Czech translation co-ordination wiki page

(You are viewing an archived version of this page. (1.1), Go to the latest version.)

This is temporary page used for co-ordination of Czech translation.

Diskuze k lokalizaci

Je zapotřebí sjednotit názvosloví a zvolit takové, aby jasně určovalo o jakou věc se jedná. Např.:

 • template=šablona
 • asset=položka
 • web-content=webový obsah
 • document-library=knihovna dokumentů
 • tag=štítek

(I uvedené příklady jsou samozřejmě diskutabilní. ;) )

##
## Language settings
##

lang.dir=ltr
lang.line.begin=left
lang.line.end=right

##
## Portlet descriptions and titles
##

javax.portlet.description.122=Kategorie slouží ke kategorizaci výrazů slovníku pomocí nichž lze obsahu přiřazovat štítky. Správci mohou vytvářet slovníky, do kterých je pak možné přiřazovat kategorie. Uživatelé si pak při vytváření obsahu mohou z těchto kategorií vybírat.
javax.portlet.description.126=Organizace reprezentují hirearchii uživatelů, jakým jsou například oddělení, katedra nebo pobočka. 
javax.portlet.description.127=Skupiny uživatelů poskytují snadnou cestu k rozdělování uživatelů do skupin bez ohledu na to, v jaké komunitě či organizaci se daný uživatel nachází. Pokud je to žádoucí, mohou správci skupinu přiřadit jako členy komunity.
javax.portlet.description.129=Politiky hesel umožňují zvýšit uroveň zabezpeření pomocí pravidel, která budou aplikována na hesla. 
javax.portlet.description.134=Komunity reprezentují skupinu uživatelů bez jakékoliv hierarchie. 
javax.portlet.description.137=Administrace servery poskytuje pokročilé nástroje jako například ovládání cache, indexování vyhledávání apod.
javax.portlet.description.140=Moje stránky jsou určeny pro vytváření stránek, které se vztahují přímo k Vašemu uživateli. 
javax.portlet.description.146=Šablony stránek umožňují vytvoření vzoru pro nově vytvářené stránky, což velmi urychluje práci a napomáhá sjednocení rozložení prvků.
javax.portlet.description.149=Šablony webu umožňují vytvořit stránky i s obsahem a ty pak použít při vytváření komunit a organizací. 
javax.portlet.description.15=Webový obsah je prakticky jakýkoliv obsah, který chcete přidat na web (např. články, novinky, často kladené otázky). Správci mohou upravovat obsat i přiřazovat role a přístupová práva. Uživatelé mohou přidávat, měnit, schvalovat nebo také jen zobrazovat webový obsah v závizlosti na přidělených právech.
javax.portlet.description.19=Diskuzní fórum umožňuje uživatelům vést konverzace v rozličných úrovních, hloubce a s různou hirerarchií. Správci mohou řídit jednotlivé diskuze, přirazovat práva uživatelům, blokovat uživatele, mazat příspěvky a rozdělovat či slučovat diskuse. Uživatelé mohou mazat či upravovat své príspěvky a zobrazovat statistiky v závislosti na svých právech.
javax.portlet.description.20=Knihovna dokumentů je plnohodnotný sdílený prostor (chcete-li disk), který zahrnuje i atributy souborů, metadata či různé verze souborů - verzování. Správci mohou řídit přístup ke složkám, vytvářet dokumenty či složky a procházet celou knihovnu.
javax.portlet.description.25=Ankety jsou jednoduché dotazníky s možností výběru z více odpovědí. 
javax.portlet.description.28=Záložky slouží pro organizování odkazů na stránky, které patří mezi Vaše oblíbené, které často navštěvujete, nebo které chcete sdílet s ostatními uživateli.
javax.portlet.description.2=Můj účet je rozhraní, jehož pomocí můžete spravovat veěkeré iformace, které týkají Vašeho účtu. Uživatelé mohou zobrazit či měnit svůj profil, menit členství v organizacích, komunitách či skupinách a upravovat své nastavení.
javax.portlet.description.31=Galerie obrázků poskytuje centrální úložiště pro obrázky tak, aby byly přístupné odkudkoliv a kdykoliv. Správci mohou přidávat složky, obrázky, spravovat práva a pokročilá nastavení. Uživatelé mají právo spravovat vlastní složky a obrázky v závislosti na své roli.
javax.portlet.description.33=Blog je soubor krátkých novinek, článků či dokonce záznamů deníku. Blogy umožňují jednoduché publikování obsahu. 
javax.portlet.description.36=Wiki je nástroj pro sdílení vědomostí a kolaborativní vytváření obsahu encyklopedického rázu. Správci mohou nastavovat také přístupová práva a další pokročilé volby.
javax.portlet.description.8=Kalendář je nástroj, který umožňuje uživatelům zapojit své události do sociálních sítí. Uživatelé mají možnosti vytvářet, upravovat či mazat události a úkoly, a ty pak vzápětí sdílet napříč komunitami či organizacemi. Správci mohou spravovat události a úkoly a zároveň jim přiřazovat práva.
javax.portlet.description.98=Software katalog Vám umožňuje definovat množinu software položek, které chcete zobrazit návštěvníkům. Správci mohou sravovat položky a přiřazovat jim práva. 
javax.portlet.description.99=Štítky umožňují efektivní kategorizaci obsahu pomocí flexibilních skupin výrazů a přednastavených slovníků. Administrátoři mohou spravovat veškeré štítky, přiřazovat práva a nastavovat pokročilé vlastnosti. Uživatelé mohou upravovat své vlastní štítky, spravovat sady štítků a kategorií(e?), které je vhodné použít při kategorizaci obsahu.
javax.portlet.title.100=Pozvánka
javax.portlet.title.101=Agregátor obsahu
javax.portlet.title.102=XSL Obsah
javax.portlet.title.104=Manažer aktualizací
javax.portlet.title.107=Komentáře ke stránce
javax.portlet.title.108=Hodnocení stránky
javax.portlet.title.10=Kniha adres
javax.portlet.title.110=Zobrazení knihovny dokumentů
javax.portlet.title.111=Instalátor zásuvných modulů
javax.portlet.title.112=Přihlášení pomocí OpenID
javax.portlet.title.113=CSS portletu
javax.portlet.title.114=Nejnovější blogy
javax.portlet.title.115=Agregátor blogů
javax.portlet.title.116=Aktivity
javax.portlet.title.118=Vnořené portlety
javax.portlet.title.119=Štítky
javax.portlet.title.11=Adresář systému
javax.portlet.title.120=Úkoly
javax.portlet.title.121=Požadavky
javax.portlet.title.122=Navigace kategoriemi
javax.portlet.title.124=Sociální sítě
javax.portlet.title.125=Uživatelé
javax.portlet.title.126=Organizace
javax.portlet.title.127=Skupiny uživatelů
javax.portlet.title.128=Role
javax.portlet.title.129=Politiky hesel
javax.portlet.title.130=Nastavení
javax.portlet.title.131=Monitorování
javax.portlet.title.132=Konfigurace zásuvných modulů
javax.portlet.title.133=Sdílení portletu
javax.portlet.title.134=Komunity
javax.portlet.title.135=Správa instancí portálu
javax.portlet.title.136=Instalace zásuvných modulů
javax.portlet.title.137=Administrace serveru
javax.portlet.title.139=Uživatelsky definované atributy
javax.portlet.title.140=Moje stránky
javax.portlet.title.141=Štítková navigace
javax.portlet.title.142=Označení
javax.portlet.title.143=Označení stránky
javax.portlet.title.144=Hodnocení
javax.portlet.title.145=Lišta
javax.portlet.title.146=Šablony stránek
javax.portlet.title.147=Kategorie
javax.portlet.title.148=Oblak štítků
javax.portlet.title.149=Šablony webu
javax.portlet.title.150=Úkoly (workflow)
javax.portlet.title.151=Definice workflow
javax.portlet.title.152=Nastavení workflow
javax.portlet.title.153=Moje úkoly
javax.portlet.title.15=Správa obsahu (CMS)
javax.portlet.title.16=Konvertor měn
javax.portlet.title.17=Vyhledávání CSZ
javax.portlet.title.18=Mapy
javax.portlet.title.19=Diskusní fórum
javax.portlet.title.20=Knihovna dokumentů
javax.portlet.title.23=Výkladový slovník / tezaurus
javax.portlet.title.24=Odesilatel SMS zpráv
javax.portlet.title.25=Ankety
javax.portlet.title.26=Slovník
javax.portlet.title.27=Převodník jednotek
javax.portlet.title.28=Záložky
javax.portlet.title.29=Administrace komunit
javax.portlet.title.2=Můj účet
javax.portlet.title.30=Síťové nástroje
javax.portlet.title.31=Galerie obrázků
javax.portlet.title.33=Blogy
javax.portlet.title.34=Nakupování
javax.portlet.title.36=Wiki
javax.portlet.title.37=Slova
javax.portlet.title.39=RSS
javax.portlet.title.3=Vyhledávání
javax.portlet.title.48=IFrame (plovoucí rám)
javax.portlet.title.49=Má místa
javax.portlet.title.54=Zobrazení wiki
javax.portlet.title.56=Zobrazení webového obsahu
javax.portlet.title.58=Přihlášení
javax.portlet.title.59=Zobrazení ankety
javax.portlet.title.61=Úrokový kalkulátor
javax.portlet.title.62=Články
javax.portlet.title.64=Poslední dokumenty
javax.portlet.title.66=Webová proxy
javax.portlet.title.67=Hodnocení Amazon
javax.portlet.title.69=Hello Laszlo
javax.portlet.title.6=Duchovní humor
javax.portlet.title.70=Generátor hesel
javax.portlet.title.71=Navigace
javax.portlet.title.73=Drobečková navigace
javax.portlet.title.77=Vyhledávání v obsahu článků
javax.portlet.title.78=Vtipy
javax.portlet.title.79=Administrace instance portálu
javax.portlet.title.80=Správa organizací
javax.portlet.title.82=Jazyk
javax.portlet.title.83=Výstrahy
javax.portlet.title.84=Oznámení
javax.portlet.title.85=Mapa webu
javax.portlet.title.86=Konfigurace portletu
javax.portlet.title.87=Konfigurace vzhledu
javax.portlet.title.88=Konfigurace stránek
javax.portlet.title.8=Kalendář
javax.portlet.title.90=Portál
javax.portlet.title.97=Rychlé poznámky
javax.portlet.title.98=Katalog softwaru
javax.portlet.title.99=Štítky a kategorie
javax.portlet.title.9=Administrace serveru

##
## Category titles
##

category.admin=Administrace
category.alfresco=Alfresco
category.christianity=Křesťanství
category.cms=Správa obsahu
category.collaboration=Spolupráce
category.community=Komunita
category.content=Obsah
category.development=Vývoj
category.entertainment=Zábava
category.finance=Finance
category.gadgets=Udělátka
category.google=Google
category.journal=Správa Webového obsahu
category.kb=Databáze znalostí
category.library=Knihovna
category.my=Mé
category.news=Informace
category.portal=Portál
category.religion=Náboženství
category.sample=Příklady
category.science=Věda
category.server=Server
category.shopping=Nákupy
category.social=Sociální sítě
category.spring=Spring
category.sun=Sun
category.test=Test
category.tools=Nástroje
category.undefined=(Nedefinovaná kategorie)
category.wiki=Wiki
category.wol=Svět Liferay
category.workflow=Workflow
category.wsrp=WSRP

##
## Model resources
##

model.resource.com.liferay.knowledgebase.model.KBArticle=Článek databáze znalostí
model.resource.com.liferay.portal.model.Group=Skupina dat
model.resource.com.liferay.portal.model.Layout=Rozvržení stránky
model.resource.com.liferay.portal.model.LayoutPrototype=Šablona stránky
model.resource.com.liferay.portal.model.LayoutSetPrototype=Šablona webu
model.resource.com.liferay.portal.model.Location=Umístění
model.resource.com.liferay.portal.model.Organization=Organizace
model.resource.com.liferay.portal.model.PasswordPolicy=Zásady hesel
model.resource.com.liferay.portal.model.Portlet=Portlet
model.resource.com.liferay.portal.model.Role=Role
model.resource.com.liferay.portal.model.User=Uživatel
model.resource.com.liferay.portal.model.UserGroup=Skupina uživatelů
model.resource.com.liferay.portlet.announcements.model.AnnouncementsEntry=Upozornění
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetCategory=Kategorie
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetEntry=Položka
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetTag=Štítek
model.resource.com.liferay.portlet.asset.model.AssetVocabulary=Kategorie slovníku
model.resource.com.liferay.portlet.asset=Položky
model.resource.com.liferay.portlet.blogs.model.BlogsEntry=Záznam v blogu
model.resource.com.liferay.portlet.blogs=Blogy
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks.model.BookmarksEntry=Záložka
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks.model.BookmarksFolder=Složka záložek
model.resource.com.liferay.portlet.bookmarks=Záložky
model.resource.com.liferay.portlet.calendar.model.CalEvent=Událost v kalendáři
model.resource.com.liferay.portlet.calendar=Kalendář
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry=Soubor z knihovny dokumentů
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileShortcut=Odkaz na soubor z knihovny dokumentů
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder=Složka knihovny dokumentů
model.resource.com.liferay.portlet.documentlibrary=Knihovna dokumentů
model.resource.com.liferay.portlet.expando.model.ExpandoColumn=Uživatelsky definovaný atribut
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery.model.IGFolder=Složka galerie obrázků
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery.model.IGImage=Obrázek z galerie obrázků
model.resource.com.liferay.portlet.imagegallery=Galerie obrázků
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle=Článek
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalFeed=Zdroj z CMS
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalStructure=Struktura pro definici článků
model.resource.com.liferay.portlet.journal.model.JournalTemplate=Šablona pro zobrazení článků
model.resource.com.liferay.portlet.journal=Webový obsah
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBCategory=Oddíl diskusního fóra
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBMessage=Zpráva z diskusního fóra
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards.model.MBTopic=Diskuse z diskusního fóra
model.resource.com.liferay.portlet.messageboards=Diskusní fórum
model.resource.com.liferay.portlet.polls.model.PollsQuestion=Anketní otázka
model.resource.com.liferay.portlet.polls=Ankety
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingCategory=kategorie nákupu
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingItem=Nákupní položka
model.resource.com.liferay.portlet.shopping.model.ShoppingOrder=Nákupní objednávka
model.resource.com.liferay.portlet.shopping=Nakupování
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCFrameworkVersion=Verze Frameworku z katalogu softwaru
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCLicense=Licence produktu z Katalogu softwaru
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCProductEntry=Položka z Katalogu softwaru
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog.model.SCProductVersion=Verze produktu z Katalogu softwaru
model.resource.com.liferay.portlet.softwarecatalog=Katalog softwaru
model.resource.com.liferay.portlet.tasks.model.TasksProposal=Návrh úkolu
model.resource.com.liferay.portlet.wiki.model.WikiNode=Uzel Wiki
model.resource.com.liferay.portlet.wiki.model.WikiPage=Stránka Wiki
model.resource.com.liferay.portlet.wiki=Wiki
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowDefinition=Definice workflow
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowInstance=Instance workflow
model.resource.com.liferay.portlet.workflow.model.WorkflowTask=Úkol workflow

##
## Action names
##

action.ACCESS=Přístup
action.ACCESS_IN_CONTROL_PANEL=Přístup do Ovládacího panelu
action.ADD_ARTICLE=Přidat článek
action.ADD_ATTACHMENT=Připojit přílohu
action.ADD_CATEGORY=Přidat kategorii
action.ADD_COMMUNITY=Přidat komunitu
action.ADD_COUPON=Přidat kupón
action.ADD_DEFINITION=Přidat definici
action.ADD_DISCUSSION=Přidat diskusní příspěvek
action.ADD_DOCUMENT=Přidat dokument
action.ADD_ENTRY=Přidat položku
action.ADD_EVENT=Přidat událost
action.ADD_EXPANDO=Přidat uživatelsky definovaný atribut
action.ADD_FEED=Přidat RSS kanál
action.ADD_FILE=Přidat soubor
action.ADD_FOLDER=Přidat složku
action.ADD_FRAMEWORK_VERSION=Přidat verzi Frameworku
action.ADD_GROUP=Přidat skupinu
action.ADD_IMAGE=Přidat obrázek
action.ADD_INSTANCE=Přidat instanci
action.ADD_ITEM=Přidat záznam
action.ADD_LAYOUT_PROTOTYPE=Přidat prototyp Rozvržení stránky
action.ADD_LAYOUT_SET_PROTOTYPE=Přidat prototyp Šablony webu
action.ADD_LICENSE=Přidat licenci
action.ADD_MESSAGE=Přidat zprávu
action.ADD_NODE=Přidat uzel
action.ADD_ORGANIZATION=Přidat organizaci
action.ADD_PAGE=Přidat stránku
action.ADD_PASSWORD_POLICY=Přidat politiku hesel
action.ADD_PRODUCT_ENTRY=Přidat záznam o produktu
action.ADD_PRODUCT_VERSION=Přidat záznam o verzi produktu
action.ADD_QUESTION=Přidat otázku
action.ADD_ROLE=Přidat roli
action.ADD_SHORTCUT=Přidat odkaz
action.ADD_STRUCTURE=Přidat definici struktury
action.ADD_SUBCATEGORY=Přidat pododdíl
action.ADD_SUBFOLDER=Přidat podsložku
action.ADD_TAG=Přidat štítek
action.ADD_TEMPLATE=Přidat šablonu pro zobrazování
action.ADD_TOPIC=Přidat téma
action.ADD_TO_PAGE=Přidat na stránku
action.ADD_USER=Přidat uživatele
action.ADD_USER_GROUP=Přidat skupinu uživatelů
action.ADD_VOCABULARY=Přidat slovník
action.ADD_VOTE=Přidat hlas
action.ADMINISTRATE=Spravovat
action.APPROVE_ARTICLE=Schválit článek
action.APPROVE_PROPOSAL=Schválit návrh
action.ASSIGN_MEMBERS=Přiřadit uživatele
action.ASSIGN_REVIEWER=Přiřadit recenzenta
action.ASSIGN_USER_ROLES=Přiřadit role uživatelů
action.ASSIGN_USER_TASKS=Přiřadit úkoly uživatelů
action.BAN_USER=Vyloučit uživatele
action.CONFIGURATION=Konfigurace
action.DEFINE_PERMISSIONS=Definovat oprávnění
action.DELETE=Odstranit
action.DELETE_DISCUSSION=Vymazat diskusní příspěvek
action.DELETE_USER=Vymazat uživatele
action.EDIT=Změnit
action.EXPIRE=Ukončit platnost
action.EXPORT_ALL_EVENTS=Exportovat všechny události
action.GUEST_PREFERENCES=Nastavení pro nepřihlášeného uživatele
action.HELP=Nápověda
action.IMPERSONATE=Vydávat se za uživatele
action.IMPORT=Importovat
action.LOCK_THREAD=Zamknout vlákno
action.MANAGE=Spravovat
action.MANAGE_ANNOUNCEMENTS=Spravovat oznámení
action.MANAGE_ARCHIVED_SETUPS=Spravovat archivovaná nastavení
action.MANAGE_COUPONS=Spravovat kupony
action.MANAGE_LAYOUTS=Spravovat stránky
action.MANAGE_ORDERS=Spravovat objednávky
action.MANAGE_STAGING=Spravovat přípravná data webu
action.MANAGE_SUBORGANIZATIONS=Spravovat podorganizace
action.MANAGE_TEAMS=Spravovat týmy
action.MANAGE_TEMPLATES=Spravovat šablony pro zobrazování
action.MANAGE_USERS=Spravovat uživatele
action.MOVE_THREAD=Přesunout diskusi
action.PERMISSIONS=Oprávnění
action.PERMISSIONS_USER=Oprávnění uživatele
action.PREFERENCES=Vlastnosti
action.PRINT=Tisk
action.PUBLISH_STAGING=Publikovat přípravná data
action.PUBLISH_TO_REMOTE=Publikovat na vzdálený...
action.REPLY_TO_MESSAGE=Reagovat
action.SIGNAL=Signál
action.SUBSCRIBE=Sledovat
action.UPDATE=Změnit
action.UPDATE_DISCUSSION=Změnit diskusní příspěvek
action.UPDATE_THREAD_PRIORITY=Změnit prioritu diskuse
action.UPDATE_USER=Změnit uživatele
action.VIEW=Zobrazit
action.VIEW_ALL_TASKS=Zobrazit všechny úkoly
action.VIEW_USER=Zobrazit uživatele

##
## Messages
##

1-day=1 den
1-minute=1 minuta
1-month=1 měsíc
1-week=1 týden
1-year=1 rok
1024-by-768-pixels=1024 na 768 bodů (pixelů)
150-days=150 dní
2-months=2 měsíce
2-weeks=2 týdny
2-years=2 roky
3-days=3 dny
3-months=3 měsíce
3-years=3 roky
30-days=30 dní
5-years=5 let
6-months=6 měsíců
60-days=60 dní
800-by-600-pixels=800 na 600 bodů (pixelů)
90-days=90 dní
INBOX=Doručená pošta
a-map-could-not-be-found-for-the-address=Mapa nebyla nalezena pro adresu:
a-new-password-will-be-sent-to-x-if-you-can-correctly-answer-the-following-question=Pokud správně zodpovíte následující otázku, na adresu {0} bude zasláno nové heslo.
a-page-cannot-become-a-child-of-a-page-that-is-not-parentable=Stánku nelze podřídit stránce, která neumožňuje mít podřízené stránky.
a-page-cannot-become-a-child-of-itself=Stránku nelze podřídit samu sobě.
a-page-may-not-contain-more-than-x-portlets=Stránka nemůže obsahovat více než {0} aplikací.
a-subset-of-groups-has-been-displayed-for-you-to-review=Podmnožina skupin uživatelů byla zobrazena k prověření.
a-subset-of-users-has-been-displayed-for-you-to-review=Podmnožina uživatelů byla zobrazena k prověření.
a-thread-cannot-be-split-at-its-root-message=Vlákno nemůže být rozděleno na zprávě, která je ve stromové struktuře kořenem.
about-me=O mně
about=O nás
abstract-and-image=Shrnutí s obrázkem
abstract-length-key-help=Určete délku (počet znaků) zobrazeného shrnutí.
abstract-length=Délka shrnutí
abstract-without-title=Shrnutí bez titulku
abstract=Shrnutí
abstracts=Shrnutí
access-denied=Přístup odmítnut
access-from-desktop=Přístoupit k souborům z pracovní plochy
accessed-urls=URL vyvolaná uživatelem
account-created-notification=Oznámení o vytvoření uživatelského účtu
account-name=Název účtu
account-password=Heslo
account=Účet
accounts=Účty uživatelů
acre=Pole
action=Akce
actions=Akce
activate-mailing-list=Aktivovat seznam pro rozesílání mailingů
activate-managed-staging=Aktivovat pokročilou přípravu webu
activate-staging=Aktivovat přípravu webu
activate-workflow=Aktivovat workflow
activate=Aktivovat
active=Aktivní
activities=Aktivity
activity-blogs-add-comment-in=Uživatel {1} okomentoval příspěvek uživatele {2}: {3}, v {0}.
activity-blogs-add-comment=Uživatel {0} přidal komentář k blogu uživatele {1}.
activity-blogs-add-entry-in=Uživatel {1} bloguje: {3}, v {0}.
activity-blogs-add-entry=Uživatel {1} připsal do svého blogu nový záznam.
activity-calendar-add-event-in=Uživatel {1} přidal novou událost do svého adresáře: {2}, v {0}.
activity-calendar-add-event=Uživatel {1} přidal do svého kalendáře nový záznam: {2}.
activity-calendar-update-event-in=Uživatel {1} změnil záznam v kalendáři: {2}, v {0}.
activity-calendar-update-event=Uživatel {1} aktualizoval záznam v kalendáři.
activity-details=Detail aktivity
activity-document-library-add-file-in=Uživatel {1} nahrál nový dokument: {2}, v {0}.
activity-document-library-add-file=Uživatel {1} nahrál nový dokument: {2}.
activity-document-library-update-file-in=Uživatel {1} pozměnil dokument: {2}, v {0}.
activity-document-library-update-file=Uživatel {1} upravil dokument, {2}.
activity-image-gallery-add-image-in=Uživatel {1} nahrál nový obrázek: {2}, v {0}.
activity-image-gallery-add-image=Uživatel {1} nahrál nový obrázek: {2}.
activity-image-gallery-update-image-in=Uživatel {1} upravil obrázek: {2}, v {0}.
activity-image-gallery-update-image=Uživatel {1} upravil obrázek: {2}.
activity-message-boards-add-message-in=Uživatel {1} napsal nový příspěvek do fóra: {3}, v {0}.
activity-message-boards-add-message=Uživatel {1} přidal nový příspěvek do diskusního fóra, {3}.
activity-message-boards-reply-message-in=Uživatel {1} reagoval na příspěvek uživatele {2}: {3}, v {0}.
activity-message-boards-reply-message=Uživatel {1} odpověděl na příspěvek uživatele {1} v diskusním fóru.
activity-social-coding-jira-add-change-assignee=Přiřazeno uživateli {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-attachment=Připojen soubor {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-default=Zobrazit problém.
activity-social-coding-jira-add-change-description=Popis změněn.
activity-social-coding-jira-add-change-fix-version=Změna verze na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-issuetype=Typ změněn na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-link=Propojeno s {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-priority=Priorita změněna na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-resolution=Změněné rozhodnutí na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-status=Stav změněn na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change-summary=Souhrn změněn.
activity-social-coding-jira-add-change-version=Změněné ovlivněné verze na {0}.
activity-social-coding-jira-add-change=Uživatel {0} změnil {1}.
activity-social-coding-jira-add-comment=Uživatel {0} okomentoval {1}.
activity-social-coding-jira-add-issue=Uživatel {0} přidal {1}.
activity-social-coding-svn-add-revision=Uživatel {0} předložil revizi {1} k {2}.
activity-social-networking-summary-add-friend={0} a {1} jsou nyní přátelé.
activity-social-networking-summary-join-organization={0} se připojil k {1}.
activity-social-networking-wall-add-entry=Uživatel {0} přidal komentář na zeď uživatele {1}.
activity-tasks-add-entry-for={0} přidal nový úkol pro {1}.
activity-tasks-add-entry={0} přidal nový úkol.
activity-tasks-add-proposal-in=Uživatel {0} vytvořil návrh v {1}.
activity-tasks-add-proposal=Uživatel {0} vytvořil nový návrh.
activity-tasks-assign-proposal-in=Uživatel {0} přiřadil návrh uživateli {1} na posudek {2}.
activity-tasks-assign-proposal=Uživatel {0} přiřadil návrh k přezkoumání uživateli {1}.
activity-tasks-reopened-entry-for=Uživatel {0} znovu otevřel úkol pro {1}.
activity-tasks-reopened-entry=Uživatel {0} znovu otevřel úkol.
activity-tasks-resolved-entry-for=Uživatel {0} uzavřel úkol pro {1}.
activity-tasks-resolved-entry=Uživatel {0} uzavřel úkol.
activity-tasks-review-proposal-in=Uživatel {0} zkontroloval návrh uživatele {1} v {2}.
activity-tasks-review-proposal=Uživatel {0} prověřil návrh uživatele {1}.
activity-tasks-update-entry-for=Uživatel {0} upravil úkol pro {1}.
activity-tasks-update-entry=Uživatel {0} upravil úkol.
activity-twitter-add-status=Uživatel {0} přidal aktualitu na Twitter.
activity-wiki-add-page-in=Uživatel {1} sepsal novou wiki-stránku: {2}, v {0}.
activity-wiki-add-page=Uživatel {1} vytvořil novou wiki-stránku: {2}.
activity-wiki-update-page-in=Uživatel {1} aktualizoval stránku wiki: {2}, v {0}.
activity-wiki-update-page=Uživatel {1} aktualizoval wiki-stránku: {2}.
activity=Aktivita
actual-duration=Doba trvání
actual-end-date=Datum vypršení platnosti
actual-price=Aktuální cena
actual-start-date=Datum začátku
actual-value=Aktuální hodnota
actual-votes=Aktuální stav hlasování
actual=Aktuální
ad-channel=Kanál reklamy
ad-client=Klient reklamy
ad-format=Formát reklamy
ad-type=Typ reklamy
add-a-css-rule-for-all-portlets-like-this-one=Přidat pravidlo CSS pro všechny portlety tohoto typu.
add-a-css-rule-for-just-this-portlet=Přidat pravidlo CSS pouze pro tento jediný konkrétní portlet.
add-a-google-gadget-by-specifying-a-gadget-url,-or-choose-from-the-gadgets-below=Přidat Google gadget specifikací gadget URL, popř. zvolte gadget ze seznamu níže.
add-a-new-email-account=Přidat nový e-mailový účet.
add-account=Přidat účet
add-address=Přidat adresu
add-alert=Přidat výstrahu
add-all-isbn-numbers-separated-by-spaces=Přidejte ISBN oddělené mezerami.
add-all-ticker-symbols-separated-by-spaces=Zadejte veškeré symboly oddělené mezerami.
add-another-form-field=Přidat další pole formuláře.
add-application=Přidat portlet (aplikaci)
add-article=Přidat článek
add-as-friend=Přidat mezi kamarády
add-asset=Přidat položku
add-attachment=Připojit soubor
add-attachments=Připojit soubory
add-attribute=Přidat atribut
add-blog-entry=Přidat záznam do blogu
add-blog=Přidat blog
add-bookmark=Přidat záložku
add-books=Přidat knihy
add-category=Přidat kategorii
add-child-article=Přidat podčlánek
add-child-category=Přidat podkategorii
add-child-folder=Přidat podsložku
add-child-page=Přidat podstránku
add-child-pages=Přidat podstránky
add-choice=Přidat volbu
add-comment=Přidat komentář
add-comments=Přidat komentáře
add-community=Přidat komunitu
add-consumer-registration=Přidat registraci zákazníka
add-consumer=Přidat zákazníka
add-contact=Přidat kontakt
add-content-and-modify-where-its-displayed-on-the-page=Přidat obsah a modifikovat jeho zobrazení ve stránce
add-content=Přidat obsah
add-coupon=Přidat kupón
add-course=Přidat kurz
add-credit=Přidat kredit
add-custom-field=Přidat vlastní pole
add-definition=Přidat definici
add-document=Přidat dokument
add-email-address=Přidat e-mailovou adresu
add-entry=Přidat záznam
add-event=Přidat událost
add-explanation-post-to-the-source-thread=Přidat k diskusi vysvětlující příspěvek
add-explanation-post=Přidat vysvětlující příspěvek
add-feed=Přidat zdroj
add-field=Přidat pole
add-file-entry=Přidat soubor
add-file-shortcut=Přidat odkaz na soubor
add-firm=Přidat firmu
add-folder=Přidat složku
add-framework-version=Přidat verzi Frameworku
add-gadget-by-url=Přidat Gadget zadáním URL
add-hangman-words-separated-by-commas=Přidejte slova (oddělená čárkami) pro šibenici.
add-image=Přidat obrázek
add-instance=Přidat instanci
add-item=Přidat položku
add-license=Přidat licenci
add-liferay-as-a-search-provider=Přidat Liferay jako poskytovatele služby vyhledávání
add-link=Přidat link
add-list=Přidat seznam
add-location=Přidat umístění
add-locations=Přidat umístění
add-meetup=Přidat setkání
add-message=Přidat zprávu
add-new-group=Přidat novou skupinu
add-new-page=Přidat novou stránku
add-new-role=Přidat novou roli
add-new-user=Přidat nového uživatele
add-new=Přidat novou položku
add-node=Přidat uzel
add-note=Přidat poznámku
add-offering=Přidat nabídku
add-options-separated-by-commas=Přidat volby oddělené čárkami
add-order=Přidat příkaz (pořadí?)
add-organization=Přidat organizaci
add-organizations=Přidat organizace
add-package=Přidat balík
add-page=Přidat stránku
add-password-policy=Přidat politiku hesel
add-permissions=Přidat oprávnění
add-phone-number=Přidat telefonní číslo
add-portal-permission=Přidat oprávnění k portálu
add-portlet-permissions=Přidat oprávnění k portletu
add-portlet-to-column=Vložit portlet do sloupce
add-portlet-to-narrow-column=Přidat aplikaci do postranní lišty
add-portlet-to-wide-column=Přidat aplikaci do hlavní sekce
add-portlet=Přidat portlet
add-price=Přidat cenu
add-producer=Přidat výrobce
add-product-version=Přidat verzi výrobku
add-product=Přidat výrobek
add-project=Přidat projekt
add-property=Přidat vlastnost
add-props=Přidat vlastnosti
add-question=Přidat otázku
add-registration-property=Přidat vlastnost registrace
add-repository=Přidat repozitář
add-response=Přidat odpověď
add-role=Přidat roli
add-row=Přidat položku
add-screenshot=Připojit náhled
add-service=Přidat službu
add-shortcut=Přidat odkaz
add-site=Přidat web
add-structure=Přidat strukturu
add-subcategory=Přidat podkategorii
add-subfolder=Přidat podsložku
add-suborganization=Přidat podorganizaci
add-support=Přidat podporu
add-tag-set=Přidat sadu štítků
add-tag=Přidat štítek
add-tags=Přidat štítky
add-task=Přidat úkol
add-team=Přidat tým
add-template=Přidat šablonu
add-this-application-to-netvibes=Přidat tuto aplikaci do Netvibes. Přejděte na http://eco.netvibes.com a odešlete widget pomocí níže uvedené adresy.
add-this-to=Přidat do...
add-to-any-website=Vložit portlet na libovolnou stránku
add-to-facebook=Přidat na Facebook
add-to-igoogle=Přidat do iGoogle
add-to-list=Přidat na zeznam
add-to-netvibes=Přidat do Netvibes
add-to-shopping-cart=Vložit do košíku
add-topic=Přidat téma
add-url=Přidat URL
add-user-group=Přidat skupinu uživatelů
add-user=Přidat uživatele
add-vocabulary=Přidat slovník
add-web-content=Přidat webový obsah
add-website=Přidat web
add-wiki=Přidat heslo Wiki
add-x-as-a-search-provider=Přidat {0} jako poskytovatele vyhledávání
add-x=Přidat {0}
add=Přidat
additional-email-addresses=Další e-mailové adresy
additional-information=Doplňující informace
additional-notes=Dodatečné poznámky
address-book=Kniha adres
address-type=Typ adresy
address1=Adresa 1
address2=Adresa 2
address3=Adresa 3
address=Adresa
addresses-and-phone-numbers=Adresy a telefonní čísla
addresses=Adresy
administer-nodes=Spravovat uzly
administration=Administrace
administrator=Administrátor
advanced-actions=Pokročilé akce
advanced-css-styling=Pokročilé styly CSS
advanced-properties=Pokročilé nastavení
advanced-styling=Pokročilé styly
advanced=Pokročilé
age=Věk
aim=AIM
albanian=Albánský
alerts-and-announcements=Výstrahy a oznámení
alerts=Výstrahy
alfresco-web-client-url=URL klienta webu Alfresco
alignment=Zarovnání
all-articles=Všechny články
all-available=Vše dostupné
all-blogs=Všechny blogy
all-categories=Všechny kategorie
all-commits-on-x=Všechna potvrzení (commits) k {0}.
all-commits=Všechna potvrzení (commits)
all-communities=Všechny komunity
all-data=Všechna data
all-day-event=Celodenní událost
all-day=Celý den
all-discount-types=Všechny typy slev
all-documents=Všechny dokumenty
all-email-from-x-is-being-forwarded-to-x=Všechny e-maily jsou přesměrovány z {0} na {1}.
all-email-will-be-forwarded-to-the-email-address-below=Všechny e-maily budou přesměrovány na níže uvedenou adresu.
all-email-will-be-forwarded-to-the-email-addresses-below=Všechny e-maily budou přesměrovány na níže uvedené adresy.
all-events=Všechny události
all-folders=Všechny složky
all-meetups=Všechna setkání
all-orders=Všechny objednávky
all-pages-will-use-the-exported-theme=Všechny stránky budou používat exportované téma.
all-pages=Všechny stránky
all-quantities-must-be-a-multiple-of-the-minimum-quantity-of-the-item=Všechna množství musí být násobkem minimálního množství jednotky.
all-quantities-must-be-greater-than-the-minimum-quantity-of-the-item=Všechna množství musí být větší, než je minimální množství jednotky.
all-site-owners=Všichni vlastníci webů
all-tasks=Všechny úkoly
all-topics=Všechna témata
all-uploads-complete=Veškeré nahrávání souborů bylo dokončeno.
all-words=Všechna slova
all=Vše
allow-anonymous-posting=Povolit anonymní příspěvky
allow-community-administrators-to-use-their-own-logo=Umožnit administrátorům komunit použít jejich vlastní logo?
allow-dictionary-words-help=Povolit slova ze slovníku v heslech uživatelů.
allow-dictionary-words=Povolit slova ze slovníku
allow-pingbacks=Povolit Pingback
allow-strangers-to-create-accounts-with-a-company-email-address=Povolit neznámým uživatelům vytvořit si vlastní účet s e-mailem vztaženým k doméně dané instance (portálu)
allow-strangers-to-create-accounts=Povolit neznámým uživatelům vytvořit si vlastní účet
allow-trackbacks=Povolit Trackbacks
allow-users-to-add-x-to-any-website=Povolit uživatelům umístit portlet <strong>{0}</strong> na libovolný web.
allow-users-to-add-x-to-facebook=Povolit uživatelům umístit portlet <strong>{0}</strong> na Facebook.
allow-users-to-add-x-to-igoogle=Povolit uživatelům přidat <strong>{0}</strong> do iGoogle.
allow-users-to-add-x-to-netvibes-pages=Povolit uživatelům přidat <strong>{0}</strong> na stránky Netvibes.
allow-users-to-automatically-login=Povolit automatické přihlášení uživatelů
allow-users-to-request-forgotten-passwords=Povolit uživatelům žádosti o obnovení zapomenutých hesel
allow-users-to-share-x-with-friends=Povolit uživatelům sdílet <strong>{0}</strong> s přáteli.
allowed-file-extensions=Povolené přípony souborů
alpha=Alfa
already-registered=Již registrován
alternative-shipping-calculation=Alternativní výpočet ceny dodání
alternative-shipping=Alternativní dodání
although-we-cannot-disclose-our-final-decision,-we-do-review-every-report-and-appreciate-your-effort-to-make-sure-x-is-a-safe-environment-for-everyone=Ačkoliv nemůžeme učinit konečné rozhodnutí, každý report přezkoumáme. Vážíme si vaší snahy a ujistíme se, že {0} je bezpečné prostředí pro každého.
always-use-my-user-id=Vždy používat mé Id uživatele.
always=Vždy
am-pm=AM/PM
am=AM
americas=Americké
amount=Množství
an-applet-version-of-the-editor-is-also-available=Je k dispozici také appletová verze editoru. Klade sice vyšší nároky na zdroje, ale je uživatelsky přívětivější a umožňuje používat barevný text, hledání a nahrazování a další pokročilou funkčnost. Pokud se rozhodnete pro použití tohoto editoru, změňte pro jeho aktivaci vlastnosti portletu.
an-error-occurred-in-the-workflow-engine=Nastala chyba v programu pro workflow.
an-error-occurred-while-accessing-the-requested-resource=Při přístupu na požadovaný zdroj/položku došlo k chybě.
an-error-occurred-while-communicating-with-the-open-id-provider=Nastala chyba při komunikaci s pozkytovatelem OpenID.
an-error-occurred-while-discovering-the-open-id-provider=Při hledání poskytovatele OpenID došlo k chybě.
an-error-occurred-while-establishing-an-association-with-the-open-id-provider=Při vytváření spojení s poskytovatelem OpenID došlo k chybě.
an-error-occurred-while-executing-the-validation.-please-contact-an-administrator=Při provádění validace došlo k chybě, prosím, kontaktujte administrátora.
an-error-occurred-while-executing-the-validation.-please-review-the-following-errors=Při provádění validace došlo k chybě. Prosím, prověřte následná chybová hlášení.
an-error-occurred-while-formatting-the-wiki-page=Při formátování stránky hesla Wiki došlo k chybě.
an-error-occurred-while-initializing-the-open-id-consumer=Při inicializaci příjemce OpenID došlo k chybě.
an-error-occurred-while-parsing-your-xml-please-check-the-syntax-of-your-xml=Při dekódování Vašeho XML dokumentu došlo k chybě. Prosím, prověřte syntaxi Vašeho XML dokumentu.
an-error-occurred-while-processing-the-requested-resource=Při zpracovávání požadovaného zdroje/položky došlo k chybě.
an-error-occurred-while-processing-the-template=Při zpracování šablony došlo k chybě.
an-error-occurred-while-processing-your-xml-and-xsl=Při zpracování Vašeho XML a XSL došlo k chybě.
an-error-occurred-while-resetting-your-preferences=Při resetování Vašeho nastavení došlo k chybě.
an-error-occurred-while-retrieving-available-plugins=Při získávání informací o dostupných zásuvných modulech došlo chybě.
an-error-occurred-while-retrieving-the-list-of-tasks=Nastala chyba při zpracovávání seznamu úkolů. Prosím, kontaktujte administrátora.
an-error-occurred-while-sending-the-form-information=Při odesílání informací ve formuláři došlo k chybě.
an-error-occurred-while-sending-the-report.-please-try-again-in-a-few-minutes=Při odesílání reportu došlo k chybě. Prosím, vyčkejte několik minut a akci opakujte.
an-error-occurred-while-updating-your-preferences=Při aktualizaci Vašich nastavení došlo k chybě.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-city-and-state=Neočekávaná chyba databáze během hledání města a země.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-street-city-and-state=Neočekávaná chyba databáze během hledání ulice, města a země.
an-unexpected-database-error-occurred-while-querying-the-given-zip=Neočekávaná chyba databáze během hledání PSČ.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-google=Neočekávaná chyba během hledání v Google.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-producer=Při připojování k poskytovateli došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-repository=Při připojování k repozitáři došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-connecting-to-the-specified-url=Při připojování na dané URL došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-finding-directions-between-the-following-addresses=Neočekávaná chyba během hledání následujících adres:
an-unexpected-error-occurred-while-finding-the-address=Neočekávaná chyba během hledání adresy:
an-unexpected-error-occurred-while-importing-your-file=Při importu Vašeho souboru došlo k neočekávané chybě.
an-unexpected-error-occurred-while-sending-your-message=Neočekávaná chyba během Vaší zprávy.
an-unexpected-error-occurred-while-uploading-your-file=Neočekávaná chyba během nahrávání souboru.
an-unexpected-error-occurred=Nastala neočekávaná chyba.
an-unexpected-error-while-attempting-to-connect-to-a-mail-server=Nastala neočekávaná chyba během práce s mail serverem.
an-unexpected-sign-in-error-occurred=Nastala neočekávaná chyba.
an-unexpected-system-error-occurred=Nastala neočekávaná systémová chyba.
and-then-by=A Pak Po
and=A
anniversary=Výročí
announcements=Oznámení
anonymous-posting=Anonymní příspěvky
anonymous=Anonymní uživatel
another-user-has-made-changes-since-you-started-editing-please-copy-your-changes-and-try-again=V době, kdy byla data měněna, došlo k jejich změně jiným uživatelem. Prosím, zkopírujte si své změny a zkuste odstartovat změnu znovu.
answer=Odpověď
any-day=libovolný den
any-priority=Všechny priority
any-relationship=Všechny vazby
any-status=Jakýkoliv status
any-website=Jakýkoli Web
any-words=Všechna slova
any=Libovolný
anyone=Kdokoliv
anytime=Kdykoliv
api-key=Klíč API
applet=Aplet
application-fields=Položky aplikace
application-name=Název aplikace
application=Aplikace
applications=Aplikace
apply-to-existing-users=Aplikovat na existující uživatele
apply=Použít
applying-a-template-will-not-delete-any-previous-work-in-this-article=Aplikování šablony nesmaže žádná data ani nijak neovlivní předchozí úpravy tohoto článku.
appointment=Místo
approval-denied-email=E-mail při odmítnutí potvrzení
approval-granted-email=E-mail při udělení potvrzení
approval-requested-email=E-mail při požadavku na potvrzení
approve=Schválení
approved=Schváleno
arabic=Arabský
archive-name-for-current-setup=Název archivu pro aktuální nastavení
archived-setups=Archivovaná nastavení
archived=Archív
are-you-sure-you-want-to-approve-this-proposal=Opravdu chcete odsouhlasit tento návrh?
are-you-sure-you-want-to-block-the-selected-senders=Opravdu chcete blokovat tohoto odesílatele? Blokování způsobí odmítnutí všech mailu od tohoto odesílatele.
are-you-sure-you-want-to-copy-from-live-and-overwrite-the-existing-staging-configuration=Opravdu chcete zkopírovat konfiguraci ze živých dat a nenávratně jimi přepsat existující konfiguraci v přípravných datech?
are-you-sure-you-want-to-copy-from-live-and-update-the-existing-staging-portlet-information=Opravdu chcete zkopírovat obsah ze živých dat a tím nahradit stávající konfigurace portletů na přípravných stránkách?
are-you-sure-you-want-to-copy-these-pages=Opravdu chcete zkopírovat tyto stránky?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-the-selected-users=Opravdu chcete deaktivovat zvolené uživatele?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this-article=Opravdu chcete deaktivovat zvolený článek?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this-language=Opravdu chcete deaktivovat tento jazyk?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-this=Opravdu chcete provést deaktivaci?
are-you-sure-you-want-to-deactivate-workflow=Opravdu chcete deaktivovat workflow?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-scheduled-event=Opravdu chcete odstranit naplánované události?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-articles=Opravdu chcete odstranit vybrané události?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-category-and-all-its-items=Opravdu chcete smazat tuto kategorii a její obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-coupons=Opravdu chcete smazat zvolené kupony?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-document-and-all-its-versions=Opravdu chcete smazat tento dokument a všechny jeho verze?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-document-version=Opravdu chcete smazat tuto verzi dokumentu?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-entry=Opravdu chcete smazat tento záznam?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-feeds=Opravdu chcete odstranit zvolené zdroje?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-folder-and-all-its-contents=Opravdu chcete smazat zvolený adresář a jeho obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-folder=Opravdu chcete smazat zvolený adresář?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-group=Opravdu chcete smazat zvolenou skupinu?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-locations=Opravdu chcete smazat zvolená umístění?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-orders=Opravdu chcete smazat zvolené objednávky?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-organizations=Opravdu chcete smazat zvolené organizace?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-page=Opravdu chcete odstranit zvolenou stránku?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-role=Opravdu chcete smazat zvolenou roli?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-structures=Opravdu chcete odstranit zvolené struktury?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-templates=Opravdu chcete odstranit zvolené šablony?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-user-groups=Opravdu chcete odstranit zvolené skupiny uživatelů?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-user=Opravdu chcete smazat zvoleného uživatele?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-selected-web-content=Opravdu si přejeta smazat vybraný webový obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-the-staging-public-and-private-pages=Opravdu chcete smazat všechna přípravná data veřejných i privátních stránek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-article=Opravdu chcete smazat tento článek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-category=Opravdu chcete smazat tuto kategorii?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-contact=Opravdu chcete smazat tento kontakt?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-entry=Opravdu chcete smazat tento záznam?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-field-and-all-its-children=Opravdu chcete odstranit toto pole a také všechna jeho podřízená pole?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-firm=Opravdu chcete smazat tuto firmu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-folder-and-all-its-entries=Opravdu chcete smazat tento adresář a jeho obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-layout-and-all-of-its-children=Opravdu chcete odstranit tuto stránku a všechny její podřízené stránky?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-link=Opravdu chcete smazat tento link?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-list=Opravdu chcete smazat tento seznam?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-message=Opravdu chcete smazat tuto zprávu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-node-and-all-its-pages=Opravdu chcete smazat tento uzel a všechny jeho stránky?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-order=Opravdu chcete smazat tuto objednávku?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-page=Opravdu chcete smazat tuto stránku?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-project=Opravdu chcete smazat tento projekt?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-repository-and-all-its-contents=Opravdu chcete smazat tento repozitář a jeho obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-structure=Opravdu chcete smazat tuto strukturu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-tag=Opravdu chcete odstranit tento štítek?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-task=Opravdu chcete smazat tento úkol?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-template=Opravdu chcete smazat tuto šablonu?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-topic-and-all-its-messages=Opravdu chcete smazat toto téma a jeho příspěvky?
are-you-sure-you-want-to-delete-this-web-content=Opravdu si přejete smazat tento webový obsah?
are-you-sure-you-want-to-delete-this=Opravdu chcete provést vymazání?
are-you-sure-you-want-to-empty-the-contents-of-the-selected-folder=Opravdu chcete smazat obsah zvoleného adresáře?
are-you-sure-you-want-to-empty-the-trash=Opravdu chcete vyprázdnit koš?
are-you-sure-you-want-to-expire-the-selected-web-content=Opravdu si přejete nechat expirovat vybraný webový obsah?
are-you-sure-you-want-to-leave-this-community=Opravdu chcete opustit tuto komunitu?
are-you-sure-you-want-to-leave-this-organization=Opravdu chcete opustit tuto organizaci?
are-you-sure-you-want-to-merge-x-into-x=Opravdu chcete nahradit štítek "{0}" štítkem "{1}"? Tato akce změní všechny položky označené štítkem "{0}" tak, že místo štítku "{0}" budou mít štítek "{1}".
are-you-sure-you-want-to-move-selected-messages-to=Opravdu chcete přesunout zvolené zprávy do
are-you-sure-you-want-to-notify-new-users=Opravdu chcete obeslat nové uživatele?
are-you-sure-you-want-to-permanently-delete-the-selected-users=Opravdu chcete nenávratně odstranit zvolené uživatele?
are-you-sure-you-want-to-propose-this-layout-for-publication=Opravdu chcete navrhnout tuto stránku k uveřejnění do živých dat?
are-you-sure-you-want-to-publish-these-pages=Opravdu chcete uveřejnit tyto stránky do živých dat?
are-you-sure-you-want-to-publish-this-portlet=Opravdu chcete publikovat tento portlet?
are-you-sure-you-want-to-publish-this-proposal=Opravdu chcete uveřejnit tento návrh v živých datech?
are-you-sure-you-want-to-publish-to-live-and-overwrite-the-existing-configuration=Opravdu chcete provést zveřejnění do živých dat a přepsat tak existující konfiguraci v živých datech?
are-you-sure-you-want-to-publish-to-live-and-update-the-existing-portlet-data=Opravdu chcete provést zveřejnění do živých dat a aktualizovat tak existující data portletu?
are-you-sure-you-want-to-reject-this-proposal=Opravdu chcete odmítnout uveřejnění tohoto návrhu?
are-you-sure-you-want-to-remove-this-component=Opravdu chcete odstranit tuto komponentu?
are-you-sure-you-want-to-remove-x-as-a-friend-x-will-not-be-notified=Opravdu chcete odstranit uživatele {0} ze seznamu přátel? {0} nebude potom dostávat notifikace.
are-you-sure-you-want-to-switch-the-languages-view=Opravdu chcete změnit aktuálně zobrazovaný jazyk? Změny, doposud vykonané pro aktuální jazyk nebudou uloženy!
are-you-sure-you-want-to-update-this-order=Opravdu si přejete změnit pořadí?
area=Pole
article=Článek
artifact-id=ID artefaktu
ascending=Vzestupně
asia=Asie
ask-x-to-be-your-friend=Požádat uživatele {0} o přátelství.
asset-entry-type=Typ položky
asset-link-behaviour=Asset Link Behaviour
asset-selection=Volba položek
asset-title=Titulek položky
asset-type-asset-count-help=Počet položek s tímto štítkem bude zahrnovat pouze položky zvoleného typu.
asset-type=Typ položky
asset-types=Typy položek
assign-community-roles-to-users=Přiřazení rolí v komunitě uživatelům.
assign-customers=Přiřadit zákazníky
assign-default-permissions-to-community=Přiřazení přednastavených práv komunitě
assign-default-permissions-to-guest=Přiřazení přednastavených práv nepřihlášenému uživateli
assign-members=Přiřadit uživatele
assign-organization-roles-to-users=Přiřazení rolí v organizaci uživatelům.
assign-permissions-only-to-users-that-are-also-members-of-the-current-community=Přiřadit oprávnění pouze uživatelům, kteří jsou tak členy aktuální komunity?
assign-regular-roles=Přiřazení regulérních (globálních) rolí
assign-reviewers=Přiřadit recenzenty/posuzovatele
assign-students=Přiřadit studenty
assign-teachers=Přiřadit vyučující
assign-to-communities=Přiřadit komunitám
assign-to-me=Přiřadit mě
assign-to-organizations=Přiřadit organizacím
assign-to-users=Přiřadit uživatelům
assign-user-permissions=Přiřadit uživatelská oprávnění
assign-user-roles=Přiřadit uživatelské role
assign-users=Přiřadit uživatele
assign-workers=Přiřadit pracovníky
assign=Přiřadit
assigned-issues=Přiřazené problémy
assigned-to-me=Přiřazeno mě
assigned-to-my-roles=Přiřazeno mým rolím
assigned-to=Přiřazeno
assigned=Přiřazené
assignee=Přiřadil
associate=Připojit
associated=Připojené
atom=Atom
attach-files=Připoj soubory
attach-to-message=Připojit ke zprávě
attachment=Příloha
attachments=Přílohy
attending=Navštěvování
authenticate=Ověřit
authentication-failed-please-enable-browser-cookies=Ověření se nezdařilo. Prosím, povolte v prohlížeči cookies a opakujte znovu.
authentication-failed=Ověření se nezdařilo. Prosím opakujte.
authentication-search-filter=Vyhledávací filtr autentizace.
authentication-type=Typ ověření
authentication=Ověření uživatele
author=Autor
auto-deploy-is-not-enabled=Automatická instalace nebyla povolena.
auto-deploy=Automatická instalace
auto=Automatické
autogenerate-code=Automatické vygenerování kódu
autogenerate-id=Automatické vygenerování identifikátoru
autogenerate-password=Automatické vygenerování hesla
autogenerate-user-id=Automatické vygenerování uživatelského čísla
autogenerate-user-screen-names=Automatické generování uživatelských jmen
availability=Dostupnost
available-categories=Dostupné kategorie
available-communities=Dostupné komunity
available-languages=Dostupné jazyky
available-portlets=Dostupné portlety
available-themes-x=Dostupná témata ({0})
available-version=Dostupné verze
available=Dostupné
avatar=Podobenka pro ostatní uživatele
average-ratings=Průměrné hodnocení
average=Průměr
awaiting-approval=Čeká a udělení povolení k uveřejnění
back-to-top=Zpět nahoru
back-to-vote=Zpět na hlasování
back-to-x=Zpět na {0}
back=Zpět
background-color=Barva pozadí
background-repeating=Opakování pozadí
background-styles=Styly pozadí
bad-request=Špatný požadavek
ban-date=Datum vyloučení
ban-this-user=Vyloučit tohoto uživatele
banned-by=Vyloučil
banned-user=Vyloučený uživatel
banned-users=Vyloučení uživatelé
banner=Banner
base-dn=Základní DN
base-provider-url=Základní URL poskytovatele
basic-information=Základní informace
basic=Základní
bcc=BCC
be-sure-to-browse-our-guestbook-for-the-latest-entries=Určitě {0}projděte{1} knihu hostů ohledně posledních záznamů!
be-the-first=Být první.
be-yourself-again=Vrátit se k vlastní identitě.
before-and-again=Dříve, a znovu
before-the-event-by=Před událostí od:
begin-date=Datum začátku
begin-each-line-with=Začni každý řádek
beginner=Začátečník
beka=Beka
below-is-the-xml-representation-of-the-default-preferences-for-this-portlet=Níže je uvedena XML reprezentace přednastavených vlastností pro tento portlet.
beta=Beta
bill-payment=Platba účtem
billing-address=Fakturační adresa
billing=Platba
birthday=narozeniny
blacklist-threshold=Počet neúspěšných pokusů o instalaci před umístěním modulu na černou listinu
block-sender-list=Seznam blokovaných odesílatelů:
block=Blokuj
blog=Blog
blogs=Blogy
body-and-image=Text blogu s obrázkem
body=Tělo
bold=Tučné
book-and-chapter=Kniha a kapitoly
book=Kniha
bookmarks-home=Základní přehled záložek
bookmarks=Záložky
boolean-flag=Logická hodnota
border-color=Barva rámečku
border-style=Styl rámečku
border-styles=Styly rámečku
border-styling=Stylování rámečku
border-width=Šířka rámečku
border=Rámeček
bottom=Odspodu
breadcrumb=Drobečková navigace
breadcrumbs=Drobečkové navigace
breakfast=Snídaně
browse-blogs=Projdi blogy
browse-categories=Projdi kategorie
browse-repository=Procházení repozitáře
browse-you-can-select-multiple-files=Procházet (je možno zvolit více souborů)
browse=Projdi
browser-os-type=Typ prohlížeče/operačního systému
bulgarian=Bulharský
bullet-style=Styl odrážek
business-address=Obchodní adresa
business-hours=Otevírací doba
business=Obchod
button=Tlačítko
by-choosing-to-reassign-the-resource,-all-actions-will-be-removed-from-the-role-and-the-default-actions-will-be-enabled-for-the-system-role-x=Vyráním přeřazení zdrojů, dojde k odstranění veškerých akcí z role a zároveň budou povoleny implicitní akce v systémové roli: {0}.
by-date-range=Dle data:
by-email-address=Ověření e-mailem
by-screen-name=Ověření uživatelským jménem
by-time-frame=Dle času:
by-user-id=Ověření pomocí ID uživatele
by=Kdo
bytes=Bytů
cacheable=Lze uložit do vyrovnávací paměti
cached=Uložené ve vyrovnávací paměti
calculate-a-flat-insurance-amount-based-on-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočítat cenu pojistného na základě celkové ceny objednávky.
calculate-a-flat-shipping-amount-based-on-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočti cenu dodání na základě ceny objednávky.
calculate-the-insurance-based-on-a-percentage-of-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočítat pojistné na základě frančízy (procentní sazby) z celkové ceny objednávky.
calculate-the-shipping-based-on-a-percentage-of-the-total-amount-of-the-purchase=Vypočti cenu za dodání na základě procent z ceny objednávky.
calculate=Vypočítat
calendar-of-events=Kalendář událostí
calendar=Kalendář
call-this-user=Volat uživateli
call=Volání
callback-url=URL pro zpětné vyvolání
cancel-all-uploads=Zrušit všechna nahrávání souborů
cancel-edit=Zrušit úpravy
cancel-shutdown=Zrušit vypnutí
cancel-upload=Zrušit nahrávání
cancel=Zrušit
cannot-be-found={0} nenalezen(a).
canvas-page-url=URL stránky s plátnem
caps-lock-is-on=Caps Lock je zapnutý.
cart=Nákupní košík
cartoon=Kresba
cas=CAS
categories-and-messages=Kategorie a zprávy
categories=Kategorie
categorization=Kategorizace
category-id=ID kategorie
category-name=Název kategorie
category-sets=Množiny kategorií
category=Kategorie
cc=CC
cc_amex=American Express
cc_discover=Prozkoumat
cc_mastercard=MasterCard
cc_visa=Visa
cell-phones-with-sms-text-messaging-capabilities-map-phone-numbers-to-email-addresses=E-mailová adresa mobilního telefonu pro SMS. Například pro telefon 602123456 u operátora O2 <em>602123456@eurotel.cz</em>.
cell=Mobilní telefon
celsius=Stupně celsia
center=Centrování
centimeter=Centimetr
change-colors=Změnit barvy
change-due-date=Změnit datum vypršení platnosti
change-frequency=Frekvence změn
change-layout=Změnit šablonu
change-log=Záznam změn
change-parent=Změnit nadřazený
change-password=Změnit heslo
change-picture=Změnit obrázek
change-required-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, uživatel musí po prvním přihlášení změnit heslo.
change-required=Vyžadována změna
change-selection=Změnit výběr
change-settings=Změnit nastavení
change-structure-id=Změnit ID struktury
change=Změnit
changeable-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, uživatelé smí měnit jejich hesla.
changeable=Změnitelné
changed-lines=Změněné řádky
changed-parent-from-x=Změnit nadřazenou stránku z "{0}."
changing-from-rich-text-format-to-plain-text-requires-removing-all-current-formatting=Změna z Rich Text Formátu na holý text způsobí odebrání všech formátovacích znaků. Přejete si pokračovat?
changing-the-value-of-this-field-will-reload-the-page=Změna této položky způsobí znovu-načtení stránky.
chapter=Kapitola
chapters=Kapitoly
characters-maximum=Maximálně znaků
chart=Graf
charts=Znaky
chat=Chat
check-all=Zkontroluj vše
check-box=Zaškrtávací pole
check-every=Zkontroluj každý
check-mail=Zkontrolovat e-mail
check-to-apply-the-changes-to-existing-users=Zaškrtněte pro aplikování změn na všechny existující uživatele. Změny se projeví až po příštím přihlášení.
check-your-email-or-configure-email-accounts=<a href="{0}">Ověřit váš e-mail</a> nebo <a href="{1}">nastavit e-mailové účty.</a>
checkbox=Začkrtávací pole
checkout-latest=Zkontrolovat poslední
checkout=Zkontolovat
children-pages=Podstránky
children=Podstránky
chinese=Čínské
choice=Volba
choices=Volby
choose-a-color-for-each-layer-type=Vyberte barvu pro každý typ šablony. Po dokončení klikněte na {0}.
choose-a-color-theme-or-create-your-own-custom-theme=Vyber barvu tématu nebo vytvoř vlastní {0}téma{1}.
choose-a-portlet=Zvolte portlet
choose-a-program-to-import-contacts-from=Vyber program pro import kontaktů:
choose-a-resource-or-proceed-to-the-next-step=Zvolte data nebo pokračujte k dalšímu kroku
choose-a-role=Zvolte roli
choose-a-user-name-for-your-personal-company-email-address=Zvolte uživatelské jméno pro Váši osobní firemní adresu.
choose-from-the-list-of-recommended-google-gadgets=Vybrat ze seznamu doporučených Google gadgetů.
choose-list=Vyber seznam:
choose-portlets=Zvolit portlety
choose-structure=Vyber strukturu
choose-the-program-you-want-to-export-to-and-click-the-corresponding-button=Vyberte program, do kterého chcete exportovat a klikněte na odpovídající tlačítko:
choose-this-folder=Vybrat tuto složku
choose=Zvolit
church-password=Heslo pro kostel
church=Kostel
city-or-zip-code=Město <strong>nebo</strong> PSČ
city-state-or-zip=Město, země <strong>nebo</strong> PSČ
city-state=Město, země
city=Město
class=Třída
classic=Klasický
clear-all=Vyčisti vše
clear-cache=Vyprázdnit vyrovnávací paměť
clear-content-cached-across-the-cluster=Vyprázdnit vyrovnávací paměť stránek napříč clusterem.
clear-content-cached-by-this-vm=Vyprázdnit vyrovnávací paměť stránek pouze v tomto virtuálním stroji.
clear-history=Vymazat historii
clear-recent-uploads=Vymazat historii posledních uploadů
clear-the-database-cache=Vymazat vyrovnávací paměť databázových dat.
click-here-to-save-it-now=<a class="{0}" href="{1}">Uložit</a>.
click-ok-to-create-a-new-thread-with-the-following-messages=Zvolte OK pro vytvoření nové diskuse s následujícími zprávami.
click-on-any-tag-to-edit-it=Vyberte štítek, který chcete změnit.
click-to-edit-me=Pro změnu klikněte zde...
click-to-remove-filter=Stiskněte pro odstranění filtru.
clickable-emoticons=Nakliknutelné emotikony
close=Zavřít
closed=Uzavřeno
cloud=Oblak
club-event=Klubová událost
cluster=Svazek
code=Kód
collapse-all=Všechno sbalit
collapse=Sbalit
color-background=Barva pozadí
color-border=Barva ohraničení
color-link=Barva odkazu
color-picker=Výběr barvy...
color-schemes-x=Schémata barev ({0})
color-schemes=Schémata barev
color-settings=Nastavení barev
color-text=Barva písma
color-url=barva URL
color=Barva
colors=Barvy
column_1=Sloupec 1
column_2=Sloupec 2
column_3=Sloupec 3
column_4=Sloupec 4
column_5=Sloupec 5
combination-view=Kombinovaný pohled
comma-delimited-list=Seznam položek oddělených čárkou
comment-only=Jen komentář
comment=Okomentovat
commentable=Komentovatelné
comments=Komentáře
common-items=Společné položky
communicate=Komunikovat
communication=Komunikace
communities-joined=Komunity, ve kterých jsem členem
communities-open=Otevřené komunity
communities-owned=Komunity, které vlastním
communities=Komunity
community-administration=Správa komunity
community-members=Členové komunity
community-page=Stránka komunity:
community-roles=Role v komunitě
community-tags-are-injected-to-all-pages-of-this-community=Štítky v komunitě jsou vkládány do všech stránek odpovídající komunity. Jsou používány pro personalizaci obsahu, takže obsah označený štítky, o které se zajímáte je automaticky načítán, vždy když se nacházíte v kontextu komunity.
community-x-does-not-have-any-private-pages=Komunita {0} nemá žádné privátní stránky.
community=Komunita
company-profile=Profil společnosti
company=Společnost
compare-versions=Srovnání verzí
compare=Porovnej
comparing-versions-x-and-x=Porovnání verze {0} a {1}.
completed=Kompletní
components=Komponenty
compose-email=Napiš e-mail
compose=napiš
concert=Koncert
configuration=Konfigurace
configure-email-accounts=Konfigurovat e-mailové účty.
configure-pages=Konfigurovat stránky
configure-the-file-upload-settings=Změnit nastavení pro nahrávání souborů.
configure-the-mail-server-settings=Změnit nastavení e-mailového serveru.
configure-this-application-and-place-it-where-desired-on-the-page=Nastavit tuto aplikaci a umístit na kýžené místo na stránce.
configure=Konfigurovat
confirm-password=Potvrzení hesla
confirm=Potvrdit
confirmation-email=Potvrzující e-mail
connect-to-producer=Připojit k poskytovateli
connection-settings=Parametry spojení
connection=Spojení
consumer-agent=Zákazníkův agent
consumer-name-already-exists=Jméno zákazníka již existuje.
consumer-registration=Registrace zákazníka
consumer-registrations=Registrace zákazníka
consumer=Zákazník
consumers=Zákazníci
contact-information=Kontaktní informace
contact=Kontakt
contacts=Kontakty
contains=Obsahuje
content-and-layout=Obsah a rozvržení
content-background=Pozadí
content-border=Ohraničení
content-creators=Autoři obsahu
content-field=Pole
content-for=Obsah pro
content-permissions=Oprávnění obsahu
content-settings=Nastavení obsahu
content-text=Text obsahu
content-with-tag-x=Obsah se štítkem <em>{0}</em>.
content-with-x-x=Obsah s {0} <em>{1}</em>.
content=Obsah
continue=Pokračuj
control-panel=Ovládací panely
convert-legacy-permission-algorithm=Převést zděděný algoritmus oprávnění.
convert-to=Konvertuj do
convert-wiki-pages-from-classic-wiki-to-creole-format=Převést Wiki stránky z klasické Wiki do formátu Creole.
convert=Konvertuj
copy-as-new=Kopírovat jako novou položku
copy-from-live=Zkopírovat z živých dat
copy-page=Kopírovat stránku
copy-parent=Kopírovat nadřazený
copy-the-callback-url-and-specify-it-in-facebook=Zkopírovat URL pro zpětné vyvolání a specifikovat je na Facebooku.
copy-the-content-and-layout-for-this-page-from-another-page=Zkopírovat obsah a vzhled této stránky z jiné stránky.
copy=Kopírovat
could-not-connect-to-address-x.-please-verify-that-the-specified-port-is-correct-and-that-the-remote-server-is-configured-to-accept-requests-from-this-server=Nelze se připojit k adrese {0}. Prosím, ověřte, že je daný port uveden správně a že vzdálený server akceptuje připojení z tohoto serveru.
could-not-save-draft-to-the-server=Návrh/Koncept není možno uložit na server.
country=Země
coupon-code=Kód kupónu
coupon-discount=Sleva na kupónu
coupon-id=ID kupónu
coupon-information=Informace na kupónu
coupon=Kupón
coupons-can-be-set-to-only-apply-to-orders-above-a-minimum-amount=Kupón může být použit jen pro objednávku nad minimální částku. Nastavte minimální částku {0}, od které múže být kupón použit.
coupons=Kupóny
course=Kurz
courses=Kurzy
cow=Kráva
create-a-new-page-on-this-topic=Vytvořit v tomto tématu novou stránku.
create-account=Vytvořte účet
create-community=Vytvořit komunitu
create-date=Datum
create-page-x=Vytvořit stránku '{0}'.
create-room=Vytvořte místnost
create-time=Čas
created-by-x=Vytvořeno uživatelem {0}
created-by=Vytvořeno
credentials=Ověření
credit-card=Kreditní karta
credit-cards=Kreditní karty
credit=Kredit
credits=Kredity
critical=Kritický
cross-references=Křížová reference
css=CSS
cubit=Loket
currency-symbols=Symbol měny
currency=Měna
current-community=Aktuální komunita
current-month=Aktuální měsíc
current-organization=Aktuální organizace
current-page=Aktuální stránka
current-parent=Aktuálně nadřazená stránka
current-portal-instance=Aktuální instance portálu
current-results=Výsledek
current-theme=Aktuální téma
current-title=Aktuální titulek
current-user=Aktuální uživatel
current=Zvoleno
custom-attributes=Uživatelské atributy
custom-color=Uživatelská barva
custom-field-height-help=Nastaví výšku vlastního pole (v pixelech).
custom-field-hidden-help=Nastavením typu vlastního pole na skrytý způsobíte, že toto pole nebude v žádném uživatelském rozhraní viditelné (kromě tohoto). This allows the field to be used for some more obscure and advanced purposes such as acting as a placeholder for custom permissions.
custom-field-indexable-help=Nastavením vlastního pole na vyhledatelný znamená, že hodnota pole bude zaindexována jakmile dojde ke změně entity (např. Uživatel). Vyhledatelné mohou být pouze pole typu java.lang.String. 
custom-field-key-help=Vlastní pole typu klíč se používá pro přístup z aplikace pomocí tagu &lt;liferay-ui:custom-attribute /&gt;.
custom-field-secret-help=Používejte pro zadávání hesel.
custom-field-selection-help=Nastavení této vlastnosti na true způsobí, že jako ovládací prvek pro toto pole bude roletka (select-box).
custom-field-type-help=Vybírejte typ vlastního pole obezřetně - jakmile jej jednou nastavíte, již jej nebude možné změnit.
custom-field-width-help=Nastaví ku vlastního pole (v pixelech).
custom-field=Vlastní pole
custom-fields-are-not-enabled-for-any-resource=Vlastní pole nejsou pro všechny zdroje povoleny.
custom-fields=Vlastní pole
custom-message=Uživatelská zpráva
custom-portlet-xml=Uživatelsky definovaný soubor portlet.xml
custom-question=Vlastní otázka
custom=Volitelé
customer-service=Uživatelské služby
customer=Zákazník
customize-colors-preview=Přizpůsobení barev - náhled
customize-colors=Přizpůsobení barev
cut-and-paste-the-full-url-to-use-as-a-hyperlink=Zkopírujte a vložte URL adresu, která bude použita jako odkaz:
czech=Český
daily=Denní
danish=Dánský
dashed=Čárkovaný
data-migration=Migrace dat
data-strategy=Strategie pro data
data=Data
database=Databáze
date-and-time=Datum a čas
date-format=Formát datumu
date-range=Rozsah datumu
date-selection=Použijte xab a xbb tlačítka pro výběr roku. Použijte {0} a {1} tlačítka pro výběr měsíce. Podržte tlačítko myši nad jakýmkoliv tlačítkem pro rychlejší výběr.
date=Datum
day-high=Následující den
day-low=Předchozí den
day-s=dnů
day=Den
days=Dny
de_en=Němčina do angličtiny
de_fr=Němčina do francouzštiny
deactivate=Deaktivovat
decade=Dekáda
decades=Dekády
decorated=Dekorováno
decoration=Dekorování
default-associations=Výchozí spojení
default-colors=Výchozí barvy
default-control-panel-theme=Výchozí téma Ovládacího panelu
default-email-notification=Výchozí notifikace prostřednictvím emailu
default-landing-page-help=Toto je stránka, na kterou jsou uživatelé automaticky přesměrováni po přihlášení. Například, pokud chcete, aby uživatelé po přihlášení skončili na stránce http://localhost:8080/web/guest/login, vyplňte /web/guest/login.
default-landing-page=Defaultní stránka po přihlášení
default-language=Výchozí jazyk
default-logout-page-help=Toto je stránka, na kterou jsou uživatelé automaticky přesměrováni po odhlášení. Například, pokud chcete, aby uživatelé po odhlášení skončili na stránce http://localhost:8080/web/guest/logout, vyplňte /web/guest/logout.
default-logout-page=Defaultní stránka po odhlášení
default-mobile-theme=Výchozí téma pro mobilní zařízení
default-preferences=Výchozí vlastnosti
default-regular-theme=Výchozí regulérní téma
default-resolution=Výchozí rozlišení
default-tab=Výchozí záložka
default-user-associations=Přednastavení pro nové uživatele
default-value=Výchozí hodnota
default-values=Výchozí hodnoty
default=Výchozí
define-permissions-on-a-resource-that-belongs-to-the-x-portlet=Definujte práva pro položku přináležející k portletu {0}.
define-permissions=Definovat oprávnění
define-the-behavior-of-this-search=Definujte chování tohoto vyhledávání.
defining-permissions-for-this-resource-is-not-available-for-this-type-of-role=Pro tento typ role a tento zdroj/typ dat není možné definovat oprávnění.
definition-id=ID Definice
definition-name=Název Definice
definition-of-terms=Definice výrazů
definition-version=Verze definice
definition=Definice
definitions=Definice
delete-category=Smazat kategorii
delete-data=Smazat data
delete-document=Smazat dokument
delete-entry=Smazat záznam
delete-folder=Smazat adresář
delete-image=Smazat obrázku
delete-live-page=Smazat živou stránku
delete-missing-layouts-help=Pokud je zvolena tato možnost, všechny stránky této skupiny (komunity), které nebudou nalezeny v importním LAR souboru, budou vymazány.
delete-missing-layouts=Odstranit stránky, chybějící v importovaných stránkách
delete-page=Vymazat stránku
delete-portlet-data-before-importing=Před importem vymazat data portletů.
delete-portlet-data-help=Pokud je zvolena tato možnost, všechna data, vytvářená portlety, budou před započetím procesu importu nenávratně vymazána. Buďte opatrní, některé portlety v jiných stránkách se mohou odkazovat na tato data.
delete-row=Odstranit řádku
delete-selected-value=Smazat vybranou položku
delete-tag-set=Odstranit sadu štítků
delete-vocabulary=Smazat slovník
delete=Smazat
deleted-user=Mazání uživatele
deleting-messages=Zprávy jsou odstraňovány...
denied=Odmítnutí
denotes-a-system-group=Označuje systémovou skupinu
denotes-a-system-role=Označuje systémovou roli
deny=Odmítnout
deploy-directory=Adresář pro instalaci modulů
deploy=Instalovat
descending=Sestupně
describe-proposal=Popis návrhu
description=Popis
design=Design
desktop=Plocha
dest-directory=Cílový adresář
destination-address=Cílová adresa
destination-input-enabled=Cílový vstup povolen
details=Detaily
developer=Vývojář
dictionary=Slovník
diff=Rozdíl
diffs=Rozdíly
dinner=Večeře
direct-download-url=URL pro přímé stažení
direct-download=Přímé stažení
direct-install=Rovnou instalovat
directions-address=Adresa směrnic
directions-input-enabled=Vstup směrnic povolen
directory=Adresář
disable-caching=Vypnout používání vyrovnávací paměti
disable-forwarding=Vypni přesměrování
disable=Vypnout
disabled=Vypnuto
discard=Zrušit
disclaimer=Odmítnutí
discount-type=Typ slevy
discount=Sleva
dismiss=Zamítnout
display-a-datapicker=Zobrazit Výběr datumu
display-as-tooltip=Zobrazit jako popisku pod kurzorem
display-date=Datum zobrazení
display-depth=Hloubka zobrazení
display-of-live-session-data-is-disabled=Zobrazování živých dat relace je vypnuto. Pro zapnutí nastavte vlastnost portálu <strong>{0}</strong> na hodnotu true.
display-order=Pořadí zobrazení
display-per-page=Článků na stránku
display-settings=Nastavení zobrazení
display-style=Styl zobrazení
display-time=Zobraz čas
display-url=URL pro zobrazení
display=Zobrazení
displayed-assets-must-match-these-rules=Zobrazené položky musí odpovídat těmto pravidlům.
displaying-article-pages=Zobrazení stránek článku
displaying-content=Zobrazení obsahu
distribution-scope=Oblast distribuce/zobrazení
dns-lookup=Dotaz do DNS
do-not-repeat-this-event=Neopakovat tuto událost
do-not-repeat=Neopakovat
do-not-send-a-reminder=Nezasílat upozornění
document-conversion=Konverze dokumentu
document-extensions-does-not-match=Přípona souboru dokumentu neodpovídá.
document-home=Umístění dokumentu
document-library=Knihovna dokumentů
document-name=Název dokumentu
document-names-must-end-with-one-of-the-following-extensions=Názvy dokumentů musí končit následujícími příponami:
document-path=Cesta k dokumentu
document-profile=Profil dokumentu
document-properties=Vlastnosti dokumentu
document=Dokument
documents-home=Umístění dokumentů
documents-listing=Výpis dokumentů
documents-per-page=Počet dokumentů na stránku
documents-require-at-least-one-read-role=Dokument potřebuje alespoň roli na čtení.
documents-require-at-least-one-write-role=Dokument potřebuje alespoň roli na zápis.
documents-with-tag-x=Dokumenty se štítkem <em>{0}</em>. 
documents-with-x-x=Dokumenty s {0} <em>{1}</em>. 
documents=Dokumenty
does-not-contain=Neobsahuje
domain-controller=Řadič domény
domain=Doména
done=Hotovo
dotted=Tečkovaný
double=Dvojitý
down=Dolů
download-content=Stažení obsahu
download-file=Stažení souboru
download-link=Odkaz pro stažení
download-links=Odkazy pro stažení
download-more=Stáhnout více
download-page-url=URL stránky pro stažení
download-page=Stránka pro stažení
download-script=Stáhnout skript
download-template=Stáhnout šablonu
download-xsd=Stažení definice XML schématu
download-xsl-template=Stažení šablony XSL
download=Stažení
downloading=Probíhá stahování...
downloads=Stahování
draft-saved-at-x=Návrh/Koncept uložen v {0}.
draft=Návrh/Koncept
drafts=Návrhy/Koncepty
drag-portlets-below-to-nest-them=Přetáhněte portlety dolů pro jejich vnoření.
driving-directions=Navigace
due-date=Očekávané datum
duplicated-variable-name=Zdvojené jméno proměnné
duration=Doba trvání
dutch=Dánský
dynamic=Dynamická
edit-article=Upravit článek
edit-assignments-for-community=Změnit přiřazení do komunity
edit-assignments-for-location=Změnit přiřazení k umístění
edit-assignments-for-organization=Změnit přiřazení k organizacím
edit-assignments-for-password-policy=Změnit přiřazení k politice hesel
edit-assignments-for-role=Změnit přiřazení k rolím
edit-assignments-for-team=Změnit přiřazení k týmům
edit-assignments-for-user-group=Změnit přiřazení do skupin uživatelů
edit-blog-entry=Změnit záznam v blogu
edit-blog=Změnit blog
edit-bookmark=Změnit záložku
edit-category-permissions=Změnit oprávnění kategorie
edit-category=Změnit kategorii
edit-community-roles-for-user=Změnit role uživatele v komunitě
edit-content=Změnit obsah
edit-coupon=Změnit kupón
edit-custom-fields-for=Upravit vlastní pole pro
edit-document=Změnit dokument
edit-entry-permissions=Změnit oprávnění k záznamu
edit-entry=Změnit záznam
edit-event=Změnit událost
edit-firm=Změnit firmu
edit-folder=Změnit adresář
edit-group=Změnit skupinu
edit-groups-for-role=Změnit skupiny role:
edit-groups-for-user=Změnit skupiny uživatele:
edit-groups=Změnit skupiny
edit-image=Změnit obrázek
edit-link=Změnit odkaz
edit-list=Změnit seznam
edit-location=Změnit umístění
edit-message=Změnit zprávu
edit-node=Změnit uzel
edit-options=Změnit volby
edit-organization=Změnit organizaci
edit-page=Změnit stránku
edit-pages-for-community=Změnit stránky pro komunitu
edit-pages-for-location=Změnit stránky pro umístění
edit-pages-for-organization=Změnit stránky pro organizaci
edit-pages-for-user-group=Změnit stránky pro uživatelskou skupinu
edit-pages-for-user=Změnit stránky pro uživatele
edit-pages-priority=Změnit prioritu stránek
edit-pages=Změnit stránky
edit-permissions-for=Změnit oprávnění pro
edit-permissions=Změnit oprávnění
edit-preferences=Změnit nastavení
edit-private-page=Změnit privátní stránky
edit-product-entry=Změnit záznam o výrobku
edit-product=Změnit výrobek
edit-profile=Změnit profil
edit-project=Změnit projekt
edit-projects=Upravit projekty
edit-public-page=Změnit veřejné stránky
edit-question=Změna otázky
edit-registration=Změnit registraci
edit-repository=Změnit repozitář
edit-requests-for-community=Změnit požadavky pro komunitu
edit-role=Změnit roli
edit-roles-for-group=Změna rolí skupiny:
edit-roles-for-user=Změna rolí uživatele:
edit-roles=Změnit role
edit-script=Změnit skript
edit-settings-for-x-in-group=Upravit nastavení pro {0} ve skupině:
edit-stock-quantity=Změna počtu akcií
edit-structure=Změna struktury
edit-tag-permissions=Změnit oprávnění k štítku
edit-tag-set-permissions=Změnit oprávnění sady štítků
edit-tag=Upravit štítek
edit-task=Změna úkolu
edit-template=Změna šablony
edit-topic=Změna tématu
edit-user=Změna uživatele
edit-users-for-group=Změna uživatelů pro skupinu:
edit-users-for-project=Změna uživatelů pro projekt:
edit-users-for-role=Změna uživatelů pro roli:
edit-users-for-task=Změna uživatelů pro úkol:
edit-users=Změna uživatelů
edit-vocabulary-permissions=Upravit práva slovníku
edit-web-content=Upravit webový obsah
edit-wikis-for-group=Změna wiki pro skupinu:
edit-wikis=Změna wiki
edit-x-x=Upravit <span class="{0}">{1}</span>
edit-xsd=Změna definice XML schématu
edit-xsl-template=Změna XSL šablony
edit=Upravit
edit_guest=Upravit Hosta
editing-structure-details=Úprava detailů struktury
editor-type=Typ editoru
educational=Vzdělávací
email-address-attribute=Vlastnost e-mailové adresy
email-address=Emailová adresa
email-addresses=Emailové adresy
email-body=Text emailu
email-entry=Položka emailu
email-from=Odesílatel
email-notifications=Emailová upozornění
email-subject=Předmět emailu
email-subscription=Sledování e-mailem
email-to=Příjemce
email=E-mail
emails=E-maily
embedded-assets=Vnořené položky obsahu
embedded=Vnořené
emoticons=Emotikony
employee-id=ID zaměstnance
empty-cart=vyprázdnit nákupní košík
empty-folder=Vyprázdnit složku
empty-trash=Vyprázdnit koš
en_de=Anglicky -> Německy
en_es=Anglicky -> Španělsky
en_fr=Anglicky -> Francouzsky
en_it=Anglicky -> Italsky
en_ja=Anglicky -> Japonsky
en_ko=Anglicky -> Korejsky
en_nl=Anglicky -> Dánsky
en_pt=Anglicky -> Portugalsky
en_zh=Anglicky -> Čínsky (Čína)
en_zt=Anglicky -> Čínsky (Taiwan)
enable-birthday=Povolit narozeniny
enable-comment-ratings=Povolit hodnocení komentářů
enable-comments=Povolit komentáře
enable-conversion-to=Povolit konverzi
enable-flags=Povolit příznaky
enable-gender=Povolit pohlaví
enable-message-ratings=Povolit hodnocení zpráv
enable-page-ratings=Povolit hodnocení stránek
enable-print=Povolit tisk
enable-ratings=Povolit hodnocení
enable-rss-subscription=Povolit sledování RSS
enable-tag-based-navigation-help=Pokud je zaškrtnuto a štítek je vybrán při zobrazení stránky, tak bude položka s tímto štítkem zobrazena namísto položek, které byly ručně vybrány.
enable-tag-based-navigation=Povolit navigaci založenou na štítcích
enabled=Povoleno
enabling-openoffice-integration-provides-document-conversion-functionality=Povolení integrace s OpenOffice umožňuje konverzi dokumentů.
encryption-type=Typ šifrování
end-at=Končí v
end-by=Končí
end-date=Konečný datum
end=Konec
english=Anglicky
enrollment-url=Zápis URL
enter-a-blank-entry-to-disable-email-forwarding=Zadejte prázdnou hodnotu pro vypnutí přesměrování emailů.
enter-a-blank-paypal-email-address-to-disable-paypal=Zadejte prázdnou hodnotu emailu pro PayPal pro vypnutí plateb přes PayPal. Vyberte akceptované platební karty. Platby nebudou vyžadovány, pokud je vypnut PayPal a nejsou akceptovány žádné platební karty.
enter-a-list-item-click-cancel-or-leave-blank-to-end-the-list=Vložte položku do seznamu. Klikněte na tlačítko Zrušit nebo ponechejte položku prázdnou pro ukončení seznamu.
enter-a-name-for-the-email-address=Vložte název pro e-mailovou adresu.
enter-a-paypal-email-address-to-send-all-payments-to-paypal=Vložte emailovou adresu pro PayPal pro odeslání všech plateb do systému PayPal.
enter-a-title-for-the-address=Vložte titulek pro danou adresu.
enter-again=Zadejte znovu
enter-an-address-for-the-image=Vložte adresu obrázku.
enter-an-address=Vložte adresu
enter-an-email-address=Vložte e-mailovou adresu.
enter-custom-values-or-leave-it-blank-to-use-the-default-portal-settings=Vložte uživatelské hodnoty nebo ponechejte prázdné, pokud chcete použít přednastavené hodnoty portálu.
enter-javascript-code-that-returns-true-or-false-to-validate-the-field.-the-following-implicit-variables-are-available=Vložte kód JavaScript, který bude vracet hodnotu true nebo false pro validaci pole. K dispozici máte následující implicitní proměnné.
enter-one-city-or-zip-code-per-line=Zadejte jedno město nebo PSČ na <strong>každý řádek</strong>.
enter-one-email-address-per-line=Zadejte jeden e-mail na <strong>každý řádek</strong>.
enter-one-isbn-number-per-line-to-add-books=Zadejte jedno ISBN číslo na <strong>každý řádek</strong> pro přidání knih. Můžete přidat maximálně {0} najednou.
enter-one-mail-host-name-per-line-for-all-additional-mail-host-names-besides-x=Adresy poštovních serverů oddělujte entrem. Adresu <em>{0}</em> není zapotřebí přidávat.
enter-one-plugin-package-id-per-line=Zadejte jedno ID zásuvného modulu <strong>na každou řádku</strong>.
enter-one-role-name-per-line-a-user-must-belong-to-one-of-these-roles-in-order-to-add-this-plugin-to-a-page=Zadejte jeden název role <strong>na každou řádku</strong>. Uživatel musí mít jednu z těchto rolí, aby mohl přidat tento modul na stránku.
enter-one-role-name-per-line-a-user-must-belong-to-one-of-these-roles-in-order-to-add-this-portlet-to-a-page=Zadejte jeden název role <strong>na každou řádku</strong>. Uživatel musí mít jednu z těchto rolí, aby mohl přidat tento portlet na stránku.
enter-one-screen-name-per-line-to-reserve-the-screen-name=Pro rezervaci daného jména pro zobrazení zadejte <strong>na každou řádku</strong> jedno jméno pro zobrazení.
enter-one-url-per-line=Zadejte jedno URL na <strong>každý řádek</strong>.
enter-one-user-email-address-per-line-to-reserve-the-user-email-address=Vložte jeden uživatelský e-mail na <strong>každý řádek</strong> pro rezervaci.
enter-rank-and-minimum-post-pairs-per-line=Zadejte <strong>na každou řádku</strong> název rankingu a minimální počet příspěvků pro danou úroveň. Uživatelé budou zobrazeni s daným rankingem podle počtu jejich příspěvků.
enter-text-below-to-refine-the-list-of-tags=Zadejte text pro odfiltrování seznamu štítků.
enter-the-default-community-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Zadejte názvy komunit <strong>jednu na každou řádku</strong>, které budou automaticky asociovány s nově vytvořenými uživateli.
enter-the-default-role-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Zadejte jména rolí <strong>jednu na každou řádku</strong>, které budou automaticky asociovány s nově vytvořenými uživateli.
enter-the-default-user-group-names-per-line-that-are-associated-with-newly-created-users=Zadejte jména skupin uživatelů <strong>jednu na každou řádku</strong>, které budou automaticky asociovány s nově vytvořenými uživateli.
enter-the-encryption-algorithm-used-for-passwords-stored-in-the-ldap-server=Zadejte kryptovací algoritmus, který používá LDAP server pro ukládání hesel.
enter-the-friendly-url-that-will-be-used-by-both-public-and-private-pages=Zadejte přívětivé URL, které bude používáno pro přístup na veřejné a privátní stránky webu.
enter-the-name,-image,-and-priority-level-in-descending-order=Zadejte jméno, obrázek a úroveň důležitost v sestupném pořadí. Vlákna s vyšší prioritou jsou zobrazeny před vlákny s nižší důležitostí. Jméno je zobrazené jméno priority. Obrázek je zobrazení obrázku priority, může obsahovat celé URL nebo cestu relativní vzhledem k tématu.
enter-the-public-and-private-virtual-host-that-will-map-to-the-public-and-private-friendly-url=Zadejte adresu veřejného a privátního hosta, který bude namapován na veřejné a privátní Přívětivé URL.
enter-the-search-filter-that-will-be-used-to-test-the-validity-of-a-user=Zadejte vyhledávací filtr, který bude použit pro otestování validity uživatele. Příznaky @company_id@, @email_address@, @screen_name@ a @user_id@ budou nahrazeny za příslušné hodnoty.
enter-the-workflow-definition-below-in-xml-format=Vložte definici workflow (ve formátu XML).
enter-up-to-x-email-addresses-of-friends-you-would-like-to-invite=Zadejte nejvýše {0} emailových adres přátel, které chcete pozvat (jeden email na každou řádku).
enter-your-custom-css=Vložte Vaše vlastní CSS.
enterprise-logo=Logo podniku
enterprise=Podnik
entire-message=Celá zpráva
entries-with-tag-x=Položky se štítkem <em>{0}</em>.
entries-with-x-x=Položky s {0} <em>{1}</em>.
entries=Záznamy
entry-added-email=Záznam přidán: e-mail
entry-information=Informace o záznamu
entry-updated-email=Záznam aktualizován: e-mail
entry=Záznam
erase-the-current-date=Vymazat aktuální datum.
error=Chyba
es_en=Španělsky -> Anglicky
estimated-duration=Odhadované trvání
estimated-end-date=odhadované konečné datum
europe=Evropa
evaluate-holiday-request=Vyhodnotit prázdninový požadavek
event-information=Informace o události
event-location=Místo události
event-reminder-email=E-mail s upozorněním na událost
event=Událost
events=Události
every-weekday=Den události
every=Každý
everyone=Všichni
everything=Vše
exact-phrase=Přesná fráze
exclude-assets-with-0-views=Vynechat položky s 0 zhlédnutími
exclusive=Exkluzivní
execute=Provést
expand-all=Rozbalit vše
expand=Rozbalit
expert=Expert
expiration-date=Datum ukončení platnosti
expiration-enabled-help=Pokud zaškrtnete, bude si muset uživatel změnit heslo vždy po uplynutí zadaného časového období.
expiration-enabled=Ukončení platnosti povoleno
expiration=Ukončení platnosti
expire=Ukončit platnost
expired=Platnost ukončena
export-calendar=Exportovat kalendář
export-data=Exportovat Data
export-date-range-help=Povolit rozsah datumů pro určení podmnožiny datumů určených pro export. Budou exportována všechna data vytvořená nebo upravená po počátečním datumu (včetně) a zároveň před koncovým datumem (včetně).
export-enabled=Export povolen
export-import-categories-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportovány / importovány veškeré kategorie, přičemž si udrží svou hierarchii. V průběhu importu nebudou vytvářeny duplicitní kategorie (mající stejné jméno).
export-import-permissions-assigned-to-users-help=Kvůli členitosti systému práv, export / import uživatelských práv může znatelně navýšit čas zpracování. Proto není doporučeno tyto exportovat, není-li to nezbytně nutné.
export-import-permissions-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportována i práva přiřazená k jednotlivým stránkám a portletům.
export-import-portlet-permissions-help=Pokud je zaškrtnuto, budou exportována i práva přiřazená k jednotlivým portletům.
export-import-theme-help=Pokud je zaškrtnuto při exportu, hlavní téma a veškeré jeho soubory budou zahrnuty do výsledného LAR souboru. Pokud je zaškrtnuto při importu, téma bude nainstalováno a zároveň přednastaveno na všech stránkách.
export-import=Export / Import
export-settings=Nastavení exportu
export-the-selected-data-to-the-community-of-a-remote-portal-or-to-another-community-in-the-same-portal=Exportovat vybraná data do komunity vzdáleného portálu nebo do jiné komunity tohoto portálu.
export-the-selected-data-to-the-given-lar-file-name=Exportuje vybraná data do LAR souboru zadaného jména.
export=Export
exporting=Data se exportují
extend=Prodloužit
extension=Rozšíření
extranet=Extranet
facebook=Facebook
faceboook=Faceboook
fahrenheit=Fahrenheity
failed-login-attempts=Chybný pokus o přihlášení:
failed-to-bind-to-the-ldap-server-with-given-values=Spojení s LDAP serverem s uvedenými hodnotami selhalo.
failed-to-create-consumer=Nepodařilo se vytvořit zákazníka.
failed-to-get-registration-properties=Získávání registračních vlastností selhalo.
failed-to-install-remote-portlet=Instalace vzdáleného portletu selhala.
failed-to-register-consumer=Nepodařilo se zaregistrovat zákazníka.
false=Chyba
faq=Často kladené otázky
favorite-activity=Oblíbená aktivita
favorite-bible-verse=Oblíbený verš z bible
favorite-food=Oblíbené jídlo
favorite-movie=Oblíbený film
favorite-music=Oblíbená hudba
favorite-quote=Oblíbený citát
favorites=Oblíbené
fax-number=Faxové číslo
fax=Fax
fbml=FBML
featured-items=Uváděné položky
featured=Uváděné
feed-image-alignment=Zarovnání obrázku zdroje
feed-item-content=Obsah položky ze zdroje
feed-type=Typ RSS kanálu
feed=RSS kanál
feedback=Zpětná vazba
feedbacks=Odezvy
feeds=RSS kanály
feet=Stopa
female-voice=Ženský hlas
female=Žena
field-label=Popis položky
field-name=Jméno položky
field=Pole
fields-are-added-if-you-need-to-distinguish-items-based-on-criteria-chosen-by-the-user=Pole jsou přidána pro rozlišení položek podle kritérií vybraných uživatelem. Například, pokud prodáváte trička, přidejte pole s názvem <em>Velikost</em> a hodnotami <em>S, M, L, XL</em>. Vložte hodnoty lako seznam oddělený čárkami.
fields=Pole
file-list=Seznam souborů
file-location=Umístění souboru
file-name=Název souboru
file-size-is-larger-than-x-megabytes=Velikost souboru je větší než ${0}MB.
file-size-was-not-specified-in-the-request=V požadavku nebyla specifikována velikost souboru
file-type-is-invalid=Typ souboru je neplatný
file-upload=Nahrání souboru
file-uploads=Nahrané soubory
file=Soubor
files=Soubory
fill-out-the-following-form-to-get-driving-directions-to=Vyplňte následující formulář pro vyhledání cesty do
filter-by-account=Filtrovat podle účtu
filter-by-organization=Filtrovat podle organizací
filter-by-structure=Filtrovat podle struktur
filter-by-template=Filtrovat podle šablon
filter-by-user-group=Filtrovat podle skupin uživatelů
filter-by-user=Flotrovat podle uživatelů
filter-settings=Nastavení filtru
filter-web-content-list-by-structure-x=Webový obsah filtrovaný podle struktury {0}.
filter=Filtr
filters=Filtry
find-members=Hledat členy
find-potential-recipients-from-the-following=Najít v následujícím potencionální adresáty:
find=Hledání
fine-tune-generated-roles=Vyladěné generované role.
finished=Dokončeno
firm-name=Název společnosti
firms=Společnosti
first-message=První zpráva
first-name-attribute=Vlastnost křestního jména
first-name=Křestní jméno
first-thread=První diskuse
first-version=První verze
first=První
flag-this-page=Označit nevhodnout stránku
flag=Příznak
flag[action]=Označit
flags=Příznaky
flash-attributes=Atributy Flashe
flash-variables=Proměnné Flashe
flat-amount=Paušální částka
flat-view=Klasický pohled
folder-display-settings=Nastavení zobrazení složky
folder-name=Název složky
folder-path=Cesta ke složce
folder=Složka
folders-and-documents=Složky a dokumenty
folders-and-entries=Složky a položky
folders-and-images=Složky a obrázky
folders-listing=Výpis složek
folders-per-page=Složek na stránku
folders=Složky
font-color=barva písma
font-style=Druh písma
font=Písmo
foot=Stopa
footer-web-content=Patičkový webový obsah
footnotes=Poznámky pod čarou
for-example,-if-the-public-virtual-host-is-www.helloworld.com-and-the-friendly-url-is-/helloworld=Například, pokud je veřejný virtuální hostitel <strong>www.helloworld.com</strong> a přívětivé URL je <strong>/helloworld</strong>, pak <strong>{0}://www.helloworld.com</strong> je mapováno na <strong>{1}/helloworld</strong>.
for-example-x=Například, {0}.
forbidden=Zakázáno
forgot-password=Zapomenuté heslo
form-and-presentation=Forma a prezentace
form-controls=Ovládací prvky formuláře
form-fields=Pole formuláře
form-information=Formulář - Informace
form-method=Metoda formuláře
form=Formulář
format-script=Formátovat skript
format-template=Formátovat šablonu
format-xsl=Formátování XSL
format=Formátování
formula=Vzorec
forums=Fóra
forward-address=Přesměrování adresy
forward=Přesměrování
fourth=Čtvrtina
fr_de=Francouzsky -> Německy
fr_en=Francouzsky -> Anglicky
framework-version=Verze Frameworku
framework-versions=Verze Frameworků
free-memory=Volná paměť
free-shipping=Dodání zdarma
french=Francouzsky
friday-abbreviation=Pá
friend-requested=Žádaný přítel
friendly-url=Přívětivé URL
friends=Přátelé
from-this-location=Odtud
from=Od
ftp=FTP
full-content=Plný obsah
full-image=Plný obrázek
full-name=Celé jméno
full-screen=Celá obrazovka
full=Celé
future=Budoucí
gadget=Gadget
gender=Pohlaví
general=Obecné
generate-custom-roles=Generovat vlastní role
generate-thread-dump=Generovat výpis vlákna.
generate=Generovat
gerah=Gerah
german=Německy
get-directions=hledej cestu
get-map=Získat mapu
get-or-post=Obdržet nebo poslat
get-password=Získat heslo
get-quote=Získej citát
get-the-api-key-and-canvas-page-url-from-facebook=Získat klíč k API a URL stránky z Facebooku.
get=Získat
gifts=Dárky
give-x-permission-to-users-with-the-x-role=Přidělit právo {0} všem uživatelům s rolí {1}.
global-tags-are-injected-to-all-pages-that-you-visit=Globální štítky jsou přiřazovány všem stránkám, které navštívíte. Jsou používány pro přizpůsobování obsahu tak, že oštítkovaný obsah, o který se zajímáte, je vám automaticky předkládán.
global=Globální
go-to-category=Přejít do kategorie
go-to-folder=Přejít do složky
go-to-paypal-and-set-up-ipn-to-post-to-x=Běžte do PayPal a nastavte vaše IPN na odeslání do {0}.
go-to-the-latest-version=Přejít k poslední verzi.
go-to=Přejít
go=Jít
google-analytics-id=Google Analytics ID
google-apps=Google Apps
google-gadget-url=Google Gadget URL
google-gadget=Google Gadget
google-license=Google Licence
googles-spelling-suggestion-for=Googlem doporučovaný pravopis pro {0} je {1}.
government=Státní správa
grace-limit-help=Určuje, kolikrát se může uživatel přihlásit po vypršení hesla, než bude požádán o jeho změnu.
grace-limit=Tolerance
graduation=Maturita
greeting=Pozdrav
groove=Groove
group-by=Seskupit podle
group-id=ID skupiny
group-import-search-filter=Filtr pro import skupin
group-mapping=Mapování skupin
group-name=Jméno/název skupiny
group=Skupina
groups-and-roles=Skupiny a role
groups-dn=DN skupin
groups=Skupiny
guest-preferences=Nastavení hosta (nepřihlášeného uživatele)
guest=Host (nepřihlášený uživatel)
guestbook=Návštěvní kniha
half-banner=Poloviční banner
handbreath=Vánek
handling-of-form-data=Manipulace s daty formuláře.
hangman-word-list=Seznam slov Šibenice
hangman=Šibenice
happy-hour=Šťastná hodina
harmful-dangerous-acts=Nebezpečné počínání
hateful-or-abusive-content=Urážející či protizákonný obsah
header-article=Záhlaví článku
header-background=Pozadí hlavičky
header-border=Ohraničení hlavičky
header-text=Text hlavičky
header-web-content=Záhlaví Webového obsahu
header=Hlavička
headers=Hlavičky
hectare=Hektar
height=Výška
help=Pomoc
helpful=Užitečný
hidden-variables=Skryté proměnné
hidden=Skrytá
hide-activities=Skrýt aktivity
hide-assign-reviewers=Skrýt přiřazení posuzovatelů
hide-category-controls=Skrýt ovládací prvky kategorií
hide-image=Skrýt obrázek
hide-instances-that-have-already-ended=Skrýt instance, které již byly ukončeny
hide-options=Skrýt volby
hide-remote-export-options=Skrýt možnosti vzdáleného exportu
hide-syntax-help=Skrýt nápovědu k syntaxi
hide-tasks-that-have-already-ended=Skrýt úkoly, které již skončily
hide=Skrýt
high=Vysoký
highest=Nejvyšší
hint-for-narrow-portlet=n
hint-for-wide-portlet=w
historical-charts=Historický graf
history-count-help=Toto nastavení označuje počet předchozích hesel držených v historii
history-count=Počet v historii
history-enabled-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, systém vytváří a udržuje historii hesel uživatele a brání v užívání již použitých hesel.
history-enabled=Povolit historii hesel
history=Historie
holiday=Prázdniny
home-address=Domovská adresa
home-phone=telefon domů
home-url-help=Domovská stránka portálu. Pokud například chcete, aby byla domovská stránka portálu http://localhost:8080/web/guest/home, zadejte /web/guest/home.
home-url=Domovská stránka
home=Domů
hook-plugin=Zásuvný modul typu "Hook"
hook-plugins=Zásuvné moduly typu "Hook"
horizontal-bar=Horizontální mřížka
horizontal-separator=Horizontální oddělovač
horizontal=Horizontální
host=Hostitel/Server
hot-deploy=Instalace za běhu
hour=Hodina
hourly=Každou hodinu
hours-of-operation=Operační hodiny
hours=Hodiny
hover-link=Přes odkaz
how-do-users-authenticate=Jak se mají uživatelé autentizovat?
html-attributes=HTML atributy
html-format=HTML formát
html-mode=HTML Mód
html-title=HTML titulek
html=HTML
http-method=HTTP metoda
hungarian=Maďarský
hyperlink=Odkaz
i-agree=Souhlasím
i-disagree=Nesouhlasím
icelandic=Islandský
icon=Symbol
icq=ICQ
id=ID
identification=Identifikace
identity=Identita
if-a-user-id-does-not-exist,-then-use-my-user-id=Pokud ID uživatele neexistuje, použít ID tohoto uživatele.
if-the-discount-type-is-free-shipping,-then-shipping-charges-are-subtracted-from-the-order=Pokud typ slevy je <em>Dodání zdarma</em>, pak poplatky za dodání jsou odečteny z ceny. Pokud typ slevy je <em>bez daně</em>, pak daň je odečtena z ceny.
if-the-user-is-valid-and-the-user-exists-in-the-ldap-server-but-not-in-liferay=Pokud je uživatel validní a existuje na LDAP serveru, avšak neexistuje v portálu Liferay.
if-you-are-not-x-logout-and-try-again=Pokud nejste {0}, odhlaste se a přihlaste znovu.
iframe=iFrame
ignore-all-updates=Ignorovat všechny aktualizace
ignore=Ignorovat
igoogle=iGoogle
image-gallery=Galerie obrázků
image-home=Hlavní stránka obrázků
image-names-must-end-with-one-of-the-following-extensions=Název obrázku musí končit na následující koncovku:
image-position-from-the-left=Pozice obrázku zleva
image-position-from-the-top=Pozice obrázku shora
image-search-key=Klíčové slovo pro vyhledání obrázku
image-uploader=Systém pro nahrávání obrázků
image=Obrázek
images-file=Soubor obrázků
images-with-tag-x=Obrázky se štítkem <em>{0}</em>.
images-with-x-x=Obrázky s {0} <em>{1}</em>. 
images=Obrázky
imap=IMAP
impersonate-user=Vydávat se za uživatele
impersonate=Vydávat se za uživatele
import-a-lar-file-to-overwrite-the-selected-data=Importovat LAR-soubor pro přepsání vybraných dat.
import-cas-users-from-ldap-help=Pokud je toto zaškrtnuto, jsou uživatelé autentizovaní z CAS, kteří neexistují v portálu, importováni z LDAP. LDAP musí být povolen.
import-cas-users-from-ldap=Importovat z LDAP
import-data-strategy-copy-as-new-help=Všechna data a obsah importovaného LARu budou zapsána jako nové záznamy do této komunity pokaždé, kdy bude LAR importován.
import-data-strategy-mirror-help=Všechna data a obsah importovaného LARu budou vytvořena pouze při prvním importu. Dodatečné importy ze stejného zdroje pouze položky přepíší namísto vytváření nových.
import-enabled=Import povolen
import-export=Import / Export
import-from-within-the-target-community-can-cause-conflicts=Import z cílové komunity (cíl = zdroj) může způsobit konflikty. Proveďte tuto operaci raději z jiné komunity.
import-interval=Interval pro import
import-on-startup-enabled=Povolit import při startu
import-only-the-latest-version-and-not-the-full-history=Importovat pouze poslední verzi a ne plnou historii.
import-pages=Importovat stránky
import-search-filter=Importovat vyhledávací filtr
import-settings=Nastavení importu
import-siteminder-users-from-ldap-help=Pokud je toto zaškrtnuto, je uživatel autentizovaný z SiteMinder, který neexistuje v portálu, importován z LDAP. LDAP však musí být povolen.
import-siteminder-users-from-ldap=Importovat z LDAP
import-wiki-images-help=Odeslat obrázky pro import v zaZIPovaném balíku. Pokud tak učiníte, je vhodné odstranit adresáře "archive", "temp" a "thumbs" a tím zmenšit velikost archivu. Budou totiž ignorovány.
import-wiki-pages-help=Odeslat XML soubor exportovaný z MediaWiki pomocí stránky "Special:Export" (viz "Speciální stránky" v nabídce "nástroje").
import-wiki-users-help=Odeslat CSV soubor obsahující e-mailové adresy uživatelů k porovnání s těmi, co se nachází v portálu. Soubor by měl vždy obsahovat položky uživatelské jméno a e-mail, může být získán přímo z databáze MediaWiki použitím SQL.
import=Import
important=Důležité
importing=Import probíhá
in-progress=Probíhá
in-stock=Na skladě
in-the-case-where-a-customer-completes-an-order-that-contains-items-from-many-suppliers=Pokud zákazník objedná položky od více než jednoho dodavatele: zákazník obdrží normální potvrzovací e-mail, každý dodavatel obdrží e-mail se svými položkami, a všichni supervizoři obchodu dostanou kopie od všech e-mailů.
inactive-user=Neaktivní uživatel
inactive=neaktivní
inband-registration=Registrace In-band
inband=In-band
inch=Palec
include-all-children-pages=Zahrnout všechny podstránky.
include-all-descendent-pages=Zahrnout všechny sousední stránky.
include-ancestor-pages-if-necessary=Zahrnout nadřazené stránky, je-li to nutné.
include-artifact-in-repository=Zahrnout artefakty do repozitáře
include-original-text=Připojit originální text
include-root-in-tree=Zahrnout i kořen
include-tags-specified-in-the-url=Zahrnout i štítky obsažené v URL?
include=Zahrnout
included-layouts=Obsažené stránky
incoming-imap-server=Příchozí IMAP server
incoming-links=Příchozí odkazy
incoming-pop-server=Příchozí POP server
incoming-port=Příchozí port
incoming=Příchozí
increment-version-on-save=Při uložení zvýšit číslo verze (vytvořit novou verzi)
increment-version=Zvýšit číslo verze
indefinite=Neurčitý
indent=Vzor
indexed=Indexovaný
indexes=Indexy
industry=Průmysl
infringes-my-rights=Porušuje má práva
inherit=Zděděná
initial-window-state=Počáteční stav okna
initiate-process=Zahájit proces
input-permissions-configure-help=Nastavit práva tomoto zdroji.
input-permissions-more-options-help=Zobrazit více práv, které této položce mohou být přiřazeny.
insert-custom-css-that-will-be-loaded-after-the-theme=Vložit CSS, které bude načteno po tématu.
inserted-in=Vložený v
inset=Vložit
install-and-configure-maxmind-geoip-city-or-geolite-city-to-enable-this-portlet=Pro zpřístupnění tohoto portletu je nutné nainstalovat Maxmind GeoIP City nebo GeoLite City.
install-and-configure-the-ip-geocoder-portlet-to-enable-this-portlet=Pro zpřístupnění tohoto portletu je nutné nainstalovat a nastavit portlet IP Geocoder.
install-more-applications=Instalovat více aplikací
install-more-layout-templates=Instalovat další šablony stránek
install-more-plugins=Instalovat další zásuvné moduly
install-more-portlets=Instalovat další portlety
install-more-themes=Instalovat další témata
install-more=Instalovat další
install-plugins=Instalovat zásuvné moduly
install-portlet=Instalovat portlet
install-status=Stav instalace
install=Instalovat
installation-in-process=Instalace právě probíhá
installed-version=Instalovaná verze
instance-id=ID instance
instance=Instance
instances=Instance
instant-messenger-ids=Účty klientů pro Instant messaging
instant-messenger=Klient pro Instant messaging
instructions-for-the-user=Instrukce pro uživatele
insurance-calculation=kalkulace pojištění
insurance=Pojištění
interest-paid=Platba úroků
interest-rate=Úroková sazba
intermediate=Střední
internal-server-error=Interní chyba serveru
interval=Interval
interview=Rozhovor
invite-by-email=Pozvat e-mailem
invite-friends=Pozvat přátele
invite-members=Pozvat účastníky
invoice=Faktura
irc=IRC
is-temporarily-unavailable=Portlet/aplikace "{0}" je momentálně nedostupná.
is-this-template-attached-to-a-structure=je šablona připojená ke struktuře?
isbn=ISBN
it_en=Italsky -> Anglicky
italian=Italsky
italic=Kurzíva
item-description=Popis položky
item-information=Informace o položce
item-name=Název položky
item-total=Celkem položek
item=Položka
items-per-page=Položky na stránku
items=Položky
ja_en=Japonsky -> Anglicky
jaas-is-not-configured-properly=Služba JAAS není správně nakonfigurována.
jabber=Jabber
javascript-1=JavaScript 1.
javascript-2=JavaScript 2.
javascript-3=JavaScript 3.
javascript=JavaScript
jboss-prefix=Prefix pro JBoss
jdbc-driver-class-name=JDBC Driver Class Name
jdbc-password=JDBC heslo
jdbc-url=JDBC URL
jdbc-user-name=JDBC uživatelské jméno
jira-login=Přihlášení do systému Jira
job-application=Pracovní aplikace
job-class=Druh práce
job-title=Pozice
join-community=Připojit se ke komunitě
join-date=Datum založení
join-organization=Přistoupit k organizaci
join-room=Vstupní místnost
join=Připojit se
joined=Připojen
journal-feed-target-layout-friendly-url-help=Zadejte přívětivé URL stránky, na kterou budou odkazovat položky, které nejsou v seznamu. Vlákno bude odkazovat na stránky pouze v rámci komunity, které toto URL náleží
journal-feed-target-portlet-id-help=Volitelné. Zadejte ID portletu Webového obsahu, v kterém se budou položky zobrazovat. Portlet musí existovat, jinak nebude obsah zobrazen.
journal-template-cacheable-help=Odškrtněte pouze při vývoji šablony, která používá request handling, CMS query API nebo jiné dynamické funkční prvky.
junk-mail=Reklamní pošta
justify-center=Vycentrovat
justify-left=zarovnat vlevo
justify-right=zarovnat vpravo
justify=Do bloku
key-generator=Generátor klíče
key=Klíč
keys=Klíče
keywords=Klíčová slova
kill-session=Ukonči relaci
kilogram=Kilogram
kilometer=Kilometr
ko_en=Korejsky -> Anglicky
korean=Korejsky
language-and-time-zone=Jazyk a časová zóna
language-type=Druh jazyka
language=Jazyk
languages=jazyky
large-image-url=URL velkého obrázku
large-image=Velký obrázek
large-rectangle=Velký obdélník
larger=Větší
laser=Laser
last-activity-date=Datum poslední aktivity
last-changed-by=Naposledy upraveno uživatelem
last-checked=Naposledy kontrolován
last-login=Poslední přihlášení:
last-message=Poslední zpráva
last-modified=Naposledy změněn
last-name-attribute=Vlastnost příjmení
last-name=Příjmení
last-post-date=Datum posledního příspěvku
last-post=Poslední příspěvek
last-request=Poslední požadavek
last-thread=Poslední diskuse
last-trade=Poslední obchod
last-update-date=Datum poslední úpravy
last-updated-by-x=Naposledy upraveno uživatelem {0}
last-updated-x=Poslendí úprava {0}
last-version=Poslední verze
last-vote-date=datum posledního hlasování
last-week=Poslední týden
last-x-structures=Posledních {0} struktur
last-x-templates=Posledních {0} šablon
last-x-web-content=Posledních {0} položek Webového obsahu
last=Poslední
latest-version=Poslední verze
latin=Latinsky
launch-editor=Spustit editor
launch=Oběd
layer-type=typ vrstvy
layout-template-plugin=Zásuvný modul šablon stránek
layout-template-plugins=Zásuvné moduly šablon stránek
layout-template=Šablona stránky
layout-templates=Šablony stránek
layout.types.article=Webový obsah
layout.types.control_panel=Ovládací panel
layout.types.embedded=Vnořená stránka
layout.types.link_to_layout=Přesměrování na stránku
layout.types.panel=Panel
layout.types.portlet=Portlet
layout.types.url=URL
layout=Šablona
layouts=Vzhledy
ldap-servers=LDAP Servery
ldap=LDAP
leaderboard=Řídící panel
learn-more=Dozvědět se více
leave-a-copy-of-the-forwarded-message=Zanechat kopii přeposlané zprávy?
leave-community=Opuštění komunity
leave-edit-preferences=Odejít ze změn nastavení
leave-organization=Opuštění organizace
leave-this-blank-if-the-coupon-does-not-check-for-the-item-sku=Zanech prázdné pokud kupón nebude kontrolovat SKU.
leave-this-blank-if-the-coupon-does-not-check-for-the-parent-categories-of-an-item=Zanech prázdné pokud kupón nebude určený pro konkrétní kategorii.
leave=Opustit
left=Vlevo
legal-id=ID právní formy (IČO/DIČ/...)
legal-name=Oficiální název subjektu
legal-type=Právní forma subjektu
legend=Legenda
length=Délka
less-options=Méně možností
letter-spacing=Vzdálenost písmen
level=Úroveň
license-key=Licenční klíč
license=Licence
licenses=Licencování
liferay-has-failed-to-connect-to-the-ldap-server=Připojení k LDAP serveru selhalo. Prosím, prověřte znovu vaši konfiguraci a ověřte také, že LDAP server běží a je on-line a dostupný ze serveru s Liferay portálem.
liferay-has-successfully-connected-to-the-ldap-server=Připojení k LDAP serveru proběhlo úspěšně.
liferay-versions=Verze Liferay
liferay=Liferay
lifetime=Doba života
limit-scope=Omezit dosah
limits=Limity
line-height=Šířka linky
line=Řádek
link-portlet-urls-to-page=Přidat URL portletu na stránku
link-to-layout=Odkaz na stránku
link-to-page=Odkaz na stránku
link=Odkaz
links=Odkazy
list-all=Zobraz vše
list-name=Název seznamu:
list-of-plugins-was-last-refreshed-on-x=Seznam zásuvných modulů byl naposledy aktualizován {0}.
list-users-with-the-permission-to-perform-the-action=Výpis uživatelů s oprávněním pro provedení akce
lists=Seznamy
live-session=Aktivní relace
live-sessions=Aktivní relace
live=Živá data
loading-accounts=Účty se načítají...
loading-folders=Složky se načítají...
loading-message=Zpráva se načítá...
loading-messages=Zprávy se načítají...
loan-amount=Výše půjčky
locale=Místní a jazykové nastavení
localized-language=Jazyk lokalizace
localized=Lokalizováno
location-profile=Profil umístění
location=Umístění
locations=Umístění
lock-thread=Zamknout vlákno
lock=Zamknout
locked=Zamknuto
lockout-duration-help=Tato hodnota určuje, jak dlouho zůstane účet uživatele nepřístupný po automatickém zamčení
lockout-duration=Doba trvání automatického zamčení
lockout-enabled-help=Pokud je zaškrtnuto, uživatel má pouze určitý počet pokusů o přihlášení než bude jeho účet zamknut.
lockout-enabled=Povolit automatické zamčení účtu
lockout=Zamčení
log-levels=Úrovně logování
login-url=URL pro přihlášení
login=Přihlášení
logo=Logo
logout-url=URL pro odhlášení
long-description=Dlouhý popis
long-text=Dlouhý text
look-and-feel=Vzhled
lookup=Hledání
low=Nízký
lower-case-letters=malá písmena
lunch=svačina
mac-addresses=MAC Adresa
mail-display-settings=Nastavení zobrazení e-mailu
mail-domain=Mail doména
mail-host-names=Adresy poštovních serverů
mail=Pošta
mailing-list=Seznam pro zasílání pošty
mailing=Zasílání pošty
main-configuration=Hlavní nastavení
main-fields=Hlavní pole
main-profile=Hlavní profil
maintenance-alert=Upozornění údržby
make-x-my-start-page=Nastav {0} jako moji startovací stránku!
male-voice=Mužský hlas
male=Muž
manage-children=Správa podřízených stránek
manage-entries=Správa položek
manage-list=Spravovat seznam
manage-nodes=Správa uzlů
manage-page=Správa stránek
manage-pages=Správa struktury stránek
manage-portlets=Správa portletů
manage-task=Správa úkolů
manage-teams-for-community=Spravovat týmy v rámci komunity
manage-teams-for-organization=Spravovat týmy v rámci organizace
manage-teams=Spravovat týmy
manage-top-private-pages-for=Správa soukromých stránek pro
manage-top-public-pages-for=Správa veřejných stránek pro
manage-wikis=Spravovat Wiki
manage=Správa
manager=Správce
manual=Manuálně
manually-specify-additional-javamail-properties-to-override-the-above-configuration=Zde je možné určit vlastnosti pro JavaMail, které přepíší níže uvedené.
maori=Maori
map-address=Adresa na mapě
map-input-enabled=Povolit zadání mapy
map-new-location=Mapovat novou pozici
mapping=Mapování
maps-and-directions=Mapy a cesty
margin-and-padding=Margin a padding (okraj a odsazení)
margin=Okraj (margin)
mark-as-a-question=Označit jako otázku
mark-as-an-answer=Označit jako odpověď
mark-as-read=Označit jako přečtené
mark-as-unread=Označit jako nepřečtené
marking-messages-as-read=Zprávy se označují jako přečtené...
marking-messages-as-unread=Zprávy se označují jako nepřečtené...
mass=Hromadný
match-whole-words=Obsahuje celá slova
match-x-of-the-following-fields=Způsob použití polí pro vyhledávání: {0}
max-attendees=Maximum účastníků
max-qty=Maximální počet
maximize-links=Maximalizovat linky
maximize=Maximalizovat
maximized=Maximalizováno
maximum-age-help=Tato položka určuje, po jaké době by měla být hesla obměňována. Můžete například docílit toho, že si uživatelé budou nuceni měnit heslo každý měsíc.
maximum-age=Maximální stáří
maximum-bloggers-to-display=Maximální počet zobrazených bloggerů
maximum-failure-help=Maximální počet pokusů o přihlášení s chybným heslem.
maximum-failure=Maximum chybných pokusů
maximum-file-size=Maximální velikost souboru
maximum-items-to-display=Maximální počet zobrazených položek
maximum-memory=Maximum paměti
maximum-thumbnail-dimensions=Maximální délka delší stany náhledu
maximum-thumbnail-height=Maximální výška náhledu
maximum-thumbnail-width=Maximální šířka náhledu
maximum=Maximum
maybe-attending=Možný účastník
maybe=Možná
me=Mě
medium-image-url=URL středního obrázku
medium-image=Střední obrázek
medium-rectangle=Střední obdélník
medium=Střední
meeting=Schůzka
members-to-invite=Členové k pozvání
members=Členové
membership-requested=Požadováno členství
memory=Paměť
merge-data=Sloučit data
merge-guest-public-pages=Sloučit veřejné stránky hosta
merge-pages=Sloučit stránky
merge-redundant-roles=Sloučit nadbytečné role
merge-with-parent-category=Sloučit s nadřazenou kategorií
merge-with-parent-folder=Sloučit s nadřazenou složkou
merge=Sloučit
message-added-email=E-Mail s informací o nové zprávě
message-boards-home=Domovská stránka diskusního fóra
message-boards-message-anonymous-help=Zaškrtnutí způsobí, že bude tato zpráva odeslána anonymně.
message-boards-message-question-help=Pokud je zaškrtnuto, mohou být reakce na tuto zprávu označeny jako odpovědi.
message-headers=Hlavička zprávy
message-list=Seznam zpráv
message-recipients-limit=Limit počtu příjemců zprávy
message-thread=Diskuse
message-updated-email=E-mail s informací o změně zprávy
message=Zpráva
messages-have-been-deleted=Zprávy byly odstraněny.
messages-per-inbox-preview=Náhled zpráv ze složky Doručené
messages-per-page=Zpráv na stránce
messages=Zprávy
meta-description=Specifikace Meta Description
meta-keywords=Specifikace Meta Keywords
meta-robots=Specifikace Meta Robots
meta-tags=HTML meta tagy
meter=Metr
method=Metoda
microsoft-outlook-csv-file=Microsoft Outlook (.CSV soubor)
microsoft-outlook=Microsoft Outlook:
middle-name=Druhé jméno
migrate-data-from-one-database-to-another=Přesunout data z jedné databáze do druhé.
migrate-documents-from-one-repository-to-another=Přesunout dokumenty z jednoho repozitáře do druhého.
mile=Míle
millimeter=Milimetr
min-qty=Minimální počet
mina=Mina
minesweeper=Hledání min
minimize=Minimalizovat
minimized=Minimalizováno
minimum-age-help=Určuje dobu, jakou musí uživatel čekat, než si bude moci opět změnit své heslo.
minimum-age=Minimální stáří
minimum-length-help=Tento údaj udává minimální délku hesla uživatele.
minimum-length=Minimální délka
minimum-order=Minimální objednávka
ministries-and-gifts=Ministerstva a dary
ministries=Ministerstva
minor-edit=Malá editace
minute=Minuta
minutes=Minuty
mirror=Zrcadlo
misc=Různé
miscellaneous=Různé
mm-dd-yyyy=(dd.mm.yyyy)
mobile-devices=Mobilní zařízení
mobile-phone=Mobilní telefon
model=Model
models=Modely
modified-date=Datum změny
modified=Změněno
modify-layout=Změnit vzhled
module-id=ID modulu
monday-abbreviation=Po
monitoring=Monitorování
month-abbreviation=m
month-s=měsíc(ů)
month=Měsíc
monthly-payment=Měsíční platby
monthly=Měsíčně
months=Měsíce
more-actions=Další akce
more-information-about-liferay-is-available-at=Více informací o Liferay naleznete na {0}http://www.liferay.com{1}.
more-options=Další nastavení
more-x-results=Více {0} výsledků
more=Více
move-column=Posuň sloupec
move-page=Přesunout stránku
move-thread=Přesunout diskusi
move-to=Posuň do
move=Přesunout
movie=Film
msn=MSN
multi-selection-list=Seznam s možností výběru více položek
must-cart-quantities-be-a-multiple-of-the-item's-minimum-quantity=Musí být počet položek v košíku násobkem minimálního počtu dané položky?
my-account=Můj účet
my-addresses=Moje adresy
my-blog=Můj blog
my-commits=Mé commity
my-communities=Komunity
my-community=Můj web
my-completed-tasks=Mé dokončené úkoly
my-documents=Mé dokumenty
my-entries=Mé položky
my-friends=Mí přátelé
my-home=Moje domovská stránka
my-images=Mé obrázky
my-meetups=Má setkání
my-organization=Má organizace
my-pending-tasks=Mé rozpracované úkoly
my-places=Dostupné weby
my-posts=Mé příspěvky
my-private-pages=Moje privátní stránky
my-products=Mé výrobky
my-profile=Můj profil
my-public-pages=Moje veřejné stránky
my-sites=Mé weby
my-subscriptions=Sledované diskuse
my-tasks=Mé úkoly
my-wall-to-wall-with-x=Vzájemné vzkazy s {0}
my-workflows=Má workflow
myspace=MySpace
n-signifies-narrow-portlets-and-w-signifies-wide-portlets=(n) označených postranních portletů a (w) označených hlavních portletů
name=Jméno
narrow-column=Postranní sloupec
narrow=Postranní
navigation-style=Styl navigace
navigation=Navigace
nested-children=Zanořený potomek
net-event=Síťová událost
netvibes-widget-url=Netvibes Widget URL
netvibes=Netvibes
never-auto-expire=Nikdy neztratí platnost
never-expire=Nikdy neztratí platnost
never-review=Nikdy neprověřovat znovu
never=Nikdy
new-email-address=Nová e-mailová adresa
new-event=Nová událost
new-friendly-url=Nové přívětivé URL
new-game=Nová hra
new-id=Nové ID
new-item=Nová položka
new-mail-notification=Nové upozornění emailem
new-name=Nový název/jméno
new-over-total=Nových / všech
new-page-name=Nový název stránky
new-page=Nová stránka
new-parent=Nový rodič
new-password=Nové heslo
new-title=Nový titulek
new-window=Nové okno
new=Nový
newer=Novější
newest=Nejnovější
news-selections=Výběr novinek
news=Novinky / Zprávy
next-change=Další změna
next-message=Další zpráva
next-month=Další měsíc
next-page=Další stránka
next-thread=Další diskuse
next-year=Další rok
next=Další
nickname=Přezdívka
nl_en=Dánsky -> Anglicky
no-activities-were-found=Nebyly nalezeny žádné aktivity.
no-alfresco-content-was-found=Nebyl nalezen žádný obsah Alfresco.
no-assets-selected=Nebyly zvoleny žádné položky.
no-banner=Žádný banner
no-categories-found=Nebyly nalezeny žádné kategorie.
no-city-and-state-pairs-were-found-associated-with-the-given-zip=Nenalezena žádná města a země s daným PSČ.
no-comments-yet=Zatím žádné komentáře.
no-communities-were-found=Nebyly nalezeny žádné komunity.
no-coupons-were-found=Nebyly nalezeny žádné kupony.
no-custom-fields-are-defined-for-x=Pro <em>{0}</em> nejsou definovány žádná vlastní pole.
no-data-migration-processes-are-available=Není k dispozici žádný proces pro migraci dat.
no-definitions-were-found=Nebyly nalezeny žádné definice.
no-documents-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyl nalezen žádný dokument, který by odpovídal klíčovým slovům: {0}.
no-documents-were-found-that-matched-the-keywords=nenalezeny žádné dokumenty se slovy:
no-download=Žádné stahování
no-due-date=Žádné datum vypršení platnosti
no-end-date=Žádné konečné datum
no-entries-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyla nalezena žádná položka, která by odpovídala klíčovým slovům: {0}.
no-entries-were-found-that-matched-the-keywords=Nenalezeny žádné záznamy pro slova:
no-entries-were-found=Nebyly nalezeny žádné položky.
no-feeds-were-found=Nebyly nalezeny žádné zdroje.
no-groups-were-found=Nebyly nalezeny žádné skupiny.
no-hook-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly typu HOOK.
no-information-was-found-associated-with-the-symbol-x=Nebyly nalezeny žádné informace, odpovídající symbolu <strong>{0}</strong>.
no-instances-were-found=Nebyly nalezeny žádné instance.
no-items-were-found-that-matched-the-keywords=Nenalezeny žádné položky pro slova:
no-layout-template-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly šablon stránek.
no-locations-were-found=Nebyla nalezena žádná umístění.
no-mapping=Žádné mapování
no-messages-found=Žádné zprávy.
no-messages-selected=Nebyly vybrány žádné zprávy.
no-messages-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyla nalezena žádná zpráva, která by odpovídala klíčovým slovům: {0}.
no-orders-were-found=Nebyly nalezeny žádné objednávky.
no-organizations-were-found=Nebyly nalezeny žádné organizace.
no-page-templates-were-found=Nebyly nalezeny žádné šablony stránek.
no-pages-are-selected-for-export=Pro export nebyly zvoleny žádné stránky.
no-pages-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyla nalezena žádná stránka, která by odpovídala klíčovým slovům: {0}.
no-password-policies-were-found=nebyly nalezeny žádné politiky hesel.
no-portlet-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly s portlety.
no-portlets-were-searched=Nebyly nalezeny žádné portlety.
no-products-were-found-that-matched-the-keywords-x=Nebyl nalezen žádný produkt, který by odpovídal klíčovým slovům: {0}.
no-products-were-found=Nebyly nalezeny žádné produkty.
no-proposals-were-found=Nebyly nalezeny žádné návrhy.
no-reason-specified=Nebyl uveden důvod.
no-requests-were-found=nebyly nalezeny žádné požadavky.
no-results-were-found-that-matched-the-keywords-x=<strong>Nebyl nalezen žádný výsledek</strong>, který by odpovídal klíčovým slovům: {0}.
no-reviewers-were-found=Nebyli nalezeni žádní recenzenti/posuzovatelé.
no-roles-were-found=Nebyly nalezeny žádné role.
no-site-templates-were-found=Nebyly nalezeny žádné šablony webu.
no-structures-were-found-that-matches-the-id=Nenalezeny žádné struktury pro ID:
no-structures-were-found=Nebyly nalezeny žádné struktury.
no-tags-found=Nebyly nalezeny žádné štítky.
no-tags-were-found=Nebyly nalezeny žádné štítky.
no-tasks-were-found=Nebyly nalezeny žádné úkoly.
no-teams-were-found=Nebyly nalezeny žádné týmy.
no-templates-were-found-that-matches-the-id=Nenalezeny žádné šablony pro ID:
no-templates-were-found=Nebyly nalezeny žádné šablony.
no-theme-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly témat.
no-user-groups-were-found=nebyly nalezeny žádné skupiny uživatelů.
no-users-were-found=Nebyli nalezeni žádní uživatelé.
no-web-content-were-found=Nebyl nalezen žádný webový obsah.
no-web-plugins-were-found=Nebyly nalezeny žádné webové zásuvné moduly.
no-workflow-definitions-are-defined=Nebyly nalezeny žádné definice workflow.
no-workflow-engine-is-deployed=Není naninstalován žádný nástroj pro workflow.
no-workflow=Žádné workflow
no-zip-code-was-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Nenalezena žádná PSČ asociovaná s ulicemi, městy a zeměmi.
no-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-city-and-state=Nenalezeny žádné PSČ asociované s městy a zeměmi.
no-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Nenalezena žádná PSČ asociovaná s ulicemi, městy a zeměmi.
no=Ne
node-id=ID uzlu
node=Uzel
nodes-require-at-least-one-read-role=Uzly potřebují alespoň jednu roli pro čtení.
nodes-require-at-least-one-write-role=Uzly potřebují alespoň jednu roli pro zápis.
nodes=Uzly
none-of-the-regular-organizations-of-the-user-have-valid-associated-locations=Žádná z regulárních organizací uživatele nemá přiřazenou lokaci.
none=Nic
normal-mode=Normální mód
normal=Normální
norwegian=Norsky
not-approved=Neschváleno
not-assigned=Nepřiřazeno
not-attending=Nenavštěvuje
not-available=Není dostupný
not-found=Nenalezeno
not-installed-or-older-version-installed=Nenainstalováno/Neaktuální
not-installed=Nenainstalováno
not-required=Není vyžadováno
not-resolved=Nevyřešeno
not-reviewed=Nepřezkoumáno
not-searchable=Nevyhledatelné
not-supported=Nepodporováno
note=Poznámka
notes=Poznámky
notify-by=Informace od
notify-new-users=Informuj nové uživatele
notify=Informace
ntlm-enabled=NTLM povoleno
ntlm=NTLM
num-of-categories=# kategorií
num-of-documents=# dokumentů
num-of-downloads=# stažení
num-of-entries-per-feed=# položek na vlákno
num-of-entries=# položek
num-of-expanded-entries-per-feed=# rozšířených položek na vlákno
num-of-folders=# složek
num-of-hits=# položek
num-of-images=# obrázků
num-of-items-per-channel=# položek v kanálu
num-of-items=# položek
num-of-pages=# stránek
num-of-participants=# účastníků
num-of-posts=# příspěvků
num-of-sub-folders=# podsložek
num-of-threads=# diskusí
num-of-topics=# témat
num-of-users=# uživatelů
num-of-views=# zobrazení
num-of-votes=# hlasů
number-of-columns=Počet sloupců
number-of-minutes=Počet minut
number-of-stages=Počet stupňů přípravy
number=Číslo
numbers=Čísla
objects-to-export=Exportovatelné objekty
oem=OEM
of-every=všech
of-the-following=následujících
of=&nbsp;
offering=Nabídka
offerings=Nabídky
offline=Off-line
ok=OK
old-entries=Starší položky
old-group-name-is-a-required-system-group=Původní název skupiny je požadovaný název systémové skupiny.
old-name=Původní jméno
old-role-name-is-a-required-system-role=Původní název role je požadovaný název systémové role.
older-version-installed=Zastaralé
older=Starší
oldest=nejstarší
on-date=Dne
on-hold=Z důvodu
on=Zapnuto
one-column=Jeden sloupec
one-of-your-fields-contains-invalid-characters=Některá z položek obsahuje nepovolené znaky.
one-or-more-organizations-are-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-organizations-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Jedna nebo více organizací je přiřazena k neaktivním uživatelům. Opravdu chcete pokračovat v mazání vybraných organizací automatickým zrušením přiřazení u neaktivních uživatelů?
one-or-more-tags-contains-invalid-characters=Jeden či více štítků obsahuje neplatné znaky.
one-or-more-user-groups-are-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-user-groups-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Jedna nebo více skupin je přiřazena k neaktivním uživatelům. Opravdu chcete pokračovat v mazání vybraných skupin automatickým zrušením přiřazení u neaktivních uživatelů?
online-friends-x={0} on-line přátel.
online-now=Nyní on-line
online=On-line
only-assign-permissions-to-me=Přiřadit oprávnění pouze aktuálnímu uživateli
only-show-results-for-web-content-listed-in-a-web-content-display-portlet=Zobrazit pouze výsledky pro webový obsah z portletu Zobrazení webového obsahu.
only-templates-associated-with-structure-x-are-shown=Jen šablony asociované se strukturou {0} jsou zobrazeny.
open-document=Otevřít dokument
open-entry=Otevřít záznam
open-id=OpenID
open-in-ms-office=Otevřít v MS Office
open-page-template=Otevřít šablonu stránky
open-private-pages=Otevřít privátní stránky
open-public-pages=Otevřít veřejné stránky
open-site-template=Otevřít šablonu webu
open-sites=Otevřené weby
open-source=Open Source
open-sso=Open SSO
open=Veřejná
opens-new-window=(otevře nové okno)
optional=Volitelné
options=Možnosti
or-obtain-the-google-gadget-code-directly-and-paste-it-below=Získat kód Google gadget přímo a vložit jej zde.
or=nebo
order-by-column=Řazení podle sloupce
order-by-type=Řazení podle typu
order-by=Řazení dle
order-date=Datum objednávky
order-email=Objednávkový e-mail
order=Objednávka
ordered-list=Řazený seznam
ordering-and-grouping=Řazení a seskupování
orders=Objednávky
organization-address=Adresa organizace
organization-information=Informace o organizaci
organization-members=Členové orhanizace
organization-or-community=Komunita organizace
organization-phones=telefony organizace
organization-profile=Profil organizace
organization-roles=Role v organizaci
organization=Organizace
organizations=Organizace
orientation=Orientace
original-text-indicator=Původní indikátor textu
original=Originál
orphan-pages=Nezařazené články
other-available-formats=Další dostupné formáty
other-directory-server=Jiný server s adresářovou službou
other-information=Další informace
other-languages=Ostatní jazyky
other-licenses=Jiné licence
other-members=Ostatní členové
other-reason=Jiný důvod
other-state=Jiný stav
other=Jiný
out-of-stock=Vyčerpáno
outband=Out-band
outgoing-links=Odkazy směřující pryč
outgoing-port=Odchozí port
outgoing-smtp-server=Odchozí SMTP Server
outgoing=Odchozí
output=Výstup
outset=Počátek
outside-us=Mimo USA
overall-maximum-file-size=Celková maximální velikost souboru
overline=Nadtržení
override-default-template=Překrýt předvolenou šablonu
owner=Vlastník
package=Balíček
packages=Balíčky
padding=Odsazení (padding)
page-added-email=Email s upozorněním na přidanou stránku
page-display-order=Zobrazení na stránce
page-history=Historie stránky
page-icon=Symbol stránky
page-layout=Rozvržení stránky
page-links=Linky na stránce
page-name=Název stránky
page-priority=Priorita stránky
page-settings=Nastavení stránky
page-updated-email=Email s upozorněním na změnu stránky
page-url=URL stránky
page=Stránka
pager=Stránkovač
pages-file=Soubor stránek
pages-with-tag-x=Stránky označené štítkem <em>{0}</em>.
pages-with-x-x=Stránky s {0} <em>{1}</em>.
pages=Stránky
pagination-type=Typ stránkování
paint=Malování
paragraph=Odstavec
parent-at-level=Kořen navigace absolutně na úrovni:
parent-category=Nadřazená kategorie
parent-folder=Nadřazená složka
parent-organization=Nadřazená organizace
parent-structure=Nadřazená struktura
parent=Nadřazený
party=částečný
passage-comparison=Porovnání pasáží textu
passage-lookup=Vyhledání pasáže textu
password-changed-notification=Upozornění na změnu hesla
password-expiration=Uplynutí platnosti hesla
password-history=Historie hesel
password-policies=Politiky hesel
password-policy=Politika hesel
password-reminder=Připomínka hesla
password-reset-required=Je nutné resetovat heslo
password-sent-email=E-mail se zasílaným heslem
password-settings=nastavení hesel
password-syntax-checking=Ověřování syntaxe hesel
password=Heslo
past=poslední
paste-in-widget-code=Vloženo v kódu widgetu.
path-and-file-name=Cesta a jméno souboru
pause=Pauza
payer-email-address=E-mail plátce
payment-gross=Hrubá platba
payment-settings=Nastavení plateb
paypal-email-address=E-mailová adresa PayPal
paypal-order=PayPal objednávka
pending-for-review=Zbývá k přezkoumání/prověření
pending-requests=Nevyřízené požadavky
pending=Nevyřízené
percentage=Procentuálně
performance=Vykonání
permanent-link-to-this-item=Trvalé linky na tuto položku
permission-exclusive-to-members-of-current-location-and-community=Oprávnění přiřazené členům stávající lokace a komunity?
permissions-assigned-to-organizations-user-groups-roles-and-communities=Oprávnění přiřazená organizacím, skupinám uživatelů, rolím a komunitám
permissions-assigned-to-roles=Oprávnění přiřazená rolím
permissions-assigned-to-users=Oprávnění přiřazená uživatelům
permissions=Oprávnění
person=Osoba
personal-address=Osobní adresa
personal-phones=Osobní telefony
personal=Osobní
personalize-pages=Personalizace stránek
phone-number=Telefonní číslo
phone-numbers=Telefonní čísla
phone-type=Typ telefonu
phone=Telefon
phones=Telefony
pick-date=Datum odběru
pie=Koláč
pieces=Kusy
pim=Pim
pin-the-dockbar=Připíchnout lištu
place=Místo
plain=jednoduchý
play-a-sound-when-i-receive-a-new-message-in-a-hidden-window=Přehrát zvuk při příchozí zprávě ve skrytém okně.
play=Hrajte
please-add-a-template-to-render-this-structure=Přidejte, prosím, šablonu podle které bude tato struktura zobrazována. Struktura určuje obsah nadé položky, šablona určuje jak bude položka vykreslena (rozmístění obsahu).
please-be-patient-as-this-process-can-take-up-to-several-minutes=Prosím o trpělivost, proces může trvat několik minut.
please-be-patient-while-uploading-your-file=Prosím o trpělivost, nahrávání může trvat i několik minut.
please-be-patient=Prosím o trpělivost, tato akce může trvat nějaký čas.
please-change-your-password=Změňte, prosím, své heslo.
please-choose-a-reminder-query=Vyberte ověřovací otázku pro případnou ztrátu hesla.
please-choose-the-scope-of-the-pages-to-publish=Vyberte rámec, podle kterého se bude řídit publikování.
please-complete-all-fields=Prosím, vyplňte všechna pole.
please-complete-your-order=Prosím {0}dokončete{1} vaši objednávku.
please-configure-a-valid-jira-database=Prosím, nakonfigurujte validní JIRA databázi.
please-configure-this-portlet-to-make-it-visible-to-all-users=Tento portlet neobsahuje žádný obsah, proto nebude běžnému uživateli zobrazen.
please-contact-the-administrator-because-you-do-not-have-any-pages-configured=Prosím kontaktujte administrátora, nemáte přidělena žádná práva.
please-contact-the-administrator-because-you-do-not-have-any-roles=Prosím kontaktujte administrátora, nemáte přiděleny žádné role.
please-contact-the-administrator-to-assign-reviewers=Kontaktujte správce kvůli přiřazení osob, které budou ověřovat text.
please-contact-the-administrator-to-configure-a-google-license=Prosím kontaktujte administrátora pro konfiguraci licence Google
please-contact-the-administrator-to-configure-a-valid-mail-server=Prosím kontaktujte administrátora pro konfiguraci správného poštovního serveru.
please-contact-the-administrator-to-configure-an-amazon-license=Prosím kontaktujte administrátora pro konfiguraci licence Amazon.
please-contact-the-administrator-to-setup-this-portlet=Prosím kontaktujte administrátora pro nastavení portletu.
please-email-all-questions-to=Prosím pošlete všechny otázky e-mailem na {0}.
please-ensure-the-administrator-has-configured-a-proper-google-license=Prosím požádejte administrátora o konfiguraci Google (licence).
please-enter-a-download-page-url-or-a-direct-download-url=zadejte, prosím, URL stránky s možností stažení, nebo přímo URL na stažitelný soubor.
please-enter-a-file-with-a-valid-file-size=Zvolte, prosím, soubor se správnou délkou.
please-enter-a-file-with-a-valid-file-type=Zvolte, prosím, soubor správného typu - s příponou, která je v systému povolena.
please-enter-a-friendly-url-that-begins-with-a-slash=Zadejte, prosím, přívětivé URL, začínající znakem lomítko.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-conflict-with-the-keyword-x=Zadejte, prosím, přívětivé URL, které není v konfliktu s klíčovým slovem <strong>{0}</strong>.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-end-with-a-slash=Zadejte, prosím, přívětivé URL, nekončící znakem lomítko.
please-enter-a-friendly-url-that-does-not-have-adjacent-slashes=Zadejte, prosím, přívětivé URL, neohraničená znakem lomítko
please-enter-a-friendly-url-that-is-at-least-two-characters-long=Zadejte, prosím, přívětivé URL, které má délku alespoň dva znaky
please-enter-a-friendly-url-with-valid-characters=Zadejte, prosím, přívětivé URL, obsahující pouze platné znaky.
please-enter-a-longer-duration=Zadejte, prosím, delší dobu trvání.
please-enter-a-small-image-with-a-valid-file-size=Zadejte, prosím, malý obrázek s přípustnou velikostí souboru.
please-enter-a-sms-id-that-is-a-valid-email-address=Zadejte SMS ID ve tvaru platné e-mailové adresy.
please-enter-a-start-date-that-comes-before-the-end-date=Datum začátku platnosti musí být před datem konce platnosti.
please-enter-a-start-date-that-comes-before-the-expiration-date=Zadejte, prosím, počáteční datum platnosti, které předchází datumu vypršení
please-enter-a-subject=Zadejte, prosím, předmět.
please-enter-a-title=Zadejte, prosím, titulek.
please-enter-a-unique-code=Zadejte, prosím, unikátní kód.
please-enter-a-unique-direct-download-url=Zadejte, prosím, unikátní URL pro přímé stažení.
please-enter-a-unique-document-name=Zadejte, prosím, unikátní název dokumentu.
please-enter-a-unique-entry-name=Zadejte, prosím, unikátní název záznamu.
please-enter-a-unique-folder-name=Zadejte, prosím, unikátní název složky.
please-enter-a-unique-friendly-url=Zadejte, prosím, přívětivé URL, které bude unikátní.
please-enter-a-unique-group-id-and-artifact-id-combination=Zadejte, prosím, unikátní kombinaci ID skupiny a výrobku
please-enter-a-unique-id=Zadejte, prosím, unikátní ID.
please-enter-a-unique-image-name=Zadejte, prosím, unikátní název obrázku.
please-enter-a-unique-name=Zadejte, prosím, unikátní název/jméno.
please-enter-a-unique-node-name=Zadejte, prosím, unikátní název uzlu.
please-enter-a-unique-project-code=Zadejte, prosím, unikátní kód projektu.
please-enter-a-unique-virtual-host=Zadejte, prosím, unikátní název virtuálního hostitele.
please-enter-a-valid-actual-end-date=Zadejte, prosím, platný aktuální datum konce.
please-enter-a-valid-author=Zadejte, prosím, platného autora.
please-enter-a-valid-body=Zadejte, prosím, platné tělo článku/zprávy/textu.
please-enter-a-valid-category-name=Zadejte, prosím, platný název kategorie.
please-enter-a-valid-cell-number=Zadejte, prosím, platné telefonní číslo.
please-enter-a-valid-change-log=Zadejte, prosím, platný záznam změny.
please-enter-a-valid-city=Zadejte, prosím, platné jméno města.
please-enter-a-valid-code=Zadejte, prosím, platný kód.
please-enter-a-valid-country=Zadejte, prosím, platný název země.
please-enter-a-valid-coupon-code=Zadejte, prosím, platný kód kupónu.
please-enter-a-valid-create-date=Zadejte, prosím, platné datum vytvoření.
please-enter-a-valid-credit-card-expiration-date=Vložte, prosím, platnou expiraci platební karty.
please-enter-a-valid-credit-card-number=Zadejte, prosím, platné číslo platební karty.
please-enter-a-valid-credit-card-type=Zadejte, prosím, platný typ karty.
please-enter-a-valid-date=Zadejte, prosím, platné datum.
please-enter-a-valid-description=Zadejte, prosím, platný popis.
please-enter-a-valid-destination-address=Zadejte, prosím, platnou adresu doručení.
please-enter-a-valid-direct-download-url=Zadejte, prosím, platné URL pro přímé stažení.
please-enter-a-valid-display-date=Zadejte, prosím, platné datum zobrazení
please-enter-a-valid-due-date=Zadejte, prosím, platné datum vypršení platnosti.
please-enter-a-valid-email-address-or-select-a-name-from-the-list=Zadejte, prosím, platnou emailovou adresu nebo vyberte jméno ze seznamu.
please-enter-a-valid-email-address=Zadejte, prosím, platný e-mail.
please-enter-a-valid-end-date=Zadejte, prosím, platné datum ukončení.
please-enter-a-valid-entry-url=Zadejte, prosím, platné URL.
please-enter-a-valid-estimated-end-date=Zadejte, prosím, platné odhadované datum ukončení.
please-enter-a-valid-expiration-date=Zadejte, prosím, platné datum ukončení platnosti.
please-enter-a-valid-fax-number=Zadejte, prosím, platné faxové číslo.
please-enter-a-valid-file=Vyberte, prosím, platný soubor.
please-enter-a-valid-firm-name=Zadejte, prosím, platný název firmy.
please-enter-a-valid-firm-url=Zadejte, prosím, platné firemní URL.
please-enter-a-valid-first-middle-and-last-name=Zadejte, prosím, platné jméno, křestní jméno a příjmění.
please-enter-a-valid-first-name=Zadejte, prosím, platné jméno.
please-enter-a-valid-folder-name=Zadejte, prosím, platný název složky.
please-enter-a-valid-folder=Zadejte, prosím, platnou složku.
please-enter-a-valid-future-due-date=Zadejte, prosím, platné budoucí datum vypršení platnosti.
please-enter-a-valid-host-name-or-ip=Zadejte, prosím, platný název počítače nebo IP adresu.
please-enter-a-valid-id=Zadejte, prosím, platné ID.
please-enter-a-valid-image-search-key=Zadejte, prosím, platný klíč pro vyhledání obrázku.
please-enter-a-valid-incoming-server-name=Zadejte, prosím, platné jméno příchozího serveru.
please-enter-a-valid-incoming-user-name=Zadejte, prosím, platné příchozí uživatelské jméno.
please-enter-a-valid-item-name=Zadejte, prosím, platný název položky.
please-enter-a-valid-item-sku=Zadejte, prosím, platný název SKU.
please-enter-a-valid-last-name=Zadejte, prosím, platné příjmení.
please-enter-a-valid-layout-name=Zadejte, prosím, platný název Zadejte, prosím, platné jméno stránky.
please-enter-a-valid-list-name=Zvolte, prosím, platné jméno ze seznamu.
please-enter-a-valid-login=Zadejte, prosím, platný login.
please-enter-a-valid-mail-domain=Zadejte, prosím, platnou mailovou doménu.
please-enter-a-valid-message=Zadejte, prosím, platnou zprávu.
please-enter-a-valid-name=Zadejte, prosím, platné jméno.
please-enter-a-valid-node-name=Zadejte, prosím, platný název uzlu.
please-enter-a-valid-note=Zadejte, prosím, platnou poznámku.
please-enter-a-valid-number=Zadejte, prosím, platné číslo.
please-enter-a-valid-organization-for-the-selected-location=Zadejte, prosím, platnou organizaci pro zvolené umístění.
please-enter-a-valid-organization-name=Zadejte, prosím, platné jméno/název organizace.
please-enter-a-valid-organization=Zadejte, prosím, platnou organizaci.
please-enter-a-valid-outgoing-email-address=Zadejte, prosím, platnou adresu pro odeslání e-mailu.
please-enter-a-valid-outgoing-server-name=Zadejte, prosím, platný server pro odesílání.
please-enter-a-valid-outgoing-user-name=Zadejte, prosím, platné jméno uživatele pro odesílání.
please-enter-a-valid-page-url=Zadejte, prosím, platné URL stránky.
please-enter-a-valid-parent-organization=Zadejte, prosím, platnou nadřazenou organizaci.
please-enter-a-valid-password=Zadejte, prosím, platné heslo.
please-enter-a-valid-path-and-file-name=Zadejte, prosím, platnou cestu a jméno souboru.
please-enter-a-valid-phone-number=Zadejte, prosím, platné telefonní číslo.
please-enter-a-valid-phone=Zadejte, prosím, platný telefon.
please-enter-a-valid-portlet-id=Zadejte, prosím, platné ID portletu.
please-enter-a-valid-project-code=Zadejte, prosím, platný kód projektu.
please-enter-a-valid-project-name=Zadejte, prosím, platné jméno/název projektu.
please-enter-a-valid-question-description=Zadejte, prosím, platný popis otázky.
please-enter-a-valid-question=Zadejte, prosím, platnou otázku.
please-enter-a-valid-repository-name=Zadejte, prosím, platné jméno repozitáře.
please-enter-a-valid-screen-name=Zadejte, prosím, platné uživatelské jméno.
please-enter-a-valid-script-template=Zadejte, prosím, platný skript šablony.
please-enter-a-valid-setup-name=Zadejte, prosím, platný název nastavení portletu.
please-enter-a-valid-short-description=Zadejte, prosím, platný zkrácený název.
please-enter-a-valid-signature=Zadejte, prosím, platný podpis.
please-enter-a-valid-start-date=Zadejte, prosím, platný datum počátku.
please-enter-a-valid-starting-address=Zadejte, prosím, platnou počáteční adresu.
please-enter-a-valid-state=Zadejte, prosím, platný stav.
please-enter-a-valid-street=Zadejte, prosím, platnou ulici.
please-enter-a-valid-subject=Zadejte, prosím, platný předmět.
please-enter-a-valid-target-layout-friendly-url=Zadejte, prosím, platné přívětivé URL cílové stránky.
please-enter-a-valid-task-description=Zadejte, prosím, platný popis úkolu.
please-enter-a-valid-task-name=Zadejte, prosím, platný název úkolu.
please-enter-a-valid-title=Zadejte, prosím, platný titulek.
please-enter-a-valid-topic-name=Zadejte, prosím, platný název tématu.
please-enter-a-valid-url=Zadejte, prosím, platné URL.
please-enter-a-valid-user-id=Zadejte, prosím, platné ID uživatele.
please-enter-a-valid-value=Zadejte, prosím, platnou hodnotu.
please-enter-a-valid-version-name=Zadejte, prosím, platné jméno/název verze.
please-enter-a-valid-virtual-host=Zadejte, prosím, platnou adresu virtuálního hostitele.
please-enter-a-valid-web-id=Zadejte, prosím, platné ID webu.
please-enter-a-valid-xml-url=Zadejte, prosím, platné URL pro XML zdroj.
please-enter-a-valid-xsd=Zadejte, prosím, platnou XML definici.
please-enter-a-valid-xsl-template=Zadejte, prosím, platnou XSL šablonu.
please-enter-a-valid-xsl-url=Zadejte, prosím, platné URL pro XSL zdroj.
please-enter-a-valid-zip=Zadejte, prosím, platné PSČ.
please-enter-a-value=Zadejte, prosím, hodnotu.
please-enter-a-word-that-is-at-least-3-characters-long=Zadejte, prosím, platné slovo delší než 3 znaky.
please-enter-an-email-address=Zadejte, prosím, e-mailovou adresu
please-enter-at-least-one-tag=Zadejte, prosím, alespoň jednen štítek.
please-enter-both-the-validation-code-and-the-error-message=Zadejte, prosím, validační kód a chybové hlášení.
please-enter-jdbc-information-for-new-database=Zadejte, prosím, informace o JDBC pro novou databázi.
please-enter-the-full-name-exactly-as-it-is-appears-on-your-credit-card=Zadejte, prosím, Vaše jméno stejné jako jméno na platební kartě.
please-enter-valid-choices=Zadejte, prosím, platný seznam.
please-enter-valid-comments=Zadejte, prosím, platný komentář.
please-enter-valid-content=Zadejte, prosím, platný obsah.
please-fill-out-all-required-fields=Vyplňte, prosím, všechny povinné položky.
please-import-a-lar-file-for-the-current-portlet=Importujte, prosím, LAR soubor pro aktuální portlet.
please-import-a-lar-file-of-the-correct-type=Importujte, prosím, LAR soubor správného typu.
please-import-a-lar-file=Importujte, prosím, LAR soubor.
please-limit-your-message-to-500-characters=Omezte svou zprávu na 500 znaků.
please-map-each-of-the-group-properties-group-name-and-user-to-an-ldap-attribute=Přiřaďte, prosím, každému z atributů skupiny <em>Jméno skupiny (Group Name)</em> a <em>Uživatel (User)</em> odpovídající atribut z LDAP.
please-map-each-of-the-user-properties-screen-name,-password,-email-address,-first-name,-and-last-name-to-an-ldap-attribute=Prosím, přiřaďte každému z atributů uživatele <em>Přihlašovací jméno (Screen Name)</em>, <em>Heslo (Password)</em>, <em>Emailová adresa (Email Address)</em>, <em>Křestní jméno (First Name)</em>, a <em>Příjmení (Last Name)</em> odpovídající atribut z LDAP.
please-press-the-save-button-to-view-your-changes=Stiskněte, prosím, tlačítko uložit pro zobrazení Vašich změn.
please-provide-all-mandatory-files-and-make-sure-the-file-types-are-valid=Zadejte, prosím, všechny notné soubory a ujistěte se, že jsou typy souborů podporovány
please-reenter-your-quantity-for-the-items-with-the-following-skus=Zadejte, prosím, znovu množství pro jednotky s těmito SKU:
please-select-a-category=Zadejte, prosím, kategorii.
please-select-a-community-to-which-you-will-assign-a-community-role=Vyberte, prosím, komunitu, které budete role přiřazovat.
please-select-a-country=Zadejte, prosím, stát/zemi.
please-select-a-course=Vyberte, prosím, kurz.
please-select-a-currency=Zadejte, prosím, měnu.
please-select-a-duration=Zadejte, prosím, dobu trvání.
please-select-a-lifetime=Vyberte, prosím, životnost.
please-select-a-location=Zvolte, prosím, umístění.
please-select-a-new-repository-hook=Vyberte, prosím, nový "hook repozitář".
please-select-a-product=Zvolte, prosím, výrobek.
please-select-a-region=Zvolte, prosím, region.
please-select-a-response=Zvolte, prosím, odpověď.
please-select-a-status=Zvolte, prosím, stav.
please-select-a-structure-to-choose-a-template=Pro volbu šablony zvolte, prosím, strukturu.
please-select-a-template=Zvolte, prosím, šablonu.
please-select-a-tool-from-the-left-menu=Zvolte, prosím, nástroj z levé nabídky.
please-select-a-type=Zvolte, prosím, typ.
please-select-a-valid-feed-item-content=Zvolte, prosím, správný obsah vlákna.
please-select-a-valid-type=Zvolte, prosím, platný typ.
please-select-a-web-content-from-the-list-below=Vyberte, prosím, z níže uvedeného seznamu správný webový obsah.
please-select-all-options=Zadejte, prosím, všechny volby.
please-select-an-account=Prosím, vyberte účet.
please-select-an-action-for-the-handling-of-form-data=Zvolte, prosím, akci pro zpracování formulářových dat.
please-select-an-offering=Vyberte, prosím, nabídku.
please-select-an-option=Vyberte možnost.
please-select-an-organization-and-location=Zvolte, prosím, organizaci a umístění.
please-select-an-organization-to-which-you-will-assign-an-organization-role=Vyberte, prosím, organizaci, které budete role přiřazovat.
please-select-an-organization=Zvolte, prosím, organizaci.
please-select-at-least-one-community=Zvolte, prosím, alespoň jednu komunitu (skupinu).
please-select-at-least-one-framework-version=Zvolte, prosím, alespoň jednu verzi Frameworku.
please-select-at-least-one-license=Vyberte, prosím, nejméně jednu licenci.
please-select-at-least-one-regular-organization-and-one-location=Zvolte, prosím, alespoň jednu řádnou organizaci a jedno umístění.
please-select-at-least-one-regular-organization=Zvolte, prosím, alespoň jednu řádnou organizaci.
please-set-a-new-password=zadejte, prosím, nové heslo.
please-sign-in-or-create-an-account-to-continue=Prosím přihlaste se nebo se {0}zaregistrujte{1} pro pokračování.
please-sign-in-to-access-this-application=Pro přístup k této aplikaci je nutné být přihlášen.
please-sign-in-to-continue=Prosím, přihlaste se pro pokračování.
please-sign-in-to-flag-this-as-inappropriate=Při označování obsahu za nevhodný je nutné být přihlášen.
please-specify-a-lar-file-to-import=Zadejte, prosím, LAR soubor pro import.
please-specify-at-least-one-visible-node=Nastavte, prosím, alespoň jeden uzel viditelný.
please-upgrade-your-browser-to-use-this-feature=Prosím použijte novější internetový prohlížeč pro použití těchto funkcionalit.
plugin-does-not-have-a-valid-url=Zásuvný modul nemá platné URL.
plugin-id=ID zásuvného modulu
plugin-name=Název/Jméno zásuvného modulu
plugin-notifications-enabled=Automatické hledání dostupných aktualizací zásuvného modulu
plugin-packages-with-updates-ignored=Balíky zásuvných modulů, u nichž mají být ignorovány aktualizace
plugin-repositories=Repozitáře zásuvných modulů
plugin-repository=Repozitář zásuvných modulů
plugin=Zásuvný modul
plugins-will-be-deployed-to-x-if-this-field-is-left-blank=Pokud ponecháte toto pole prázdné, zásuvné moduly budou nainstalovány do složky <em>{0}</em>.
plugins=Zásuvné moduly
pm=PM
polish=Polsky
pool=Pool
pop-info=POP Info
pop-up=Pop Up
pop=POP
port=Port
portal-data=Data portálu
portal-properties=Vlastnosti portálu
portal-url=Portálové URL
portal=Portál
portlet-background=Pozadí portletu
portlet-border=Ohraničení portletu
portlet-classes=Třídy portletu
portlet-configuration=Konfigurace portletu
portlet-data=data Portletu
portlet-id=ID portletu
portlet-mode=Mód portletu
portlet-name=Název portálu
portlet-permissions=Oprávnění k portletu
portlet-plugin=Zásuvný modul s portlety
portlet-plugins=Zásuvné moduly s portlety
portlet-preferences=Nastavení portletu
portlet-preview=Náhled portletu
portlet-title=Titulek portletu
portlet-x-does-not-have-an-indexer-class-configured=Portlet {0} není schopen indexace.
portlet=Portlet
portlets=Portlety
portrait=Portrét
portuguese=Portugalsky
position=Pozice
post-as-anonymous=Pošli jako anonym
post-date=Datum odeslání
post-new-message=Odešli nový příspěvek
post-new-thread=Založit novou diskusi
post-reply=Odeslat odpověď
post=Odešli
posted-as-a-reply-to=jako odpověď uživateli {0}.
posted-by=Odesláno od
posted-on-x-in-reply-to-x=Odesláno {0} jako odpověď uživateli {1}.
posted-on-x=Odesláno {0}.
posts=Příspěvků
potential-actions=Potenciální akce
pound=Libra
power-users=Pokročilý uživatel
powered-by=Používá technologii
precompile-jsps-for-faster-speed=Předkompilovat stránky JSP pro zvýšení rychlosti jejich prvního načtení.
predefined-value=Přednastavená hodnota
preferences=Nastavení
prefix=Oslovení/Titul
presence=Přítomnost
presentation-settings=Nastavení prezentace
presets=Přednastavené
press-release=Tiskové zprávy
preview-template=Náhled šablony
preview=Náhled
previous-change=Předchozí změna
previous-close=Předchozí uzavření
previous-message=Předchozí zpráva
previous-month=Předchozí měsíc
previous-page=Předchozí stránka
previous-thread=Předchozí diskuse
previous-year=Předchozí rok
previous=Předchozí
price-for-x-items-and-above=Cena za {0} jednotek a více:
price-for-x-to-x-items=Cena od {0} do {1} jednotek:
price=Cena
prices=Ceny
primary-address=Hlavní adresa
primary-contact=Hlavní kontakt
primary-email=Hlavní e-mail
primary=Primární
primitives=Primitiva
principal=Principy
print-x-x=Vytisknout <span class="{0}">{1}</span>
print=Tisk
priority=Priorita
private-node=Privátní uzel
private-nodes=Privátní uzly
private-pages=Privátní stránky
private-virtual-host=Privátní virtuální host/server
private=Privátní
proceed=Pokračovat
processing-login=Probíhá přihlašování
producer-id=ID výrobce
producer-is-disabled-because-it-does-not-have-any-published-portlet=Výrobce byl deaktivován, jelikož neměl publikované žádný portlet.
producer-is-disabled-because-it-does-not-have-any-published-portlets=Výrobce byl deaktivován, jelikož neměl publikované žádné portlety.
producer-name-already-exists=Jméno výrobce již existuje.
producer-name-is-invalid=Jméno výrobce je chybné.
producer-name=Jméno/název výrobce
producer=Výrobce
producers=Výrobci
product-entry=Záznam výrobku
product-version=Verze produktů
product=Produkt
production=Výroby
products=Produkty
profile=Profil
project-information=Informace o projektu
project-must-be-associated-with-a-firm=Projekt musí být asociován s nějakou firmou
project-name=Název projektu
project=Projekt
projects=Projekty
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-category=Vlastnosti slouží k přidávání detailních informací specifické kategorii. Vždy sestávají z klíče a hodnoty, což umožňuje ke kategoriím přiřazovat detailnější informace.
properties-are-a-way-to-add-more-detailed-information-to-a-specific-tag=Vlastnosti slouží k přidávání detailních informací specifickému štítku. Vždy sestávají z klíče a hodnoty, což umožňuje ke štítkům přiřazovat detailnější informace.
properties=Vlastnosti
property-name=Jméno vlastnosti
property=Vlastnost
proposal-description=Popis návrhu
proposal=Návrh
proposals=Návrhy
propose-publication=navrhnout opublikování
props=Vlastnosti
prorated=Poměrný
protocol=Protokol
proxy-authentication-domain=Doména pro autentizaci na proxy serveru
proxy-authentication-host=Server pro proxy-autentizaci
proxy-authentication-password=Heslo pro autentizaci na proxy-serveru
proxy-authentication-username=Uživatelské jméno pro autentizaci na proxy-serveru
proxy-authentication=Autentizace na proxy serveru
proxy-host=Adresa proxy serveru
proxy-port=Port pro proxy
pt_en=Portugalsky -> Anglicky
public-node=Veřejný uzel
public-nodes=Veřejné uzly
public-pages=Veřejné stránky
public-render-parameters=Veřejné parametry vykreslování
public-virtual-host=Veřejný virtuální hostitel/server
public=Veřejný
publish-date=Zveřejnit schůzku
publish-portlets=Publikovat portlety
publish-to-live=Opublikovat do živých dat
publish-to-remote=Opublikovat do vzdálených dat
publish=Opublikovat
published-date=Datum publikace
published=Publikováno
publisher=Publikoval
purchase-order=Objednávka
quantity=Množství
query-logic=Logika dotazování
query-string-help=Volitelné. Tento textový dotaz bude použit, pokud žádný jiný nebude k dispozici. Funguje jako výchozí parametry pro tuto stránku.
query-string=Řetězec
question=Otázka
questions=Otázky
quick-add=Rychlé přidání
quick-links=Rychlý odkaz
quick-reply=Rychlá odpověď
quote-without-title=Citace bez titulku
quote=Citace
radio-buttons=Radio buttons
range=Rozsah
rank=Pořadí
ranks=Pořadí
rate-this-as-bad=Líbí
rate-this-as-good=Nelíbí
rate-this-x-stars-out-of-x=Ohodnotit {0} hvězdami z celkového počtu {1}.
ratings=Hodnocení
read-interval-minutes=Interval čtení (v minutách)
read-more-x-about-x=Zjistit více <span class="{0}">o {1}</span>
read-more=Zobrazit více...
read-roles=Role pro čtení
read=Číst
reason-for-the-report=Důvod zprávy.
reassign-to-system-role=Přiřadit znovu mezi systémové role
reassign=Znovu přiřadit
recalculate=Přepočítat
receiver-email-address=E-mail adresáta
recent-changes=Poslední změny
recent-documents=Poslední dokumenty
recent-entries=Poslední položky
recent-images=Poslední obrázky
recent-posts-rss=RSS na poslední zprávy
recent-posts=Poslední zprávy
recent=Poslední
recipient-email-address=Adresa příjemce e-mailu
recipient=Příjemce
recipients=Příjemci
recommended-licenses=Doporučené licencování
recommended=Doporučeno
recur-every=Opakovat po
recursable-permissions=Rekurzivní oprávnění
redirect-url-on-success=URL pro přesměrování v případě úspěchu
redirected-from-x=Přesměrováno z {0}
references-only=Referencujte pouze
refresh-rate=Rychlost obnovování
refresh=Opětovné načtení
refreshing-account=Účet se znovu načítá...
refreshing-folder=Složka se znovu načítá...
refunded=Zaplaceno
regex=Regulární výraz
region=Region
register=Registrovat
registration-handle=Odbavení registrace
registration-information=Registrační informace
registration-properties=Předměty registrace
registration-property-name-already-exists=Jméno předmětu registrace již existuje.
registration-property-name-and-description-are-required=Jméno předmětu registrace a popis jsou zapotřebí.
registration-required=Je vyžadována registrace
registration-type=Typ registrace
registration-validator-class=Třída ověření registrace.
registration=Registrace
regular-browsers=Normální prohlížeče
regular-organization=Řádná organizace
regular-roles=Regulérní (globální) role
regular=Regulérní
reindex-all-search-indexes=Aktualizovat indexy vyhledávacího stroje.
reindex=Reindexovat
reject=Odmítnout
rejected=Odmítnuto
related-content=Související obsah
relative-parent-up-by=Kořen navigace relativní k aktuální úrovni. O kolik úrovní nadřadit kořen:
relative-to-context-path=Relativně vzhledem ke kontextové cestě
release-date=Datum vydání
remember-me=Zapamatuj si mne
remind-me=Upozorni mě
reminder-queries=Ověřovací otázky
reminder-query-and-answer-cannot-be-empty=Otázka a odpověď pro opětovné získání hesla nemohou být prázdné.
reminder=Upomínka
reminders=Upomínky
remote-group-id=ID vzdálené skupiny dat
remote-group-with-id-x-does-not-exist=Vzdálená skupina dat s ID {0} neexistuje.
remote-host-ip=IP adresa vzdáleného serveru
remote-options=Nastavení pro operace se vzdálenými stránkami
remote-pages-set=Sada vzdálených stránek
remote-port=Port vzdáleného serveru
remote-portlet-name-already-exists=Jméno vzdáleného portletu již existuje.
remote-portlet=Vzdálený portlet.
remove-all-entries-to-disable-email-forwarding=Odstraňte vše pro vypnutí přesměrování e-mailu.
remove-files=Odstranit soubory
remove-friend=Vyjmout z přátel
remove-redirect=Zrušit přesměrování
remove-screenshot=Odstranit snímek
remove-the-last-form-field=Odstranit poslední pole formuláře
remove=Odstranit
removed-in=Odstraněno z
rename-group=Přejmenuj skupinu
rename-role=Přejmenuj roli
rename=Přejmenovat
rendered-web-content=Vykreslený webový obsah
repeat-all-over=Opakovat vše znovu
repeat-daily=Opakovat každý den
repeat-left-to-right=Opakovat zleva doprava
repeat-monthly=Opakovat každý měsíc
repeat-top-to-bottom=Opakovat odshora dolů
repeat-weekly=Opakovat každý týden
repeat-yearly=Opakovat každý rok
repeat=Opakovat
repeatable=Opakovatelné
replier=Kdo odpovídá
reply-all=Odpovědět všem
reply-as-anonymous=Odpovědět jako anonym
reply-comments=Komentáře v odpověď
reply-date=datum odpovědi
reply-related-settings=Nastavení vztahující se k odpovědi
reply-to-address=Odpovězte na adresu
reply-to=Odpověď komu:
reply-with-quote=Odpovědět s citací
reply=Odpovědět
replying-to=Odpověď na
report-inappropriate-content=Nahlásit nevhodný obsah.
reported-issues=Oznámené problémy
repositories-require-at-least-one-read-role=Repozitář potřebuje alespoň jednu roli pro čtení.
repositories-require-at-least-one-write-role=Repozitář potřebuje alespoň jednu roli pro zápis.
repositories=Repozitáře
repository-fields=Pole repozitáře
repository=Repozitář
request-cannot-be-interpreted-because-it-does-not-have-an-associated-interpreter=Požadavek nemůže být interpretován, protože nemá přiřazen žádný interpretr.
request-holiday=Požádat o dovolenou
request-membership=Požádat o členství
request-social-networking-summary-add-friend={0} se chce stát Tvým přítelem.
request-social-networking-summary-join-organization={0} se chce stát členem {1}.
request-timeout=Čas vypršel
require-captcha=Vyžadovat obrázek CAPTCHA
require-strangers-to-verify-their-email-address=Musí cizinci (z neznámé domény) ověřovat jejich e-maily?
require-unlock-help=Zaškrtněte, pokud je nutné, aby administrátor ručně povoloval veškeré uživatelské účty.
require-unlock=Nutnost ručního povolování
required-roles=Potřebné role
required-structures-could-not-be-deleted=Používané struktury nemohly být smazány.
required-templates-could-not-be-deleted=Používané šablony nemohly být smazány.
required=Vyžadováno
requires-login=Potřebuje přihlášení
requires-shipping=Potřebuje dodání
resend-confirmation-email=Znovu odeslat potvrzovací e-mail.
resend-shipping-email=Znovu odešli mail o dodání
resend=Poslat znovu
reserved-credentials=Rezervované osobní údaje
reserved-screen-names=Rezervovaná přihlašovací jména
reserved-users=Rezervovaní uživatelé
reset-failure-count-help=Určuje, jak dlouho budou pro uživatele zachovávány záznamy o chybných přihlášeních.
reset-failure-count=Doba uchovávání záznamů.
reset-values=Vynulovat hodnoty
reset=Resetovat
resolution=Rozlišení
resolved=Vyřešeno
resource-set=Soubor zdrojů
resource=Zdroj
resources=Zdroje
response=Odpověď
responses=Odpovědi
restart=restartovat
restore=Obnovení
restrict-to=Omezeno na
restricted=Omezená
results-of-about=Výsledek {0} z {1}.
results-of=Výsledky {0} z {1}.
resume=Pokračovat
retail-price=Maloobchodní cena
return-receipt=Vráceno:
return-to-full-page=Návrat do kompletní stránky
reunion=Sraz
rev=Zp.
revert=Vrátit zpět
review-date=Datum opětovného prověření
review-pending=Zbývá prověřit
review-rejected=Po prověření odmítnuto
review=Přezkoumání
reviewer=Posuzoval
reviewers=Posuzovali
revision=Revize
rich-text-format=Formátovaný text (Rich Text Format)
rich=Plný
ridge=Hřbet
right=Vpravo
robots=Roboti
role-name=Název role
role=Role
roles=Role
romanian=Rumunský
root-folder=Kořenová složka
root-layout-level=Úroveň kořenové stránky
root-layout=Kořenová stránka
root-theme=Kořenové téma
root=Kořen
rounded-edges=Zaoblené rohy
rss-feed-content-length=Délka obsahu RSS zdroje
rss-subscription=Sledovaná RSS
rss-type-s=Typ(y) RSS
rss=RSS
ru_en=Rusky -> Anglicky
run-the-garbage-collector-to-free-up-memory=Spustit Garbage Collector pro uvolnění nepoužívané paměti.
russian=Rusky
safe-search=Jednoduché hledání
sale-items=Prodávané položky
sales=Prodeje
same-as-billing=Stejné jako fakturační
same-for-all=Stejné pro všechny
same-page=Stejná stránka
saturday-abbreviation=So
save-and-add-another=Ulož a přidej další
save-and-approve=Uložit a schválit
save-and-continue=Uložit a pokračovat ve změnách
save-draft=Ulož jako koncept/návrh
save-new-version=Uložit novou verzi
save-settings=Ulož nastavení
save-to-database=Uložit do databáze
save-to-file=Uložit do souboru
save=Uložit
saving-account-settings=Nastavení účtu se ukládají...
saving-draft=Ukládám koncept...
schedule-event=Plánovat události
schedule=Časové plánování
scheduled-events=Plánované události
scheduler=Plánovač
scope=Rámec
score=Skóre
scramble=Zamíchat
screen-name-attribute=Vlastnost uživatelského jména
screen-name=Uživatelské jméno
screen-names=Uživatelská jména
screenshot=Snímek obrazovky
screenshots-must-contain-a-valid-thumbnail-and-a-valid-full-image=Náhledy obrazovek musí obsahovat správné miniatury a správné náhledy celých obrazovek.
screenshots=Snímky obrazovky
script=Skript
search-applications-searches-as-you-type=Prohledat aplikace (hledá již během psaní).
search-bookmarks=Prohledat záložky
search-by-id-or-url=Hledat ID nebo URL
search-categories=Vyhledat v kategoriích
search-communities=Vyhledat v komunitách
search-coupons=Vyhledat kupony
search-definitions=Vyhledat v definicích
search-documents=Hledej dokument
search-entries=Hledat záznamy
search-feeds=Hledat zdroje
search-file-entries=Hledat soubory
search-folder=Hledat složku
search-folders=Hledat složky
search-for-x=Hledat '{0}'
search-gadgets=Hledat Gadgety
search-images=Hledat obrázky
search-in-x=Hledat v {0}
search-index=Prohledat obsah
search-items=Vyhledat položky
search-locations=Vyhledat umístění
search-messages=Vyhledat zprávy
search-nodes=Vyhledat uzly
search-operator=Operátor pro vyhledávání
search-orders=Hledat objednávky
search-organizations=Hledat organizace
search-pages=Vyhledat stránky
search-password-policies=Vyhledat politiky hesel
search-plugins=Vyhledat zásuvné moduly
search-products=Vyhledat produkty
search-results=Výsledek hledání
search-roles=Vyhledat role
search-structures=Hledat struktury
search-tag=Vyhledat štítek
search-templates=Hledat šablony
search-this-category=Prohledat tuto kategorii
search-this-folder=Prohledat tuto složku
search-threads=Vyhledat vlákna
search-took-x-seconds=Hledání trvalo {0} sekund.
search-topics=Prohledat nadpisy
search-user-groups=Vyhledat skupiny uživatelů
search-users=Vyhledat uživatele
search-web-content=Prohledat webový obsah
search-x=Hledat {0}
search=Hledání
searchable-keyword=Vyhledatelné klíčové slovo
searchable-text=Vyhledatelný text
searchable=Vyhledatelné
searched-for-pages-similar-to=Hledání stránek podobných
searched-the-portal-for=Prohledávání portálu pro
searched-the-web-for=Prohledávání webu na
searched=Prohledáno
second=Sekund
seconds=Sekundy
secret=Tajemství
secure-incoming-connection=Bezpečné příchozí připojení
secure-outgoing-connection=Bezpečné ochozí připojení
security=Zabezpečení
see-current-results=Zobraz aktuální výsledky
see-full-image=Zobrazit plný obrázek
see-large-photo=Zobraz velké foto
see-thumbnail=Zobrazit miniaturu
see-x-for-more-information=Pro více informací se podívejte na {0}.
select-a-structure-to-filter-the-web-content-list-by-a-structure=Vyberte strukturu, podle které se bude výpis Webového obsahu filtrovat.
select-an-existing-article-or-add-an-article-to-be-displayed-in-this-portlet=Vyberte existující článek nebo vytvořte článek nový.
select-and-copy=Vyber a kopíruj
select-article=Vybrat článek
select-asset=Zvolit položku
select-at-least-one-community-for-each-action-with-scope-set-to-communities=Pro každou akci v rámci entity <em>Komunita</em> vyberte alespoň jednu komunitu.
select-box=Rozbalovací výběrové pole
select-categories=Zvolit kategorie
select-content=vyber obsah
select-date=Vyber datum
select-either-a-public-node-or-a-private-node=Vyberte buď veřejný, nebo soukromý uzel.
select-existing-web-content-or-add-some-web-content-to-be-displayed-in-this-portlet=Vyberte nebo vytvořte webový obsah, který má být v tomto portletu zobrazen.
select-existing=Zvolit existující
select-folder=Vyber složku
select-option=Vybrat možnost
select-portlet=Vybrat portlet
select-recipients=Vybrat příjemce
select-tags=Zvolit štítky
select-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-portlet=Zvolte akci, kterou smí uživatel s touto rolí provést s portletem <em>{0}</em>.
select-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-resource=Zvolte akci, kterou smí uživatel s touto rolí provést s entitou <em>{0}</em>.
select-the-actions-that-this-role-can-perform-on-each-resource-of-x-portlet=Zvolte akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést s každou entitou spravovanou portletem <em>{0}</em>.
select-the-applications-that-will-be-available-in-the-panel=Vybere aplikace, které mají být v panelu dostupné.
select-the-communities-where-this-role-can-perform-the-x-action-on-the-x-portlet=Zvolte komunity, kde smí uživatel s touto rolí provést akci <em>{0}</em> na portletu {1}.
select-the-communities-where-this-role-can-perform-the-x-action-on-the-x-resource=Zvolte komunity, kde smí uživatel s touto rolí provést akci <em>{0}</em> s entitou {1}.
select-the-delivery-options-for-alerts-and-announcements=Zvolte způsob doručení pro výstrahy a oznámení.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-each-resource-of-x-portlet=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad každou entitou spravovanou portletem <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-portal=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad portálem.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-portlet=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad tímto portletem <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x-resource=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad entitou <em>{0}</em>.
select-the-scope-of-the-action-that-this-role-can-perform-on-the-x=Zvolte rámec akce, kterou smí uživatel s touto rolí provést nad <em>{0}</em>.
select-the-type-of-editor-to-use-while-editing-xml-and-xsl=Zvolte typ editoru, který se má používat při změnách souborů xml a xsl.
select-user=Výběr uživatele
select-users-to-associate-with-the-action-x=Zvolte uživatele pro přiřazení akci {0}.
select-users-to-associate-with-the-following-actions-x=Zvolte uživatele pro přiřazení následujícím akcím: {0}
select-web-content=Vybrat webový obsah
select=Vybrat
selected-articles=Vybrané články
selected-contact=Vybraný kontakt
selected-page=Vybraná stránka
selected-pages=Zvolené stránky
selected-user=Vybraný uživatel
selected-web-content=Vybraný webový obsah
selected=Zvoleno
selecting-a-new-structure-will-change-the-available-input-fields-and-available-templates=Zvolením nové struktury se změní všechna dostupná pole a šablony, doposud zadaná data článku budou ztracena. Opravdu chcete pokračovat?
selecting-a-new-structure-will-change-the-available-templates-and-available-feed-item-content=Zvolením nové struktury se změní všechna dostupné šablony a obsahy položek z externích zdrojů. Opravdu chcete pokračovat?
selecting-a-template-will-change-the-structure,-available-input-fields,-and-available-templates=Zvolením nové šablony se změní struktura, všechna dostupná pole a šablony. Opravdu chcete pokračovat?
selecting-a-template-will-change-the-structure,-available-templates,-and-available-feed-item-content=Zvolením nové šablony se změní struktura, všechny dostupné šablony a obsahy položek z externích zdrojů. Opravdu chcete pokračovat?
selection-break=Hranice výběru
selection-list=Výběrové pole
selection-method=Metoda výběru
selection-of-decimal-values=Volba decimální hodnoty
selection-of-integer-values=Volba celočíselné hodnoty
selection-of-text-values=Volba textové hodnoty
selection=Výběr
send-approval-denied-email-to-users=Odeslat mail o zamítnutí uživateli?
send-approval-granted-email-to-users=Odeslat mail o potvrzení uživateli?
send-approval-requested-email-to-users=Odeslat mail s žádostí o potvrzení uživateli?
send-as-email=Odeslat jako e-mail
send-back-for-review=Odeslat zpět k posouzení/prověření
send-confirmation-email=Odeslat potvrzující e-mail
send-email-notification-to-new-users=Odešli notifikaci novým uživatelům?
send-invitations=Odeslat pozvání
send-new-password=Odeslat nové heslo
send-order-email-to-users=Odeslat objednávkový e-mail uživatelům?
send-order-email=Odeslat objednávkový e-mail
send-shipping-email-to-users=Odeslat mail od odeslání objednávky uživatelům?
send-shipping-email=Odeslat odesílací e-mail
send-sitemap-information-to-preview=Zobrazte informace o sitemap protokolu {0}v náhledu{1}:
send-text-message=Odeslat textovou zprávu
send=Odeslat
sender=Odesílatel
sending-message=Zpráva se odesílá...
sent-mail=Odeslaný mail
server-id=ID serveru
server-name=Jméno serveru
server-port=Port serveru
server-url=URL serveru
server=Server
servers=Servery
service-url=URL služby
service=Služba
services=Služby
session-attributes=Vlastnosti Relace
session-id-not-found=ID relace nenalezeno.
session-id=ID relace
session=Sezení
set-as-default=Nastav jako předvolenou možnost
set-background-image-properties=Nastavit vlastnosti obrázku na pozadí
set-the-discount-amount-and-the-discount-type=Nastav slevu a typ slevy. Pokud je sleva 0.25 a typ <em>procenta</em>, pak je odečtena sleva 25%. Pokud je typ slevy <em>aktuální</em>, pak je sleva 25 haléřů z výsledné částky.
set-the-display-order-of-child-pages=Nastavit pořadí podstránek.
set-the-display-order-of-news-feeds=Nastavit pořadí novinkových vláken.
set-the-display-styles-used-to-display-blogs-when-viewed-via-as-a-regular-page-or-as-an-rss=Nastavit styly zobrazení, které budou použity pro zobrazení blogů při normálním zobrazení nebo při zobrazení přes RSS vlákna.
set-the-following-values-to-filter-emails-associated-with-an-email-address-to-a-folder=Nastavte následující hodnoty pro filtrování e-mailů s přiřazením adresy ke složce.
set-the-google-analytics-id-that-will-be-used-for-this-set-of-pages=Nastavit ID Google Analytics, které bude použito pro tento soubor stránek.
set-your-community-tags=Nastavit štítky vlastní komunity.
set-your-global-tags=Nastavit vlastní globální štítky.
set-your-jira-login=Nastavte přihlašovací údaje do systému JIRA.
set-your-login-for-x-to-track-your-jira-activity=Nastavte přihlašovací údaje pro {0} pro sledování vaší aktiviti v systému JIRA.
settings=Nastavení
setup=Nastavení
several-shared-parameters-are-mapped-to-the-same-parameter=Některé sdílené parametry jsou namapovány tomu samému parametru.
severity-1=1. st. závažnosti
severity-2=2. st. závažnosti
severity-3=3. st. závažnosti
sex=Pohlaví
sexual-content=Sexuální obsah
shard=Podíl
share-this-application-on-any-website=Sdílet aplikaci s kterýmkoliv webem. Stačí zkopírovat níže uvedený kód a umístit jej na stránku, kde si přejete ji zobrazit.
share-this-application-with-friends=Sdílet tuto aplikaci s přáteli.
shared-entries=Sdílené položky
shared-folders=Sdílené složky
shared-parameter=Sdílené parametry
shared-structures=Sdílené struktury
shared-templates=Sdílené šablony
shared-web-content=Sdílený webový obsah
shared=Sdíleno
sharing=Sdílení
shekel=šekel
shipping-address=Adresa dodání
shipping-calculation=Kalkulace dodání
shipping-email=E-mail dodání
shipping=Dodání
shopping-cart-images=Obrázky nákupního košíku
shopping-cart=Nákupní košík
shopping=Nakupování
short-description=Krátký popis
short-name=Zkrácené jméno
short-text=Zkrácený text
shortcut-to-x=Zkratka k {0}
shortcut=Zkratka
shortcuts=Zkratky
shorter=Kratší
should-users-forward-to-the-cart-page-when-adding-an-item-from-the-category-page=Mají být nakupující přesměrováni na stránku košíku, když přidají položku z této kategorie?
show-a-different-month=Zobrazit jiný měsíc.
show-a-different-year=Zobrazit jiný rok.
show-activities=Zobrazit aktivity
show-all-categories=Zobrazit všechny kategorie
show-asset-count=Zobrazit počet položek
show-asset-title=Zobrazit titulek položky
show-assign-reviewers=Zobrazit přiřazení posuzovatelů
show-availability-when-viewing-an-item=Ukázat při zobrazování položky dostupnost?
show-available-locales=Zobrazit dostupné jazykové verze
show-borders=Zobrazit ohraničení
show-breadcrumbs=Ukázat drobečkovou navigaci
show-calendar=Zobrazit kalendář
show-category-controls=Zobrazit ovládací prvky kategorie
show-columns=Zobrazit sloupce
show-company-name=Zobrazit název společnosti
show-context-link=Zobrazit související link
show-current-page=Zobrazit stávající stránku
show-edit-icon=Zobrazit ikonu pro úpravy
show-feed-description=Zobrazit popis vlákna
show-feed-image=Zobrazit obrázek vlákna
show-feed-item-author=Zobrazit autora položky
show-feed-published-date=Zobrazit datum publikování vlákna
show-feed-title=Zobrazit titulek vlákna
show-full-content=Zobrazit úplný obsah
show-guestbook=Zobrazit knihu návštěv
show-hidden-pages=Zobrazit skryté stránky
show-image=Zobrazit obrázek
show-item-description-when-browsing-a-category=Zobrazit popis položky při procházení kategorie?
show-item-prices-when-browsing-a-category=Zobrazit ceny položek při procházení kategorie?
show-item-properties-when-browsing-a-category=Zobrazit vlastnosti položek při procházení kategorie?
show-maps-and-directions=Zobrazit mapy a navigaci
show-me-as-online=Sdílet online status.
show-metadata=Zobrazit metadata
show-mini-month=Ukázat mini měsíc
show-portlet-borders=Zobrazit okraje portletu (border)
show-query-logic=Zobrazit logiku dotazu
show-remote-export-options=Vlastnosti vzdáleného exportu
show-search=Zobrazit vyhledávání
show-shopping=Zobrazit nakupování
show-special-item-description-when-browsing-a-category=Zobrazit popisky speciálních položek při listování kategorií?
show-special-items-when-browsing-a-category=Zobrazit speciální položky při listování kategorií?
show-special-items=Zobrazit speciální položky
show-subfolders=Zobrazit podsložky
show-syntax-help=Zobrazit nápovědu k syntaxi
show-tags-with-zero-assets=Zobrazit štítky, které jsou bez položek
show-tags=Zobrazit štítky
show-todays-events=Zobrazit dnešní události
show-wiki-borders=Zobrazit Wiki Borders
show=Zobrazit
showing-x-result=Je zobrazen {0} výsledek.
showing-x-results=Je zobrazeno {0} výsledků.
showing-x-x-of-x-results=Je zobrazeno {0} - {1} výsledků z celkového počtu {2}.
shutdown-the-server-in-the-specified-number-of-minutes=Vypnout server za daný počet minut. Zadejte 0 pro zrušení operace vypnutí.
shutdown=Zastavit
sic-code=Kód SIC
sign-guestbook=Podepište knihu návštěv
sign-in-to-vote=Pro hlasování se přihlaste.
sign-in-to-your-account=Přihlásit se ke svému účtu
sign-in-with-a-regular-account=Přihlášení uživatelským účtem serveru.
sign-in-with-an-open-id-provider=Přihlášení pomocí OpenID.
sign-in=Přihlásit se
sign-out=Odhlásit se
sign=Podepište
signal=Signál
signature=Podpis
similar-pages=Podobné stránky
similar-phrase=Podobné fráze
simple=Jednoduché
sitemap-protocol=Protokol Sitemap
sitemap=Mapa webu
siteminder=SiteMinder
sites=Weby
size=Velikost
skip-to-content=Přejít k obsahu
sku=SKU
skus=SKU
skype=Skype
skyscraper=Mrakodrap
slovak=Slovenský
small-image-url=URL malého obrázku
small-image=Malý obrázek
small-rectangle=Malý obdélník
small-square=Malý čtverec
sms-messenger-id=ID SMS messengeru
sms=SMS
social-bookmark-blinklist=BlinkList
social-bookmark-delicious=del.icio.us
social-bookmark-digg=Digg
social-bookmark-furl=Furl
social-bookmark-newsvine=Newsvine
social-bookmark-reddit=reddit
social-bookmark-technorati=Technorati
social-bookmarks=Sdílení odkazů (social bookmarking)
social-network-ids=Identifikace v sociálních sítích
social-network=Sociální síť
software-catalog-images=Obrázky z katalogu programů
solid=Plný
sound-settings=Nastavení zvuku
source-address=Adresa zdroje
source-input-enabled=Zadání zdroje povoleno
source-url=URL zdroje
source=Zdroj
sourceforge-login=Přihlášení na SourceForge
spacing=Odsazení
spam=Spam
spanish=Španělský
specify-a-url-for-a-remote-layout-template,-portlet,-or-theme=Zadejte URL pro vzdálenou šablonu stránek, portlet či téma.
specify-an-optional-context-for-deployment=zadejte případný alternativní "context root" pro instalovaný modul
specify-custom-reminder-queries-for-the-users-of-this-organization=Zadejte specifické fráze (vždy jednu na samostatný řádek) pro uživatele této organizace.
specify-the-file-to-import=Zadejte soubor pro import:
speed=Rychlost
spell=Hláskování
split-thread=Rozdělit diskusi
sports-event=Sportovní události
square-centimeter=čtvereční centimetr
square-foot=čtvereční stopa
square-inch=čtvereční palec
square-kilometer=čtvereční kilometr
square-meter=čtvereční metr
square-mile=čtvereční míle
square-millimeter=čtvereční milimetr
square-yard=čtvereční yard
square=Čtverec
ssh=SSH
stage-1-role-help=Toto je implicitní stupeň přípravy tvořený množinou uživatelů, kteří mají oprávnění <em>Spravovat stránky (Manage Pages)</em>. Libovolný uživatel s tímto oprávněním smí odesílat <em>návrh na změnu obsahu</em> v rámci daného workflow.
stage-2-role-help=Role na <strong>Stupni 2 (Stage 2)</strong> by měla udělovat uživatelům, kteří ji mají přiřazenou, alespoň oprávnění <em>Potvrdit návrh (Approve Proposal)</em>, <em>Přiřadit posuzovatele</em>, a <em>Spravovat stránky (Manage Pages)</em>. Přidejte případně více oprávnění podle individuálních potřeb.
stage-community-permissions-reference-help=Oprávnění, na něž se odkazuje níže, se vztahují k oprávněním na entitě typu Komunita. Viz <em>Enterprise Admin &raquo; Role &raquo; <strong>Nějaká role komunity</strong> &raquo; Akce &raquo; Definovat oprávnění &raquo; Přidat oprávnění k portletu &raquo; Komunity &raquo; Komunita</em>.
stage-last-role-help=Role na <strong>Posledním stupni</strong> by měla udělovat uživatelům, kteří ji mají přiřazenou, alespoň oprávnění <em>Potvrdit návrh (Approve Proposal)</em>, <em>Spravovat stránky (Manage Pages)</em>, a <em>Publikovat naživo (Publish Staging)</em>. Přidejte případně více oprávnění podle individuálních potřeb.
stage-organization-permissions-reference-help=Oprávnění, na něž se odkazuje níže, se vztahují k oprávněním na entitě typu organizace. Viz <em>Enterprise Admin &raquo; Role &raquo; <strong>Některá z rolí organizací</strong> &raquo; Akce &raquo; Definovat oprávnění &raquo; Přidat oprávnění k portletu &raquo; Enterprise Admin &raquo; Organizace</em>.
stage-review-role-help=Role ve <strong>Stupni přezkoumání</strong> by měla udělovat uživatelům, kteří ji mají přiřazenou, alespoň oprávnění <em>Potvrdit návrh (Approve Proposal)</em>. Přidejte případně více oprávnění podle individuálních potřeb.
stage-x-pending-review=Stupeň {0} - probíhá přezkoumání
stage-x-review-approved=Stupeň {0} - po recenzi schváleno
stage-x-review-rejected=Stupeň {0} - po recenzi odmítnuto
stage-x-review-unassigned=Stupeň {0} - nepřiřazeno k přezkoumání
stage-x-role=Stupeň {0} - role
stage=Stupeň přípravy
stages=Stupně
staging=Přípravné stránky
star-off=Zrušit hodnocení
stars=Hodnocení
start-a-new-workflow=Odstartovat nový workflow
start-date=Startovní datum
start-from=Zahájení od
start-time=Startovní čas
start=Start
started-by=Diskusi založil
starting-address=Startovní adresa
state-province=Stát / Provincie
state=Stav
statistics=Statistika
status=Stav
step-x-of-x=Krok {0} z {1}.
stock-quantity=Počet položek
stop-editing=Ukončit úpravy
street-address=Ulice
street1=Ulice 1
street2=Ulice 2
street3=Ulice 3
street=Ulice
strikethrough=Průraz
structure-fields=Pole struktury
structure-id=ID struktury
structure-name=Jméno struktury
structure=Struktura
structures-templates-and-feeds=Struktury, šablony a RSS kanály
structures=Struktury
student-capacity=Kapacita studentů
students=Studenti
style=Styl
stylesheet=Styly
subcategories=Podkategorie
subfolder=Podsložka
subfolders=Podsložky
subject-prefix=Prefix předmětu
subject=Předmět
submit=Odešli
suborganizations-of-x=Podorganizace {0}
subscribe-to-all-articles=Zaregistrovat se k odběru informací o všech článcích.
subscribe-to-recent-posts=Zaregistrovat se k odběru informací o posledních příspěvcích
subscribe-to-these-activities=Zaregistrovat se k odběru informací k těmto aktivitám.
subscribe-to-this-blog=Zaregistrovat se k odběru informací z tohoto blogu.
subscribe-to-x's-activities=Přihlásit se ke sledování aktivit uživatele {0}.
subscribe=Sledovat tuto diskuzi
subscription-required=Vyžadován odběr
subscription=Odběr informací
subtotal=Mezisoučet
subtype=Podtyp
suffix=Titul za jménem
suggestions=Návrhy
summary-tab=Záložka shrnutí
summary=Shrnutí
sunday-abbreviation=Ne
supplier-user-id=User ID dodavatele
supplier=Dodavatel
support-packages=Podpora balíčků
support-tickets=xSupport Tickets
support=Podpora
supported-clients=Podporovaní klienti
supported-framework-versions=Podporované verze Frameworků
supported=Podporováno
swedish=Švédský
symbols=Symboly
syntax-checking-enabled-help=Pokud je zaškrtnuta tato možnost, heslo je ověřováno, zda neobsahuje jistá slova a zda je dostatečně dlouhé
syntax-checking-enabled=Ověřování syntaxe zapnuto
syntax-help=Nápověda k syntaxi
system-properties=Vlastnosti systému
tab-menu=Nabídka záložek
tab=Záložka
table=Tabulka
tag-name=Název/Jméno štítku
tag-sets=Sady štítků
tag-value=Hodnota štítku
tag=Štítek
tagalog=Výpis štítků
tags=Štítky
talent=Talent
target-layout-friendly-url=Přívětivé URL cílové stránky
target-portlet-id=ID cílového portletu
target=Cíl
task-assigned-to-x.-previous-assignee-was-x=Úkol byl přiřazen uživateli {0} (po uživateli {1}).
task-id=ID úkolu
task-information=Informace k úkolu
task-initially-assigned-to-the-x-role=Úkol byl původně přiřazen roli {0}.
task-name=Název úkolu
task=Úkol
tasks=Úkoly
tax-free=Bez daně
tax-rate=Daň
tax-state=Stav daně
tax=Daň
taxable=Zdanitelný
team-id=ID týmu
team=Tým
teams=Týmy
technical-support=Technická podpora
temperature-format=Formát teploty
temperature=Teplota
template-id=ID šablony
template=Šablona
templates=Šablony
temporary-storage-directory=Adresář dočasného úložiště
termination-time=Čas ukončení
terms-of-use-required=Podmínky použití jsou požadovány
terms-of-use=Podmínky použití
test-direct-download-url=Otestovat URL pro přímě stažení
test-ldap-connection=Otestovat připojení k LDAP serveru
test-ldap-groups=Otestovat skupiny na LDAP serveru
test-ldap-users=Otestovat uživatele na LDAP serveru
test=Otestovat
text-and-image=Text a obrázek
text-area=Formátovatelné pole
text-box-indexed=Indexované memo pole
text-box=Víceřádkové pole
text-decoration=Dekorace textu
text-field-indexed=Indexované textové pole
text-field-secret=Utajené textové pole
text-field=Jednořádkové pole
text-mode=Textový mód
text-styles=Styly textu
text-verification-failed=Textové ověření selhalo.
text-verification=Textové ověření
text=Textové pole
thank-you-for-applying-for-a-job-with-our-organization=Děkujeme Vám {0} za projevení zájmu o práci v naší organizaci. Váš požadavek byl zaslán našemu oddělení pro řízení lidských zdrojů.
thank-you-for-creating-an-account-your-password-has-been-sent-to-x=Děkujeme Vám za projevení zájmu. Účet byl úspěšně vytvořen.<br/> Informace o registraci byly odeslány na adresu {0}. Prosím, zkontroluje Vaši schránku, popř. schránku se spamy.
thank-you-for-creating-an-account-your-password-is-x=Děkujeme Vám za projevení zájmu. Účet byl úspěšně vytvořen.<br/> Informace o registraci byly odeslány na adresu {1}. Prosím, zkontroluje Vaši schránku, popř. schránku se spamy.<br/> Pro první přihlášení použijte heslo: <strong>{0}</strong>.
thank-you-for-signing-our-guestbook=Děkuji za záznam v knize návštěv.
thank-you-for-your-purchase=Děkujeme za objednávku.
thank-you-for-your-report=Děkujeme za Váš report.
thank-you-for-your-vote=Děkujeme za Váš hlas.
that-parent-category-does-not-exist=Takováto nadřazená kategorie neexistuje.
that-parent-vocabulary-does-not-exist=Takovýto nadřazený slovník neexistuje.
that-password-has-already-been-used-please-enter-in-a-different-password=Toto heslo již bylo použito. Zadejte, prosím, jiné heslo.
that-password-is-invalid-please-enter-in-a-different-password=Zadané heslo není platným ověřeným heslem. Zadejte, a potvrďte korektně, prosím, jiné heslo.
that-password-is-too-short-or-too-long-please-make-sure-your-password-is-between-x-and-512-characters=Toto heslo je příliš krátké (popř. příliš dlouhé). Prosím, zajistěte, aby Vaše heslo bylo alespoň {0} a nejvíce 512 znaků dlouhé.
that-password-uses-common-words-please-enter-in-a-password-that-is-harder-to-guess-i-e-contains-a-mix-of-numbers-and-letters=Toto heslo používá obecně používaná slova. Zadejte, prosím, heslo, které se dá hůře uhodnout. (např. obsahuje kombinaci velkých písmen, malých písmen a čísel).
that-tag-already-exists=Tento štítek již existuje.
that-vocabulary-already-exists=Takovýto slovník již existuje.
that-vocabulary-does-not-exist=Takovýto slovník neexistuje.
the-above-results-include-groups-which-are-missing-the-required-attributes-(group-name-and-user).-these-groups-will-not-be-imported-until-these-attributes-are-filled-in=Níže uvedené výsledky zahrnují skupiny, kterým chybí potřebné atributy (jméno skupiny a uživatele). Tyto skupiny nebudou importovány, dokud nebudou chybějící atributy doplněny.
the-above-results-include-users-which-are-missing-the-required-attributes-(screen-name,-password,-email-address,-first-name,-and-last-name).-these-users-will-not-be-imported-until-these-attributes-are-filled-in=Níže uvedené výsledky zahrnují uživatele, kterým chybí potřebné atributy (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení). Tito uživatelé nebudou importováni, dokud nebudou chybějící atributy doplněny.
the-address-of-the-email-recipient=Adresa příjemce e-mailu
the-address-of-the-email-sender=Adresa odesílatele e-mailu
the-array-of-all-form-values-indexed-by-name=Pole všech formulářových hodnot indexovaných podle jména
the-average-rating-is-x-stars-out-of-x=Průměrné hodnocení jsou {0} hvězdy z {1}.
the-blog-entry-url=URL adresa příspěvku blogu
the-browser's-remote-address=Vzdálená adresa prohlížeče
the-browser's-remote-host=Remote host prohlížeče
the-browser's-user-agent=User agent prohlížeče
the-category-could-not-be-found=Kategorie nebyla nalezena.
the-category-in-which-the-message-has-been-posted=kategorie, do které byla zpráva zadána
the-combination-of-first-name-last-name-and-email-address-is-already-taken=Kombinace jména, příjmení a e-mailu je již zaregistrována.
the-comic-could-not-be-found=Vtip nemohl být nalezen.
the-comments-could-not-be-found=Obsah nenalezen.
the-community-could-not-be-found=Komunita nebyla nalezena.
the-community-name-associated-with-the-blog=Jméno komunity spjaté s blogem
the-community-name-associated-with-the-message-board=Jméno komunity, spojené s diskusním fórem
the-community-name-associated-with-the-wiki=Jméno komunity, spojené s wiki
the-company-id-associated-with-the-blog=ID instance portálu spjaté s blogem
the-company-id-associated-with-the-message-board=ID instance portálu, spojené s diskusním fórem
the-company-id-associated-with-the-wiki=ID instance portálu, spojené s wiki
the-company-mx-associated-with-the-blog=Mailový server instance portálu spjatý s blogem
the-company-mx-associated-with-the-message-board=Mailový server instance portálu, spojený s diskusním fórem
the-company-mx-associated-with-the-wiki=Mailový server instance portálu, spojený s wiki
the-company-name-associated-with-the-blog=Název instance portálu spjaté s blogem
the-company-name-associated-with-the-message-board=Název instance portálu, spojené s diskusním fórem
the-company-name-associated-with-the-wiki=Název instance portálu, spojené s wiki
the-coupon-could-not-be-found=Kupón nenalezen.
the-custom-field-could-not-be-found=Vlastní pole nebylo nalezeno.
the-date-of-the-modifications=Datum posledních úprav.
the-default-preferences-are-invalid=Výchozí nastavení jsou chybná.
the-definition-name-is-defined-in-the-workflow-definition-file=Jméno definice je nastaveno v souboru definic workflow.
the-document-could-not-be-found=Dokument nebyl nalezen.
the-email-address-of-the-mailing-list=E-mailová adresa mailingového seznamu
the-email-address-of-the-user-who-added-the-blog-entry=E-mailová adresa uživatele, který zaznam do blogu přidal
the-email-address-of-the-user-who-added-the-message=E-mailová adresa uživatele, který zprávu přidal
the-email-address-of-the-user-who-added-the-page=E-mailová adresa uživatele, který stránku přidal.
the-email-address-of-the-user-who-updated-the-blog-entry=E-mailová adresa uživatele, který stránku upravil příspěvek blogu
the-email-address-you-requested-is-already-taken=E-mailová adresa je již použita.
the-email-address-you-requested-is-not-registered-in-our-database=E-mail není v naší databázi.
the-email-address-you-requested-is-reserved=E-mail rezervován.
the-email-could-not-be-sent=E-mail nemohl být odeslán
the-email-was-sent-successfully=E-mail byl odeslán úspěšně
the-entry-could-not-be-found=Záznam nebyl nalezen.
the-event-could-not-be-found=Událost nebyla nalezena.
the-event-start-date=Začátek události
the-event-title=Název události
the-firm-cannot-be-deleted-because-it-has-associated-projects=Firma nemůže být smazána, neboť je asociována s projektem.
the-firm-could-not-be-found=Firma nebyla nalezena.
the-folder-could-not-be-found=Složka nebyla nalezena.
the-following-are-invalid-addresses=Následující adresy jsou neplatné:
the-following-are-invalid-category-ids=Následující ID kategorií jsou neplatné:
the-following-are-invalid-characters=Následující znaky jsou neplatné:
the-following-are-invalid-cities-or-zip-codes=Následující města či PSČ jsou neplatné:
the-following-are-invalid-isbn-numbers=Následující ISBN jsou neplatné:
the-following-are-invalid-item-skus=Následující SKU jsou neplatné:
the-following-are-invalid-symbols=Následující symboly jsou neplatné:
the-following-are-invalid-urls=Následující URL jsou neplatné:
the-following-are-recently-changed-pages-found-in=Následující stránky byly změněny
the-following-city-and-state-pairs-were-found-associated-with-the-given-zip=Následující města a země jsou asociovány s PSČ.
the-following-is-an-invalid-address=Následující adresa je neplatná:
the-following-orphan-pages-are-found-in=Následující stránky jsou nezařazené
the-following-pages-are-found-in=Následující stránky byly nalezeny v
the-following-pages-have-at-least-one-link-to=Následující stránky mají alespoň jeden odkaz na
the-following-post-will-be-added-in-place-of-the-moved-message=Následující pošta bude přidána na místo přesunuté zprávy.
the-following-zip-code-was-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Následující PSČ byla nalezena asociovaná se zadanou ulicí, městem a zemí.
the-following-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-city-and-state=Následující PSČ byla nalezena asociovaná se zadaným městem a zemí.
the-following-zip-codes-were-found-associated-with-the-given-street-city-and-state=Následující PSČ byla nalezená asociovaná se zadanou ulicí, městem a zemí.
the-form-information-was-sent-successfully=Data formuláře byla úspěšně odeslána
the-format-of-this-email-is-incomplete-and-cannot-be-displayed-properly=Tento e-mail je v nesprávném formátu a tudíž nemůže být správně zobrazen.
the-format-of-this-page-is-not-supported-the-page-content-will-be-shown-unformatted=Formát této stránky není podporován. Stránka se tedy zobrazí neformátovaná.
the-framework-version-could-not-be-found=verze Frameworku nebyla nalezena
the-friendly-url-has-too-many-slashes=Vámi zadané přívětivé URL obsahuje přespříliš lomítek.
the-friendly-url-is-appended-to-x-for-public-pages-and-x-for-private-pages=Přívětivé URL je připojeno k <strong>{0}</strong> pro veřejné a k <strong>{1}</strong> pro privátní stránky.
the-friendly-url-may-conflict-with-another-page=Přívětivé URL může být v konfliktu s URL jiné stránky.
the-group-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-system-group=Toto je systémová skupina, nemůže být tedy smazána.
the-group-cannot-be-deleted-because-you-are-accessing-the-group=Tato skupina nemůže být smazána, protože do ní právě přistupujete.
the-group-could-not-be-found=Skupina nebyla nalezena.
the-item-could-not-be-found=Položka nebyla nalezena.
the-item-sku-you-requested-is-already-taken=SKU položky, kterou požadujete, bylo již vybráno.
the-ldap-url-format-is=Základní formát URL pro LDAP poskytovatele je <em>ldap://host:port</em>. Základní DN (Base DN) udává počáteční vyhledávací kontext pro uživatele a jejich další údaje. Např. použijte <em>ldap://localhost:389</em> a <em>ou=Users,o=Example</em> vaše hodnoty.
the-license-could-not-be-found=Licence nebyla nalezena.
the-link-could-not-be-found=Odkaz nebyl nalezen.
the-message-board-is-empty=Nástěnka je prázdná.
the-message-body=Tělo zprávy
the-message-could-not-be-found=Zpráva nebyla nalezena.
the-message-id=ID zprávy
the-message-object-has-expired-and-is-no-longer-available=Platnost zprávy vypršela a je nadále nedostupná. Prosím {0} vaše zadání.
the-message-subject=Předmět zprávy
the-name-of-the-email-recipient=Jméno příjemce e-mailu
the-name-of-the-email-sender=Jméno odesílatele e-mailu
the-new-thread-can-be-found-at-x=Nové vlákno lze najít v {0}.
the-node-could-not-be-found=Uzel nebyl nalezen.
the-node-in-which-the-page-was-added=Uzel, do něhož byla stránka přidána
the-node-you-selected-does-not-have-pages-configured=Vybraný uzel nemá žádné nakonfigurované stránky.
the-number-of-keys-generated-has-exceeded-the-number-of-allowed-keys=Počet vygenerovaných klíčů překročil počet povolených klíčů.
the-order-billing-address=Fakturační adresa
the-order-could-not-be-found=Objednávka nebyla nalezena.
the-order-currency=Měna objednávky
the-order-id=ID objednávky
the-order-shipping-address=Dodací adresa
the-order-total=Celková cena objednávky
the-organization-could-not-be-found=Organizace nebyla nalezena.
the-organization-does-not-have-any-addresses=Organizace nemá definované žádné adresy.
the-organization-does-not-have-any-email-addresses=Organizace nemá definované žádné e-mailové adresy.
the-organization-does-not-have-any-phone-numbers=Organizace nemá definované žádná telefonní čísla.
the-organization-does-not-have-any-services=Organizace nemá definované žádné služby.
the-organization-does-not-have-any-websites=Organizace nemá definované žádné weby.
the-organization-name-is-already-taken=Organizace s tímto názvem již existuje.
the-page-content-cannot-be-parsed-by-the-selected-format=Obsah stránky nemůže být rozebrán do zvoleného formátu.
the-page-content-compared-with-the-previous-version-page-content=Porovnání obsahu stránky s její předchozí verzí.
the-page-content=Obsah stránky
the-page-could-not-be-found=Stránka nebyla nalezena.
the-page-does-not-have-a-a-valid-title=Stránka nemá platný titulek.
the-page-id=ID stránky
the-page-template-could-not-be-found=Šablona stánky nebyla nalezena.
the-page-title=Titulek stránky
the-page-url=URL stránky
the-password-cannot-be-reset-because-you-have-not-configured-a-reminder-query=Heslo nemůže být resetováno, protože nemáte nastavenou ověřovací otázku.
the-passwords-you-entered-do-not-match-each-other-please-re-enter-your-password=Heslo neodpovídá jeho potvrzení. Zadejte, prosím, heslo znovu.
the-permission-was-deleted=Oprávnění bylo odejmuto.
the-plugin-was-downloaded-successfully-and-is-now-being-installed=Zásuvný modul byl úspěšně stažen a nyní je instalován...
the-plugin-was-uploaded-successfully-and-is-now-being-installed=Zásuvný modul byl úspěšně přenesen na server a nyní je instalován...
the-portal-keeps-track-of-all-live-sessions=Portál si pamatuje údaje všech platných relací a zaznamenává užitečné informace jako například uživatelův počítač a IP adresu, typ prohlížeče, OS, počet přístupů a dobu prohlížení jednotlivých stránek. K zobrazení těchto informací klikněte na tlačítko <em>Zobrazit aktuální relace</em>.
the-portal-will-shutdown-for-maintenance-in-x-minutes=Portál bude kvůli údržbě za {0} minut zastaven, proto budete automaticky odhlášeni. Prosíme, dokončete Vaši rozdělanou práci. Přihlásit se opět budete moci až po dokončení údržby.
the-portlet-could-not-be-found=Portlet nebyl nalezen.
the-product-could-not-be-found=Produkt nebyl nalezen.
the-product-version-could-not-be-found=Verze produktu nebyla nalezena.
the-project-cannot-be-deleted-because-it-has-associated-tasks=Projekt nemůže být odstraněn, neboť má asociované úkoly.
the-project-could-not-be-found=Projekt nebyl nalezen.
the-proposal-could-not-be-found=Návrh nebyl nalezen.
the-question-could-not-be-found=Otázka nebyla nalezena.
the-repository-could-not-be-found=Repozitáž nebyl nalezen.
the-request-could-not-be-found=Požadavek nebyl nalezen.
the-requested-resource-was-not-found=Požadovaný zdroj nebyl nalezen.
the-resulting-first-page-must-have-one-of-the-following-types=Výsledná první stránka musí být jednoho z následujících typů:
the-resulting-first-page-must-not-be-hidden=První stránka nesmí být skrytá.
the-review-could-not-be-found=Přezkoumání nebylo nalezeno
the-role-could-not-be-found=Role nebyla nalezena.
the-role-permissions-were-updated=Oprávnění přiřazená roli byla změněna.
the-screen-name-you-requested-is-already-taken=Přihlašovací jménu, které požadujete, je již používáno.
the-screen-name-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Požadované uživatelské jméno se v naší databázi nenachází.
the-screen-name-you-requested-is-reserved=Přihlašovací jménu, které požadujete, je rezervováno.
the-selected-entry-has-been-deleted=Vybraný záznam byl smazán.
the-selected-organization-is-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-organization-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Vybraná organizace je propojená s deaktivovanými uživateli. Přejete si ji opravdu smazat a automaticky přerušit vazby s deaktivovanými uživateli?
the-selected-role-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-system-role=Zvolená role nemůže být smazána, protože jde o nezbytnou systémovou roli.
the-selected-structure-cannot-be-deleted-because-it-is-a-required-by-one-or-more-templates=Vybraná struktura nemůže být odstraněna, protože je používána jednou nebo více šablonami.
the-selected-user-group-is-associated-with-deactivated-users.-do-you-want-to-proceed-with-deleting-the-selected-user-group-by-automatically-unassociating-the-deactivated-users=Vybraná skupina je propojená s deaktivovanými uživateli. Přejete si ji opravdu smazat a automaticky přerušit vazby s deaktivovanými uživateli?
the-selected-web-content-no-longer-exists=Zvolený webový obsah již neexistuje.
the-setup-could-not-be-found=Nastavení nebylo nalezeno.
the-signature-below-will-be-added-to-each-outgoing-message=Následující podpis bude přidán do každé odchozí zprávy.
the-sitemap-protocol-notifies-search-engines-of-the-structure-of-the-website=Mapa webu poskytuje vyhledávačům přehled o struktuře webu.
the-source-file-does-not-have-the-same-extension-as-the-original-file=Zdrojový soubor nemá shodnou příponu s originálním souborem.
the-specified-coupon-is-no-longer-available=Tento kupón není nadále dostupný.
the-specified-coupon-is-no-yet-available=Tento kupón není ještě dostupný.
the-specified-coupon-is-not-active=Tento kupón není aktivní.
the-staging-environment-is-activated-changes-have-to-be-published-to-make-them-available-to-end-users=Prostředí přípravných webových stránek webu je aktivováno. Změny musí být opublikovány, aby se projevily na "živých" stránkách.
the-staging-environment-is-activated-publish-to-remote-publishes-from-the-live-environment=Prostředí přípravných webových stránek webu je aktivováno. <em>Publikovat naživo (Publish to Remote)</em> publikuje váš web z přípravných na "živé" stránky.
the-structure-could-not-be-found=Struktura nebyla nalezena.
the-structure-with-the-name-x-was-found-that-matches-the-id=Struktura jménem {0} byla nalezena s ID:
the-summary-of-the-page-or-the-modifications=Souhrn stránky nebo změn.
the-system-cannot-send-you-a-new-password-because-you-have-not-provided-an-email-address=Systém Vám nemůže zaslat heslo, protože nebyla zadána e-mailová adresa.
the-system-policy-requires-you-to-change-your-password-at-this-time=Systémová politika nyní vyžaduje změnu Vašeho hesla.
the-task-could-not-be-found=Úkol nebyl nalezen.
the-template-could-not-be-found=Šablona nebyla nalezena.
the-template-with-the-name-x-was-found-that-matches-the-id=Šablona s názvem {0} byla nalezena s ID:
the-topic-could-not-be-found=Téma nebylo nalezeno.
the-total-size-of-all-files-attached-to-a-message-may-not-exceed-x-k=Nahrávání nebylo dokončeno. Celková velikost připojených souborů nesmí být větší než {0}kB.
the-url-of-the-page-comparing-this-page-content-with-the-previous-version=URL stránky, jejíž obsah bude porovnán s předchozí verzí.
the-user-could-not-be-found=Uživatel nenalezen.
the-user-does-not-have-any-additional-email-addresses=Uživatel nemá žádné další e-mailové adresy.
the-user-does-not-have-any-addresses=Uživatel nemá žádné adresy.
the-user-does-not-have-any-community-roles=Uživatel nemá žádné role v komunitách.
the-user-does-not-have-any-organization-roles=Uživatel nemá žádné role v organizacích.
the-user-does-not-have-any-phone-numbers=Uživatel nemá zadána žádná telefonní čísla.
the-user-does-not-have-any-regular-roles=Uživatel nemá přiřazeny žádné regulérní (globální) role.
the-user-does-not-have-any-websites=Uživatel nemá žádné weby.
the-user-id-you-requested-is-already-taken=ID uživatele je již použito.
the-user-id-you-requested-is-not-registered-in-our-database=Požadované ID uživatele se v naší databázi nenachází.
the-user-id-you-requested-is-reserved=Toto ID uživatele je rezervováno.
the-user-id=ID uživatele
the-user-must-have-at-least-one-regular-organization-to-be-able-to-select-an-associated-location=Uživatel musí mít přiřazenu alespoň jednu řádnou organizaci, aby bylo možno zvolit umístění.
the-user-password=Uživatelské heslo
the-user-screen-name=Uživatelské jméno
the-user-who-added-the-blog-entry=Uživatel, který přidal záznam blogu
the-user-who-added-the-message=Uživatel, který přidal zprávu/příspěvek
the-user-who-added-the-page=Uživatel, který přidal stráku
the-user-who-updated-the-blog-entry=Uživatel, který upravil záznam blogu
the-vacation-message-notifies-others-of-your-absence=Zprávu v nepřítomnosti je vhodné použít například, pokud plánujete delší dovolenou.
the-value-being-validated=Hodnota byla ověřena
the-verse-could-not-be-found=Citát nebyl nalezen.
the-web-content-could-not-be-found=Webový obsah nenalezen.
the-web-content-id=ID Webového obsahu
the-web-content-title=Název Webového obsahu
the-web-content-url=URL Webového obsahu
the-web-content-version=Verze Webového obsahu
the-wiki-could-not-be-found=Stránka wiki nebyla nalezena.
the-x-portlet-does-not-have-any-data-that-can-be-exported-or-does-not-include-support-for-it=Portlet {0} nemá žádná exportovatelná data nebo neimplementuje podporu exportu dat.
the=Tento
theme-plugin=Zásuvný modul tématu
theme-plugins=Zásuvné moduly tématu
theme=Téma
themes=Témata
there-are-currently-x-users-in-x-rooms=Nyní je {0} uživatelů v {1} místnostech.
there-are-no-addresses=Žádné adresy.
there-are-no-archived-setups=Nastavení ještě nebyla archivována.
there-are-no-archived-versions-of-this-document=Žádné archivované verze tohoto dokumentu.
there-are-no-articles=Žádné články.
there-are-no-available-nodes-for-selection=Pro tento výběr nebyly nalezeny žádné uzly.
there-are-no-available-questions-for-selection=Pro tento výběr nebyly nalezeny žádné otázky.
there-are-no-banned-users=Žádní uživatelé nebyli vyloučeni.
there-are-no-blogs=Žádné blogy.
there-are-no-categories=Žádné kategorie.
there-are-no-completed-tasks=There are no completed tasks.
there-are-no-connected-producers=Nejsou připojeni žádní poskytovatelé.
there-are-no-consumer-registrations=Nejsou registrováni žádní odběratelé.
there-are-no-consumers=Žádní odběratelé neexistují.
there-are-no-coupons=Žádné kupóny.
there-are-no-differences-between-x-and-x=Mezi <em>{0}</em> a <em>{1}</em> nejsou žádné rozdíly.
there-are-no-documents-in-this-folder=V této složce nejsou žádné dokumenty.
there-are-no-documents=Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
there-are-no-entries-for-this-category-on=Žádné záznamy v dané kategorii pro {0}.
there-are-no-entries=Nebyly nalezeny žádné záznamy.
there-are-no-events-on-this-day=Pro dnešní den nejsou plánovány žádné události.
there-are-no-events=Nebyly nalezeny žádné události.
there-are-no-firms=Nebyly nalezeny žádné firmy.
there-are-no-folders=Nebyly nalezeny žádné složky.
there-are-no-generated-roles-to-merge=Nejsou zde žádné generované role ke spojení.
there-are-no-generated-roles-to-reassign=Nejsou zde žádné generované role k opětovnému přiřazení.
there-are-no-images=Nebyly nalezeny žádné obrázky.
there-are-no-installed-portlets=Nebyly ještě instalovány žádné portlety.
there-are-no-links=nebyly nalezeny žádné odkazy.
there-are-no-live-sessions=Nebyly nalezeny žádné živé relace.
there-are-no-locations=Nebyla nalezena žádná umístění.
there-are-no-more-events-today=Pro dnešní den nebyly nalezeny žádné události.
there-are-no-older-versions-of-this-page=Nebyly nalezeny žádné starší verze této stránky.
there-are-no-orders=Žádné objednávky.
there-are-no-organizations=nebyly nalezeny žádné organizace.
there-are-no-orphan-pages-in=Žádné nezařazené stránky v
there-are-no-pages-in=Žádné stránky v
there-are-no-pages-that-link-to-this-page=nebyly nalezeny žádné stránky odkazující se na tuto stránku.
there-are-no-pages-that-link-to=Žádné stránky obsahující odkaz na
there-are-no-pages-with-this-category=Nebyly nalezeny žádné stránky s touto kategorií.
there-are-no-pages-with-this-tag=Nebyly nalezeny žádné stránky s tímto štítkem.
there-are-no-pending-tasks-assigned-to-you=Némáte žádné rozpracované úkoly.
there-are-no-portlets=Nebyly nalezeny žádné portlety.
there-are-no-private-nodes=Nebyly nalezeny žádné privátní uzly.
there-are-no-producers=Nebyli nalezeni žádní výrobci.
there-are-no-projects=Nebyly nalezeny žádné projekty.
there-are-no-public-nodes=Nebyly nalezeny žádné veřejné uzly.
there-are-no-questions=Nebyly nalezeny žádné otázky.
there-are-no-recent-activities=Nebyly nalezeny žádné poslední aktivity.
there-are-no-recent-bloggers=Nebyly nalezeny žádní poslední bloggeři.
there-are-no-recent-changes-to-pages-in=Nebyly nalezeny žádné nové změny na stránkách v
there-are-no-recent-changes=Nebyly nalezeny žádné poslední změny.
there-are-no-recent-documents=Nebyly nalezeny žádné nové dokumenty.
there-are-no-recent-posts=Nebyly nalezeny žádné poslední příspěvky.
there-are-no-registration-properties=Nebyly nalezeny žádné vlastnosti registrace.
there-are-no-repositories=Žádné repository.
there-are-no-results=Nebyly nalezeny žádné výsledky.
there-are-no-scheduled-events=Nebyly nalezeny žádné naplánované události.
there-are-no-structures=Nebyly nalezeny žádné struktury.
there-are-no-tags=Nebyly nalezeny žádné štítky.
there-are-no-tasks-assigned-to-me=Nemáte žádné přiřazené úkoly.
there-are-no-tasks-assigned-to-my-roles=Rolím, které máte, nejsou přiřazené žádné úkoly.
there-are-no-tasks=Nebyly nalezeny žádné úkoly.
there-are-no-templates=Nebyly nalezeny žádné šablony.
there-are-no-top-posters=Nebyli nalezeni žádní vyhodnotitelní přispěvatelé.
there-are-no-topics=Nebyla nalezena žádná témata.
there-are-no-users-to-invite=Nebili nalezeni žádní uživatelé, které by bylo možné pozvat.
there-are-no-workflow-definitions=Nebyly nalezeny žádné definice workflow.
there-is-already-a-page-with-the-specified-title=Stránka se stejným názvem již existuje.
there-is-another-category-with-the-same-name-and-the-same-parent=Kategorie se shodným názvem a "rodičem" již existuje.
there-is-existing-form-data-please-export-and-delete-it-before-making-changes-to-the-fields=Formulář obsahuje data, která je nutné před dalšími úpravami vymazat. Doporučujeme provést export.
there-were-no-recipient-addresses=Žádné adresy příjemců.
thesaurus=Tezaurus
third=Třetí
this-account-has-been-locked=Tento účet byl zablokován. Prosím, kontaktujte administrátory pro jeho odblokování.
this-application-is-exposed-to-facebook-via-an-iframe=Tato aplikace je vystavena na facebooku pomocí rámce iFrame.
this-application-is-exposed-to-facebook-via-fbml=Tato aplikace je vystavena na facebooku pomocí jazyka FBML.
this-application-will-only-function-when-placed-on-a-community-or-organization-page=Tato aplikace bude fungovat pouze za předpokladu, že bude umístěna na stránku náležící e komunitě nebo k organizaci.
this-application-will-only-function-when-placed-on-a-user-page=Tato aplikace může fungovat pouze na stránce uživatele.
this-blog=Tento blog
this-category=Tato kategorie
this-change-will-only-be-shown-after-you-refresh-the-page=Změny budou patrné až po obnovení (znovunačtení) stránky.
this-community-does-not-have-any-private-pages=Tato komunita nemá žádné privátní stránky.
this-community-does-not-have-any-public-pages=Tato komunita nemá žádné veřejné stránky.
this-community-has-x-members=Tato komunita má {0} členů.
this-community=Tato komunita
this-coupon-only-applies-to-items-that-are-children-of-this-comma-delimited-list-of-categories=Tento kupón může být použit jen na položky v těchto kategoriích.
this-coupon-only-applies-to-items-with-a-sku-that-corresponds-to-this-comma-delimited-list-of-item-skus=Tento kupón může být použit jen na položky s SKU, která korespondují s následujícím seznamem SKU položek.
this-email-address-will-also-serve-as-your-login=Tento e-mail slouží zároveň jako Váš login.
this-event-does-not-repeat=Tato událost se neopakuje.
this-feature-requires-internet-explorer-5.5-and-above=Tato funkcionalita potřebuje Internet Explorer 5.5 a vyšší.
this-field-does-not-have-any-specific-validation=Toto pole nemá přiřazenu žádnou specifickou validaci.
this-field-is-mandatory=Toto pole musí být vyplněno.
this-field-is-required=Toto pole je potřebné.
this-folder-is-empty=Složka je prázdná.
this-form-has-already-been-submitted=Tento formulář již byl odeslán. Odeslání bude znovu možné za {0} sekund.
this-functionality-will-only-work-when-you-send-rich-text-formatted-email.-do-you-want-to-enable-rich-text-formatting=Tato funkcionalita může být použita pouze, pokud Váš e-mail bude odeslán jako formátovaný. Chcete formátování zapnout?
this-is-a-minor-edit=Toto je pouze malá změna.
this-is-some-sample-help=Toto je příklad nápovědy.
this-organization-does-not-have-any-private-pages=Tato organizace nemá žádné privátní stránky.
this-organization-does-not-have-any-public-pages=Tato organizace nemá žádné veřejné stránky.
this-organization-has-x-members=Tato organizace má {0} členů.
this-organization=Tato organizace
this-page-displays-the-last-x-web-content,-structures,-and-templates-that-you-accessed=Tato stránka zobrazuje posledních {0} struktur, šablon a položek Webového obsahu, který jste použil.
this-page-does-not-exist-yet-and-the-title-is-not-valid=Tato stránka zatím neexistuje, název je mj. chybný.
this-page-does-not-exist-yet-use-the-form-below-to-create-it=Takováto stránka zatím neexistuje. Použijte tento formulář a založte ji!
this-page-does-not-have-any-file-attachments=Tato stránka zatím nemá žádné přílohy.
this-page-has-no-links=Tato stránka nemá žádné odkazy.
this-page-is-currently-redirected-to-x=Tato stránka je momentálně přesměrována na {0}.
this-page-is-empty-edit-it-to-add-some-text=Tato stránka je prázdná.
this-page-is-empty.-use-the-buttons-below-to-create-it-or-to-search-for-the-words-in-the-title=Tato stránka je prázdná. Upravte ji nebo se pokuste najít stránku s podobnými slovy v názvu.
this-page-is-part-of-an-inactive-portlet=Tato stránka je součástí neaktivního portletu.
this-portlet-has-been-undeployed.-please-redeploy-it-or-remove-it-from-the-page=Tento portlet byl odinstalován. Znovu jej nainstalujte, nebo odstraňte ze stránky.
this-portlet-has-not-been-added-to-the-live-page-publish-the-page-first=Tento portlet není na stránce v živých datech. Pro jeho zveřejnění v živých datech je třeba nejprve stránku opublikovat.
this-portlet-is-inactive=Tento portlet je není aktivní.
this-portlet-is-placed-in-a-page-that-does-not-exist-in-the-live-site-publish-the-page-first=Tento portlet se nenachází na veřejném webu. Nejprve stránku publikujte.
this-product-does-not-have-any-released-versions=Tento výrobek zatím nemá žádné vydané verze.
this-role-does-not-have-any-permissions=Tato role nemá přiřazená žádná práva.
this-section-will-be-editable-after-creating-the-user=Tato sekce bude upravitelná až po vytvoření uživatele.
this-site-has-no-members=Tento web nemá žádné členy.
this-structure-has-not-been-saved=Tato struktura zatím nebyla uložena.
this-structure-is-already-within-the-inheritance-path-of-the-selected-parent-please-select-another-parent-structure=Tato struktura je již v cestě dědičnosti vybraného rodiče. Vyberte jinou rodičovskou strukturu.
this-theme-does-not-have-any-color-schemes=Toto téma nemá žádná schémata barev.
this-topic-is-empty=Toto téma je prázdné.
this-topic=Toto téma
this-user-account-has-been-locked-due-to-excessive-failed-login-attempts=Tento uživatelský účet byl zablokován kvůli opakovaným chybným přihlášením.
this-user-does-not-belong-to-a-community-to-which-a-community-role-can-be-assigned=Tento uživatel není členem žádné komunity, které by mohla být role komunity přiřazena.
this-user-does-not-belong-to-an-organization-to-which-an-organization-role-can-be-assigned=Tento uživatel není členem žádné organizace, které by mohla být role organizace přiřazena.
thread-is-locked=Vlákno je uzamčeno.
thread-locked=Vlákno uzamčeno
thread-posts=Příspěvky v diskusi
thread-priorities=Priority diskusních příspěvků
thread-splitted=Diskuse rozdělena
thread-views=Zobrazení diskuse
thread=Vlákno
threaded-replies=Odpovědi v diskusi
threads=Diskuse
three-columns=Tři sloupce
thumbnail=Miniaturní obrázek
thursday-abbreviation=Čt
ticker-symbol=Symbol srdce
tickets=Lístky
tile=Dlaždice
time-zone-range=Rozsah časových zón
time-zone-sensitive=Rozlišuje časové pásmo
time-zone=Časové pásmo
time=Čas
timestamp=Časové razítko
title-list=Seznam titulků
title=Titulek
to-add,-click-members-on-the-left=Pro přidání klikněte na členy vlevo.
to-add-a-portlet-to-the-page-just-drag-it=Zachyťte a přetáhněte portlet na požadované místo na stránce
to-allow-pingbacks,-please-also-ensure-the-entry's-guest-view-permission-is-enabled=Abyste mohli povolit pingbacky, musíte nejprve nastavit hostům právo pro zobrazení.
to-allow-trackbacks,-please-also-ensure-the-entry's-guest-view-permission-is-enabled=To allow trackbacks, please also ensure the entry's guest view permission is enabled.
to-email-joebloggs=* Pro e-mail joebloggs@{0}, stačí zadat <em>joebloggs</em>
to-tag-set=Pro skupinu štítků
to-this-location=Na toto místo
to-vocabulary=Do slovníku
to=Pro
toad=Toad
today-is=Dnes je
today=Dnes
toggle-edit-controls=Zobrazit ovládací prvky
toll-free=Bezplatně
tomcat-conf-dir=Konfigurační adresář serveru Tomcat (conf)
tomcat-lib-dir=Adresář knihoven serveru Tomcat (lib)
tomorrow=Zítra
ton=Ton
tools=Nástroje
top-posters=Nejlepší přispěvatelé
top=Nahoru
topic-information=Informace o tématu
topic=Téma
topics-require-at-least-one-read-role=Téma potřebuje alespoň jednu roli na čtení.
topics-require-at-least-one-write-role=Téma potřebuje alespoň jednu roli na zápis.
topics=Témata
total-memory=celkem paměti
total-paid=Celkem zaplaceno
total-size=Celková velikost
total-votes=Celkem hlasů
total=Celkem
trackback-url=Trackback URL
trackbacks-already-sent=Trackbacky již byly odeslány
trackbacks-to-send=Trackbacky k odeslání
training-credits=Kredity kurzu
training=Kurz
trainings=Kurzy
transaction-id=ID transakce
translate=Přelož
trash=Koš
travel=Cestování
tree-view=Strom
true=Ano
trusted-plugin-repositories=Důvěryhodné repozitáře zásuvných modulů
trusted=Důvěryhodný
tuesday-abbreviation=Út
tv-show=TV show
twitter=Twitter
two-columns=Dva sloupce
type-a-single-email-address=Vložte jednu e-mailovou adresu:
type-name-or-select-from-list=Vložte jméno nebo vyberte ze seznamu:
type-name=Vložte jméno:
type=Typ
types=Typy
ukrainian=Ukrajinský
unassigned=Nepřiřazený
unassociate=Zrušit přiřazení
unban-date=Datum zrušení vyloučení
unban-this-user=Zrušit vyloučení uživatele
unchecking-this-field-will-remove-localized-data-for-languages-not-shown-in-this-view=Odškrtnutí tohoto políčka způsobí nenávratné odstranění případných již dříve zadaných lokalizovaných údajů pro toto políčko u jazyků, které se nezobrazují v tomto zobrazení. Chcete pokračovat?
undefined=Nedefinovaný
undeployed=Odinstalován
underline=Podtržené
undo-x=Vrátit {0}
unhelpful=Neužitečné
unignore=Zrušit ignoraci
uninstall=Odinstalovat
united-states-phone-format=Formát telefonního čísla v USA
unknown=Neznámé
unlimited=Neomezené
unlock-thread=Odemknout vlákno
unlock=Odemknout
unmark=Odoznačit
unordered-list=nesetříděný seznam
unpack-war=Rozbalit WAR soubor
unpublished=Nezveřejněno
unread-messages=Nepřečtené zprávy
unread=Nepřečteno
unscramble=Uspořádat
unsubscribe=Už nesledovat tuto diskusi
until-unlocked-by-an-administrator=Dokud nebude provedeno odemknutí administrátorem
untrusted-plugin-repositories=Repozitář neprověřených zásuvných modulů
untrusted=Neověřený
up-to-date=Aktuální
up=Nahoru
upcoming=Nastávající
update-associations=Změnit přiřazení
update-attribute=Změnit atribut
update-available=Je k dispozici aktualizace
update-cart=Upravit nákupní košík
update-categories=Aktualizovat kategorie
update-category=Upravit kategorie
update-comments=Upravit komentáře
update-consumer=Aktualizovat zákazníka
update-content-settings=Upravit nastavení obsahu
update-display-order=Aktualizovat pořadí zobrazení
update-due-date=Upravit datum vypršení platnosti
update-entry=Aktualizovat záznam
update-event=Aktualizovat událost
update-feedback=Aktualizovat reakci
update-field=Upravit pole
update-file-entry=Aktualizovat soubor
update-file-shortcut=Aktualizovat odkaz na soubor
update-folder=Uprav složku
update-from-chart=Aktualizovat podle grafu
update-from-custom=Aktualizovat podle uživatelského
update-group=Změnit skupinu
update-image=Změnit obrázek
update-message=Změnit zprávu
update-my-styles-as-i-type=Aktualizovat styly během psaní.
update-page-settings=Změnit nastavení stránky
update-page=Změnit stránku
update-permissions=Změnit oprávnění
update-portlet=Aktualizovat portlet
update-producer=Aktualizovat výrobce
update-search-index=Upravit vyhledávací index
update-service-description=Upravit popis služby
update-the-styles-on-this-page=Změnit styly na této stránce.
update-wiki=Změnit Wiki
update=Změnit
updated=Upraveno
updates-are-available-for-liferay=Jsou k dispozici aktualizace. Klikněte sem pro spuštění manažeru aktualizací pro zjištění detailů.
updates-available=Jsou k dispozici aktualizace
upload-a-background-image=Nahrát obrázek na pozadí
upload-a-gif-or-jpeg-that-is-x-pixels-tall-and-x-pixels-wide=Nahrajte obrázek typu GIF nebo JPEG, který je vysoký {0} a široký {1} bodů (pixelů).
upload-a-logo-for-the-organization-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo-in-both-public-and-private-pages=Nahrát logo stránek organizace, které bude zobrazeno místo firemního loga na privátních a veřejných stránkách.
upload-a-logo-for-the-private-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo=Nahrát logo privátních stránek, které bude zobrazeno na privátních stránkách místo firemního loga.
upload-a-logo-for-the-public-pages-that-will-be-used-instead-of-the-default-enterprise-logo=Nahrát logo veřejných stránek, které bude zobrazeno na veřejných stránkách místo firemního loga.
upload-a-war-file-to-install-a-layout-template,-portlet,-or-theme=Nahrání WAR souboru pro instalaci šablon stránek, portletů či témat.
upload-completed=Nahrání bylo dokončeno
upload-document=Nahrát dokument
upload-documents-no-larger-than-x-k=Není možno nahrát větší dokumenty než {0}k.
upload-file=Nahrát soubor
upload-files=Nahrát soubory
upload-image=Nahrát obrázek
upload-images-no-larger-than-x-k=Nahrávání obrázků ne větších než {0} kB.
upload-new-version=Nahrání nové verze
upload-resume=Pokračovat v nahrávání.
uploading-file-x-of-x=Nahrávám soubor {0} z {1}.
uploading=Probíhá nahrávání
upper-case-letters=Velká písmena
uptime=Celkový čas běhu
url-does-not-point-to-a-valid-wsrp-producer=URL neukazuje na validní zdroj WSRP.
url-information=URL Informace
url-tracker=Sledování URL
url=URL
use-a-background-image=Použít vodoznak (obrázek v pozadí)
use-a-secure-network-connection=Používat zabezpečené síťové připojení
use-camel-case-syntax=Použít syntaxi CamelCase
use-custom-outgoing-server=Použít jiný odchozí server
use-custom-title=Použít jiný titulek
use-default-template=Použít přednastavenou šablonu
use-default-values=Použít přednastavené hodnoty
use-default=Použít standardní
use-existing-images=Použít existující obrázky
use-html-title=Použít HTML titulek
use-icon=Použít symbol
use-large-image=Použít velký obrázek
use-ldap-password-policy=Použít politiku hesel LDAP
use-logo=Použít logo
use-medium-image=Použij střední obrázek
use-secure-incoming-connection=Používat bezpečné příchozí připojení
use-secure-outgoing-connection=Používat bezpečné odchozí připojení
use-shipping-formula=Použijte přepravní formulář
use-small-image=Použít malý obrázek
use-template-x=Použít šablonu {0}
use-the-classic-uploader=Použít klasický systém nahrávání.
use-the-form-below-to-move-a-page-and-all-of-its-history-to-be-the-child-of-a-new-parent-page=Použijte níže uvedený formulář pro přesun stránky a celé její historie jako podstránku jiné rodičovské stránky.
use-the-form-below-to-rename-a-page,-moving-all-of-its-history-to-the-new-name=Použijte níže uvedený formulář pro přejmenování stránky. Historie bude zachována, starý název bude přesměrován na novou stránku, avšak odkazy na starou stránku nebudou změněny.
use-the-general-look-and-feel-for-the-private-pages=Používat obecně definovaný vzhled pro privátní stránky?
use-the-general-look-and-feel-for-the-public-pages=Používat obecně definovaný vzhled pro veřejné stránky?
use-the-google-gadget-url-to-create-a-google-gadget=Pro vytvoření Google Gadgetu zadejte jeho URL.
use-the-netvibes-widget-url-to-create-a-netvibes-widget=Pro vytvoření Netvibes Widgetu zadejte jeho URL.
use-the-new-uploader=Použít nový systém nahrávání souborů.
use-x's-preferred-language-(x)=Používat preferovaný jazyk uživatele {0} ({1}).
use-your-preferred-language-(x)=Používat Váš preferovaný jazyk ({0}).
used-memory=Využitá paměť
user-added-email=E-mail po vložení uživatele
user-bans=Vyloučení uživatele
user-comments=Komentáře k uživateli
user-default-object-classes=Výchozí třídy objektů uživatele
user-groups=Skupiny uživatelů
user-header=Hlavička uživatele
user-id-strategy=Strategie pro ID uživatele
user-id=ID uživatele
user-images=Obrázky uživatele
user-import-search-filter=Filtr pro import a vyhledávání uživatelů
user-information=Informace o uživateli
user-mapping=Mapování uživatele
user-name-and-image=Jméno uživatele a obrázek
user-name=Uživatelské jméno
user-permissions=Oprávnění uživatele
user-portrait=Portrét uživatele
user-preferences=Nastavení uživatele
user-profile=Profil uživatele
user-ranks=Hodnocení uživatelů
user=Uživatel
users-cannot-be-assigned-to-more-than-one-stage=Uživatelé nemohou být přiřazeni více než jednomu stupni
users-dn=DN uživatele
users-file=Soubor uživatele
users-of-x=Uživatelů z {0}
users-who-belongs-to-this-user-group-will-have-these-pages-copied-to-their-user-pages-when-the-user-is-first-associated-with-the-user-group=Jakmile je uživatel přiřazen do skupiny, jsou do jeho osobních stránek zkopírovány stránky této skupiny.
users-with-role-x=Uživatelé s rolí {0}
users=Uživatelé
vacation-message=Zpráva v nepřítomnosti
vacation=Dovolená
valid-days=Platné dny
valid-hours=Platné hodiny
valid-minutes=Platné minuty
validate-url=Validovat URL
validation-error-message=Validační chybové hlášení
validation-script=Skript pro validaci
validation=Validace
validator-expected-type-string,-but-instead-received-type-x=Validátor očekával typ java.lang.String, místo toho však obdržel typ {0}.
value=Hodnota
values=Hodnoty
variable-name=Jméno proměnné
verification-number=Číslo pro ověření
verify-database-tables-of-all-plugins=Ověřit databázové tabulky všech zásuvných modulů.
version-history=Historie verzí
version-name=Jméno/název verze
version-x=Verze {0}
version=Verze
vertical-banner=Svislý banner
vertical-bar=Vertikální stupnice
vertical=Vertikální
view-all=Zobrazit vše
view-blog=Zobrazit blog
view-blogs=Zobrazit blogy
view-bookmarks=Zobrazit záložky
view-count-details=Zobrazit detaily počtů
view-count=Zobrazit počet
view-data=Zobrazit data
view-document=Zobrazit dokument
view-entries=Zobrazit záznamy
view-entry=Zobrazit položku
view-event=Zobrazit událost
view-folder=Zobrazit složku
view-gallery=Zobrazit galerii
view-history=Zobrazit historii
view-in-a-specific-portlet=Zobrazit v určeném portletu
view-in-context=Zobrazit v kontextu
view-instances=Zobrazit instance
view-larger-map=Zobrazit větší mapu
view-library=Zobrazit knihovnu
view-live-page=Zobrazení živé stránky
view-live-sessions=Zobrazení aktuálních relací
view-locations=Zobrazit umístění
view-meetup=Zobrazit schůzku
view-membership-requests=Zobrazit požadavky na členství
view-message=Zobraz zprávu
view-more=Zobrazit více
view-offerings=Zobrazit nabídky
view-orders=Zobrazit objednávky
view-organizations=Zobrazit organizace
view-original-file=Zobrazit původní soubor
view-page=Zobrazit stránku
view-pages=Zobrazit stránky
view-proposals=Zobrazení návrhy
view-questions=Zobrazení otázek
view-repositories=Zobrazení repozitáře
view-results=Zobrazit výsledky
view-slide-show=Zobraz slide show
view-staged-page=Zobrazit přípravnou stránku
view-suborganizations=Zobrazit podorganizace
view-tasks=Zobrazit úkoly
view-templates=Zobrazit šablony
view-thread=Zobrazit vlákno
view-topics=Zobraz témata
view-type=Zobrazit typ
view-user-profile=Zobrazit uživatelský profil
view-users=Zobrazit uživatele
view-web-content=Zobrazit webový obsah
view-wiki=Zobrazit wiki
view=Zobrazit
viewable-by=Zobrazitelné pro
views=Zobrazení
violent-or-repulsive-content=Násilný nebo jiný zakázaný obsah
virtual-host=Virtuální hostitel/server
virtual-hosts-must-be-valid-domain-names=Vitrtuální hostitelé/servery musí mít platná DNS jména
visible-wikis=Viditelné Wiki
visible=Viditelné
visited-link=Viditelné odkazy
visits=Návštěvy
vnc=VNC
vocabularies=Slovníky
volume=Hlasitost
vote-date=Datum hlasování
vote-results=Výsledek hlasování
vote=Hlasuj
votes=Hlasování
voting-is-disabled-because-this-poll-expired-on-x=Hlasovat není možné, protože hlasování v této anketě již bylo ukončeno {0}.
waiting-for-an-answer=Čeká na odpověď
waiting-on-sibling-tokens-to-complete=Čeká na příbuzné symboly
wall-to-wall=Napsat na zeď
wap-styling=Styly pro WAP
warning-due-to-inactivity-your-session-has-expired=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto došlo k odhlášení.
warning-due-to-inactivity-your-session-will-expire=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za {0} minut (v {1}:{2}) k odhlášení. Přejete si prodloužit Vaši relaci o dalších {3} minut?
warning-time-help=Tato položka určuje jak dloho bude trvat, než uživateli vyrší platnost hesla <strong>od</strong> okamžiku prvního upozornění.
warning-time=Doba varování
warning-your-session-has-expired=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto došlo k odhlášení. Prosím, uložte si nezávisle všechna data, která byla zadána a o která nechcete přijít při obnovení stránky.
warning-your-session-will-expire=Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za {0} k odhlášení. Tlačítkem <em>Prodloužit</em> odložíte odhlášení o {1} minut.
warning=Varování
watcher=Pozorovatel
web-content-added-email=Přidaný e-mail webového obsahu
web-content-approval-denied-email=Zakázaný e-mail webového obsahu
web-content-approval-granted-email=Povolený e-mail webového obsahu
web-content-approval-requested-email=Požadovaný e-mail webového obsahu
web-content-contraints=Omezení webového obsahu
web-content-description=Popis webového obsahu
web-content-id=ID webového obsahu
web-content-image=Obrázek webového obsahu
web-content-images=Obrázky webového obsahu
web-content-review-email=Validační e-mail webového obsahu
web-content-title=Název webového obsahu
web-content-type=Typ webového obsahu
web-content-updated-email=Upravený e-mail webového obsahu
web-content=Webový obsah
web-id=ID Webu
web-plugin=Zásuvný modul pro web
web-plugins=Zásuvné moduly pro web
webdav-help=Soubory a složky mohou být spravovány přes Průzkumník souborů přímo z vašeho osobního počítače. <a href="{0}" target="_blank">Zjistit více.</a>
webdav-url=URL pro WEBdav přístup
webdav-windows-help=Soubory a složky mohou být spravovány přes Průzkumník souborů přímo z vašeho osobního počítače. Pokud budete mít s připojením webovské složky potíže, kontaktujte správce sítě. <br/>Ve starších verzích Windows se můžete také shledat s obtížemi, které je možné napravit <a href="{0}" target="_blank">záplatou</a> od firmy Microsoft. <a href="{1}" target="_blank">Zjistit více.</a>
website=Web
websites=Weby
wedding=Svatba
wednesday-abbreviation=St
week-abbreviation=tdn
week-of-the-year=Týden v roce
week-of=Týden v
week=Týden
weekday=Den v týdnu
weekend-day=Den o víkendu
weekly=Týdně
weeks-on=Týden / týdny v:
weeks=Týdny
welcome-x=Vítejte!
welcome=Vítejte
what-he-can-do=Co smí udělat
what-he-cant-do=Co nesmí udělat
what-is-your-father's-middle-name=Jaké je křestní jméno Vašeho otce?
what-is-your-library-card-number=Jaké je číslo Vaší karty do knihovny?
what-is-your-primary-frequent-flyer-number=Jaké je číslo Vaší "lítačky"?
what-she-can-do=Co smí udělat
what-she-cant-do=Co nesmí udělat
what-they-can-do=Co mohou udělat
what-they-cant-do=Co nemohou udělat
what-type-of-permissions-would-you-like-to-add=jaký druh oprávnění chcete přidat?
what-was-your-first-phone-number=Jaké bylo Vaše první telefonní číslo?
what-was-your-first-teacher's-name=Jaké bylo jméno Vaší první učitelky?
what-would-you-like-to-copy-from-live-or-publish-to-live=Co byste rádi zkopírovali mezi přípravnými a živými daty?
what-would-you-like-to-export=Co si přejete exportovat?
what-would-you-like-to-import=Co si přejete importovat?
when=Když
where-are-the-x-members=Kde jsou členové {0}?
where-are-x's-friends=Kde jsou přátelé uživatele {0}?
where-is-x=Kde je {0}?
whois=Whois
wide-column=Postranní sloupec
wide-skyscraper=Široký mrakodrap
wide=Strana
width=Šířka
wiki-navigation=Wiki navigace
wiki-pages=Wiki stránky
wiki.formats.classic_wiki=Klasický formát Wiki
wiki.formats.creole=Formát Creole Wiki
wiki.formats.html=Formát HTML
wiki.formats.plain_text=jednoduchý text
wiki=Wiki
wikis-and-pages=Wiki a stránky
wikis=Wiki
will-you-attend=Zúčastníte se?
with-scope=S rámcem
within=Uvnitř
word-search=Nalezení slova
word-spacing=Odsazení slov
wordpress=WordPress
work-phone=Telefon do práce
workflow-definition=Definice workflow
workflow-definitions=Definice workflow
workflow-state=Stav workflow
workflow-task=Workflow úkol
workflow=Workflow
worm=Červ
would-you-like-to-save-the-changes-made-to-this-language=Chcete uložit změny vykonané v této jazykové verzi?
write-my-own-question=Zadejte vlastní otázku:
write-on-my-wall=Napsat vzkaz na vlastní nástěnku
write-on-x-wall=Přidejte vzkaz na nástěnku vzkazů uživatele {0}
write-roles=Vložte role
written-by=Zapsal
wsdl-url=WSDL URL
x's-commits-on-x=Commity uživatele {0} dne {1}.
x's-commits=Commity uživatele {0}
x-assigned-the-task-to-herself={0} si sama přiřadila úkol.
x-assigned-the-task-to-himself={0} si sám přířadil úkol.
x-blog-entries=Záznamy v blogu uživatele {0}
x-cannot-be-unassociated-from-this-community=<em>{0}</em> nelze odstranit z této komunity.
x-cannot-be-unassociated-from-this-location=<em>{0}</em> nelze odstranit z tohoto umístění.
x-cannot-be-unassociated-from-this-organization=<em>{0}</em> nelze odstranit z této organizace.
x-changed-the-state-from-x-to-x=Uživatel {0} změníl stav z {1} na {2}.
x-convert-x-to-x=<span class="{0}">Převést {1} na</span> {2}.
x-days={0} dní
x-disables-the-minimum-order-requirement={0} vypni požadavek minimální objednávky.
x-does-not-have-any-commits-to-the-svn-repository={0} nemá žádné commity do repozitáře SVN.
x-files-ready-to-be-uploaded={0} souborů je připraveno k nahrání.
x-forum-posts={0} příspěvků v diskusních fórech
x-has-invited-you-to-join-x={0} Vás pozval, abyste se připojil do {1}.
x-has-not-configured-her-jira-login=Uživatelka {0} nemá nakonfigurován svůj login do systému JIRA.
x-has-not-configured-his-jira-login=Uživatel {0} nemá nakonfigurován svůj login do systému JIRA.
x-has-x-friends=Počet přátel uživatele {0} je: {1}.
x-hours={0} hodin
x-in-x={0} v {1}
x-is-a-required-system-role=<strong>{0}</strong> je nezbytná systémová role.
x-is-allowed-to-do-action-x-in-all-items-of-type-x-in-this-portal-instance=V této instanci portálu má {0} právo na všech položkách typu {2} povolenou akci '{1}'. Pokud si toto přejete změnit, použijte nástroj pro správu rolí.
x-is-allowed-to-do-action-x-in-all-items-of-type-x-in-x={0} má právo vykonávat akci '{1}' na všech položkách typu {2} v {3}. Pokud si toto přejete změnit, použijte nástroj pro správu rolí.
x-is-expired,-is-not-approved,-does-not-have-any-content,-or-no-longer-exists=Článek {0} není potvrzen, neexistuje, nebo již minulo datum, dokdy se má zobrazovat.
x-is-expired={0} expiroval.
x-is-not-a-display-type={0} není platný typ zobrazení.
x-is-not-approved={0} není schválen.
x-is={0} ...
x-needs-to-approve-you-as-her-friend=Uživatelka {0} vás musí potvrdit jako svého přítele.
x-needs-to-approve-you-as-his-friend=Uživatel {0} vás musí potvrdit jako svého přítele.
x-of-the-emails-in-this-folder-have-been-downloaded=Z emailů v této složce bylo již staženo {0}%. Dokončení bude trvat ještě nějaký čas.
x-people-are-planning-to-attend-this-meetup=Tohoto setkání se plánuje zúčastnit následující počet účastníků: <strong>{0}</strong>.
x-role=role {0}
x-search-provider={0} poskytovatel vyhledávání
x-search={0} vyhledávání
x-updated-the-due-date={0} upravil datum vypršení platnosti.
x-users-were-successfully-notified={0} uživatelů bylo úspěšně notifikováno.
xml-feeds=XML feed
xml-url=XML URL
xml=XML
xsd=Definice XML schématu
xsl-template=XSL šablona
xsl-url=URL XSL
xsl=XSL - Jazyk rozšiřitelných šablon
yahoo-csv-file=Yahoo! (.CSV soubor)
yahoo-cvs=Yahoo! CSV:
yard=yard
year-abbreviation=r
year-s=rok(y)
year-to-date=Rok do
year=Rok
yearly=Ročně
years=Roky
yes=Ano
yesterday=Včera
ym=YM
you-are-about-to-report-a-violation-of-our-x-terms-of-use.-all-reports-are-strictly-confidential=Chytáte se nahlásit, že někdo porušil naše <a href="{0}">Podmínky užívání</a>. Veškerá takováto oznámení jsou striktně důvěrná.
you-are-impersonating-the-guest-user=Vydáváte se za Hosta (nepřihlášeného uživatele).
you-are-impersonating-x=Vydáváte se uživatele {0}.
you-are-not-subscribed-to-any-categories=Nesledujete žádnou kategorii.
you-are-not-subscribed-to-any-threads=Nesledujete žádnou diskusi.
you-are-not-subscribed-to-this-page=Tuto stránku nesledujete.
you-are-not-subscribed-to-this-wiki=Tuto wiki nesledujete.
you-are-signed-in-as-x=Nyní jste přihlášen(a) jako {0}.
you-are-subscribed-to-this-page=Tuto stránku sledujete.
you-are-subscribed-to-this-wiki=Tuto wiki sledujete.
you-are-using-ldaps-password-policy=Používáte politiku hesel LDAP. Prosím, změňte Vaše nastavení politiky LDAP hesel pokud chcete používat lokální politiku hesel.
you-are-viewing-an-archived-version-of-this-page=Zobrazuje se verze stránky z archívu.
you-are-x=Jste {0}.
you-can-choose-more-than-one=Můžete vybrat více než jeden.
you-can-configure-the-top-level-pages-of-this-public-website-to-merge-with-the-top-level-pages-of-the-public-guest-community=Stránky s nejvyšší úrovní v hierarchii těchto veřejných stránek webu mohou být sloučeny se stránkami veřejného webu (stránkami hosta). Uživatelé se pak budou moci pohybovat na webu mnohem intuitivněji a snáze.
you-can-create-a-shortcut-to-any-document-that-you-have-read-access-for=Zástupce můžete vytvořit pro jakýkoliv dokument, ke kterému máte práva pro čtení. Sada práv zástupce umožní ostatním přístup k dokumentu přes zástupce.
you-can-email-users-that-have-been-manually-added-to-the-database=Můžete obeslat uživatele, kteří byli manuálně přidání do databáze. Tito uživatelé mají {0} jako jejich heslo. Zprovoznění těchto uživatelů resetuje nové uživatele s náhodným heslem a informuje je o jejich novém účtu v portálu.
you-can-get-a-license-directly-from-google=Licenci můžete obdržet přímo od Google.
you-can-now-check-for-new-messages-in-your-x=Nyní můžete zkontrolovat nové zprávy ve Vašem {0}.
you-cannot-assign-groups-or-users-to-this-role=Nemůžete udělit uživateli nebo skupině přidělit tuto roli
you-cannot-change-your-password-yet-please-wait-at-least-x-before-changing-your-password-again=V tomto okamžiku nemůžete měnit své heslo. Vyčkejte, prosím, alespoň {0} než se znovu pokusíte změnit své heslo.
you-cannot-deactivate-or-delete-this-definition==Nemůžete deaktivovat ani odstranit tuto definici. Některý z probíhajících procesů odkazuje na tuto definici.
you-cannot-delete-a-root-message-that-has-more-than-one-immediate-reply=Není možné smazat kořenový příspěvek, který již má více než jednu odpověď.
you-cannot-delete-a-system-role=Není možné smazat systémovou roli.
you-cannot-delete-locations-that-have-users=Není možné smazat umístění, které má alespoň jeden uživatel.
you-cannot-delete-or-deactivate-a-default-price=Nemůžete deaktivovat předvolenou cenu.
you-cannot-delete-or-deactivate-yourself=Nemůžete smazat nebo deaktivovat sám(sama) sebe.
you-cannot-delete-organizations-that-have-locations-or-users=Není možné smazat organizaci, která má uživatele nebo umístění.
you-cannot-delete-organizations-that-have-suborganizations-or-users=Není možné smazat organizaci, která má uživatele nebo podorganizace.
you-cannot-delete-this-page-because-you-are-currently-accessing-this-page=Nemůžete smazat tuto stánku, jelikož na ní právě přistupujete.
you-cannot-delete-user-groups-that-have-users=Není možné smazat uživatelské skupiny, které obsahují uživatele.
you-cannot-edit-a-nonexisting-or-invalid-folder=Není možné měnit neexistující nebo chybně zadanou složku.
you-cannot-edit-the-permissions-of-this-role=Nemůžete změnit oprávnění této role.
you-cannot-edit-this-page-because-it-was-locked-by-x-on-x=Není možné měnit tuto stránku, protože je uživatelem {0} zamknutá na {1}.
you-cannot-modify-this-document-because-it-was-locked-by-x-on-x=Není možné měnit tento dokument, protože je uživatelem {0} zamknutý na {1}.
you-did-not-select-any-messages=Nejsou vybrané žádné zprávy. Zaškrtněte, prosím, zprávy, které chcete vybrat.
you-do-not-have-an-email-address-registered-with-this-company=Vaše mailová adresa není zaregistrována u této instance portálu.
you-do-not-have-any-additional-email-addresses=Nemáte žádné další e-mailové adresy.
you-do-not-have-any-addresses=Nemáte žádné adresy
you-do-not-have-any-community-roles=Nemáte žádné role v komunitách.
you-do-not-have-any-organization-roles=Nemáte žádné role v organizacích.
you-do-not-have-any-phone-numbers=Nemáte žádná telefonní čísla.
you-do-not-have-any-posts=Nemáte žádné příspěvky.
you-do-not-have-any-regular-roles=Nemáte přiřazeny žádné regulérní (globální) role.
you-do-not-have-any-websites=Nemáte žádné weby.
you-do-not-have-permission-to-access-the-requested-resource=Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup na požadovaná data.
you-do-not-have-permission-to-create-a-shortcut-to-the-selected-document=Nemáte dostatečná oprávnění pro vytvoření odkazu na vybraný dokument.
you-do-not-have-permission-to-view-this-page=Nemáte dostatečná oprávnění pro zhlédnutí této stránky.
you-do-not-have-the-required-permissions-to-access-this-application=Nemáte oprávnění pro přístup k této aplikaci.
you-do-not-have-the-required-permissions=Nemáte dostatečná oprávnění.
you-do-not-have-the-roles-required-to-access-this-page=Nemáte roli potřebnou pro tuto stránku.
you-do-not-have-the-roles-required-to-access-this-portlet=Nemáte roli potřebnou pro tento portlet.
you-have-attempted-to-access-a-section-of-the-site-that-requires-authentication=Vstoupil(a) jste do sekce, která vyžaduje přihlášení. Přihlaste se, prosím.
you-have-attempted-to-deactivate-a-portlet-that-must-be-active=Pokusil jste se deaktivovat portlet, který musí být aktivní.
you-have-been-banned-by-the-moderator=Moderátor Vás vyloučil z diskuse.
you-have-been-logged-off-because-you-signed-on-with-this-account-using-a-different-session=Byl jste odhlášen, neboť jste se přihlásil z jiné relace.
you-have-entered-invalid-data=Byla vložena neplatná data. Opakujte, prosím, vstup.
you-have-failed-to-connect-to-the-imap-and-smtp-server=Pokus o spojení s IMAP i SMTP servery selhal.
you-have-failed-to-connect-to-the-imap-server-but-successfully-connected-to-the-smtp-server=Pokus o spojení s IMAP serverem selhal, ale pokus o spojení se SMTP serverem byl úspěšný.
you-have-invited-x-friend=Vaše pozvání zatím obdržel pouze {0} přítel.
you-have-invited-x-friends=Vaše pozvání zatím obdrželo {0} přátel.
you-have-no-comics-selected=Nemáte vybrány žádné vtipy.
you-have-no-personalized-pages=Nemáte vytvořeny žádné osobní personalizované stránky. Prosím, vytvořte stránku.
you-have-not-configured-a-reminder-query=Nemáte nastavenou ověřovací otázku pro případnou ztrátu hesla. Prosím, kontaktujte správce webu.
you-have-not-configured-any-community-tags=Nemáte nakonfigurovány žádné komunitní štítky.
you-have-not-configured-any-global-tags=Nemáte nakonfigurovány žádné globální štítky.
you-have-rated-this-as-bad=Toto se Vám líbí.
you-have-rated-this-as-good=Toto se Vám nelíbí.
you-have-rated-this-x-stars-out-of-x=Vaše hodnocení je {0} hvězdiček z {1}.
you-have-sent-an-email-to-x-about-shipping-this-order=Odeslal(a) jste e-mail pro {0} o odeslání objednávky zákazníkovi.
you-have-sent-an-email-to-x-about-this-order=E-mail o této objednávce pro {0} byl odeslán.
you-have-successfully-added-a-new-email-account=Nový e-mailový účet byl úspěšně přidán. Váš účet budete moci použít za několik minut.
you-have-successfully-authenticated-please-provide-the-following-required-information-to-access-the-portal=Ověření bylo úspěšně provedeno. Zadejte, prosím, následující potřebné informace pro přístup k portálu.
you-have-successfully-connected-to-the-imap-server-but-failed-to-connect-to-the-smtp-server=Pokus o spojení se serverem IMAP byl úspěšný, ale pokus o spojení se serverem SMTP selhal.
you-have-successfully-reset-your-preferences=Nastavení byla úspěšně resetována.
you-have-successfully-sent-a-sms-message=SMS zpráva byla úspěšně odeslána.
you-have-successfully-updated-the-setup=Nastavení byla úspěšně změněna.
you-have-successfully-updated-your-preferences=Vaše preference byly úspěšně změněny.
you-have-the-following-tags-configured-x=Byly nakonfigurovány následující štítky: {0}.
you-have-to-be-x's-friend-to-access-her-wall=Musíte být mezi přáteli uživatelky {0}, aby Vám bylo umožněno přistupovat k její nástěnce vzkazů.
you-have-to-be-x's-friend-to-access-his-wall=Musíte být mezi přáteli uživatele {0}, aby Vám bylo umožněno přistupovat k jeho nástěnce vzkazů.
you-have-x-friends=Počet vašich přátel činí {0}.
you-may-only-vote-once=Hlasovat můžete pouze jednou.
you-may-use-the-tokens-email-address-screen-name-userid-and-password=Můžete použít tyto zástupné symboly: @email_address@, @screen_name@ a @user_id@ v poli Uživatelské jméno a @password@ v poli Heslo.
you-may-use-the-tokens-email-address-screen-name-userid=Pro pole můžete použít zástupné znaky @email_address@, @screen_name@ a @user_id@. Tyto pak budo za běhu aplikace nahrazeny kýženými informacemi o uživateli.
you-must-agree-to-the-terms-of-use=Je nutné souhlasit s podmínkami.
you-must-agree-with-the-terms-of-use-to-continue=Aby bylo možno pokračovat, musíte souhlasit s podmínkami užívání.
you-must-be-authenticated-to-use-this-portlet=Pro přístup k tomuto portletu musíte mít pověření.
you-must-first-add-a-vocabulary=Nejprve je nutné přidat slovník.
you-must-have-at-least-one-page=Stránky musí obsahovat alespoň jednu stránku.
you-must-specify-a-group-id-and-artifact-id-before-you-can-add-a-product-version=Před zadáním verze výrobku je nutné nejprve specifikovat ID skupiny a ID artefaktu.
you-now-have-a-lock-on-this-document=Nyní jste uzamkli dokument. Nikdo další ho teď nemůže měnit. Tento zámek automaticky vyprší v {0}.
you-now-have-a-lock-on-this-page=Nyní jste uzamkli tuto stránku. Nikdo další ji teď nemůže měnit, pokud nekliknete na tlačítko Zrušit. Tento zámek automaticky vyprší v {0}.
you-save=Uloženo
you-should-save-the-structure-first=Nejprve je záhodno uložit strukturu.
you-will-be-sent-an-email-notification-when-each-of-the-recipients-of-this-email-have-opened-to-read-this-email=Dostanete upozornění, až kterýkoliv z příjemců otevře tento e-mail.
you-will-receive-an-email-shortly-with-your-order-summary-and-further-details=V krátké době obdržíte e-mail s přehledem vaší objednávky a dalšími detaily.
your-account-with-login-x-has-been-deleted={0}, Váš účet s uživatelským jménem {1} byl smazán. Prosím kontaktujte administrátora pro pomoc.
your-account-with-login-x-is-not-active={0}, Váš účet s uživatelským jménem {1} je neaktivní. Prosím kontaktujte administrátora pro pomoc.
your-address-book-is-empty=Váš adresář je prázdný.
your-answer-does-not-match-what-is-in-our-database=Vaše odpověď nesouhlasí s tou, která je v naší databázi.
your-browser-does-not-support-inline-frames-or-is-currently-configured-not-to-display-inline-frames.-content-can-be-viewed-at-actual-source-page-x=Váš prohlížeč nepodporuje nebo má deaktivované rámce iFrame. Obsah je možné zobrazit zde: {0}.
your-browser-does-not-support-this-portlet=Váš prohlížeč nepodporuje funkčnost vyžadovanou tímto portletem.
your-cart-has-items-that-are-out-of-stock=Váš košík obsahuje položku, která je vyprodána. Stále chcete pokračovat?
your-cart-is-empty=Váš košík je prázdný.
your-current-portlet-information-is-as-follows=Aktuální informace z/o portletu je následující:
your-email-accounts=Vaše e-mailové účty.
your-first-page-must-have-one-of-the-following-types=Vaše první stránka musí být jednoho z následujících typů:
your-first-page-must-not-be-hidden=Vaše první stránka nesmí být skrytá.
your-invitations-have-been-sent=Vaše pozvánky byly odeslány.
your-junk-mail-folder-is-taking-up-a-lot-of-space=Váš adresář se spamy překročil povolenou velikost. Chcete jej nyní vyprázdnit?
your-membership-has-been-approved=Vaše členství bylo schváleno.
your-message-was-discarded=Vaše zpráva byla odstraněna.
your-message-was-sent=Vaše zpráva byla odeslána.
your-new-email-address-is-x=Váš e-mail je {0}.
your-new-password-cannot-be-the-same-as-your-old-password-please-enter-in-a-different-password=Vaše nové heslo nesmí být stejné, jako Vaše staré heslo. Zadejte, prosím, jiné heslo.
your-order-cannot-be-processed-because-it-falls-below-the-minimum-required-amount-of-x=Vaše objednávka nemůže být zpracována, protože neobsahuje potřebné minimální množství {0}.
your-order-number-is=Číslo Vaší objednávky je
your-password-can-only-be-sent-to-an-external-email-address=Vaše heslo může být odesláno pouze na externí e-mailovou adresu.
your-password-cannot-be-changed=Vaše heslo nemůže být změněno.
your-password-has-been-sent-to-x=Vaše heslo bylo odesláno na adresu {0}.
your-password-has-expired=Platnost vašeho hesla vypršela. Kontaktujte, prosím, správce pro přenastavení hesla.
your-password-is-expiring-soon=Platnost Vašeho hesla brzy vyprší. Změňte si jej, prosím.
your-password-will-be-sent-to-your-external-email-address=Vaše heslo bude odesláno na Vaši externí e-mailovou adresu.
your-rating=Vaše hodnocení
your-reply-will-be-sent-to-the-user-by-email=Vaše odpověď bude uživateli odeslána e-mailem.
your-request-processed-successfully=Váš požadavek byl úspěšně proveden.
your-request-was-sent-you-will-receive-a-reply-by-email=Váš požadavek byl odeslán. Odpověď obdržíte na Váš e-mail.
your-selections=Váš výběr
your-settings-could-not-be-saved=Vaše nastavení nelze uložit.
your-trash-folder-is-taking-up-a-lot-of-space=Váš odpadkový koš zabírá velmi mnoho místa. Chcete jej nyní vyprázdnit?
your-type-must-allow-children-pages=Vámi zvolený typ musí umožňovat podstránky.
zh_en=Čínsky -> Anglicky
zip-postal=Poštovní směrovací číslo
zip=PSČ
zt_en=Čínsky (Taiwan) -> Anglicky

##
## Currency
##

currency.AED=UAE Dirham
currency.ALL=Albánský Lek
currency.ANG=Zlatý Nizozemských Antil
currency.ARS=Argentinské Peso
currency.AUD=Australský Dolar
currency.AWG=Arubský Florin
currency.BBD=Barbadoský Dolar
currency.BDT=Bangladéšská Taka
currency.BGN=Bulharská Leva
currency.BHD=Bahrajnský Dinár
currency.BIF=Burundský Frank
currency.BMD=Bermudský Dolar
currency.BND=Brunejský Dolar
currency.BOB=Bolivijský Boliviano
currency.BRL=Brazilský Reál
currency.BSD=Bahamský Dolar
currency.BTN=Bhútánský Ngultrum
currency.BYR=Běloruský Rubl
currency.BZD=Belizský Dolar
currency.CAD=Kanadský Dollar
currency.CHF=Švýcarský Frank
currency.CLP=Chilské Peso
currency.CNY=Čínský Jüan
currency.COP=Kolumbijské Peso
currency.CRC=Kostarický Colón
currency.CUP=Kubánské Peso
currency.CYP=Kyperská Libra
currency.CZK=Česká Koruna
currency.DJF=Džibutský Frank
currency.DKK=Dánská Koruna
currency.DOP=Dominikánské Peso
currency.DZD=Alžírský Dinár
currency.ECS=Ekvádorský Sucre
currency.EEK=Estonská Koruna
currency.EGP=Egyptská Libra
currency.ERN=Eritrejská Nakfa
currency.ETB=Etiopský Birr
currency.EUR=Euro
currency.FKP=Falklandská Libra
currency.GBP=Britská Libra
currency.GHC=Ghanianký Cedi
currency.GIP=Gibraltarská Libra
currency.GMD=Gambijská Dalasi
currency.GNF=Guinejský Frank
currency.GTQ=Guatemalský Quetzal
currency.HKD=Hongkongský Dolar
currency.HNL=Honduraská Lempira
currency.HRK=Chorvatská Kuna
currency.HTG=Tahitská Gourde
currency.HUF=Maďarský Forint
currency.IDR=Indonéská Rupie
currency.ILS=Izraelský Šekel
currency.INR=Indická Rupie
currency.IRR=Íránský Rial
currency.ISK=Islandská Koruna
currency.JMD=Jamajský Dolar
currency.JOD=Jordánský Dinár
currency.JPY=Japonský Jen
currency.KES=Keňský Šilink
currency.KHR=Kambodžský Riel
currency.KMF=Komorský Frank
currency.KRW=Korejský Won
currency.KWD=Kuvajtský Dinár
currency.KYD=Dolar Kajmanských ostrovů
currency.KZT=Kazachstánský Tenge
currency.LAK=Lao Kip
currency.LBP=Libanonská Libra
currency.LKR=Srí Lanka Rupie
currency.LSL=Lesotský Loti
currency.LTL=Litevský Lit
currency.LVL=Lotyšský Lat
currency.LYD=Libyjský Dinár
currency.MAD=Marocký Dirham
currency.MDL=Moldavský Lei
currency.MGF=Malagský Frank
currency.MKD=Makedonský Denár
currency.MNT=Mongolský Tugrik
currency.MOP=Macajská Pataca
currency.MRO=Mauritánská Ougulya
currency.MTL=Maltská Lira
currency.MUR=Mauricijská Rupie
currency.MVR=Maledivská Rufiyaa
currency.MWK=Malawská Kwacha
currency.MXN=Mexické Peso
currency.MYR=Malajský Ringit
currency.MZM=Mozambický Metical
currency.NAD=Namibijský Dolar
currency.NGN=Nigerijský Naira
currency.NIO=Nikaragujská Córdoba
currency.NOK=Norská Koruna
currency.NPR=Nepálská Rupie
currency.NZD=Novozélandský Dolar
currency.OMR=Ománský Rial
currency.PAB=Panamská Balboa
currency.PEN=Peruánský Nuevo Sol
currency.PGK=Papuánská Kina
currency.PHP=Filipínské Peso
currency.PKR=Pákistánská Rupie
currency.PLN=Polský Zlotý
currency.PYG=Paragvajský Guarani
currency.QAR=Katarský Rial
currency.ROL=Rumunský Lei
currency.RON=Rumunské Nové Leu
currency.RUB=Ruský Rubl
currency.RWF=Rwandský Frank
currency.SAR=Saúdskoarabský Rial
currency.SCR=Seychelská Rupie
currency.SDD=Súdánský Dinár
currency.SEK=Švédská Koruna
currency.SGD=Singapurský Dolar
currency.SHP=St Helena Libra
currency.SIT=Slovinský Tolar
currency.SKK=Slovenská Koruna
currency.SLL=Sierra-Leonské Leone
currency.SOS=Somálský Šilink
currency.SRG=Surinamský Guilder
currency.STD=Svato-Tomská Dobra
currency.SVC=Salvadorský Colón
currency.SYP=Syrská Libra
currency.SZL=Svazijské Lilageni
currency.THB=Thajský Baht
currency.TND=Tuniský Dinár
currency.TOP=Tonžská Pa'anga
currency.TRY=Novo-Turecká Lira
currency.TTD=Trinidad&amp;Tobago Dolar
currency.TWD=Taiwanský Dolar
currency.TZS=Tanzanský Šilink
currency.UAH=Ukrajinská Hřivna
currency.UGX=Ugandský Šilink
currency.USD=Americký Dolar
currency.UYU=Nové Urugvajské Peso
currency.VEB=Venezuelský Bolívar
currency.VND=Vietnamský Dong
currency.VUV=Vanuatské Vatu
currency.WST=Samojská Tala
currency.XAF=CFA Frank
currency.XAG=Unce stříbra
currency.XAL=Unce hliníky
currency.XAU=Unce zlata
currency.XCD=Východokaribský Dolar
currency.XCP=Unce mědi
currency.XOF=CFA Frank
currency.XPD=Unce paládia
currency.XPF=Pacifický Frank
currency.XPT=Unce Platiny
currency.YER=Jemenský Riyal
currency.ZAR=Jihoafrický Rand
currency.ZMK=Zambijská Kwacha
currency.ZWD=Zimbabwský Dolar
0 Attachments
177471 Views
Average (1 Vote)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Comments