=Hledat v záložkách
search-by-id-or-url=Hledat ID nebo URL
search-categories=Hledat v kategoriích
search-communities=Hledat v komunitách
search-content-searches-as-you-type=Hledat obsah během psaní.
search-coupons=Hledat kupony
search-definitions=hledat v definicích
search-documents=Hledat dokument
search-entries=Hledat příspěvky
search-feeds=Hledat webové kanály (RSS)
search-file-entries=Hledat soubory
search-folder=Hledat složku
search-folders=Hledat složky
search-for-x=Hledat '{0}'
search-gadgets=Hledat gadgety
search-images=Hledat obrázky
search-in-x=Hledat v {0}
search-index=Vyhledávací index
search-items=Hledat položky
search-locations=Hledat umístění
search-messages=Hledat zprávy
search-nodes=Hledat uzly
search-operator=Operátor pro vyhledávání
search-orders=Hledat objednávky
search-organizations=Hledat organizace
search-pages=Hledat stránky
search-password-policies=Hledat politiky hesel
search-plugins=Hledat zásuvné moduly
search-products=Hledat produkty
search-results=Výsledky vyhledávání
search-roles=Hledat role
search-structures=Hledat struktury
search-tag=Hledat štítek
search-templates=Hledat šablony
search-this-category=Prohledat tuto kategorii
search-this-folder=Prohledat tuto složku
search-threads=Hledat diskuse
search-took-x-seconds=Vyhledávání trvalo {0} sekund.
search-topics=Prohledat nadpisy
search-user-groups=Hledat skupiny uživatelů
search-users=Hledat uživatele
search-web-content=Hledat webový obsah
search-x=Hledat {0}
searchable=Vyhledatelné
searchable-keyword=Vyhledatelné klíčové slovo
searchable-text=Vyhledatelný text
searched=Prohledáno
searched-for-pages-similar-to=Hledání stránek podobných
searched-the-portal-for=Prohledávání portálu pro
searched-the-web-for=Prohledávání webu na
second=Sekund
seconds=Sekundy
secret=Tajné
secure-incoming-connection=Zabezpečené příchozí spojení
secure-outgoing-connection=Zabezpečené odchozí spojení
security=Zabezpečení
see-current-results=Zobrazit aktuální výsledky
see-full-image=Zobrazit plnou velikost
see-large-photo=Zobrazit velké foto
see-thumbnail=Zobrazit náhled
see-x-for-more-information=Pro více informací se podívejte na {0}.
select=Vybrat
select-a-structure-to-filter-the-web-content-list-by-a-structure=Vyberte strukturu, podle které se bude seznam webového obsahu filtrovat.
select-an-existing-article-or-add-an-article-to-be-displayed-in-this-portlet=Vyberte existující článek nebo přidejte článek, který má být zobrazen v tomto portletu.
select-and-copy=Vybrat a kopírovat
select-article=Vybrat článek
select-asset=Zvolit položku
select-at-least-one-community-for-each-action-with-scope-set-to-communities=Pro každou akci v rámci entity <em>Komunita</em> vyberte alespoň jednu komunitu.
select-box=Rozbalovací výběrové pole
select-by-tags-category=Vybrat podle kategorie štítků
select-categories=Vyberte kategorie
select-content=Vybrat obsah
select-date=Vybrat datum
select-either-a-public-node-or-a-private-node=Vyberte buď veřejný nebo soukromý uzel.
select-existing=Vybrat existující
select-existing-web-content-or-add-some-web-content-to-be-displayed-in-this-portlet=Vyberte existující nebo přidejte nový webový obsah, který se má zobrazit v tomto portletu.
select-folder=Vybrat složku
select-option=Vybrat možnost
select-portlet=Vybrat portlet
select-recipients=Vybrat příjemce
select-tags=Vybrat štítky
select-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-portlet=Zvolte akci, kterou smí uživatel s touto rolí provést s portletem <em>{0}</em>.
select-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-resource=Zvolte akci, kterou smí uživatel s touto rolí provést s entitou <em>{0}</em>.
select-the-actions-that-this-role-can-perform-on-each-resource-of-x-portlet=Zvolte akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést s každou entitou spravovanou portletem <em>{0}</em>.
select-the-applications-that-will-be-available-in-the-panel=Vybere aplikace, které mají být v panelu dostupné.
select-the-communities-where-this-role-can-perform-the-x-action-on-the-x-portlet=Zvolte komunity, kde smí uživatel s touto rolí provést akci <em>{0}</em> na portletu {1}.
select-the-communities-where-this-role-can-perform-the-x-action-on-the-x-resource=Zvolte komunity, kde smí uživatel s touto rolí provést akci <em>{0}</em> s entitou {1}.
select-the-delivery-options-for-alerts-and-announcements=Zvolte způsob doručení pro výstrahy a oznámení.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-each-resource-of-x-portlet=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad každou entitou spravovanou portletem <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-portal=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad portálem.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-portlet=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad tímto portletem <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-resource=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad entitou <em>{0}</em>.
select-the-type-of-editor-to-use-while-editing-xml-and-xsl=Zvolte typ editoru, který se má používat při změnách souborů XML a XSL.
select-user=Vyberte uživatele
select-users-to-associate-with-the-action-x=Vyberte uživatele, které chcete spojit s akcí {0}.
select-users-to-associate-with-the-following-actions-x=Vyberte uživatele, které chcete spojit s následujícími akcemi: {0}
select-web-content=Vyberte webový obsah
selected=Zvoleno
selected-articles=Vybrané články
selected-contact=Vybraný kontakt
selected-page=Vybraná stránka
selected-pages=Zvolené stránky
selected-user=Vybraný uživatel
selected-web-content=Vybraný webový obsah
selecting-a-new-structure-will-change-the-available-input-fields-and-available-templates=Zvolením nové struktury se změní všechna dostupná pole a šablony, doposud zadaná data článku budou ztracena. Opravdu chcete pokračovat?
selecting-a-new-structure-will-change-the-available-templates-and-available-feed-item-content=Zvolením nové struktury se změní všechna dostupné šablony a obsahy položek z externích zdrojů. Opravdu chcete pokračovat?
selecting-a-template-will-change-the-structure,-available-input-fields,-and-available-templates=Zvolením nové šablony se změní struktura, všechna dostupná pole a šablony. Opravdu chcete pokračovat?
selecting-a-template-will-change-the-structure,-available-templates,-and-available-feed-item-content=Zvolením nové šablony se změní struktura, všechny dostupné šablony a obsahy položek z externích zdrojů. Opravdu chcete pokračovat?
selection=Výběr
selection-break=Hranice výběru
selection-list=Výběrové pole
selection-method=Metoda výběru
selection-of-decimal-values=Volba decimální hodnoty
selection-of-integer-values=Volba celočíselné hodnoty
selection-of-text-values=Volba textové hodnoty
send=Odeslat
send-approval-denied-email-to-users=Odeslat uživateli e-mail při zamítnutí schválení?
send-approval-granted-email-to-users=Odeslat uživateli e-mail při udělení schválení?
send-approval-requested-email-to-users=Odeslat uživateli e-mail při žádostí o schválení?
send-as-email=Poslat jako e-mail
send-back-for-review=Odeslat zpět k posouzení
send-confirmation-email=Poslat e-mail s potvrzením
send-email-notification-to-new-users=Odeslat upozornění novým uživatelům?
send-invitations=Odeslat pozvánky
send-new-password=Odeslat nové heslo
send-order-email=Odeslat objednávkový e-mail
send-order-email-to-users=Odeslat uživatelům objednávkový e-mail?
send-password-reset-link=Odeslat odkaz pro obnovu hesla
send-shipping-email=Odeslat odesílací e-mail
send-shipping-email-to-users=Odeslat uživatelům e-mail po odeslání objednávky?
send-sitemap-information-to-preview=Odeslat informace mapy webu k {0}posouzení{1}:
send-text-message=Odeslat textovou zprávu
sender=Odesílatel
sending-message=Zpráva se odesílá...
sent-mail=Odeslaný e-mail
server=Server
server-id=ID serveru
server-name=Jméno serveru
server-port=Port serveru
server-url=URL serveru
servers=Servery
service=Služba
service-account=Účet služby
service-password=Heslo služby
service-url=URL služby
services=Služby
session=Relace
session-attributes=Vlastnosti relace
session-id=ID relace
session-id-not-found=ID relace nenalezeno.
set-as-default=Nastavit jako výchozí
set-background-image-properties=Nastavení vlastností obrázku na pozadí
set-the-discount-amount-and-the-discount-type=Nastavení slevy a typu slevy. Pokud je sleva 0.25 a typ <em>procenta</em>, pak je odečtena sleva 25%. Pokud je typ slevy <em>aktuální</em>, pak je sleva 25 haléřů z výsledné částky.
set-the-display-order-of-child-pages=Nastavení pořadí zobrazovaní podstránek.
set-the-display-order-of-news-feeds=Nastavení pořadí zobrazovaní webových kanálů (RSS) s novinkami (News feeds).
set-the-display-styles-used-to-display-blogs-when-viewed-via-as-a-regular-page-or-as-an-rss=Nastavení stylů zobrazení použitých k zobrazení Blogů, když jsou zobrazeny jako běžná stránka nebo jako RSS.
set-the-following-values-to-filter-emails-associated-with-an-email-address-to-a-folder=Nastavit následující hodnoty k filtrování e-mailů asociovaných s e-mailovou adresou ke složce.
set-the-google-analytics-id-that-will-be-used-for-this-set-of-pages=Nastavení Google Analytics ID, které bude používáno pro tento soubor stránek.
set-up-the-communication-among-the-portlets-that-use-public-render-parameters=Nastavit způsob komunikace mezi portlety, které používají veřejné parametry pro vykreslení. Pro každý z veřejných parametrů v tomto portletu je možné ignorovat hodnoty přicházející z jiných portletů, nebo načítat hodnotu z jiného parametru. <a href="{0}" target="_blank">Podrobnosti zde.</a>
set-your-community-tags=Nastavit Vaše komunitní štítky.
set-your-global-tags=Nastavit Vaše globální štítky.
set-your-jira-login=Nastavte přihlašovací údaje do systému JIRA.
set-your-login-for-x-to-track-your-jira-activity=Nastavte přihlašovací údaje pro {0} pro sledování vaší aktivity v systému JIRA.
settings=Nastavení
setup=Nastavení
several-shared-parameters-are-mapped-to-the-same-parameter=Některé sdílené parametry jsou namapovány tomu samému parametru.
severity-1=Stupeň závažnosti 1
severity-2=Stupeň závažnosti 2
severity-3=Stupeň závažnosti 3
sex=Pohlaví
sexual-content=Sexuální obsah
shard=Podíl
share-this-application-on-any-website=Sdílet aplikaci s kterýmkoliv webem. Stačí zkopírovat níže uvedený kód a umístit jej na stránku, kde si přejete ji zobrazit.
share-this-application-with-friends=Sdílet tuto aplikaci s přáteli.
shared=Sdíleno
shared-entries=Sdílené položky
shared-folders=Sdílené složky
shared-parameter=Sdílené parametry
shared-structures=Sdílené struktury
shared-templates=Sdílené šablony
shared-web-content=Sdílený webový obsah
sharing=Sdílení
shekel=Shekel
shipping=Dodání
shipping-address=Adresa dodání
shipping-calculation=Kalkulace dodání
shipping-email=E-mail dodání
shopping=Nakupování
shopping-cart=Nákupní košík
shopping-cart-images=Obrázky nákupního košíku
short-description=Krátký popis
short-name=Zkrácené jméno
short-text=Zkrácený text
shortcut=Zástupce
shortcut-to-x=Zástupce pro {0}
shortcuts=Zástupci
shorter=Kratší
should-users-forward-to-the-cart-page-when-adding-an-item-from-the-category-page=Mají být nakupující přesměrováni na stránku košíku, když přidají položku z této kategorie?
show=Zobrazit
show-a-different-month=Zobrazit jiný měsíc.
show-a-different-year=Zobrazit jiný rok.
show-activities=Zobrazit aktivity
show-all-categories=Zobrazit všechny kategorie
show-asset-count=Zobrazit počet položek
show-asset-title=Zobrazit název položky
show-assign-reviewers=Zobrazit možnost přiřazení recenzentů
show-availability-when-viewing-an-item=Ukázat při zobrazování položky dostupnost?
show-available-locales=Zobrazit dostupné jazykové verze
show-borders=Zobrazit ohraničení
show-breadcrumbs=Zobrazit drobečkovou navigaci
show-calendar=Zobrazit kalendář
show-category-controls=Zobrazit ovládací prvky kategorie
show-columns=Zobrazit sloupce
show-company-name=Zobrazit název společnosti
show-context-link=Zobrazit odkaz na kontext
show-current-page=Zobrazit aktuální stránku
show-edit-icon=Zobrazit úpravu obrázku
show-feed-description=Zobrazit popis webového kanálu
show-feed-image=Zobrazit obrázek webového kanálu
show-feed-item-author=Zobrazit autora příspěvku
show-feed-published-date=Zobrazit datum publikování webového kanálu
show-feed-title=Zobrazit název webového kanálu
show-full-content=Zobrazit úplný obsah
show-guestbook=Zobrazit knihu návštěv
show-hidden-pages=Zobrazit skryté stránky
show-image=Zobrazit obrázek
show-item-description-when-browsing-a-category=Zobrazovat popis položek při prohlížení kategorie?
show-item-prices-when-browsing-a-category=Zobrazovat ceny položek při prohlížení kategorie?
show-item-properties-when-browsing-a-category=Zobrazovat vlastnosti položek při prohlížení kategorie?
show-maps-and-directions=Zobraz mapy a navigaci
show-me-as-online=Zobrazit mě online.
show-metadata=Zobrazit metadata
show-mini-month=Zobrazit miniměsíc
show-portlet-borders=Zobrazit ohraničení portletu
show-query-logic=Zobrazit logiku dotazu
show-remote-export-options=Vlastnosti vzdáleného exportu
show-search=Zobrazit vyhledávání
show-shopping=Zobrazit nakupování
show-special-item-description-when-browsing-a-category=Ukazovat popis speciálních položek při prohlížení kategorie?
show-special-items=Zobrazit speciální položky
show-special-items-when-browsing-a-category=Ukazovat speciální položky při prohlížení kategorie?
show-subfolders=Zobrazit podsložky
show-syntax-help=Zobrazit nápovědu k syntaxi
show-tags=Zobrazit štítky
show-tags-with-zero-assets=Zobrazit štítky, které jsou bez položek
show-todays-events=Zobrazit dnešní události
show-user-name-as=Zobrazit uživatelské jméno jako
show-wiki-borders=Zobrazit ohraničení wiki
showing-x-result=Je zobrazeno {0} položku.
showing-x-results=Je zobrazeno {0} položek.
showing-x-x-of-x-results=Je zobrazeno {0} - {1} položek z celkového počtu {2}.
shutdown=Zastavit
shutdown-the-server-in-the-specified-number-of-minutes=Vypnout server za daný počet minut. Zadejte 0 pro zrušení operace vypnutí.
sic-code=Kód SIC
sign=Podepište
sign-guestbook=Podepište knihu návštěv
sign-in=Přihlásit se
sign-in-to-vote=Pro hlasování se přihlaste.
sign-in-to-your-account=Přihlásit se ke svému účtu
sign-in-with-a-regular-account=Přihlášení uživatelským účtem serveru.
sign-in-with-an-open-id-provider=Přihlášení pomocí OpenID.
sign-out=Odhlásit se
signal=Signál
signature=Podpis
similar-pages=Podobné stránky
similar-phrase=Podobné fráze
simple=Jednoduché
sitemap=Mapa webu
sitemap-protocol=Protokol map webu
siteminder=SiteMinder
sites=Weby
size=Velikost
skip-to-content=Přejít k obsahu
sku=SKU
skus=SKU
skype=Skype
skyscraper=Mrakodrap
slovak=Slovenský
small-image=Malý obrázek
small-image-url=URL malého obrázku
small-rectangle=Malý obdélník
small-square=Malý čtverec
sms=SMS
sms-messenger-id=ID SMS messengeru
social-bookmark-blinklist=BlinkList
social-bookmark-delicious=del.icio.us
social-bookmark-digg=Digg
social-bookmark-furl=Furl
social-bookmark-newsvine=Newsvine
social-bookmark-reddit=reddit
social-bookmark-technorati=Technorati
social-bookmarks=Sdílení odkazů (social bookmarking)
social-network=Sociální síť
social-network-ids=Identifikace v sociálních sítích
software-catalog-images=Obrázky z katalogu programů
solid=Plný
sound-settings=Nastavení zvuku
source=Zdroj
source-address=Adresa zdroje
source-input-enabled=Zadání zdroje povoleno
source-url=URL zdroje
sourceforge-login=Přihlášení na SourceForge
spacing=Odsazení
spam=Spam
spanish=Španělský
specify-a-url-for-a-remote-layout-template,-portlet,-or-theme=Zadejte URL pro vzdálenou šablonu rozvržení, portlet či téma.
specify-an-optional-context-for-deployment=Zadejte případný alternativní "context root" pro instalovaný modul.
specify-custom-reminder-queries-for-the-users-of-this-organization=Specifikujte vlastní kontrolní otázky pro uživatele této organizace. Na každý řádek uvádějte jednu otázku.
specify-the-file-to-import=Zadejte soubor pro import:
speed=Rychlost
spell=Hláskování
split-thread=Rozdělit diskusi
sports-event=Sportovní události
square=Čtverec
square-centimeter=čtvereční centimetr
square-foot=čtvereční stopa
square-inch=čtvereční palec
square-kilometer=čtvereční kilometr
square-meter=čtvereční metr
square-mile=čtvereční míle
square-millimeter=čtvereční milimetr
square-yard=čtvereční yard
ssh=SSH
stage=Stupeň přípravy
stage-1-role-help=Toto je implicitní stupeň přípravy tvořený množinou uživatelů, kteří mají oprávnění <em>Spravovat stránky (Manage Pages)</em>. Libovolný uživatel s tímto oprávněním smí odesílat <em>návrh na změnu obsahu</em> v rámci daného workflow.
stage-2-role-help=Role na <strong>Stupni 2 (Stage 2)</strong> by měla udělovat uživatelům, kteří ji mají přiřazenou, alespoň oprávnění <em>Potvrdit návrh (Approve Proposal)</em>, <em>Přiřadit posuzovatele</em>, a <em>Spravovat stránky (Manage Pages)</em>. Přidejte případně více oprávnění podle individuálních potřeb.
stage-community-permissions-reference-help=Oprávnění, na něž se odkazuje níže, se vztahují k oprávněním na entitě typu Komunita. Viz <em>Enterprise Admin &raquo; Role &raquo; <strong>Nějaká role komunity</strong> &raquo; Akce &raquo; Definovat oprávnění &raquo; Přidat oprávnění k portletu &raquo; Komunity &raquo; Komunita</em>.
stage-last-role-help=Role na <strong>Posledním stupni</strong> by měla udělovat uživatelům, kteří ji mají přiřazenou, alespoň oprávnění <em>Potvrdit návrh (Approve Proposal)</em>, <em>Spravovat stránky (Manage Pages)</em>, a <em>Publikovat naživo (Publish Staging)</em>. Přidejte případně více oprávnění podle individuálních potřeb.
stage-organization-permissions-reference-help=Oprávnění, na něž se odkazuje níže, se vztahují k oprávněním na entitě typu organizace. Viz <em>Enterprise Admin &raquo; Role &raquo; <strong>Některá z rolí organizací</strong> &raquo; Akce &raquo; Definovat oprávnění &raquo; Přidat oprávnění k portletu &raquo; Enterprise Admin &raquo; Organizace</em>.
stage-review-role-help=Role ve <strong>Stupni posouzení</strong> by měla udělovat uživatelům, kteří ji mají přiřazenou, alespoň oprávnění <em>Potvrdit návrh (Approve Proposal)</em>. Přidejte případně více oprávnění podle individuálních potřeb.
stage-x-pending-review=Stupeň {0} - probíhá posouzení
stage-x-review-approved=Stupeň {0} - po posouzení schváleno
stage-x-review-rejected=Stupeň {0} - po posouzení odmítnuto
stage-x-review-unassigned=Stupeň {0} - nepřiřazeno k posouzení
stage-x-role=Stupeň {0} - role
stages=Stupně
staging=Přípravné stránky
star-off=Zrušit hodnocení
stars=Hodnocení
start=Počátek
start-a-new-workflow=Začít nové workflow
start-date=Datum počátku
start-from=Počátek od
start-time=Čas počátku
started-by=Založil
starting-address=Startovní adresa
state=Stav
state-province=Stát / Provincie
statistics=Statistika
status=Status
step-x-of-x=Krok {0} z {1}.
stock-quantity=Počet akcií
stop-editing=Ukončit úpravy
street=Ulice
street-address=Ulice
street1=Ulice 1
street2=Ulice 2
street3=Ulice 3
strikethrough=Přeškrtnout
striketrough=Přeškrtnout
structure=Struktura
structure-fields=Pole struktury
structure-id=ID struktury
structure-name=Jméno struktury
structures=Struktury
structures-templates-and-feeds=Struktury, šablony a RSS kanály
student-capacity=Kapacita studentů
students=Studenti
style=Styl
stylesheet=Styly
subcategories=Podkategorie
subfolder=Podsložka
subfolders=Podsložky
subject=Předmět
subject-prefix=Prefix předmětu
submit=Odešli
suborganizations-of-x=Podorganizace {0}
subscribe=Odebírat
subscribe-to-all-articles=Přihlásit se k odběru informací o všech článcích.
subscribe-to-recent-posts=Přihlásit se k odběru nových příspěvků.
subscribe-to-these-activities=Přihlásit se k těmto aktivitám.
subscribe-to-this-blog=Přihlásit se k tomuto blogu.
subscribe-to-x's-activities=Přihlásit se k aktivitám od {0}.
subscription=Přihlášení
subscription-required=Vyžadováno přihlášení
subtotal=Mezisoučet
subtype=Podtyp
suffix=Titul za
suggestions=Návrhy
summary=Shrnutí
summary-tab=Záložka shrnutí
sunday-abbreviation=Ne
supplier=Dodavatel
supplier-user-id=Uživatelské ID dodavatele
support=Podpora
support-packages=Podpora balíčků
support-tickets=Podpora tiketů
supported=Podporováno
supported-clients=Podporovaní klienti
supported-framework-versions=Podporované verze frameworku
swedish=Švédský
symbols=Symboly
syntax-checking-enabled=Ověřování syntaxe zapnuto
syntax-checking-enabled-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, heslo je ověřováno, zda neobsahuje jistá slova a zda je dostatečně dlouhé
syntax-help=Nápověda k syntaxi
system-properties=Vlastnosti systému
tab=Záložka
tab-menu=Nabídka záložek
table=Tabulka
tag=Štítek
tag-name=Jméno štítku
tag-sets=Sady štítků
tag-value=Hodnota štítku
tagalog=Katalog štítků
tags=Štítky
talent=Talent
target=Cíl
target-layout-friendly-url=Přívětivé URL cílové stránky
target-portlet-id=ID cílového portletu
task=Úkol
task-assigned-to-x.-previous-assignee-was-x=Úkol byl přiřazen uživateli {0} (po uživateli {1}).
task-id=ID úkolu
task-information=Informace k úkolu
task-initially-assigned-to-the-x-role=Úkol byl původně přiřazen roli {0}.
task-name=Název úkolu
tasks=Úkoly
tax=Daň
tax-free=Bez daně
tax-rate=Daň
tax-state=Stav daně
taxable=Zdanitelný
team=Tým
team-id=ID týmu
teams=Týmy
technical-support=Technická podpora
temperature=Teplota
temperature-format=Formát teploty
template=Šablona
template-id=ID šablony
templates=Šablony
temporary-storage-directory=Adresář dočasného úložiště
termination-time=Čas ukončení
terms-of-use=Podmínky použití
terms-of-use-required=Podmínky použití jsou požadovány
test=Otestovat
test-direct-download-url=Otestovat URL pro přímé stažení
test-ldap-connection=Otestovat připojení k LDAP serveru
test-ldap-groups=Otestovat skupiny na LDAP serveru
test-ldap-users=Otestovat uživatele na LDAP serveru
text=Textové pole
text-and-image=Text a obrázek
text-area=Formátovatelné pole
text-box=Víceřádkové pole
text-box-indexed=Indexované memo pole
text-decoration=Dekorace textu
text-field=Jednořádkové pole
text-field-indexed=Indexované textové pole
text-field-secret=Utajené textové pole
text-mode=Textový mód
text-styles=Styly textu
text-verification=Ověření textu
text-verification-failed=Ověření textu selhalo.
thank-you-for-applying-for-a-job-with-our-organization=Děkujeme Vám {0} za projevení zájmu o práci v naší organizaci. Váš požadavek byl zaslán našemu oddělení pro řízení lidských zdrojů.
thank-you-for-creating-an-account-your-password-has-been-sent-to-x=Děkujeme Vám za projevení zájmu. Účet byl úspěšně vytvořen.<br/> Informace o registraci byly odeslány na adresu {0}. Prosím, zkontroluje Vaši schránku, popř. schránku se spamy.
thank-you-for-creating-an-account-your-password-is-x=Děkujeme Vám za projevení zájmu. Účet byl úspěšně vytvořen.<br/> Informace o registraci byly odeslány na adresu {1}. Prosím, zkontroluje Vaši schránku, popř. schránku se spamy.<br/> Pro první přihlášení použijte heslo: <strong>{0}</strong>.
thank-you-for-signing-our-guestbook=Děkuji za záznam v knize návštěv.
thank-you-for-your-purchase=Děkujeme za objednávku.
thank-you-for-your-report=Děkujeme za Vaši zprávu.
thank-you-for-your-vote=Děkujeme za Váš hlas.
that-category-already-exists=Takováto kategorie již existuje.
that-parent-category-does-not-exist=Takováto nadřazená kategorie neexistuje.
that-parent-vocabulary-does-not-exist=Takovýto nadřazený slovník neexistuje.
that-password-has-already-been-used-please-enter-in-a-different-password=Toto heslo již bylo použito. Zadejte prosím jiné heslo.
that-password-is-invalid-please-enter-in-a-different-password=Zadané heslo není platným ověřeným heslem. Zadejte, a potvrďte korektně prosím jiné heslo.
that-password-is-too-short-or-too-long-please-make-sure-your-password-is-between-x-and-512-characters=Toto heslo je příliš krátké (popř. příliš dlouhé). Prosím, zajistěte, aby Vaše heslo bylo alespoň {0} a nejvíce 512 znaků dlouhé.
that-password-is-too-trivial=Toto heslo je příliš jednoduché.
that-password-uses-common-words-please-enter-in-a-password-that-is-harder-to-guess-i-e-contains-a-mix-of-numbers-and-letters=Toto heslo používá obecně používaná slova. Zadejte prosím heslo, které se dá hůře uhodnout. (např. obsahuje kombinaci velkých písmen, malých písmen a čísel).
that-tag-already-exists=Tento štítek již existuje.
that-vocabulary-already-exists=Takovýto slovník již existuje.
that-vocabulary-does-not-exist=Takovýto slovník neexistuje.
the=Tento
the-above-results-include-groups-which-are-missing-the-required-attributes-(group-name-and-user).-these-groups-will-not-be-imported-until-these-attributes-are-filled-in=Níže uvedené položky zahrnují skupiny, kterým chybí potřebné atributy (jméno skupiny a uživatele). Tyto skupiny nebudou importovány, dokud nebudou chybějící atributy doplněny.
the-above-results-include-users-which-are-missing-the-required-attributes-(screen-name,-password,-email-address,-first-name,-and-last-name).-these-users-will-not-be-imported-until-these-attributes-are-filled-in=Níže uvedené položky zahrnují uživatele, kterým chybí potřebné atributy (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení). Tito uživatelé nebudou importováni, dokud nebudou chybějící atributy doplněny.
the-address-of-the-email-recipient=Adresa příjemce e-mailu
the-address-of-the-email-sender=Adresa odesílatele e-mailu
the-array-of-all-form-values-indexed-by-name=Pole všech formulářových hodnot indexovaných podle jména
the-article-could-not-be-found=Článek nebyl nalezen.
the-article-with-the-title-x-was-found-that-matches-the-id=Článek s titulkem {0} nalezen u ID:
the-article-with-the-title-x-was-found-that-matches-the-url=Článek s titulkem {0} nalezen u URL:
the-average-rating-is-x-stars-out-of-x=Průměrné hodnocení je {0} hvězdiček z {1}.
the-blog-entry-url=URL adresa příspěvku v blogu
the-browser's-remote-address=Vzdálená adresa prohlížeče
the-browser's-remote-host=Remote host prohlížeče
the-browser's-user-agent=User agent prohlížeče
the-category-could-not-be-found=Kategorie nebyla nalezena.
the-category-in-which-the-message-has-been-posted=Kategorie, do které byla zpráva zadána
the-combination-of-first-name-last-name-and-email-address-is-already-taken=Kombinace jména, příjmení a e-mailu je již zaregistrována.
the-comic-could-not-be-found=Vtip nebyl nalezen.
the-comments-could-not-be-found=Obsah nenalezen.
the-community-could-not-be-found=Komunita nebyla nalezena.
the-community-name-associated-with-the-blog=Jméno komunity spjaté s blogem
the-community-name-associated-with-the-message-board=Jméno komunity spojené s diskusním fórem
the-community-name-associated-with-the-wiki=Jméno komunity spojené s wiki
the-company-id-associated-with-the-blog=ID společnosti spojené s blogem
the-company-id-associated-with-the-message-board=ID společnosti spojené s diskusním fórem
the-company-id-associated-with-the-wiki=ID společnosti spojené s wiki
the-company-mx-associated-with-the-blog=Mailový server společnosti spojené s blogem\r\n
the-company-mx-associated-with-the-message-board=MX společnosti spojené s diskusním fórem
the-company-mx-associated-with-the-wiki=Mailový server společnosti spojené s wiki
the-company-name-associated-with-the-blog=Název společnosti spojené s blogem
the-company-name-associated-with-the-message-board=Název společnosti spojené s diskusním fórem
the-company-name-associated-with-the-wiki=Název společnosti spojené s wiki
the-coupon-could-not-be-found=Kupón nenalezen.
the-custom-attribute-could-not-be-found=Vlastní atribut nebyl nalezen.
the-custom-field-could-not-be-found=Uživatelské pole nebylo nalezeno.
the-date-of-the-modifications=Datum posledních úprav
the-default-preferences-are-invalid=Výchozí nastavení jsou chybná.
the-definition-name-is-defined-in-the-workflow-definition-file=Jméno definice je nastaveno v souboru definic workflow.
the-document-could-not-be-found=Dokument nebyl nalezen.
the-email-address-of-the-mailing-list=E-mailová adresa seznamu adres (mailing list)
the-email-address-of-the-user-who-added-the-blog-entry=E-mail uživatele, který vložil příspěvek do blogu
the-email-address-of-the-user-who-added-the-message=E-mailová adresa uživatele, který přidal zprávu
the-email-address-of-the-user-who-added-the-page=E-mailová adresa uživatele, který přidal stránku
the-email-address-of-the-user-who-updated-the-blog-entry=E-mail uživatele, který aktualizoval příspěvek v blogu
the-email-address-you-requested-is-already-taken=E-mailová adresa je již použita.
the-email-address-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Tato e-mailová adresa není evidována v naší databázi.
the-email-address-you-requested-is-reserved=Tato e-mailová adresa je rezervovaná a nelze ji použít.
the-email-could-not-be-sent=E-mail se nepodařilo odeslat.
the-email-was-sent-successfully=E-mail byl úspěšně odeslán.
the-email-was-sent-successfuly=E-mail byl úspěšně odeslán.
the-entry-could-not-be-found=Příspěvek nenalezen.
the-event-could-not-be-found=Událost nenalezena.
the-event-start-date=Začátek události
the-event-title=Název události
the-firm-cannot-be-deleted-because-it-has-associated-projects=Firma nemůže být smazána, neboť je asociována s projektem.
the-firm-could-not-be-found=Firma nebyla nalezena.
the-folder-could-not-be-found=Složka nebyla nalezena.
the-following-are-invalid-addresses=Následující adresy jsou neplatné:
the-following-are-invalid-category-ids=Následující ID kategorií jsou neplatné:
the-following-are-invalid-characters=Následující znaky jsou neplatné:
the-following-are-invalid-cities-or-zip-codes=Následující města či PSČ jsou neplatné:
the-following-are-invalid-isbn-numbers=Následující ISBN jsou neplatné:
the-following-are-invalid-item-skus=Následující SKU jsou neplatné:
the-following-are-invalid-symbols=Následující symboly jsou neplatné:
the-following-are-invalid-urls=Následující URL jsou neplatné:
the-following-are-recently-changed-pages-found-in=Následující stránky byly změněny
the-following-city-and-state-pairs-were-found-associated-with-the-given-zip=Následující města a země jsou asociovány s PSČ.
the-following-is-an-invalid-address=Následující adresa je neplatná:
the-following-orphan-pages-are-found-in=Následující stránky jsou nezařazené
the-following-pages-are-found-in=Následující stránky byly nalezeny v
the-following-pages-have-at-least-one-link-to=Následující stránky mají alespoň jeden odkaz na
the-following-post-will-be-added-in-place-of-the-moved-message=Následující příspěvek bude vložen na místo přesunuté zprávy.
the-following-zip-code-was-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Následující PSČ byla nalezena asociovaná se zadanou ulicí, městem a zemí.
the-following-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-city-and-state=Následující PSČ byla nalezena asociovaná se zadaným městem a zemí.
the-following-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Následující PSČ byla nalezená asociovaná se zadanou ulicí, městem a zemí.
the-form-information-was-sent-successfully=Data formuláře byla úspěšně odeslána.
the-format-of-this-email-is-incomplete-and-cannot-be-displayed-properly=Tento e-mail je v nesprávném formátu a tudíž nemůže být správně zobrazen.
the-format-of-this-page-is-not-supported-the-page-content-will-be-shown-unformatted=Formát této stránky není podporován. Stránka se tedy zobrazí neformátovaná.
the-framework-version-could-not-be-found=Verze frameworku nebyla nalezena.
the-friendly-url-has-too-many-slashes=Vámi zadané přívětivé URL obsahuje přespříliš lomítek.
the-friendly-url-is-appended-to-x-for-public-pages-and-x-for-private-pages=Přívětivé URL je připojeno k <strong>{0}</strong> pro veřejné a k <strong>{1}</strong> pro privátní stránky.
the-friendly-url-may-conflict-with-another-page=Přívětivé URL může být v konfliktu s URL jiné stránky.
the-group-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-system-group=Toto je systémová skupina, nemůže být tedy smazána.
the-group-cannot-be-deleted-because-you-are-accessing-the-group=Tato skupina nemůže být smazána, protože do ní právě přistupujete.
the-group-could-not-be-found=Skupina nebyla nalezena.
the-item-could-not-be-found=Položka nebyla nalezena.
the-item-sku-you-requested-is-already-taken=Položka SKU, kterou požadujete, je již obsazena.
the-ldap-url-format-is=Základní formát URL pro LDAP poskytovatele je <em>ldap://host:port</em>. Základní DN (Base DN) udává počáteční vyhledávací kontext pro uživatele a jejich další údaje. Např. použijte <em>ldap://localhost:389</em> a <em>ou=Users,o=Example</em> vaše hodnoty.
the-license-could-not-be-found=Licence nebyla nalezena.
the-link-could-not-be-found=Odkaz nenalezen.
the-message-board-is-empty=Fórum je prázdné.
the-message-body=Text zprávy
the-message-could-not-be-found=Zpráva nebyla nalezena.
the-message-id=ID zprávy
the-message-object-has-expired-and-is-no-longer-available=Platnost zprávy vypršela a je nadále nedostupná. Prosím {0} vaše zadání.
the-message-subject=Předmět zprávy
the-name-of-the-email-recipient=Jméno příjemce e-mailu
the-name-of-the-email-sender=Jméno odesílatele e-mailu
the-new-thread-can-be-found-at-x=V {0} lze nalézt novou diskusi.
the-node-could-not-be-found=Uzel nebyl nalezen.
the-node-in-which-the-page-was-added=Uzel, do kterého byla stránka přidána
the-node-you-selected-does-not-have-pages-configured=Vybraný uzel nemá žádné nakonfigurované stránky.
the-number-of-keys-generated-has-exceeded-the-number-of-allowed-keys=Počet vygenerovaných klíčů překročil počet povolených klíčů.
the-openid-provider-did-not-send-the-required-attributes=OpenID poskytovatel neposlal požadované atributy.
the-order-billing-address=Fakturační adresa objednávky
the-order-could-not-be-found=Objednávka nenalezena.
the-order-currency=Měna objednávky
the-order-id=ID objednávky
the-order-shipping-address=Dodací adresa
the-order-total=Celková cena objednávky
the-organization-could-not-be-found=Organizace nebyla nalezena.
the-organization-does-not-have-any-addresses=Organizace nemá definované žádné adresy.
the-organization-does-not-have-any-email-addresses=Organizace nemá definované žádné e-mailové adresy.
the-organization-does-not-have-any-phone-numbers=Organizace nemá definované žádná telefonní čísla.
the-organization-does-not-have-any-services=Organizace nemá definované žádné služby.
the-organization-does-not-have-any-websites=Organizace nemá definované žádné weby.
the-organization-name-is-already-taken=Organizace s tímto názvem již existuje.
the-page-content=Obsah stránky
the-page-content-cannot-be-parsed-by-the-selected-format=Obsah stránky nemůže být parsován do zvoleného formátu.
the-page-content-compared-with-the-previous-version-page-content=Porovnání obsahu stránky s její předchozí verzí
the-page-could-not-be-found=Stránka nebyla nalezena.
the-page-does-not-have-a-a-valid-title=Stránka nemá platný název.
the-page-id=ID stránky
the-page-template-could-not-be-found=Šablona stránky nebyla nalezena.
the-page-title=Nadpis stránky
the-page-url=URL stránky
the-password-cannot-be-reset-because-you-have-not-configured-a-reminder-query=Heslo nemůže být resetováno, protože nemáte nastavenou ověřovací otázku.
the-password-reset-url=URL pro obnovu hesla
the-passwords-you-entered-do-not-match-each-other-please-re-enter-your-password=Vámi zadaná hesla se neshodují. Zadejte prosím Vaše heslo znovu.
the-permission-was-deleted=Oprávnění bylo odejmuto.
the-plugin-was-downloaded-successfully-and-is-now-being-installed=Zásuvný modul byl úspěšně stažen a nyní je instalován...
the-plugin-was-uploaded-successfully-and-is-now-being-installed=Zásuvný modul byl úspěšně přenesen na server a nyní je instalován...
the-portal-keeps-track-of-all-live-sessions=Portál si pamatuje údaje všech platných relací a zaznamenává užitečné informace jako například uživatelův počítač a IP adresu, typ prohlížeče, OS, počet přístupů a dobu prohlížení jednotlivých stránek. K zobrazení těchto informací klikněte na tlačítko <em>Zobrazit aktuální relace</em>.
the-portal-will-shutdown-for-maintenance-in-x-minutes=Portál bude kvůli údržbě za {0} minut zastaven, proto budete automaticky odhlášeni. Prosíme, dokončete Vaši rozdělanou práci. Přihlásit se opět budete moci až po dokončení údržby.
the-portlet-could-not-be-found=Portlet nebyl nalezen.
the-product-could-not-be-found=Produkt nebyl nalezen.
the-product-version-could-not-be-found=Verzi produktu se nepodařilo nalézt.
the-project-cannot-be-deleted-because-it-has-associated-tasks=Projekt nemůže být odstraněn, neboť má asociované úkoly.
the-project-could-not-be-found=Projekt nebyl nalezen.
the-proposal-could-not-be-found=Návrh nebyl nalezen.
the-question-could-not-be-found=Otázka nebyla nalezena.
the-repository-could-not-be-found=Repozitáž nebyl nalezen.
the-request-could-not-be-found=Požadavek nebyl nalezen.
the-requested-resource-was-not-found=Požadovaný zdroj nebyl nalezen.
the-resulting-first-page-must-be-a-portlet-page=Konečná první strana musí být portlet.
the-resulting-first-page-must-have-one-of-the-following-types=Konečná první stránka musí být jednoho z následujících typů:
the-resulting-first-page-must-not-be-hidden=Konečná první stránka nesmí být skrytá.
the-review-could-not-be-found=Posouzení nebylo nalezeno.
the-role-could-not-be-found=Role nenalezena.
the-role-permissions-were-updated=Oprávnění přiřazená roli byla změněna.
the-screen-name-you-requested-is-already-taken=Vámi vybrané uživatelské jméno je již používáno.
the-screen-name-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Požadované uživatelské jméno není registrováno v naší databázi.
the-screen-name-you-requested-is-reserved=Vámi vybrané uživatelské jméno je rezervováno.
the-selected-entry-has-been-deleted=Vybraný příspěvek byl smazán.
the-selected-organization-is-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-organization-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Vybraná organizace je propojená s deaktivovanými uživateli. Přejete si ji opravdu smazat a automaticky přerušit vazby s deaktivovanými uživateli?
the-selected-role-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-system-role=Zvolená role nemůže být smazána, protože jde o nezbytnou systémovou roli.
the-selected-structure-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-by-one-or-more-templates=Vybraná struktura nemůže být odstraněna, protože je používána jednou nebo více šablonami.
the-selected-template-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-by-one-or-more-articles=Zvolená šablona nemůže být smazána neboť je použita v článcích.
the-selected-user-group-is-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-user-group-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Vybraná skupina je propojená s deaktivovanými uživateli. Přejete si ji opravdu smazat a automaticky přerušit vazby s deaktivovanými uživateli?
the-selected-web-content-no-longer-exists=Zvolený webový obsah již neexistuje.
the-setup-could-not-be-found=Nastavení nebylo nalezeno.
the-signature-below-will-be-added-to-each-outgoing-message=Následující podpis bude přidán do každé odchozí zprávy.
the-sitemap-protocol-notifies-search-engines-of-the-structure-of-the-website=Mapa webu poskytuje vyhledávačům přehled o struktuře webu.
the-source-file-does-not-have-the-same-extension-as-the-original-file=Zdrojový soubor nemá shodnou příponu s originálním souborem.
the-specified-coupon-is-no-longer-available=Tento kupón není nadále dostupný.
the-specified-coupon-is-no-yet-available=Tento kupón není ještě dostupný.
the-specified-coupon-is-not-active=Tento kupón není aktivní.
the-staging-environment-is-activated-changes-have-to-be-published-to-make-them-available-to-end-users=Prostředí přípravných webových stránek webu je aktivováno. Změny musí být opublikovány, aby se projevily na "živých" stránkách.
the-staging-environment-is-activated-publish-to-remote-publishes-from-the-live-environment=Prostředí přípravných webových stránek webu je aktivováno. <em>Publikovat naživo (Publish to Remote)</em> publikuje váš web z přípravných na "živé" stránky.
the-structure-could-not-be-found=Struktura nenalezena.
the-structure-with-the-name-x-was-found-that-matches-the-id=Struktura s názvem {0} byla nalezena s ID:
the-summary-of-the-page-or-the-modifications=Souhrn stránky nebo změn
the-system-cannot-send-you-a-new-password-because-you-have-not-provided-an-email-address=Systém Vám nemůže zaslat heslo, protože nebyla zadána e-mailová adresa.
the-system-policy-requires-you-to-change-your-password-at-this-time=Systémová politika nyní vyžaduje změnu Vašeho hesla.
the-task-could-not-be-found=Úkol nenalezen.
the-template-could-not-be-found=Šablona nenalezena.
the-template-with-the-name-x-was-found-that-matches-the-id=Šablona s názvem {0} byla nalezena s ID:
the-topic-could-not-be-found=Téma nenalezeno.
the-total-size-of-all-files-attached-to-a-message-may-not-exceed-x-k=Nahrávání se nezdařilo. Celková velikost připojených souborů nesmí být větší než {0}kb.
the-url-of-the-page-comparing-this-page-content-with-the-previous-version=URL stránky, jejíž obsah bude porovnán s předchozí verzí
the-user-could-not-be-found=Uživatel nenalezen.
the-user-does-not-have-any-additional-email-addresses=Uživatel nemá žádné další e-mailové adresy.
the-user-does-not-have-any-addresses=Uživatel nemá žádné adresy.
the-user-does-not-have-any-community-roles=Uživatel nemá žádné role v komunitách.
the-user-does-not-have-any-organization-roles=Uživatel nemá žádné role v organizacích.
the-user-does-not-have-any-phone-numbers=Uživatel nemá zadána žádná telefonní čísla.
the-user-does-not-have-any-regular-roles=Uživatel nemá přiřazeny žádné regulérní (globální) role.
the-user-does-not-have-any-websites=Uživatel nemá žádné webové stránky.
the-user-id=ID uživatele
the-user-id-you-requested-is-already-taken=Toto uživatelské ID je již použito.
the-user-id-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Požadované uživatelské ID není registrováno v naší databázi.
the-user-id-you-requested-is-reserved=Toto uživatelské ID je rezervováno.
the-user-must-have-at-least-one-regular-organization-to-be-able-to-select-an-associated-location=Uživatel musí mít přiřazenu alespoň jednu běžnou organizaci, aby mohl vybrat asociovanou lokaci.
the-user-password=Heslo uživatele
the-user-screen-name=Uživatelské jméno uživatele
the-user-who-added-the-blog-entry=Uživatel, který přidal příspěvek blogu
the-user-who-added-the-message=Uživatel, který přidal zprávu
the-user-who-added-the-page=Uživatel, který přidal stránku
the-user-who-updated-the-blog-entry=Uživatel, který aktualizoval příspěvek blogu
the-vacation-message-notifies-others-of-your-absence=Dovolenková zpráva ostatní upozorňuje na Vaši nepřítomnost.
the-value-being-validated=Hodnota byla ověřena
the-verse-could-not-be-found=Citát nebyl nalezen.
the-web-content-could-not-be-found=Webový obsah nebyl nalezen.
the-web-content-id=ID webového obsahu
the-web-content-title=Nadpis webového obsahu
the-web-content-url=URL webového obsahu
the-web-content-version=Verze webového obsahu
the-wiki-could-not-be-found=Wiki nebyla nalezena.
the-x-portlet-does-not-have-any-data-that-can-be-exported-or-does-not-include-support-for-it=Portlet {0} neobsahuje žádná data, která by bylo možno exportovat nebo pro ně nemá podporu.
theme=Téma vzhledu
theme-plugin=Téma vzhledu
theme-plugins=Témata vzhledu
themes=Témata vzhledu
there-are-currently-x-users-in-x-rooms=Nyní je {0} uživatelů v {1} místnostech.
there-are-no-addresses=Nebyly nalezeny žádné adresy.
there-are-no-archived-setups=Nebyly nalezeny žádná archivovaná nastavení.
there-are-no-archived-versions-of-this-document=Nebyly nalezeny žádné archivované verze tohoto dokumentu.
there-are-no-articles=Nebyly nalezeny žádné články.
there-are-no-available-nodes-for-selection=Nebyly nalezeny žádné pro výběr dostupné uzly.
there-are-no-available-questions-for-selection=Nebyly nalezeny žádné pro výběr dostupné otázky.
there-are-no-banned-users=Nebyli nalezeni žádní vyloučení uživatelé.
there-are-no-blogs=Nebyly nalezeny žádné blogy.
there-are-no-categories=Nebyly nalezeny žádné kategorie.
there-are-no-completed-tasks=Nebyly nalezeny žádné dokončené úkoly.
there-are-no-connected-producers=Nebyli nalezeni žádní připojení výrobci.
there-are-no-consumer-registrations=Nebyly nalezeny žádné registrace výrobců.
there-are-no-consumers=Nebyli nalezeni žádní odběratelé.
there-are-no-coupons=Nebyly nalezeny žádné kupóny.
there-are-no-differences-between-x-and-x=Mezi <em>{0}</em> a <em>{1}</em> nejsou žádné rozdíly.
there-are-no-documents=Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
there-are-no-documents-in-this-folder=V této složce nebyly nalezeny žádné dokumenty.
there-are-no-drafts=Nebyly nalezeny žádné koncepty.
there-are-no-entries=Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
there-are-no-entries-for-this-category-on=Nebyly nalezeny žádné příspěvky v dané kategorii pro {0}.
there-are-no-events=Nebyly nalezeny žádné události.
there-are-no-events-on-this-day=Pro tento den nebyly nalezeny žádné události.
there-are-no-firms=Nebyly nalezeny žádné firmy.
there-are-no-folders=Nebyly nalezeny žádné složky.
there-are-no-generated-roles-to-merge=Nebyly nalezeny generované role ke sloučení.
there-are-no-generated-roles-to-reassign=Nebyly nalezeny žádné generované role k opětovnému přiřazení.
there-are-no-images=Nebyly nalezeny žádné obrázky.
there-are-no-installed-portlets=Nebyly ještě instalovány žádné portlety.
there-are-no-links=nebyly nalezeny žádné odkazy.
there-are-no-live-sessions=Nebyly nalezeny žádná aktivní relace.
there-are-no-locations=Nebyla nalezena žádná umístění.
there-are-no-more-events-today=Pro dnešní den nebyly nalezeny žádné další události.
there-are-no-older-versions-of-this-page=Nebyly nalezeny žádné starší verze této stránky.
there-are-no-orders=Nebyly nalezeny žádné objednávky.
there-are-no-organizations=nebyly nalezeny žádné organizace.
there-are-no-orphan-pages-in=Nebyly nalezeny žádné nezařazené stránky v
there-are-no-pages-in=Nebyly nalezeny žádné stránky v
there-are-no-pages-that-link-to=Nebyly nalezeny žádné stránky obsahující odkaz na
there-are-no-pages-that-link-to-this-page=Nebyly nalezeny žádné stránky odkazující na tuto stránku.
there-are-no-pages-with-this-category=Nebyly nalezeny žádné stránky s touto kategorií.
there-are-no-pages-with-this-tag=Nebyly nalezeny žádné stránky s tímto štítkem.
there-are-no-pending-tasks-assigned-to-you=Némáte žádné rozpracované úkoly.
there-are-no-portlets=Nebyly nalezeny žádné portlety.
there-are-no-private-nodes=Nebyly nalezeny žádné soukromé uzly.
there-are-no-producers=Nebyli nalezeni žádní výrobci.
there-are-no-projects=Nebyly nalezeny žádné projekty.
there-are-no-public-nodes=Nebyly nalezeny žádné veřejné uzly.
there-are-no-questions=Nebyly nalezeny žádné otázky.
there-are-no-recent-activities=Nebyly nalezeny žádné nové aktivity.
there-are-no-recent-bloggers=Nebyli nalezeni žádní nedávní bloggeři.
there-are-no-recent-changes=Nebyly nalezeny žádné nedávné změny.
there-are-no-recent-changes-to-pages-in=Nebyly nalezeny žádné nové změny na stránkách v
there-are-no-recent-documents=Nebyly nalezeny žádné nové dokumenty.
there-are-no-recent-posts=Nebyly nalezeny žádné nedávné příspěvky.
there-are-no-registration-properties=Nebyly nalezeny žádné položky registrace.
there-are-no-repositories=Nebyly nalezeny žádné repozitáře.
there-are-no-results=Nebyly nalezeny žádné položky.
there-are-no-scheduled-events=Nebyly nalezeny žádné naplánované události.
there-are-no-structures=Nebyly nalezeny žádné struktury.
there-are-no-tags=Nebyly nalezeny žádné štítky.
there-are-no-tasks=Nebyly nalezeny žádné úkoly.
there-are-no-tasks-assigned-to-me=Nemáte žádné přiřazené úkoly.
there-are-no-tasks-assigned-to-my-roles=Rolím, které máte, nejsou přiřazené žádné úkoly.
there-are-no-templates=Nebyly nalezeny žádné šablony.
there-are-no-top-posters=Nebyli nalezeni žádní vyhodnotitelní přispěvatelé.
there-are-no-topics=Nebyla nalezena žádná témata.
there-are-no-users-to-invite=Nebyli nalezeni žádní uživatelé, které by bylo možné pozvat.
there-are-no-workflow-definitions=Nebyly nalezeny žádné definice workflow.
there-is-a-publication-workflow-in-process=Nalezeno publikační workflow v procesu.
there-is-already-a-page-with-the-specified-title=Stránka se stejným názvem již existuje.
there-is-another-category-with-the-same-name-and-the-same-parent=Kategorie se shodným názvem a "rodičem" již existuje.
there-is-existing-form-data-please-export-and-delete-it-before-making-changes-to-the-fields=Formulář obsahuje data, která je nutné před dalšími úpravami vymazat. Doporučujeme provést export.
there-were-no-recipient-addresses=Žádné adresy příjemců.
thesaurus=Tezaurus
third=Třetí
this-account-has-been-locked=Tento účet byl zablokován. Prosím, kontaktujte administrátory pro jeho odblokování.
this-application-is-exposed-to-facebook-via-an-iframe=Tato aplikace je vystavena na facebooku pomocí rámce iFrame.
this-application-is-exposed-to-facebook-via-fbml=Tato aplikace je vystavena na facebooku pomocí jazyka FBML.
this-application-will-only-function-when-placed-on-a-community-or-organization-page=Tato aplikace bude fungovat pouze za předpokladu, že bude umístěna na stránku náležící e komunitě nebo k organizaci.
this-application-will-only-function-when-placed-on-a-user-page=Tato aplikace může fungovat pouze na stránce uživatele.
this-blog=Tento blog
this-category=Tato kategorie
this-change-will-only-be-shown-after-you-refresh-the-page=Změny budou patrné až po obnovení (znovunačtení) stránky.
this-community=Tato komunita
this-community-does-not-have-any-private-pages=Tato komunita nemá žádné soukromé stránky.
this-community-does-not-have-any-public-pages=Tato komunita nemá žádné veřejné stránky.
this-community-has-x-members=Tato komunita má {0} členů.
this-coupon-only-applies-to-items-that-are-children-of-this-comma-delimited-list-of-categories=Tento kupón může být použit jen na položky v těchto kategoriích.
this-coupon-only-applies-to-items-with-a-sku-that-corresponds-to-this-comma-delimited-list-of-item-skus=Tento kupón může být použit jen na položky s SKU, které korespondují s následujícím seznamem SKU položek.
this-email-address-will-also-serve-as-your-login=Tento e-mail slouží zároveň jako Váše přihlašovací jméno.
this-event-does-not-repeat=Tato událost se neopakuje.
this-feature-requires-internet-explorer-5.5-and-above=Tato funkcionalita potřebuje Internet Explorer 5.5 a vyšší.
this-field-does-not-have-any-specific-validation=Toto pole není nijak validováno.
this-field-is-mandatory=Toto pole musí být vyplněno.
this-field-is-required=Toto pole je vyžadováno.
this-folder-is-empty=Tato složka je prázdná.
this-form-has-already-been-submitted=Tento formulář již byl odeslán. Odeslání bude znovu možné za {0} sekund.
this-functionality-will-only-work-when-you-send-rich-text-formatted-email.-do-you-want-to-enable-rich-text-formatting=Tato funkcionalita může být použita pouze pokud Váš e-mail bude odeslán jako formátovaný. Chcete formátování zapnout?
this-is-a-minor-edit=Toto je pouze malá změna.
this-is-some-sample-help=Toto je příklad nápovědy.
this-organization=Tato organizace
this-organization-does-not-have-any-private-pages=Tato organizace nemá žádné soukromé stránky.
this-organization-does-not-have-any-public-pages=Tato organizace nemá žádné veřejné stránky.
this-organization-has-x-members=Tato organizace má {0} členů.
this-page-cannot-be-edited-because-user-x-is-modifying-it-and-the-results-have-not-been-published-yet=Tato stránka nemůže být nyní otevřena, protože ji právě upravuje uživatel <i>{0}</i> a jeho změny ještě nebyly uloženy. Poslední úprava proběhla v {1}.
this-page-displays-the-last-x-articles,-structures,-and-templates-that-you-accessed=Tato stránka zobrazuje posledních {0} článků, struktur nebo šablon, které jste navštívil(a).
this-page-displays-the-last-x-web-content,-structures,-and-templates-that-you-accessed=Tato stránka zobrazuje posledních {0} webových obsahů, struktur nebo šablon, které jste navštívil(a).
this-page-does-not-exist-yet-and-the-title-is-not-valid=Tato stránka ještě neexistuje a nadpis není platný.
this-page-does-not-exist-yet-use-the-form-below-to-create-it=Tato stránka ještě neexistuje. Použijte formulář níže k jejímu vytvoření.
this-page-does-not-have-any-file-attachments=Tato stránka zatím nemá žádné přílohy.
this-page-has-already-been-started-by-another-author=Jiný autor již začal psát tuto stránku.
this-page-has-an-associated-draft-that-is-not-yet-published=K této stránce se váže koncept, který ještě nebyl publikován.
this-page-has-no-links=Tato stránka nemá žádné odkazy.
this-page-is-currently-redirected-to-x=Tato stránka je v současné době přesměrována na {0}.
this-page-is-empty-edit-it-to-add-some-text=Tato stránka je prázdná. Upravte ji a přidejte nějaký text.
this-page-is-empty.-use-the-buttons-below-to-create-it-or-to-search-for-the-words-in-the-title=Tato stránka je prázdná. Upravte ji nebo se pokuste najít stránku s podobnými slovy v názvu.
this-page-is-part-of-an-inactive-portlet=Tato stránka je součástí neaktivního portletu.
this-portlet-has-been-undeployed.-please-redeploy-it-or-remove-it-from-the-page=Tento portlet byl odinstalován. Znovu jej nainstalujte, nebo odstraňte ze stránky.
this-portlet-has-not-been-added-to-the-live-page-publish-the-page-first=Tento portlet není na stránce v živých datech. Pro jeho zveřejnění v živých datech je třeba nejprve stránku opublikovat.
this-portlet-is-inactive=Tento portlet je není aktivní.
this-portlet-is-placed-in-a-page-that-does-not-exist-in-the-live-site-publish-the-page-first=Tento portlet se nenachází na veřejném webu. Nejprve stránku publikujte.
this-product-does-not-have-any-released-versions=Tento produkt zatím nemá žádné vydané verze.
this-role-does-have-any-permissions=Tato role nemá žádná oprávnění.
this-role-does-not-have-any-permissions=Tato role nemá přiřazená žádná práva.
this-section-will-be-editable-after-creating-the-user=Tato sekce bude upravitelná až po vytvoření uživatele.
this-site-has-no-members=Tento web nemá žádné členy.
this-structure-has-not-been-saved=Tato struktura zatím nebyla uložena.
this-structure-is-already-within-the-inheritance-path-of-the-selected-parent-please-select-another-parent-structure=Tato struktura je již v cestě dědičnosti vybraného rodiče. Vyberte jinou rodičovskou strukturu.
this-theme-does-not-have-any-color-schemes=Toto téma nemá žádná schémata barev.
this-topic=Toto téma
this-topic-is-empty=Toto téma je prázdné.
this-user-account-has-been-locked-due-to-excessive-failed-login-attempts=Tento uživatelský účet byl zablokován kvůli opakovaným chybným přihlášením.
this-user-does-not-belong-to-a-community-to-which-a-community-role-can-be-assigned=Tento uživatel není členem žádné komunity, které by mohla být role komunity přiřazena.
this-user-does-not-belong-to-an-organization-to-which-an-organization-role-can-be-assigned=Tento uživatel není členem žádné organizace, které by mohla být role organizace přiřazena.
this-x-is-approved.-publishing-these-changes-will-cause-it-to-be-unpublished-and-go-through-the-approval-process-again={0} byl(a) již schválen(a). Uložení těchto změn způsobí, že bude nutno projít znovu celým schvalovacím procesem.
thread=Diskuse
thread-is-locked=Diskuse je uzamčena.
thread-locked=Diskuse uzamčena
thread-posts=Příspěvky v diskusi
thread-priorities=Důležitosti diskusních vláken
thread-splitted=Diskuse rozdělena
thread-views=Zobrazení diskusí
threaded-replies=Odpovědi podle diskusí
threads=Diskuse
three-columns=Tři sloupce
thumbnail=Náhled
thursday-abbreviation=Čt
ticker-symbol=Burzovní zkratka
tickets=Tikety
tile=Název
time=Čas
time-zone=Časové pásmo
time-zone-range=Rozsah časového pásma
time-zone-sensitive=Rozlišuje časové pásmo
timestamp=Časové razítko
title=Titulek
title-list=Seznam titulků
title[person]=Titul
to=Pro
to-add,-click-members-on-the-left=Pro přidání klikněte na členy vlevo.
to-add-a-portlet-to-the-page-just-drag-it=Zachyťte a přetáhněte portlet na požadované místo na stránce
to-allow-pingbacks,-please-also-ensure-the-entry's-guest-view-permission-is-enabled=Abyste mohli povolit pingbacky, musíte nejprve nastavit nepřihlášeným uživatelům právo pro zobrazení.
to-allow-trackbacks,-please-also-ensure-the-entry's-guest-view-permission-is-enabled=Abyste mohli povolit trackbacky, musíte nejprve nastavit nepřihlášeným uživatelům právo pro zobrazení.
to-email-joebloggs=* Pro e-mail joebloggs@{0}, stačí zadat <em>joebloggs</em>
to-tag-set=Pro skupinu štítků
to-this-location=Na toto místo
to-vocabulary=Do slovníku
toad=Odporný
today=Dnes
today-is=Dnes je
toggle-edit-controls=Ovládací prvky portletu
toll-free=Bezplatně
tomcat-conf-dir=Konfigurační adresář serveru Tomcat (conf)
tomcat-lib-dir=Adresář knihoven serveru Tomcat (lib)
tomorrow=Zítra
ton=Tuna
tools=Nástroje
top=Nahoru
top-posters=Top přispěvatelé
topic=Téma
topic-information=Informace o tématu
topics=Témata
topics-require-at-least-one-read-role=Téma potřebuje alespoň jednu roli na čtení.
topics-require-at-least-one-write-role=Téma potřebuje alespoň jednu roli na zápis.
total=Celkem
total-memory=celkem paměti
total-paid=Celkem zaplaceno
total-size=Celková velikost
total-votes=Celkem hlasů
trackback-url=Trackback URL
trackbacks-already-sent=Trackbacky již byly odeslány
trackbacks-to-send=Trackbacky k odeslání
training=Kurz
training-credits=Kredity kurzu
trainings=Kurzy
transaction-id=ID transakce
translate=Přelož
trash=Koš
travel=Cestování
tree-view=Stromové zobrazení
true=Ano
trusted=Důvěryhodný
trusted-plugin-repositories=Důvěryhodné repozitáře zásuvných modulů
tuesday-abbreviation=Út
tv-show=TV show
twitter=Twitter
two-columns=Dva sloupce
type=Typ
type-a-single-email-address=Vložte jednu e-mailovou adresu:
type-name=Vložte jméno:
type-name-or-select-from-list=Vložte jméno nebo vyberte ze seznamu:
types=Typy
ukrainian=Ukrajinský
unable-to-create-user-account-because-the-maximum-number-of-users-has-been-reached=Nebylo možné vytvořit další uživatelský účet, jelikož již bylo dosaženo maximálního počtu uživatelů.
unassigned=Nepřiřazený
unassociate=Zrušit přiřazení
unban-date=Datum zrušení vyloučení
unban-this-user=Zrušit vyloučení uživatele
unchecking-this-field-will-remove-localized-data-for-languages-not-shown-in-this-view=Odškrtnutí tohoto políčka způsobí nenávratné odstranění případných již dříve zadaných lokalizovaných údajů pro toto políčko u jazyků, které se nezobrazují v tomto zobrazení. Chcete pokračovat?
undefined=Nedefinovaný
undeployed=Odinstalován
underline=Podtržené
undo-x=Vrátit zpět {0}
unhelpful=Neužitečné
unignore=Zrušit ignoraci
uninstall=Odinstalovat
united-states-phone-format=Americký formát tel. čísla
unknown=Neznámý
unlimited=Neomezený
unlock=Odemknout
unlock-thread=Odemknout diskusi
unlock-thread-to-add-an-explanation-post=Odemknout diskusi, aby bylo možné vložit příspěvek s vysvětlením.
unmark=Zrušit označení
unordered-list=Neuspořádaný seznam
unpack-war=Rozbalit WAR
unpublished=Nepublikovaný
unread=Nepřečtený
unread-messages=Nepřečtené zprávy
unscramble=Uspořádat
unsubscribe=Zrušit odběr
until-unlocked-by-an-administrator=Dokud nebude provedeno odemknutí administrátorem
untrusted=Neověřený
untrusted-plugin-repositories=Repozitář neprověřených zásuvných modulů
up=Nahoru
up-to-date=Aktuální
upcoming=Nastávající
update=Upravit
update-associations=Změnit přiřazení
update-attribute=Změnit atribut
update-available=Je k dispozici aktualizace
update-cart=Upravit nákupní košík
update-categories=Upravit kategorie
update-category=Upravit kategorii
update-comments=Upravit komentáře
update-consumer=Upravit zákazníka
update-content-settings=Upravit nastavení obsahu
update-display-order=Upravit pořadí zobrazení
update-due-date=Upravit datum splatnosti
update-entry=Upravit příspěvek
update-event=Upravit událost
update-feedback=Upravit reakci
update-field=Upravit pole
update-file-entry=Upravit soubor
update-file-shortcut=Upravit odkaz na soubor
update-folder=Uprav složku
update-from-chart=Aktualizovat podle grafu
update-from-custom=Aktualizovat podle uživatelského
update-group=Změnit skupinu
update-image=Změnit obrázek
update-message=Změnit zprávu
update-my-styles-as-i-type=Aktualizovat styly během psaní.
update-page=Upravit stránku
update-page-settings=Změnit nastavení stránky
update-permissions=Změnit oprávnění
update-portlet=Aktualizovat portlet
update-producer=Upravit výrobce
update-search-index=Upravit vyhledávací index
update-service-description=Upravit popis služby
update-the-styles-on-this-page=Změnit styly na této stránce.
update-wiki=Aktualizovat Wiki
updated=Upraveno
updates-are-available-for-liferay=Jsou k dispozici aktualizace pro Liferay. Kliknutím zde otevřete Správce stahování a uvidíte detaily.
updates-available=Jsou k dispozici aktualizace
upload-a-background-image=Nahrát obrázek na pozadí
upload-a-gif-or-jpeg-that-is-x-pixels-tall-and-x-pixels-wide=Nahrajte obrázek typu GIF nebo JPEG, který je vysoký {0} a široký {1} bodů (pixelů).
upload-a-logo-for-the-organization-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo-in-both-public-and-private-pages=Nahrát logo stránek organizace, které bude zobrazeno místo firemního loga na privátních a veřejných stránkách.
upload-a-logo-for-the-private-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo=Nahrát logo soukromých stránek, které bude zobrazeno na soukromých stránkách místo firemního loga.
upload-a-logo-for-the-public-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo=Nahrát logo veřejných stránek, které bude zobrazeno na veřejných stránkách místo firemního loga.
upload-a-war-file-to-install-a-layout-template,-portlet,-or-theme=Nahrání WAR souboru pro instalaci šablon stránek, portletů či témat.
upload-completed=Nahrávání dokončeno
upload-document=Nahrát dokument
upload-documents-no-larger-than-x-k=Není možno nahrát větší dokumenty než {0}k.
upload-file=Nahrát soubor
upload-files=Nahrát soubory
upload-image=Nahrát obrázek
upload-images-no-larger-than-x-k=Nahrávání obrázků ne větších než {0} kB.
upload-new-version=Nahrání nové verze
upload-resume=Pokračovat v nahrávání.
uploading=Probíhá nahrávání
uploading-file-x-of-x=Nahrává se soubor {0} z {1}.
upper-case-letters=Velká písmena
uptime=Celkový čas běhu
url=URL
url-does-not-point-to-a-valid-wsrp-producer=URL neukazuje na validní zdroj WSRP.
url-information=URL informace
url-tracker=Sledování URL
use-a-background-image=Použít obrázek na pozadí
use-a-secure-network-connection=Používat zabezpečené síťové připojení
use-camel-case-syntax=Používat syntaxi CamelCase
use-custom-outgoing-server=Použít jiný odchozí server
use-custom-title=Použít vlastní název
use-default=Použít výchozí
use-default-template=Použít přednastavenou šablonu
use-default-values=Použít přednastavené hodnoty
use-existing-images=Použít existující obrázky
use-html-title=Použít HTML titulek
use-icon=Použít ikonu
use-large-image=Použít velký obrázek
use-ldap-password-policy=Použít politiku hesel LDAP
use-logo=Použít logo
use-medium-image=Použít střední obrázek
use-secure-incoming-connection=Používat bezpečné příchozí připojení
use-secure-outgoing-connection=Používat bezpečné odchozí připojení
use-shipping-formula=Použít přepravní formulář
use-small-image=Použít malý obrázek
use-template-x=Použít šablonu {0}
use-the-classic-uploader=Použít klasický systém nahrávání.
use-the-form-below-to-move-a-page-and-all-of-its-history-to-be-the-child-of-a-new-parent-page=Použijte níže uvedený formulář pro přesun stránky a celé její historie jako podstránku jiné rodičovské stránky.
use-the-form-below-to-rename-a-page,-moving-all-of-its-history-to-the-new-name=Použijte níže uvedený formulář pro přejmenování stránky. Historie bude zachována, starý název bude přesměrován na novou stránku, avšak odkazy na starou stránku nebudou změněny.
use-the-general-look-and-feel-for-the-private-pages=Používat obecně definovaný vzhled pro soukromé stránky?
use-the-general-look-and-feel-for-the-public-pages=Používat obecně definovaný vzhled pro veřejné stránky?
use-the-google-gadget-url-to-create-a-google-gadget=Pro vytvoření Google Gadgetu zadejte jeho URL.
use-the-netvibes-widget-url-to-create-a-netvibes-widget=Pro vytvoření Netvibes Widgetu zadejte jeho URL.
use-the-new-uploader=Použít nový systém nahrávání souborů.
use-x's-preferred-language-(x)=Používat preferovaný jazyk uživatele {0} ({1}).
use-your-preferred-language-(x)=Používat Váš preferovaný jazyk ({0}).
used-memory=Využitá paměť
user=Uživatel
user-added-email=Uživatelem přidaný e-mail
user-bans=Vyloučení uživatelé
user-comments=Komentáře uživatele
user-default-object-classes=Výchozí třídy objektů uživatele
user-groups=Skupiny uživatelů
user-header=Hlavička uživatele
user-id=ID uživatele
user-id-strategy=Strategie pro ID uživatele
user-images=Obrázky uživatele
user-import-search-filter=Filtr pro import a vyhledávání uživatelů
user-information=Informace o uživateli
user-mapping=Mapovaní uživatelů
user-name=Uživatelské jméno
user-name-and-image=Jméno a obrázek uživatele
user-permissions=Oprávnění uživatele
user-portrait=Portrét uživatele
user-preferences=Nastavení uživatele
user-profile=Profil uživatele
user-ranks=Úrovně uživatelů
users=Uživatelé
users-cannot-be-assigned-to-more-than-one-stage=Uživatelé nemohou být přiřazeni více než jednomu stupni
users-dn=DN uživatele
users-file=Soubor uživatele
users-of-x=Uživatelů z {0}
users-who-belongs-to-this-user-group-will-have-these-pages-copied-to-their-user-pages-when-the-user-is-first-associated-with-the-user-group=Jakmile je uživatel přiřazen do skupiny, jsou do jeho osobních stránek zkopírovány stránky této skupiny.
users-with-role-x=Uživatelé s rolí {0}
vacation=Dovolená
vacation-message=Zpráva o nepřítomnosti
valid-days=Platné dny
valid-hours=Platné hodiny
valid-minutes=Platné minuty
validate-url=Validovat URL
validation=Validace
validation-error-message=Validační chybové hlášení
validation-script=Skript pro validaci
validator-expected-type-string,-but-instead-received-type-x=Validátor očekával typ java.lang.String, místo toho však obdržel typ {0}.
value=Hodnota
values=Hodnoty
variable-name=Jméno proměnné
verification-number=Číslo pro ověření
verify-database-tables-of-all-plugins=Ověřit databázové tabulky všech zásuvných modulů.
version=Verze
version-history=Historie verzí
version-name=Jméno/název verze
version-x=Verze {0}
vertical=Vertikální
vertical-banner=Svislý banner
vertical-bar=Vertikální stupnice
view=Zobrazit
view-album=Zobrazit album
view-all=Zobrazit vše
view-article=Zobrazit článek
view-articles=Zobrazit články
view-associated-articles=Zobrazit asociované články
view-associated-structures=Zobrazit asociované struktury
view-associated-templates=Zobrazit asociované šablony
view-blog=Zobrazit blog
view-blogs=Zobrazit blogy
view-bookmarks=Zobrazit záložky
view-count=Zobrazit počet
view-count-details=Zobrazit detaily počtů
view-data=Zobrazit data
view-document=Zobrazit dokument
view-entries=Zobrazit příspěvky
view-entry=Zobrazit položku
view-event=Zobrazit událost
view-folder=Zobrazit složku
view-gallery=Zobrazit galerii
view-history=Zobrazit historii
view-in-a-specific-portlet=Zobrazit v určeném portletu
view-in-context=Zobrazit v kontextu
view-instances=Zobrazit instance
view-larger-map=Zobrazit větší mapu
view-library=Zobrazit knihovnu
view-live-page=Zobrazení živé stránky
view-live-sessions=Zobrazení aktuálních relací
view-locations=Zobrazit umístění
view-meetup=Zobrazit schůzku
view-membership-requests=Zobrazit požadavky na členství
view-message=Zobrazit zprávu
view-more=Zobrazit více
view-offerings=Zobrazit nabídky
view-orders=Zobrazit objednávky
view-organizations=Zobrazit organizace
view-original-file=Zobrazit původní soubor
view-page=Zobrazit stránku
view-pages=Zobrazit stránky
view-proposals=Zobrazení návrhy
view-questions=Zobrazení otázek
view-repositories=Zobrazení repozitáře
view-results=Zobrazit výsledky
view-slide-show=Zobraz slide show
view-staged-page=Zobrazit přípravnou stránku
view-suborganizations=Zobrazit podorganizace
view-tasks=Zobrazit úkoly
view-templates=Zobrazit šablony
view-thread=Zobrazit diskusi
view-topics=Zobrazit témata
view-type=Zobrazit typ
view-user-profile=Zobrazit uživatelský profil
view-users=Zobrazit uživatele
view-web-content=Zobrazit webový obsah
view-wiki=Zobrazit wiki
viewable-by=Zobrazitelné pro
views=Zobrazení
violent-or-repulsive-content=Násilný nebo jiný zakázaný obsah
virtual-host=Virtuální hostitel/server
virtual-hosts-must-be-valid-domain-names=Vitrtuální hostitelé/servery musí mít platná DNS jména
visible=Viditelné
visible-wikis=Viditelné Wiki
visible-with-update-permission=Viditelné pro úpravy
visited-link=Navštívený odkaz
visits=Návštěvy
vnc=VNC
vocabularies=Slovníky
volume=Hlasitost
vote=Hlasuj
vote-date=Datum hlasování
vote-results=Výsledek hlasování
votes=Hlasů
voting-is-disabled-because-this-poll-expired-on-x=Hlasovat není možné, protože hlasování v této anketě již bylo ukončeno {0}.
waiting-for-an-answer=Čeká na odpověď
waiting-on-sibling-tokens-to-complete=Čeká na příbuzné symboly
wall-to-wall=Mezi sebou
wap-styling=Styly pro WAP
warning=Varování
warning-due-to-inactivity-your-session-has-expired=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto došlo k odhlášení.
warning-due-to-inactivity-your-session-will-expire=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za {0} minut (v {1}:{2}) k odhlášení. Přejete si prodloužit Vaši relaci o dalších {3} minut?
warning-time=Doba varování
warning-time-help=Tato položka určuje jak dloho bude trvat, než uživateli vyrší platnost hesla <strong>od</strong> okamžiku prvního upozornění.
warning-your-session-has-expired=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto došlo k odhlášení. Prosím, uložte si nezávisle všechna data, která byla zadána a o která nechcete přijít při obnovení stránky.
warning-your-session-will-expire=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za {0} k odhlášení. Tlačítkem <em>Prodloužit</em> odložíte odhlášení o {1} minut.
watcher=Pozorovatel
web-content=Webový obsah
web-content-added-email=E-mail o přidání webového obsahu
web-content-approval-denied-email=E-mail o zamítnutí webového obsahu
web-content-approval-granted-email=E-mail o schválení webového obsahu
web-content-approval-requested-email=E-mail se žádostí o schválení webového obsahu
web-content-contraints=Omezení webového obsahu
web-content-description=Popis webového obsahu
web-content-id=ID webového obsahu
web-content-image=Obrázek webového obsahu
web-content-images=Obrázky webového obsahu
web-content-review-email=E-mail o posouzení webového obsahu
web-content-title=Nadpis webového obsahu
web-content-type=Typ webového obsahu
web-content-updated-email=E-mail o aktualizaci webového obsahu
web-id=Web ID
web-plugin=Zásuvný modul pro web
web-plugins=Zásuvné moduly pro web
webdav-help=Soubory a složky mohou být spravovány přes Průzkumník souborů přímo z vašeho osobního počítače. <a href="{0}" target="_blank">Zjistit více.</a>
webdav-url=URL pro WebDAV přístup
webdav-windows-help=Soubory a složky mohou být spravovány přes Průzkumník souborů přímo z vašeho osobního počítače. Pokud budete mít s připojením webovské složky potíže, kontaktujte správce sítě. <br/>Ve starších verzích Windows se můžete také shledat s obtížemi, které je možné napravit <a href="{0}" target="_blank">záplatou</a> od firmy Microsoft. <a href="{1}" target="_blank">Zjistit více.</a>
website=Webová stránka
websites=Webové stránky
wedding=Svatba
wednesday-abbreviation=St
week=Týden
week-abbreviation=tý
week-of=Týden z
week-of-the-year=Týden roku
weekday=Den v týdnu
weekend-day=Den o víkendu
weekly=Týdně
weeks=Týdny
weeks-on=Týden / týdny v:
welcome=Vítejte
welcome-x=Vítejte {0}!
what-he-can-do=Co smí udělat
what-he-cant-do=Co nesmí udělat
what-is-your-father's-middle-name=Jaké je křestní jméno Vašeho otce?
what-is-your-library-card-number=Jaké je číslo Vaší karty do knihovny?
what-is-your-primary-frequent-flyer-number=Jaké je číslo Vaší "lítačky"?
what-she-can-do=Co smí udělat
what-she-cant-do=Co nesmí udělat
what-they-can-do=Co mohou udělat
what-they-cant-do=Co nemohou udělat
what-type-of-permissions-would-you-like-to-add=jaký druh oprávnění chcete přidat?
what-was-your-first-phone-number=Jaké bylo Vaše první telefonní číslo?
what-was-your-first-teacher's-name=Jaké bylo jméno Vaší první učitelky?
what-would-you-like-to-copy-from-live-or-publish-to-live=Co byste rádi zkopírovali mezi přípravnými a živými daty?
what-would-you-like-to-export=Co si přejete exportovat?
what-would-you-like-to-import=Co si přejete importovat?
when=Když
where-are-the-x-members=Kde jsou členové {0}?
where-are-x's-friends=Kde jsou přátelé uživatele {0}?
where-is-x=Kde je {0}?
whois=Whois
wide=Strana
wide-column=Postranní sloupec
wide-skyscraper=Široký mrakodrap
width=Šířka
wiki=Wiki
wiki-navigation=Wiki navigace
wiki-pages=Wiki stránky
wiki.formats.classic_wiki=Klasický formát Wiki
wiki.formats.creole=Formát Creole Wiki
wiki.formats.html=Formát HTML
wiki.formats.plain_text=Obyčejný text
wikis=Wiki
wikis-and-pages=Wiki a stránky
will-you-attend=Zúčastníte se?
with-scope=s rámcem
within=Uvnitř
word-search=Nalezení slova
word-spacing=Odsazení slov
wordpress=WordPress
work-phone=Telefon do práce
workflow=Workflow
workflow-definition=Definice workflow
workflow-definitions=Definice workflow
workflow-state=Stav workflow
workflow-task=Úkol workflow
worm=Červ
would-you-like-to-save-the-changes-made-to-this-language=Chcete uložit změny vykonané v této jazykové verzi?
write-my-own-question=Zadejte vlastní otázku:
write-on-my-wall=Napsat vzkaz na vlastní zeď
write-on-x-wall=Přidejte vzkaz na zeď uživatele {0}
write-roles=Vložte role
written-by=Napsal
wsdl-url=WSDL URL
wsrp-markup-endpoint=Koncový bod značení
wsrp-portlet=Portlet
wsrp-portlet-management-endpoint=Koncový bod správy portletu
wsrp-registration-endpoint=Koncový bod registrace
wsrp-service-description-endpoint=Koncový bod popisu služby
wsrp-service-url=URL služby WSRP
wsrp-your-service-url-or-endpoints-are-unreachable=URL Vaší služby nebo koncových bodů není dostupná. Ověřte prosím svá nastavení.
x's-commits=Commity uživatele {0}
x's-commits-on-x=Commity uživatele {0} dne {1}.
x-assigned-the-task-to-herself={0} si sama přiřadila úkol.
x-assigned-the-task-to-himself={0} si sám přířadil úkol.
x-assigned-the-task-to-x={0} přiřadil(a) úkol {1}.
x-blog-entries={0} příspěvků v blogu
x-cannot-be-unassociated-from-this-community=<em>{0}</em> nelze odstranit z této komunity.
x-cannot-be-unassociated-from-this-location=<em>{0}</em> nelze odstranit z tohoto umístění.
x-cannot-be-unassociated-from-this-organization=<em>{0}</em> nelze odstranit z této organizace.
x-changed-the-state-from-x-to-x={0} změnil(a) stav z {1} na {2}.
x-convert-x-to-x=<span class="{0}">Převést {1} na</span> {2}
x-days={0} dní
x-disables-the-minimum-order-requirement={0} vypíná požadavek minimální objednávky.
x-does-not-have-any-commits-to-the-svn-repository={0} nemá žádné commity do repozitáře SVN.
x-files-ready-to-be-uploaded={0} souborů je připraveno k nahrání.
x-forum-posts={0} příspěvků v diskusních fórech
x-has-invited-you-to-join-x={0} Vás pozval(a), abyste se připojil(a) do {1}.
x-has-not-configured-her-jira-login=Uživatelka {0} nemá nakonfigurován svůj login do systému JIRA.
x-has-not-configured-his-jira-login=Uživatel {0} nemá nakonfigurován svůj login do systému JIRA.
x-has-x-friends={0} má {1} přátel.
x-hours={0} hodin
x-in-x={0} v {1}
x-is={0} je...
x-is-a-required-system-role=<strong>{0}</strong> je nezbytná systémová role.
x-is-allowed-to-do-action-x-in-all-items-of-type-x-in-this-portal-instance=V této instanci portálu má {0} právo na všech položkách typu {2} povolenou akci '{1}'. Pokud si toto přejete změnit, použijte nástroj pro správu rolí.
x-is-allowed-to-do-action-x-in-all-items-of-type-x-in-x={0} má právo vykonávat akci '{1}' na všech položkách typu {2} v {3}. Pokud si toto přejete změnit, použijte nástroj pro správu rolí.
x-is-expired={0} je neplatná.
x-is-expired,-is-not-approved,-does-not-have-any-content,-or-no-longer-exists=Položka {0} je neplatná, není schválena, nemá žádný obsah nebo již neexistuje.
x-is-not-a-display-type={0} není zobrazitelný typ.
x-is-not-approved={0} není schválen.
x-needs-to-approve-you-as-her-friend=Uživatelka {0} musí potvrdit, že jste její přítel.
x-needs-to-approve-you-as-his-friend=Uživatel {0} musí potvrdit, že jste její přítel.
x-of-the-emails-in-this-folder-have-been-downloaded=Bylo staženo {0}% e-mailů z této složky. Dokončení bude ještě chvíli trvat.
x-people-are-planning-to-attend-this-meetup=<strong>{0}</strong> lidí plánuje zúčastnit se tohoto setkání.
x-role=role {0}
x-search={0} vyhledávání
x-search-provider={0} poskytovatel vyhledávání
x-updated-the-due-date={0} upravil(a) datum splatnosti.
x-users-were-successfully-notified={0} uživatelů úspěšně upozorněno.
x-x-of-every-x-years={0} {1} z každých {2} let
xml=XML
xml-feeds=XML webové kanály
xml-url=URL XML
xsd=Definice XML schématu
xsl=Extensible stylesheet language
xsl-template=XSL šablona
xsl-url=URL XSL
yahoo-csv-file=Yahoo! (.CSV soubor)
yahoo-cvs=Yahoo! CSV:
yard=yard
year=Rok
year-abbreviation=r
year-s=rok(y)
year-to-date=Rok do
yearly=Ročně
years=Roky
yes=Ano
yesterday=Včera
ym=YM
you-are-about-to-report-a-violation-of-our-x-terms-of-use.-all-reports-are-strictly-confidential=Chytáte se nahlásit, že někdo porušil naše <a href="{0}" target="_blank">Podmínky užívání</a>. Veškerá takováto oznámení jsou striktně důvěrná.
you-are-impersonating-the-guest-user=Vydáváte se za Nepřihlášeného uživatele.
you-are-impersonating-x=Vydáváte se uživatele {0}.
you-are-not-subscribed-to-any-categories=Nesledujete žádnou kategorii.
you-are-not-subscribed-to-any-threads=Nesledujete žádnou diskusi.
you-are-not-subscribed-to-this-page=Tuto stránku nesledujete.
you-are-not-subscribed-to-this-wiki=Tuto wiki nesledujete.
you-are-signed-in-as-x=Nyní jste přihlášen(a) jako {0}.
you-are-subscribed-to-this-page=Tuto stránku sledujete.
you-are-subscribed-to-this-wiki=Tuto wiki sledujete.
you-are-using-ldaps-password-policy=Používáte politiku hesel LDAP. Prosím, změňte Vaše nastavení politiky LDAP hesel pokud chcete používat lokální politiku hesel.
you-are-viewing-an-archived-version-of-this-page=Zobrazuje se verze stránky z archívu.
you-are-x=Jste {0}.
you-can-choose-more-than-one=Můžete vybrat více než jednu položku.
you-can-configure-the-top-level-pages-of-this-public-website-to-merge-with-the-top-level-pages-of-the-public-guest-community=Stránky v nejvyšší úrovni těchto veřejných stránek webu mohou být sloučeny se stránkami webu nepřihlášených uživatelů. Uživatelé se pak budou moci pohybovat na webu mnohem intuitivněji a snáze.
you-can-create-a-shortcut-to-any-document-that-you-have-read-access-for=Zástupce můžete vytvořit pro jakýkoliv dokument, ke kterému máte práva pro čtení. Sada práv zástupce umožní ostatním přístup k dokumentu přes zástupce.
you-can-email-users-that-have-been-manually-added-to-the-database=Můžete obeslat uživatele kteří byli automaticky přidání do databáze. Tito uživatelé mají {0} jako jejich heslo. Zprovoznění těchto uživatelů zresetuje nové uživatele s náhodným heslem a informuje je o jejich novém účtu v portálu.
you-can-get-a-license-directly-from-google=Licenci můžete obdržet přímo od Google.
you-can-now-check-for-new-messages-in-your-x=Nyní můžete zkontrolovat nové zprávy ve Vašem {0}.
you-cannot-add-a-template-driven-article-if-the-article-is-associated-with-a-structure-that-has-no-templates=Nemůžete přidat článek založený na šabloně pokud je článek asociován se strukturou která nemá žádné šablony. Prosím vyberte jinou strukturu nebo přidejte šablonu do zvolené struktury.
you-cannot-assign-groups-or-users-to-this-role=Nemůžete udělit uživateli nebo skupině přidělit tuto roli
you-cannot-change-your-password-yet-please-wait-at-least-x-before-changing-your-password-again=V tomto okamžiku nemůžete měnit své heslo. Vyčkejte prosím alespoň {0} než se znovu pokusíte změnit své heslo.
you-cannot-deactivate-or-delete-this-definition==Nemůžete deaktivovat ani odstranit tuto definici. Některý z probíhajících procesů odkazuje na tuto definici.
you-cannot-delete-a-root-message-that-has-more-than-one-immediate-reply=Není možné smazat kořenový příspěvek, který již má více než jednu odpověď.
you-cannot-delete-a-system-role=Není možné smazat systémovou roli.
you-cannot-delete-locations-that-have-users=Není možné smazat umístění, které má alespoň jeden uživatel.
you-cannot-delete-or-deactivate-a-default-price=Nemůžete deaktivovat předvolenou cenu.
you-cannot-delete-or-deactivate-yourself=Nemůžete smazat nebo deaktivovat sám(sama) sebe.
you-cannot-delete-organizations-that-have-locations-or-users=Není možné smazat organizaci, která má uživatele nebo umístění.
you-cannot-delete-organizations-that-have-suborganizations-or-users=Není možné smazat organizaci, která má uživatele nebo podorganizace.
you-cannot-delete-this-page-because-you-are-currently-accessing-this-page=Nemůžete smazat tuto stánku, jelikož na ní právě přistupujete.
you-cannot-delete-user-groups-that-have-users=Není možné smazat uživatelské skupiny, které obsahují uživatele.
you-cannot-edit-a-nonexisting-or-invalid-folder=Není možné měnit neexistující nebo chybně zadanou složku.
you-cannot-edit-the-permissions-of-this-role=Nemůžete změnit oprávnění této role.
you-cannot-edit-this-page-because-it-was-locked-by-x-on-x=Není možné měnit tuto stránku, protože je uživatelem {0} zamknutá na {1}.
you-cannot-modify-this-document-because-it-was-locked-by-x-on-x=Není možné měnit tento dokument, protože je uživatelem {0} zamknutý na {1}.
you-did-not-select-any-messages=Nejsou vybrané žádné zprávy. Zaškrtněte prosím zprávy, které chcete vybrat.
you-do-not-have-an-email-address-registered-with-this-company=Vaše mailová adresa není zaregistrována u této společnosti.
you-do-not-have-any-additional-email-addresses=Nemáte žádné další e-mailové adresy.
you-do-not-have-any-addresses=Nemáte žádné adresy.
you-do-not-have-any-community-roles=Nemáte žádné role v komunitách.
you-do-not-have-any-organization-roles=Nemáte žádné role v organizacích.
you-do-not-have-any-phone-numbers=Nemáte žádná telefonní čísla.
you-do-not-have-any-posts=Nemáte žádné příspěvky.
you-do-not-have-any-regular-roles=Nemáte přiřazeny žádné regulérní (globální) role.
you-do-not-have-any-websites=Nemáte žádné weby.
you-do-not-have-permission-to-access-the-requested-resource=Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup na požadovaná data.
you-do-not-have-permission-to-create-a-shortcut-to-the-selected-document=Nemáte dostatečná oprávnění pro vytvoření odkazu na vybraný dokument.
you-do-not-have-permission-to-view-this-page=Nemáte oprávnění k prohlížení této stránky.
you-do-not-have-the-required-permissions=Nemáte dostatečná oprávnění.
you-do-not-have-the-required-permissions-to-access-this-application=Nemáte oprávnění pro přístup k této aplikaci.
you-do-not-have-the-roles-required-to-access-this-page=Nemáte roli potřebnou pro tuto stránku.
you-do-not-have-the-roles-required-to-access-this-portlet=Nemáte roli potřebnou pro tento portlet.
you-have-attempted-to-access-a-section-of-the-site-that-requires-authentication=Vstoupil(a) jste do sekce která vyžaduje přihlášení, prosím přihlaste se.
you-have-attempted-to-deactivate-a-portlet-that-must-be-active=Pokusil(a) jste se deaktivovat portlet, který musí být aktivní.
you-have-been-banned-by-the-moderator=Moderátor Vás vyloučil z diskuse.
you-have-been-logged-off-because-you-signed-on-with-this-account-using-a-different-session=Byl(a) jste odhlášen(a), neboť jste se přihlásil(a) z jiné relace.
you-have-entered-invalid-data=Byla vložena neplatná data. Opakujte prosím vstup.
you-have-failed-to-connect-to-the-imap-and-smtp-server=Pokus o spojení s IMAP i SMTP servery selhal.
you-have-failed-to-connect-to-the-imap-server-but-successfully-connected-to-the-smtp-server=Pokus o spojení s IMAP serverem selhal, ale pokus o spojení se SMTP serverem byl úspěšný.
you-have-invited-x-friend=Vaše pozvání obdržel {0} přítel.
you-have-invited-x-friends=Vaše pozvání obdrželo {0} přátel.
you-have-no-comics-selected=Nemáte vybrány žádné vtipy.
you-have-no-personalized-pages=Nemáte vytvořeny žádné osobní personalizované stránky. Prosím, vytvořte stránku.
you-have-not-configured-a-reminder-query=Nemáte nastavenou ověřovací otázku pro případnou ztrátu hesla. Prosím, kontaktujte správce webu.
you-have-not-configured-any-community-tags=Nemáte nakonfigurovány žádné komunitní štítky.
you-have-not-configured-any-global-tags=Nemáte nakonfigurovány žádné globální štítky.
you-have-rated-this-as-bad=Toto se Vám líbí.
you-have-rated-this-as-good=Toto se Vám nelíbí.
you-have-rated-this-x-stars-out-of-x=Vaše hodnocení je {0} hvězdiček z {1}.
you-have-sent-an-email-to-x-about-shipping-this-order=Odeslal(a) jste e-mail pro {0} o odeslání objednávky zákazníkovi.
you-have-sent-an-email-to-x-about-this-order=E-mail o této objednávce pro {0} byl odeslán.
you-have-successfully-added-a-group=Úspěšně jste přidal(a) skupinu.
you-have-successfully-added-a-location=Úspěšně jste přidal(a) lokaci.
you-have-successfully-added-a-new-email-account=Nový e-mailový účet byl úspěšně přidán. Váš účet budete moci použít za několik minut.
you-have-successfully-added-a-new-page=Úspěšně jste přidal(a) novou stránku.
you-have-successfully-added-a-role=Úspěšně jste přidal(a) novou roli.
you-have-successfully-added-a-user=Úspěšně jste přidal(a) uživatele.
you-have-successfully-added-an-organization=Úspěšně jste přidal(a) organizaci.
you-have-successfully-authenticated-please-provide-the-following-required-information-to-access-the-portal=Ověření bylo úspěšně provedeno. Zadejte prosím následující potřebné informace pro přístup k portálu.
you-have-successfully-connected-to-the-imap-server-but-failed-to-connect-to-the-smtp-server=Pokus o spojení se serverem IMAP byl úspěšný, ale pokus o spojení se serverem SMTP selhal.
you-have-successfully-created-an-account=Úspěšně jste vytvořil(a) účet.
you-have-successfully-deactivated-users=Úspěšně jste deaktivoval(a) uživatele.
you-have-successfully-deleted-a-group=Úspěšně jste odstranil(a) skupinu.
you-have-successfully-deleted-a-role=Úspěšně jste odstranil(a) roli.
you-have-successfully-deleted-a-user=Úspěšně jste odstranil(a) uživatele.
you-have-successfully-deleted-a-version-of-this-document=Úspěšně jste odstranil(a) verzi dokumentu.
you-have-successfully-deleted-articles=Úspěšně jste smazal(a) články.
you-have-successfully-deleted-structures=Úspěšně jste smazal(a) struktury.
you-have-successfully-deleted-templates=Úspěšně jste smazal(a) šablony.
you-have-successfully-deleted-users=Úspěšně jste smazal(a) uživatele.
you-have-successfully-expired-articles=Úspěšně jste zneplatnil(a) články.
you-have-successfully-reset-your-preferences=Nastavení byla úspěšně resetována.
you-have-successfully-restored-users=Úspěšně jste obnovil(a) uživatele.
you-have-successfully-saved-this-article=Úspěšně jste uložil(a) tento článek.
you-have-successfully-saved-this-structure=Úspěšně jste uložil(a) tuto strukturu.
you-have-successfully-saved-this-template=Úspěšně jste uložil(a) tuto šablonu.
you-have-successfully-sent-a-message-to=Úspěšně jste odeslal(a) zprávu pro
you-have-successfully-sent-a-sms-message=SMS zpráva byla úspěšně odeslána.
you-have-successfully-updated=Úspěšně jste změnil(a) {0}.
you-have-successfully-updated-associations=Úspěšně jste aktualizoval(a) asociace.
you-have-successfully-updated-look-and-feel=Úspěšně jste aktualizoval(a) celkový vzhled.
you-have-successfully-updated-permissions=Úspěšně jste aktualizoval(a) oprávnění.
you-have-successfully-updated-the-category-name=Úspěšně jste aktualizoval(a) název kategorie.
you-have-successfully-updated-the-company-logo=Úspěšně jste aktualizoval(a) logo společnosti.
you-have-successfully-updated-the-company-profile=Úspěšně jste aktualizoval(a) profil společnosti.
you-have-successfully-updated-the-default-communities-and-roles=Úspěšně jste aktualizoval(a) přednastavené komunity a role.
you-have-successfully-updated-the-default-email-notification=Úspěšně jste aktualizoval(a) výchozí e-mailové upozornění.
you-have-successfully-updated-the-document-profile=Úspěšně jste aktualizoval(a) profil dokumentu.
you-have-successfully-updated-the-extranet=Úspěšně jste aktualizoval(a) extranet.
you-have-successfully-updated-the-folder-name=Úspěšně jste aktualizoval(a) název složky.
you-have-successfully-updated-the-journal-setup=Úspěšně jste aktualizoval(a) nastavení článku.
you-have-successfully-updated-the-mail-host-names=Úspěšně jste aktualizoval(a) název mailového serveru.
you-have-successfully-updated-the-portlet-setup=Úspěšně jste aktualizoval(a) nastavení portletu.
you-have-successfully-updated-the-reserved-users=Úspěšně jste aktualizoval(a) rezervované uživatele.
you-have-successfully-updated-the-setup=Nastavení byla úspěšně změněna.
you-have-successfully-updated-the-user-portrait=Úspěšně jste aktualizoval(a) uživatelskou fotografii.
you-have-successfully-updated-this-order=Úspěšně jste aktualizoval(a) objednávku.
you-have-successfully-updated-this-portlet=Úspěšně jste aktualizoval(a) portlet.
you-have-successfully-updated-this-search-index-for-this-portlet=Úspěšně jste aktualizoval(a) index vyhledávání pro tento portlet.
you-have-successfully-updated-your-preferences=Vaše nastavení bylo úspěšně změněno.
you-have-successfully-updated-your-shopping-cart=Úspěšně jste změnil(a) nákupní košík.
you-have-successfully-uploaded-a-new-version-of-this-document=Úspěšně jste nahrál(a) novou verzi dokumentu.
you-have-the-following-tags-configured-x=Byly nakonfigurovány následující štítky: {0}.
you-have-to-be-x's-friend-to-access-her-wall=Musíte být mezi přáteli uživatelky {0}, aby Vám bylo umožněno přistupovat k její zdi.
you-have-to-be-x's-friend-to-access-his-wall=Musíte být mezi přáteli uživatele {0}, aby Vám bylo umožněno přistupovat k jeho zdi.
you-have-x-friends=Máte {0} přátel.
you-may-only-vote-once=Hlasovat můžete pouze jednou.
you-may-use-the-tokens-email-address-screen-name-userid=Pro pole můžete použít zástupné znaky @email_address@, @screen_name@ a @user_id@. Tyto pak budo za běhu aplikace nahrazeny kýženými informacemi o uživateli.
you-may-use-the-tokens-email-address-screen-name-userid-and-password=Můžete použít tyto zástupné symboly: @email_address@, @screen_name@ a @user_id@ v poli Uživatelské jméno a @password@ v poli Heslo.
you-must-agree-to-the-terms-of-use=Musíte souhlasit s podmínkami použití.
you-must-agree-with-the-terms-of-use-to-continue=Aby bylo možno pokračovat, musíte souhlasit s podmínkami užívání.
you-must-be-authenticated-to-use-this-portlet=Využívání tohoto portletu není povoleno bez přihlášení.
you-must-first-add-a-vocabulary=Nejprve je nutné přidat slovník.
you-must-have-at-least-one-page=Stránky musí obsahovat alespoň jednu stránku.
you-must-specify-a-group-id-and-artifact-id-before-you-can-add-a-product-version=Před zadáním verze výrobku je nutné nejprve specifikovat ID skupiny a ID artefaktu.
you-now-have-a-lock-on-this-document=Nyní jste uzamkli dokument. Nikdo další ho teď nemůže měnit. Tento zámek automaticky vyprší v {0}.
you-now-have-a-lock-on-this-page=Nyní jste uzamkli tuto stránku. Nikdo další ji teď nemůže měnit, pokud nekliknete na tlačítko Zrušit. Tento zámek automaticky vyprší v {0}.
you-now-have-an-indefinite-lock-on-this-document=Tento dokument je od této chvíle vámi trvale uzamčen. Tento zámek nikdy nevypší. Nikdo jiný nebude schopen upravit tento dokument dokud jej znovu neodemknete.
you-save=Uloženo
you-should-save-the-structure-first=Nejprve je záhodno uložit strukturu.
you-will-be-sent-an-email-notification-when-each-of-the-recipients-of-this-email-have-opened-to-read-this-email=Dostanete upozornění, až kterýkoliv z příjemců otevře tento e-mail.
you-will-receive-an-email-shortly-with-your-order-summary-and-further-details=V krátké době obdržíte e-mail s přehledem vaší objednávky a dalšími detaily.
your-account-with-login-x-has-been-deleted={0}, Váš účet s uživatelským jménem {1} byl smazán. Prosím kontaktujte administrátora pro pomoc.
your-account-with-login-x-is-not-active={0}, Váš účet s uživatelským jménem {1} je neaktivní. Prosím kontaktujte administrátora pro pomoc.
your-address-book-is-empty=Váš adresář je prázdný.
your-answer-does-not-match-what-is-in-our-database=Vaše odpověď se neshoduje s tou, která je v naší databázi
your-browser-does-not-support-inline-frames-or-is-currently-configured-not-to-display-inline-frames.-content-can-be-viewed-at-actual-source-page-x=Váš prohlížeč nepodporuje nebo má deaktivované rámce iFrame. Obsah je možné zobrazit zde: {0}.
your-browser-does-not-support-this-portlet=Váš prohlížeč nepodporuje funkčnost vyžadovanou tímto portletem.
your-cart-has-items-that-are-out-of-stock=Váš košík obsahuje položku, která je vyprodána. Stále chcete pokračovat?
your-cart-is-empty=Váš košík je prázdný.
your-current-portlet-information-is-as-follows=Aktuální informace z/o portletu je následující:
your-email-accounts=Vaše e-mailové účty.
your-first-page-must-be-a-portlet-page=Vaše první stránka musí být portlet.
your-first-page-must-have-one-of-the-following-types=Vaše první stránka musí být jednoho z následujících typů:
your-first-page-must-not-be-hidden=Vaše první stránka nesmí být skrytá.
your-invitations-have-been-sent=Vaše pozvánky byly odeslány.
your-junk-mail-folder-is-taking-up-a-lot-of-space=Váš adresář se spamy překročil povolenou velikost. Chcete jej nyní vyprázdnit?
your-membership-has-been-approved=Vaše členství bylo schváleno.
your-message-was-discarded=Vaše zpráva byla odstraněna.
your-message-was-sent=Vaše zpráva byla odeslána.
your-new-email-address-is-x=Váš e-mail je {0}.
your-new-password-cannot-be-the-same-as-your-old-password-please-enter-in-a-different-password=Vaše nové heslo nesmí být stejné, jako Vaše staré heslo. Zadejte prosím jiné heslo.
your-order-cannot-be-processed-because-it-falls-below-the-minimum-required-amount-of-x=Vaše objednávka nemůže být zpracována, protože neobsahuje potřebné minimální množství {0}.
your-order-number-is=Číslo Vaší objednávky je
your-password-can-only-be-sent-to-an-external-email-address=Vaše heslo může být odesláno pouze na externí e-mailovou adresu.
your-password-cannot-be-changed=Vaše heslo nemůže být změněno.
your-password-has-been-sent-to-x=Vaše heslo bylo odesláno na adresu {0}.
your-password-has-expired=Platnost vašeho hesla vypršela. Kontaktujte prosím správce pro přenastavení hesla.
your-password-is-expiring-soon=Platnost Vašeho hesla brzy vyprší. Změňte si jej, prosím.
your-password-will-be-sent-to-your-external-email-address=Vaše heslo bude odesláno na Vaši externí e-mailovou adresu.
your-rating=Vaše hodnocení
your-reply-will-be-sent-to-the-user-by-email=Vaše odpověď bude uživateli odeslána e-mailem.
your-request-processed-successfully=Váš požadavek byl úspěšně proveden.
your-request-was-sent-you-will-receive-a-reply-by-email=Váš požadavek byl odeslán. Odpověď obdržíte na Váš e-mail.
your-selections=Váš výběr
your-settings-could-not-be-saved=Vaše nastavení nelze uložit.
your-trash-folder-is-taking-up-a-lot-of-space=Váš odpadkový koš zabírá velmi mnoho místa. Chcete jej nyní vyprázdnit?
your-type-must-allow-children-pages=Vámi zvolený typ musí umožňovat podstránky.
zh_en=Čínsky -> Anglicky
zip=PSČ
zip-postal=PSČ
zt_en=Čínsky (Taiwan) -> Anglicky

##
## Currency
##

currency.AED=UAE Dirham
currency.ALL=Albánský Lek
currency.ANG=Zlatý Nizozemských Antil
currency.ARS=Argentinské Peso
currency.AUD=Australský Dolar
currency.AWG=Arubský Florin
currency.BBD=Barbadoský Dolar
currency.BDT=Bangladéšská Taka
currency.BGN=Bulharská Leva
currency.BHD=Bahrajnský Dinár
currency.BIF=Burundský Frank
currency.BMD=Bermudský Dolar
currency.BND=Brunejský Dolar
currency.BOB=Bolivijský Boliviano
currency.BRL=Brazilský Reál
currency.BSD=Bahamský Dolar
currency.BTN=Bhútánský Ngultrum
currency.BYR=Běloruský Rubl
currency.BZD=Belizský Dolar
currency.CAD=Kanadský Dollar
currency.CHF=Švýcarský Frank
currency.CLP=Chilské Peso
currency.CNY=Čínský Jüan
currency.COP=Kolumbijské Peso
currency.CRC=Kostarický Colón
currency.CUP=Kubánské Peso
currency.CYP=Kyperská Libra
currency.CZK=Česká Koruna
currency.DJF=Džibutský Frank
currency.DKK=Dánská Koruna
currency.DOP=Dominikánské Peso
currency.DZD=Alžírský Dinár
currency.ECS=Ekvádorský Sucre
currency.EEK=Estonská Koruna
currency.EGP=Egyptská Libra
currency.ERN=Eritrejská Nakfa
currency.ETB=Etiopský Birr
currency.EUR=Euro
currency.FKP=Falklandská Libra
currency.GBP=Britská Libra
currency.GHC=Ghanianký Cedi
currency.GIP=Gibraltarská Libra
currency.GMD=Gambijská Dalasi
currency.GNF=Guinejský Frank
currency.GTQ=Guatemalský Quetzal
currency.HKD=Hongkongský Dolar
currency.HNL=Honduraská Lempira
currency.HRK=Chorvatská Kuna
currency.HTG=Tahitská Gourde
currency.HUF=Maďarský Forint
currency.IDR=Indonéská Rupie
currency.ILS=Izraelský Šekel
currency.INR=Indická Rupie
currency.IRR=Íránský Rial
currency.ISK=Islandská Koruna
currency.JMD=Jamajský Dolar
currency.JOD=Jordánský Dinár
currency.JPY=Japonský Jen
currency.KES=Keňský Šilink
currency.KHR=Kambodžský Riel
currency.KMF=Komorský Frank
currency.KRW=Korejský Won
currency.KWD=Kuvajtský Dinár
currency.KYD=Dolar Kajmanských ostrovů
currency.KZT=Kazachstánský Tenge
currency.LAK=Lao Kip
currency.LBP=Libanonská Libra
currency.LKR=Srí Lanka Rupie
currency.LSL=Lesotský Loti
currency.LTL=Litevský Lit
currency.LVL=Lotyšský Lat
currency.LYD=Libyjský Dinár
currency.MAD=Marocký Dirham
currency.MDL=Moldavský Lei
currency.MGF=Malagský Frank
currency.MKD=Makedonský Denár
currency.MNT=Mongolský Tugrik
currency.MOP=Macajská Pataca
currency.MRO=Mauritánská Ougulya
currency.MTL=Maltská Lira
currency.MUR=Mauricijská Rupie
currency.MVR=Maledivská Rufiyaa
currency.MWK=Malawská Kwacha
currency.MXN=Mexické Peso
currency.MYR=Malajský Ringit
currency.MZM=Mozambický Metical
currency.NAD=Namibijský Dolar
currency.NGN=Nigerijský Naira
currency.NIO=Nikaragujská Córdoba
currency.NOK=Norská Koruna
currency.NPR=Nepálská Rupie
currency.NZD=Novozélandský Dolar
currency.OMR=Ománský Rial
currency.PAB=Panamská Balboa
currency.PEN=Peruánský Nuevo Sol
currency.PGK=Papuánská Kina
currency.PHP=Filipínské Peso
currency.PKR=Pákistánská Rupie
currency.PLN=Polský Zlotý
currency.PYG=Paragvajský Guarani
currency.QAR=Katarský Rial
currency.ROL=Rumunský Lei
currency.RON=Rumunské Nové Leu
currency.RUB=Ruský Rubl
currency.RWF=Rwandský Frank
currency.SAR=Saúdskoarabský Rial
currency.SCR=Seychelská Rupie
currency.SDD=Súdánský Dinár
currency.SEK=Švédská Koruna
currency.SGD=Singapurský Dolar
currency.SHP=St Helena Libra
currency.SIT=Slovinský Tolar
currency.SKK=Slovenská Koruna
currency.SLL=Sierra-Leonské Leone
currency.SOS=Somálský Šilink
currency.SRG=Surinamský Guilder
currency.STD=Svato-Tomská Dobra
currency.SVC=Salvadorský Colón
currency.SYP=Syrská Libra
currency.SZL=Svazijské Lilageni
currency.THB=Thajský Baht
currency.TND=Tuniský Dinár
currency.TOP=Tonžská Pa'anga
currency.TRY=Novo-Turecká Lira
currency.TTD=Trinidad&amp;Tobago Dolar
currency.TWD=Taiwanský Dolar
currency.TZS=Tanzanský Šilink
currency.UAH=Ukrajinská Hřivna
currency.UGX=Ugandský Šilink
currency.USD=Americký Dolar
currency.UYU=Nové Urugvajské Peso
currency.VEB=Venezuelský Bolívar
currency.VND=Vietnamský Dong
currency.VUV=Vanuatské Vatu
currency.WST=Samojská Tala
currency.XAF=CFA Frank
currency.XAG=Unce stříbra
currency.XAL=Unce hliníky
currency.XAU=Unce zlata
currency.XCD=Východokaribský Dolar
currency.XCP=Unce mědi
currency.XOF=CFA Frank
currency.XPD=Unce paládia
currency.XPF=Pacifický Frank
currency.XPT=Unce Platiny
currency.YER=Jemenský Riyal
currency.ZAR=Jihoafrický Rand
currency.ZMK=Zambijská Kwacha
currency.ZWD=Zimbabwský Dolar
0 Attachments
180079 Views
Average (1 Vote)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Comments